Lubojaty

Oficiální stránky obce Lubojaty a … :-)

nacházíte se v kategorii - Zápisy z jednání OV

Zápis ze schůze Osadního výboru Lubojaty konané dne 5. 12. 2016.

zapis_5_12_2016

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
13. 12. 2016


Zápis ze schůze Osadního výboru Lubojaty konané dne 17. 10. 2016.

zapisov

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
25. 10. 2016


Zápis ze schůze Osadního výboru Lubojaty konané dne 12. 9. 2016.

schuze12_09_016

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
6. 10. 2016


Zápis ze schůze Osadního výboru Lubojaty konané dne 20. 6.2016.

zapis20_06_016

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
11. 7. 2016


Zápis odboru investic a údržby majetku města z jednání s OV Lubojaty ze dne 16. 5. 2016.


zapis_OV_Lubojaty_16_5_2016-K

Vyjadreni investic k OV Lubojaty 18.4.2016-1

prezencni_listina_Lubojaty_16_5

Foto z jednání s OV Lubojaty ze dne 16. 5. 2016.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
31. 5. 2016


Zápis ze schůze Osadního výboru Lubojaty konané dne 9. 5.2016.

Přítomní: Bartolotti Václav, Smolka Libor, Němec Oldřich
Nepřítomní: p. Beleš Emil
1. Projednán zápis z minulé schůze.
2. Vady – chodník /p. Rusek/ čeká se na vyjádření MÚ Bílovec.
3. Výbor bere na vědomí:
a/ opravy kanal. vpusti u p. Richtra /č.p. 95/ 2x
b/ oprava u Seidlarů /č.p.106/ 1x
c/ opravy nerovnosti – cesta k SDH v Lubojatech
4. Oslavy dne obce: nedořešená organizace – bude předmětem jednání výboru na nadcházející schůzi.
5. Čas konání schůzí – členové OV berou na vědomí:
a/ letní čas od 19.00 hod.
b/ zimní čas od 18.00 hod.

Zapsal: Bartolotti V.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
17. 5. 2016


Zápis ze schůze Osadního výboru Lubojat ze dne 14. 3. 2016.

Přítomni:
Bartolotti Václav
Beleš Emil
Frkal Petr ml.
Němec Oldřich

1. Přípojka vody na hřiště. OV nemá připomínky k dokumentaci.

2. OV souhlasí s novými podmínkami plakátování na plakátovacích plochách města a hlášení v místním rozhlase.
Nové podmínky jsou součástí zápisu viz. níže. NÁVRH PODMÍNEK

3. Dopis p. Fričky týkající se zídky okolo hřbitova v Lubojatech vzal OV na vědomí. Zídka je majetkem církve, a proto OV doporučuje, aby se p. Frička obrátil na majitele zídky.

4. OV dále hledá zájemce o hlášení v místním rozhlase. Pokud by měl někdo z občanů zájem tuto činnost vykonávat nechť kontaktuje kteréhokoliv člena OV.

5. Od 1.4.2016 bude možno ukládat bioodpad (tráva a listí) ve stejném rozsahu jako v roce 2015. Tj. do dřevěné ohrádky na kluzišti. Prosíme občany o udržování pořádku v okolí, a pokud bude ohrádka přeplněna, aby vyčkali s uložením bioodpadu na její vyprázdnění.

6. OV zajišťuje oslavy 740 let Lubojat.
Zodpovídá za OV p. Bartolotti.

7. OV eviduje stížnost občanů na nově vybudovaný chodník u „p. Ruska“, kde v horní části chodníků je velký boční náklon cca 12% ve směru ke komunikaci.

8.OV žádá přeměření a sjednání nápravy s umístěním střední dělící čáry v nepřehledné zatáčce domu čp. 48 na hlavní komunikaci.

9. Příští schůze OV 11. 4. 2016 v 18:00

V Lubojatech 14. 3. 2016 Zapsal: Petr Frkal

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
23. 3. 2016


Zápis ze schůze Osadního výboru Lubojat ze dne 8. 2. 2016.

erblubojat_0


Do obecního meilu byl bohužel zápis zaslán pouze v obrázkovém formátu.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
12. 2. 2016


Vyjádření MÚ k zápisu ze schůze Osadního výboru v Lubojatech ze dne 18.1.2016.

index-1

Bod č. 3 zápisu:
„Úpravy kolem p. Ruska 231 tis. Kč + dotace z MÚ
Výsledek: OV žádá MÚ o specifikaci nebo rozpočet“
celý článek..

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | 3 komentáře »
11. 2. 2016


Zápis ze schůze Osadního výboru v Lubojatech ze dne 18.1. 2016

erblubojat_0

Prezentace:
Přítomní byli : V. Bartolotti, E. Beleš, L. Smolka.
Omluveni P. Frkal, O. Němec.
Jednání:
???

Rád bych Vám podal více informací, ale zápis z této schůze, ani po mém dotazu, doposud nikdo do oficiálního e-mailu osadního výboru nezaslal (osadnivyborlubojaty@seznam.cz).

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
27. 1. 2016


Zápis ze schůze Osadního výboru v Lubojatech ze dne 14.12. 2015

Prezentace:
Přítomní byli : dámy a pánové Mgr. Mrva, MUDr. Buriánová, Tisovský, Bartolotti, Němec, Beleš, Mlýnek+2, Frkal ml. –omluven, Smolka – neomluven

Jednání:
1. P. Mlýnek nanesl své připomínky a názory ohledně vybudování chodníku.
2. P. Mgr. Mrva podrobně seznámil přítomné o situaci místní pošty s vazbou na prodejnu Jednota /COPP/. Probíhají jednání pro zachování pošt. služeb v kontextu s obchodem. O průběhu dalších jednání bude vždy informován OV.
3. Osadní výbor zorganizuje k bodu č.2 anketu občanů.
Zodpovídá: OV
Zajisti: p. Bartolotti, p. Beleš a ostatní členové OV.
4. Bylo schváleno konání schůzi OV pro rok 2016:
Každý 2. týden v pondělí v měsíci od 18.00 hod.

Zapsal: Emil Beleš-člen OV

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
19. 12. 2015


ZÁPIS Č. 6 ZE ZASEDÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU LUBOJATY 16. 11. 2015.

Přítomni:
Bartolotti Václav
Beleš Emil
Frkal Petr ml.
Němec Oldřich

1. Společenské centrum: Žádáme informaci, v jaké fázi se nachází rozpracovanost projektu.
Žádáme informaci, zda byl do projektu zakomponován požadavek OV na změnu (zvětšení) dvou oken situovaných z kuchyňky do parkoviště.

2. OV pověřuje p.Beleše a p.Bartolottiho, aby na MěU v Bílovci zjistili možnosti čerpání zůstatku na účtu OV.

3. OV nesouhlasí ze zrušením pobočky České pošty a žádá MěU Bílovec, aby byl OV v této věci plně informován o záměrech a změnách připravovaných Českou poštou.

4. Zimní údržba: Žádáme o zaslání aktuálního plánu zimní údržby pro zimu 2015/2016.

5. OV výbor připraví k projednání námět na zlepšení bezpečnosti silničního provozu v Lubojatech. Připravuje p. Emil Beleš.

6. OV schválil nákup 1ks pivního setu (stůl a 2ks laviček) v ceně 3480 Kč.

7. Rozsvícení vánočního stromu v Lubojatech proběhne v sobotu 28.11.2015 v 16:30 hodin.

8. Další schůze OV proběhne 14. 12. 2015 v 18:00 hodin.

V Lubojatech 16.11.2015
Zapsal: Petr Frkal

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
23. 11. 2015


ZÁPIS Č. 5 ZE ZASEDÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU LUBOJATY 5.10. 2015

lubojaty_2015_zima_0

Přítomni: Bartolotti Václav
Beleš Emil
Frkal Petr ml.
Němec Oldřich
Smolka Libor

1. Společenské centrum:
Probíhá zpracování projektové dokumentace.

2. OV žádá vysvětlení, proč byla obalovaná směs, která zbyla po opravách výtluků na místní komunikaci vysypána do vjezdu k č.p. 23 a nepoužila se k opravám dalších výtluků.

3. Náměty občanů:
Dle informace občanů předané OV došlo k ucpání dešťové kanalizace na úrovni č.p. 83, a při větších deštích dochází k výtlaku vody z dešťové kanalizace do přilehlých sklepů.

4. Zimní údržba:
Žádáme o zahrnutí do plánu zimní údržby, také lokality zaznačené v mapce viz příloha. Lokality pod číslem 1-5.
U lokality č. 6 žádáme zlepšení provádění zimní údržby, v minulých letech docházelo k nedostatečnému úklidu sněhu a ulice mezi přilehlými RD nebyla odklízena vůbec i když je zahrnuta v plánu údržby.

5. OV výbor připraví k projednání námět na zlepšení bezpečnosti silničního provozu v Lubojatech.

6. OV projednával možnost malé finanční podpory FK Tísek. Toto bylo zamítnuto hlasováním vzhledem k tomu, že FK Tísek našel dočasný azyl v Lubojatech.

7. Deratizace Lubojat:
Ov žádá MěÚ o vyjádření k deratizaci dlouhodobě neudržovaných a neobydlených objektů č.p. 40 a č.p 4.

8. Oslavy dne obce v roce 2016:
Schůze k pořádání dne obce v roce 2016 se bude konat 9.11.2015. Čas bude upřesněn dle dohody.

9. Další schůze OV proběhne 16.11.2015 v 18:00

V Lubojatech 5.10.2015
Zapsal: Petr Frkal

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
19. 10. 2015


Zápis č. 4 ze zasedání Osadního výboru Lubojaty dne 31. 8. 2015.

Přítomni:
Bartolotti Václav
Beleš Emil
Frkal Petr ml.
Němec Oldřich
Návštěva:

1. Společenské centrum - probíhá zpracování projektové dokumentace. Připomínky byly doručeny na Odbor výstavby v Bílovci.
Proti vizualizaci a účelnosti stavby je p. Beleš Emil.
Ostatní členové OV bez připomínek.

2. OV žádá opravu výtluků na místní komunikaci u č.p. 41.
OV žádá posouzení možnosti provedení oprav výtluků a propadů na místních komunikacích v Lubojatech.

3. Žádost p. Patrika Richtra byla předána na MěU k řešení.

4. Zimní údržbu chodníků zajistí Ing. Vladimír Kurka.

5. Další schůze OV proběhne 5.10. v 19hodin.

V Lubojatech 31. 8. 2015
Zapsal: Petr Frkal

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
8. 9. 2015


ZAPIS Č.3 ZE ZASEDÁNÍ OSANÍHO VÝBORU LUBOJATY 15.6.2015

Přítomni:
Bartolotti Václav
Beleš Emil
Frkal Petr ml.
Němec Oldřich
Smolka Libor

Přizváni: Kolenčík Milan (SDH Lubojaty)
Richter Luďa (SDH Lubojaty)


1. Společenské centrum- informace z jednání na MěU
Podána informace o výstavbě.MÚ intenzivně na této akci pracuje. Stávající projekční firma se prý dostala do insolvence. Hledá se nový projektant.
Zástupci OV Lubojat vznesli připomínku zda se budoucí provoz KD nedotkne budoucích rozpočtu pro Lubojaty.Odpověď p Ing.Kovačikové zní – NEDOTKNE.

2. Pročištění dešťové kanalizace.
OV žádá MěU Bílovec o pročištění dešťové kanalizace na území Lubojat,
Zejména v částech s malým spádem.

3. Prodloužení přípojky na hřiště.
Zadáno zpracování projektové dokumentace.
Žádost MěU: O zjištění kapacit stávající ZŠ v Lubojatech, tj. spotřeba vody (m3/rok), počet tříd, počet žáků a zaměstnanců. Zajistí p.Bartolotti.

4. Dopravní situace v Lubojatech.
OV žádá Městkou policii Bílovec o zvýšení počtu měření rychlosti zejména na příjezdu od Lhotky. Dále žádá o této činnosti posílat e-mailem report s počtem pokutovaných řidičů.
OV žádá Město Bílovec zvážení možnosti zákazu parkování nákladních vozidel v Lubojatech.
OV žádá MěU o vyjádření se k průjezdu autobusu uličkou u pošty.
Tohle řešení je trvalé?
Při průjezdu autobusu zůstává v uličce místo pro chodce o velikosti 250mm což je nebezpečné.

4. Deratizace v Lubojatech.
Město Bílovec má uzavřenou smlouvu s fa. DDD Kresta & syn na zajištění celoplošné deratizace ve městě Bílovci a v jeho místních částech na období roku 2014 - 2016. Deratizace probíhá obvykle v měsíci září daného roku. Pokud mají občané podněty k výskytu potkanů na pozemcích a v budovách v majetku města Bílovce mimo uvedené období, je nutno toto nahlásit.

3.Kulturní akce
Se zástupci SDH Lubojaty se Ov dohodl na spolupodílení se, na pořádání kulturních akcí v Lubojatech.
Bohužel zástupci jiných zájmových spolků na jednání ač byli pozváni nedorazili.
Oslavy dne obce proběhnou 19.5.2015 na hřišti v Lubojatech
Za organizace: OV Lubojaty, SDH Lubojaty, Zahrádkářů Lubojaty,
FK Lubojaty a Myslivců.

4.Co s budovou OV?
Tímto žádáme občany o návrhy co se stávající budovou OV.
Návrhy vkládejte do schránky OV,
nebo posílejte na e-mail osadnivyborlubojaty@seznam.cz

6.Letní údržba chodníků
OV doporučuje uzavření smlouvy s p. Kurkou.

7. Termín další schůze OV je 31.8.2015 v 18h.

V Lubojatech 15.6.2015                   Zapsal: Petr Frkal

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
25. 6. 2015


Jednání na MÚ Bílovec ze dne 20.5.2015 v 16.00hod:

Jednání na MÚ Bílovec ze dne 20.5.2015 v 16.00hod:

1. Účastní za OV Bartolotti, Beleš,/p. Němec nepřítomen/.Za MÚ místo starostky 2x.Jednotlivě byli přizívání ved.odborů.

2. Podána informace o výstavbě.MÚ intenzivně na této akci pracuje. Stávající projekční firma se prý dostala do insolvence. Hledá se nový projektant. Kdo má známe projektanty ať doporučí do výběrového řízení.Zástupci OV Lubojat vznesli připomínku zda se budoucí provoz KD nedotkne budoucích rozpočtu pro Lubojaty.Odpověď p Ing.Kovačikové zní - NEDOTKNE.

3. Přípojka hydrantu na hřiště je logický vzato řešit ve společném projektu výstavy KD.

4. Právě v průběhu jednání MÚ obdržel nové výhrady od ČSZ p.Broskevičové. My jsme byli info.,že skládka bude na původním místě a že MÚ vybuduje ohradu tak, aby občané mohli vyvážet BIO odpad od 1.6.15.

5. Dále byly projednávány jednotlivé/zbývající/ body zápisu OV.

6. OV bylo doporučeno jednat o:
Co se stávající budovou -prodat, rekonstruovat např.na malometrážní byty.Stát dává cca.650tis. na jednotku. Svolat "Den otevřených dveří" pro občany, ať se vyjádří všichni.

Poznámka:
Z jednání na MÚ jsme si odnesli velmi dobré pocity v tom, že MÚ má aktivní a příkladnou starost o místní část Lubojaty. Všechny naše
připomínky byly akceptovány a jsou, nebo budou řešeny. Tento zápis považujte mimo jiné i jako námět na jednání na příští schůzi.
Vzhledem k závažnosti obsahu o výstavě KD bych doporučil vyvěsit do skříňky příp. na internet.stránky.

Zaznamenal:Emil Beleš-člen OV

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
23. 5. 2015


Zápis č. 2 ze zasedání Osadního výboru Lubojaty dne 18. 5. 2015.

celý článek..

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
19. 5. 2015


Zápis ze zasedání OV Lubojaty 27. 4. 2015.

1. Výstavba „Společenského centra Lubojaty“ :
zadání Města Bílovce ze dne 31. 7. 2014 na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení, realizaci stavby a dokumentace pro výběr zhotovitele na stavbu „Společenské centrum Lubojaty“ již bylo dle informace poskytnuté osadnímu výboru dokončeno. Avšak na zasedání zastupitelstva města Bílovce, bylo oznámeno, že v současné chvíli není úplná dokumentace vyhotovena.
Žádáme vedení města zprávu o skutečném stavu této záležitosti. A prosíme vedení města o podporu a učinění kroků vedoucích k jeho realizaci v co nejkratším termínu.
Informace zajistí předseda Ov do příští schůze.

2. Uvedení nových členů.

3. Za jednání s městem v záležitostech odsouhlasených osadním výborem a zadáváním informací ke zveřejnění místním rozhlasem je zodpovědný:
• předseda OV

4. E-mailová schránka osadního výboru pro náměty a vzkazy občanů je:
osadnivyborlubojaty@seznam.cz

5. Odvoz bio odpadu pro občany:
osadní výbor zamítl návrh na umístění velkoobjemových van na bioodpad 1x za 14dní 3:2 PROTI.
• V současné chvíli zůstane v platnosti návrh na umístění velkoobjemové vany v termínu 2. 5. 2015.
• Pro další odvoz bio odpadu žádáme město o nový praktičtější návrh pro občany Lubojat.
• Návrh osadního výboru: Osadní výbor navrhuje, aby bylo zachováno řešení z roku 2014 tj. shromažďování bio odpadu na kluzišti. Z praktičtějšího důvodu pro občany Lubojat, kteří takto nejsou vázáni na termíny a časy a zejména počasí přistavování kontejnerů.
Z finanční stránky vyplývá, že odvoz bio odpadu
v loňském roce stál cca 30 000 Kč (dřevo, tráva, listí) kdy byl shromažďován na kluzišti a odvoz systémem přistavování objemových van by stál stejnou částku. Proto osadní výbor tuto variantu zamítl a navrhuje zůstat u systému z roku 2014.
• První varianta návrhu počítá, s tím že na kluzišti by byla ukládána pouze posekaná tráva a listí NIKOLI DŘEVO A VĚTVE ty by si občané odváželi sami do sběrného dvoru.
• Druhá varianta počítá s ukládáním trávy listí i dřeva avšak ODDĚLENĚ a dřevěný odpad by byl 1x až 2x za „sezónu“ seštěpkován a štěpka by byla k dispozici k odvozu občanům.
• POKUD BY OBČANÉ NEDODRŽOVALI PRAVIDLA UKLÁDÁNÍ BIO ODPADU TRÁVA X DŘEVO ODDĚLENĚ, OSADNÍ VÝBOR ZRUŠÍ ODVOZ BIO ODPADU Z LUBOJATY A OBČANÉ BUDOU TENTO BIO ODPAD LIKVIDOVAT SAMI ZA SEBE!

6. Osadní výbor Lubojaty podporuje žádost SDH Lubojaty o prodloužení přípojky vodovodního řádu až do areálu hřiště. A žádá město Bílovec o poskytnutí informací o způsobu a možnostech zřízení.
Informace zajistí předseda do příští schůze OV.

7. Špatný technický stav kanalizačních vpustí
1. U pošty
2. U pana Mlýnka čp. 2.
Žádáme město, aby byl člen osadního výboru za stavební záležitosti přizván k jednání o technické rovedení a zadání opravy.
Informace zajistí předseda OV do příští schůze.

8. Oslavy 70let osvobození Lubojat, bude položen věnec k pomníku u školy.

9. Oslavy dne matek proběhnou 16. 5. v 14:30.

10. Deratizace: osadní výbor žádá město Bílovec o plošnou deratizaci obce proti hlodavcům zejména potkanům. Se zaměřením na opuštěné a neudržované budovy.

11. Významná životní jubilea:
v měsíci květnu tři občané, se dožívají významného životního jubilea osadní výbor zakoupí drobné dárkové balíčky.

12. NÁVRHY A PŘIPOMÍNKY OBČANŮ: NA ZŘETEL BUDOU BRÁNY POUZE NÁVRHY VHOZENÉ DO SCHRÁNKY OV, NEBO ZASLÁNY NA E-MAIL osadnivyborlubojaty.cz.

13. RD čp. 40 a čp.4 a parcela po paní Seidlerové nacházející se v havarijním/nevyhovujícím stavu: OV žádá město Bílovec o řešení nebezpečné situace.

14. Termín další schůze OV je 18. 5. 2015  v 18:00 hodin.

V Lubojatech 27. 4. 2015.
Zapsal: Petr Frkal

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
2. 5. 2015


Zápis ze schůze č. 5 – Osadní výbor Lubojaty 23. 2. 2015.

Přítomni: Bartolotti V., Lindovský M., Němec O., Beleš E., Sladká J.

1. Bod č. 3. ze schůze č.4 - vyřešen.

2. Dopis p. Ruska osadnímu výboru byl osadním výborem vzat na vědomí.

3. Veřejná schůze občanů se koná 9. 3. 2015 v 18:30 hod. v budově OV.

4. Z osadního výboru odstupují:
Sladká Jana
Beleš Emil
Lindovský Martin

5. Dopis předložený paní P.N. vzal Osadní výbor Lubojaty na vědomí.
Žádost o omluvu byla počtem hlasů 3 ku 2 zamítnuta.

Zapsala : Jana Sladká

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | 15 komentářů »
25. 2. 2015


Zápis ze schůze č. 4 – Osadní výbor Lubojaty 9. 2. 2015.

Přítomni: Bartolotti V., Lindovský M., Němec O., Beleš E., Sladká J.

Hosté: starosta Bílovce Mgr. Mrva Pavel
místostarostka uvolněná Ing. Kováčiková Sylva
místostarostka neuvolněná MuDr. Buriánová Hana

1. Řešení umožnění kulturního a sportovního vyžití v obci výstavbou multifunkčního zařízení – trvá.
Osadní výbor byl výše uvedenými hosty z vedení města ujištěn v záměru pokračovat v činnosti vedoucí k výstavbě multifunkčního centra v Lubojatech.

2. Oprava cesty kolem Ing. Seidlerové – jednání trvá.
OV Lubojaty vzal na vědomí upozornění pana starosty, že varianta paní Seidlerové bude trvat mnohem déle a bude finačné náročnější. Paní Seidlerová nechá vypracovat odbornou studii.

parkovaniunvaka_w3. OV podává žádost o vyřešení parkování vozidla, které omezuje průchod chodníku a průjezdem rozměrnějších vozidel dochází k poškozování kanalizace (viz obrázek).

4. Osadní výbor žádá o přidání veřejného osvětlení na místní komunikaci 1978/1.Jedná se o úsek od odbočky ze silnice III/46414 Bílovec - Lubojaty k hasičárně SDH Lubojaty.

5. OV Lubojaty byl informován o návrhu na zrušení autobusové zastávky V Nivě a změně místa v přestupování cestujících mezi linkami autobusů od Ostravy a Bílovce.

6.V případě zájmu občanů Lubojat o účast na kulturních akcích pořádaných v Bílovci nabídlo vedení města možnost zajištění hromadné dopravy.

7.Hledání zájemců na zimní údržbu – trvá.

8.Termín další schůze OV bude přizpůsoben datu veřejné schůze občanů Lubojat s vedením města.

Zapsala: Jana Sladká

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | 9 komentářů »
11. 2. 2015


Zápis ze schůze č. 3 – Osadního výboru Lubojaty ze dne 12. 1. 2015.

Přítomni: Bartolloti V., Němec O., Beleš E., Lindovský M., Sladká J.

1. Řešení umožnění kulturního a sportovního vyžití v obci výstavbou multifunkčního domu - trvá.
Osadní výbor Lubojaty žádá současné vedení města Bílovce o pokračování kroků vedoucích k výstavbě multifunkčního centra.

2. Oprava kanalizace u Osadního výboru a pana Mlýnka je v jednání.

3. Obrubníky kolem chodníků opraveny.

udrzbamistnichkomunikaci4. Hledání zájemců na zimní údržbu chodníků trvá. Práci lze provádět na dohodu 120,- Kč za hodinu – hrubého. K plánu trasy (viz obrázek) údržby místních komunikací mohou vznést občané Lubojat připomínky a návrhy.

5. Oprava cesty kolem Ing. Seidlerové - trvá. Osadní výbor Lubojaty souhlasí s posunutím cesty od domu Ing. Seidlerové s přihlédnutím k bezpečnosti provozu a technickým možnostem tohoto řešení.

6. Paní Holáňové byla zaslána připomínka k velikosti inertního posypu v zimním období.

7. Termín další schůze OV je 9. 2. 2015 v 18:00 hodin.

Zapsala: Sladká Jana

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
15. 1. 2015


Zápis ze schůze č. 2 – Osadního výboru Lubojaty 15. 12. 2014.

Přítomni : Bartolloti V., Němec O., Beleš E., Sladká J.

1. jednání o multifunkčním zařízení trvá
2. propadlá kanalizace na cestě kolem pana Matznera a pana Petrušky byla opravena
3. u pana Mlýnka a OV se propadá cesta, žádost o opravu se projednává
4. reklamace obrubníků kolem chodníků
5. skládka bio odpadu na pozemku kluziště (1156/10) bude jen na listí a trávu
6. hledají se zájemci na úklid chodníků v zimním období 2014 - 2015 /2 - 3 osoby/. Tuto práci je možné provádět na dohodu
7.Zůstatek financí z rozpočtu města Bílovce pro OV Lubojaty určený na ostatní výdaje je k 15.12. 7.382Kč,- z této částky budou zakoupeny truhlíky k pomníku a lavičky na dětské hřiště MŠ a ZŠ Lubojaty.
8. OV žádá Městský úřad v Bílovci o plánek z katastrálních map, kde budou zakresleny trasy úklidu místních komunikací v zimním období
9. úprava cesty kolem Ing. Seidlerové je v jednání
10. další schůze OV Lubojaty se koná 12.1.2015

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
30. 12. 2014


Zápis ze schůze č. 1 Osadního výboru Lubojaty.

Datum: 17. 11. 2014
Přítomni : Bartolotti V., Lindovský M., Němec O.,Beleš E., Sladká Jana

Kontrola úkolů:

1. multifunkční dům – jednání trvá
2. oprava komunikace před domem čp.11, urgence u Městského úřadu Bílovec, osadní výbor souhlasí s úpravou trasy podle návrhu paní ing.Seidlerové J.. Vzhledem k havarijní situaci na dané komunikaci žádáme o realizaci v 1. pololetí r.2015
3. žádáme o okamžitou oprava propadnutí kanalizace u p.Petrušky čp.44, p.Matznera čp.83, p.Mlýnka čp.2 a osadního výboru
4. vyřešit kontejner u kluziště
5. rozsvícení vánočního stromu dne 29. 11. 2014
6. sdělení Městskému úřadu Bílovec o údržbě komunikací v zimním období v Lubojatech
7. opakované upozornění občanům o pohybu neznámých osob, hlášení provede paní Kunovská
8. dne 17.11. proběhla brigáda členů hasičského sboru, FK Lubojaty a Osadního výboru na hřišti
9. další schůze Osadního výboru Lubojaty proběhne 15. 12. 2014 v 18 hodin

zapsala: Jana Sladká

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
21. 11. 2014


Zápis ze schůze č. 40 Osadního výboru Lubojaty.

Datum: 20.10.2014
Přítomni: R. Žídek, I. Chovancová, D. Kunovská, V. Bartolotti, O. Němec, P. Novák
Omluveni: ,

40.1. Na základě návrhů občanů, bylo osloveno celkem 74 navržených osob, z nichž 9 souhlasilo s prací v OV.
Ve dnech 10. a 11.10.2014 proběhla anketa k obsazení nových členů do Osadního výboru v Lubojatech. Ankety se zúčastnilo celkem 108 osob. Jeden volební lístek byl neplatný. Obdržený počet hlasů jednotlivých kandidátů je uveden v tabulce.

Jméno Počet hlasů
Bartolotti Václav 83
Lindovský Martin 59
Němec Oldřich 57
Sladká Jana 44
Beleš Emil 38
Sladký Adolf 36
Frkal Petr st. 32
Smolka Libor 26
Frkal Petr ml. 21

Dne 3.11.2014 v 19:00 se uskuteční schůze OV, na kterou jsou zváni dle výsledku ankety:
Bartolotti Václav, Lindovský Martin, Němec Oldřich, Sladká Jana, Beleš Emil, Sladký Adolf a Petr Frkal starší.

40.2. OV bude pořádat dne 28.10.2014 od 15:00 pouštění draků na místním hřišti.
40.3. Příští schůze se uskuteční v pondělí 3.11.2014 v 19:00 hod.

Zapsal: Radim Žídek

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
3. 11. 2014


Zápis ze schůze č. 38 Osadního výboru Lubojaty

Datum: 16.6.2014
Přítomni: R. Žídek, , I. Chovancová, D. Kunovská, V. Bartolotti, O. Němec, P. Novák
Omluveni: ,

Kontrola úkolů z předcházející schůze:
2.2. Řešení umožnění kulturního vyžití v obci.
Město Bílovec nechá vypracovat analýzu příležitostí, rizika kvalifikovaného odhadu nákladů na vybudování (pořízení) a provoz multifunkčního centra v Lubojatech (viz příloha dopisu.
Na veřejném projednání záměru dne 10.3. 2014 občané projevili souhlas ze stavebním záměrem realizace kulturního centra, konkrétně s variantou 3 s připomínkami k velikosti sálu a zlevnění konstrukcí. Zástupce projektanta dopracuje studii dle připomínek občanů

27.2. Žádáme městský úřad o výměnu odpadkových košů u autobusových zastávek a na hřišti.
Necháme zpracovat cenovou nabídku od dodavatele městského imobiliáře.
Byly vybrány plechové odpadkové koše
Městský úřad koupí a namontuje během měsíce června

28.1. OV požaduje opravu propadlých kanalizačních vpustí zejména u č.p. 16 a u zastávky směr Ostrava.
TRVÁ :
U zastávky havarijní stav trvá a nově se propadá kanál u hřbitova. Žádáme tudíž Slumbi o opravu. U ŠKOLY SE KANÁL PROPADÁ, JE POTŘEBA REKLAMOVAT OPRAVU. Nově se propadá kanál u pana Petrušky a pana Matznera č.p. 129. Dle vyjádření zástupců města budou opraveny v nejbližší době.


NOVÉ ÚKOLY:
38.1. Příprava na volby do osadního výboru. Do konce srpna mohou občané podávat návrhy na členy OV. V září budou navržené osoby kontaktovány a ti kteří budou souhlasit budou zařazeni do seznamu k anketě v rámci voleb do obecnách zastupitelstev v termínu 10. – 11. 10. 2014

35.3. Příští schůze se uskuteční v pondělí 8.9.2014 v 19:00 hod.

Zapsal: Pavel Novák

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
10. 9. 2014


Zápis ze schůze č. 37 Osadního výboru Lubojaty.

Datum: 5.5..2014
Přítomni: R. Žídek,  I. Chovancová, D. Kunovská, V. Bartolotti
Omluveni: O. Němec, P. Novák

Kontrola úkolů z předcházející schůze:
2.2. Řešení umožnění kulturního vyžití v obci. 
Město Bílovec nechá vypracovat analýzu příležitostí, rizika kvalifikovaného odhadu nákladů na vybudování (pořízení) a provoz multifunkčního centra v Lubojatech (viz příloha dopisu.
Na veřejném projednání záměru dne 10.3. 2014 občané projevili souhlas ze stavebním záměrem realizace kulturního centra, konkrétně s variantou 3 s připomínkami k velikosti sálu a zlevnění konstrukcí. Zástupce projektanta dopracuje studii dle připomínek občanů
27.2. Žádáme městský úřad o výměnu odpadkových košů u autobusových zastávek a na hřišti.
Necháme zpracovat cenovou nabídku od dodavatele městského imobiliáře.
Byly vybrány plechové odpadkové koše
28.1. OV požaduje opravu propadlých kanalizačních vpustí zejména u č.p. 16 a u zastávky směr Ostrava.
TRVÁ : 
U zastávky havarijní stav trvá a nově se propadá kanál u hřbitova. Žádáme tudíž Slumbi o opravu. U ŠKOLY SE KANÁL PROPADÁ, JE POTŘEBA REKLAMOVAT OPRAVU. Nově se propadá kanál u pana Petrušky a pana Matznera č.p. 129


36.1. OV upozorňuje na havarijní stav dalšího dřevěného sloupu O2 u paní Lazecké 
36.2. Předseda OV požádá o přistavení kontejneru pro nadměrný odpad. O výsledku jednání s městem budeme občany informovat.
Město kontejnery již nebude přistavovat. Občané, kteří nemají možnost odpad odvést na sběrný dvůr v Bílovci, ať se obrátí na některého člena OV.
36.3. OV konstatoval, že objednání kolotočů na krmášový víkend bylo provedeno a věříme že vše proběhne zdárně dle zvyklostí.
36.4. Dne 11. 5. se v sále OV uskuteční oslava Dne matek s doprovodným programem. Zveme všechny spoluobčany.
36.5. p. Zdražil na základě obavy z nepořádku s umístěním kompostéru na jeho pozemku nesouhlasí.
Po jednání s Ing. Vavříkovou jsme byli ujištěni, že Slumbi hlásí městu pravidelně naplněnost kompostéru a v případě naplnění bude tento vyvážen. Nepořádek byl zapříčiněný náběhem nové smlouvy. Na základě těchto informací OV trvá na umístění kompostéru na kluzišti.
35.3. Příští schůze se uskuteční v pondělí 16.6.2014 v 19:00 hod. 

Zapsal: Radim Žídek

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
27. 5. 2014


Zápis ze schůze č. 36 Osadního výboru Lubojaty.

Datum: 7.4..2014
Přítomni: R. Žídek, , I. Chovancová, P. Novák, D. Kunovská, V. Bartolotti, O. Němec.
Omluveni: 

Kontrola úkolů z předcházející schůze:
2.2. Řešení umožnění kulturního vyžití v obci. 
Město Bílovec nechá vypracovat analýzu příležitostí, rizika kvalifikovaného odhadu nákladů na vybudování (pořízení) a provoz multifunkčního centra v Lubojatech (viz příloha dopisu.
Na veřejném projednání záměru dne 10.3. 2014 občané projevili souhlas ze stavebním záměrem realizace kulturního centra, konkrétně s variantou 3 s připomínkami k velikosti sálu a zlevnění konstrukcí. Zástupce projektanta dopracuje studii dle připomínek občanů

27.2. Žádáme městský úřad o výměnu odpadkových košů u autobusových zastávek a na hřišti.
Necháme zpracovat cenovou nabídku od dodavatele městského imobiliiáře.
Byly vybrány plechové odpadkové koše

28.1. OV požaduje opravu propadlých kanalizačních vpustí zejména u č.p. 16 a u zastávky smě Ostrava.
TRVÁ : 
U zastávky havarijní stav trvá a nově se propadá kanál u hřbitova. Žádáme tudíž Slumbi o opravu. U ŠKOLY SE KANÁL PROPADÁ, JE POTŘEBA REKLAMOVAT OPRAVU. Nově se propadá kanál u pana Petrušky.


Nové úkoly
36.1. OV upozorňuje na havarijní stav některých dřevěných sloupů O2, zejména u paní Lazecké 
36.2. Předseda OV požádá o přistavení kontejneru pro nadměrný odpad. O výsledku jednání s městem budeme občany informovat.
36.3. Ov konstatoval, že objednání kolotočů na krmášový víkend bylo provedeno a věříme že vše proběhne zdárně dle zvyklostí.
36.4. Dne 11.5. se v sále OV uskuteční oslava Dne matek s doprovodným programem. Zveme všechny spoluobčany.
36.5. p. Zdražil nabídl na svém pozemku místo pro umístění druhého komposteru ve spodní části obce . Tímto OV žádá odbor Životního prostředí MÚ Bílovec o přidělení druhého komposteru.
35.3. Příští schůze se uskuteční v pondělí 5.5.2014 v 19:00 hod. 

Zapsal: Pavel Novák

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
7. 5. 2014


Zápis ze schůze č. 35 Osadního výboru Lubojaty.

Datum: 10.3..2014
Přítomni: O. Němec, R. Žídek, , I. Chovancová, P. Novák
Omluveni: , D. Kunovská, V. Bartolotti

Kontrola úkolů z předcházející schůze:
2.2. Řešení umožnění kulturního vyžití v obci. 
Město Bílovec nechá vypracovat analýzu příležitostí, rizika kvalifikovaného odhadu nákladů na vybudování (pořízení) a provoz multifunkčního centra v Lubojatech (viz příloha dopisu.
Na veřejném projednání záměru dne 10.3. 2014 občané projevili souhlas ze stavebním záměrem realizace kulturního centra, konkrétně s variantou 3 s připomínkami k velikosti sálu a zlevnění konstrukcí. Zástupce projektanta dopracuje studii dle připomínek občanů

27.2. Žádáme městský úřad o výměnu odpadkových košů u autobusových zastávek a na hřišti.
Necháme zpracovat cenovou nabídku od dodavatele městského imobiliiáře.

28.1. OV požaduje opravu propadlých kanalizačních vpustí zejména u č.p. 16 a u zastávky smě Ostrava.
TRVÁ : 
U zastávky havarijní stav trvá a nově se propadá kanál u hřbitova. Žádáme tudíž Slumbi o opravu. U ŠKOLY SE KANÁL PROPADÁ, JE POTŘEBA REKLAMOVAT OPRAVU.


29.1. Realizace nových chodníků v obci – v průběhu prázdnin byly realizovány nové chodníky v obci u kluziště a za hasičárnou.
OV konstatuje, že bohužel nikdo z členů osadního výboru nebyl seznámen s konečným projektem, rozsahem prací ani termínu zahájení prací. Z tohoto důvodu bychom rádi poukázali na některé nedostatky, které by bylo dobré odstranit.
Jedná se zejména:
- napojení chodníku u kluziště na samotné kluziště, hlavním účelem tohoto chodníku mělo být napojení tohoto místa, kde se konají různé poutě a akce, ne chodník a to provedená realizace neplní. Je nutné dořešit minimálně terénní schody.
- světlo nad chodníkem by bylo dobré provést oboustranně s možností zapnutí v zimních měsících, aby toto osvětlovalo požární nádrž určenou k bruslení
- dále doporučujeme umístit ve směru od Ostravy dopravní značku přechod pro chodce, jelikož je přechod hodně blízko za zatáčkou.
Značka bude osazena městskou policií. - TRVÁ

Nové úkoly
35.1. O provádění letní údržby chodníků projevil zájem p. V. Kurka
35.2. OV hledá nového zájemce o vedení kroniky obce. Pokud by měl někdo zájem pracovat jako kronikář obce, přihlaste se osobně některému z členů OV.
35.3. Příští schůze se uskuteční v pondělí 7.4.2014 v 19:00 hod. 

Zapsal: Pavel Novák

KATEGORIE - Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
7. 4. 2014


Zápis ze schůze č. 34 Osadního výboru Lubojaty.

Datum: 10.2..2014
Přítomni: R. Žídek, V. Bartolotti, I. Chovancová, P. Novák, O. Němec
Omluveni: D. Kunovská

Kontrola úkolů z předcházející schůze:
2.2. Řešení umožnění kulturního vyžití v obci. 
Město Bílovec nechá vypracovat analýzu příležitostí, rizika kvalifikovaného odhadu nákladů na vybudování (pořízení) a provoz multifunkčního centra v Lubojatech (viz příloha dopisu.
TRVÁ

27.2. Žádáme městský úřad o výměnu odpadkových košů u autobusových zastávek a na hřišti.
Necháme zpracovat cenovou nabídku od dodavatele městského imobiliiáře.

28.1. OV požaduje opravu propadlých kanalizačních vpustí zejména u č.p. 16 a u zastávky smě Ostrava.
TRVÁ : 
U zastávky havarijní stav trvá a nově se propadá kanál u hřbitova. Žádáme tudíž Slumbi o opravu. U ŠKOLY SE KANÁL, PO JEHO NEDÁVNÉ OPRAVĚ, OPĚT  PROPADÁ, JE POTŘEBA REKLAMOVAT TUTO OPRAVU.

29.1. Realizace nových chodníků v obci – v průběhu prázdnin byly realizovány nové chodníky v obci u kluziště a za hasičárnou.
OV konstatuje, že bohužel nikdo z členů osadního výboru nebyl seznámen s konečným projektem, rozsahem prací ani termínu zahájení prací. Z tohoto důvodu bychom rádi poukázali na některé nedostatky, které by bylo dobré odstranit.
Jedná se zejména:
- napojení chodníku u kluziště na samotné kluziště, hlavním účelem tohoto chodníku mělo být napojení tohoto místa, kde se konají různé poutě a akce, ne chodník a to provedená realizace neplní. Je nutné dořešit minimálně terénní schody.
- světlo nad chodníkem by bylo dobré provést oboustranně s možností zapnutí v zimních měsících, aby toto osvětlovalo požární nádrž určenou k bruslení
- dále doporučujeme umístit ve směru od Ostravy dopravní značku přechod pro chodce, jelikož je přechod hodně blízko za zatáčkou.
Značka bude osazena městskou policií. - TRVÁ

33.2. OV žádá o zakoupení nového ohřívače vody pro úklid budovy osadního výboru. Stávající ohřívač opět nefunguje.
Ohřívač je vyměněn, bude provedena oprava rozvodů vody.

Nové úkoly 
34.1. V Pondělí 24.2. se budou vybíra v budově OV poplatky za popelnice

34.2. Příští schůze se uskuteční v pondělí 10.3.2014 v 19:00 hod. 

Zapsal: Pavel Novák

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
24. 3. 2014


Zápis ze schůze č. 33 Osadního výboru Lubojaty.

Datum: 13. 1. 2014
Přítomni: R. Žídek, V. Bartolotti, I. Chovancová, O. Němec
Omluveni: D. Kunovská, P. Novák

Kontrola úkolů z předcházející schůze:
2.2. Řešení umožnění kulturního vyžití v obci. 
Město Bílovec nechá vypracovat analýzu příležitostí, rizika kvalifikovaného odhadu nákladů na vybudování (pořízení) a provoz multifunkčního centra v Lubojatech (viz příloha dopisu).
TRVÁ

27.2. Žádáme městský úřad o výměnu odpadkových košů u autobusových zastávek a na hřišti.
Necháme zpracovat cenovou nabídku od dodavatele městského mobiliáře.

28.1. OV požaduje opravu propadlých kanalizačních vpustí zejména u č.p. 16 a u zastávky smě Ostrava.
TRVÁ : 
U zastávky havarijní stav trvá a nově se propadá kanál u hřbitova. Žádáme tudíž Slumbi o opravu. U ŠKOLY SE KANÁL PROPADÁ, JE POTŘEBA REKLAMOVAT OPRAVU.

29.1. Realizace nových chodníků v obci – v průběhu prázdnin byly realizovány nové chodníky v obci u kluziště a za hasičárnou.
OV konstatuje, že bohužel nikdo z členů osadního výboru nebyl seznámen s konečným projektem, rozsahem prací ani termínu zahájení prací. Z tohoto důvodu bychom rádi poukázali na některé nedostatky, které by bylo dobré odstranit.
Jedná se zejména:
- napojení chodníku u kluziště na samotné kluziště, hlavním účelem tohoto chodníku mělo být napojení tohoto místa, kde se konají různé poutě a akce, ne chodník a to provedená realizace neplní. Je nutné dořešit minimálně terénní schody.
- světlo nad chodníkem by bylo dobré provést oboustranně s možností zapnutí v zimních měsících, aby toto osvětlovalo požární nádrž používanou k bruslení
- dále doporučujeme umístit ve směru od Ostravy dopravní značku přechod pro chodce, jelikož je přechod hodně blízko za zatáčkou.
Značka bude osazena městskou policií. - TRVÁ

31.1. OV oznamuje, že se uvolnila pozice pro zimní úklid chodníků v obci, Má-li někdo zájem na úklid chodníků, nechť kontaktuje předsedu OV , nebo paní Holáňovou na MU Bílovec a dohodne si konkrétní podmínky.
TRVÁ

Nové úkoly 

33.1. Hlášení v rozhlase bude provádět Dana Kunovská.
33.2. OV žádá o zakoupení nového ohřívače vody pro úklid budovy osadního výboru. Stávající ohřívač opět nefunguje.
33.3. Příští schůze se uskuteční v pondělí 10.2.2014 v 18:00 hod. 

Zapsal: Radim Žídek

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
3. 2. 2014