Lubojaty

Oficiální stránky obce Lubojaty a … :-)

Zápis ze schůze Osadního výboru Lubojaty dne 21. 9. 2017.


Účast: Václav Bartolotti, Dana Kunovská omluvena, Vladislav Kučera, Miroslav Havelka, Vladimír Kurka.

1. Informace předsedy o výsledku jednání zastupitelstva města ve věci Společenského centra
Zastupitelstvo města na svém zasedání 19.9.2017 zamítlo návrh osadního výboru na zahájení rekonstrukce šaten na hřišti podle stávajícího projektu. Schválen byl návrh znovu posoudit cenu projektu s tím, že stavba centra bude zahájena v případě získání dotace ve výši min. 60 % nákladů.
( Přesné znění rozhodnutí zastupitelstva není dosud k dispozici.)

2 Využití rozpočtu na údržbu a provoz budovy osadního výboru.
Osadní výbor navrhuje použít zbývající částku v rozpočtu na rok 2017 na opravu vnitřních omítek v přízemí budovy a vymalování místností v přízemí.

3. Rozpočet na opravy v obci na rok 2018.
Současný stav:
V letošním roce je plánována oprava komunikace u p. Sulka (čp 51) v místě, kde vytéká voda na vozovku.
Dále je plánována oprava osvětlení na hřbitově. Tato akce je zpožděna kvůli potřebě získat vyjádření památkářů a v letošním roce již není reálné opravy zahájit.
Osadní výbor proto žádá o převedení prostředků, které v rozpočtu zůstanou po provedení opravy komunikace, do roku 2018.

Návrh na opravy v roce 2018.
a) Oprava osvětlení na hřbitově
b) Rekonstrukce chodníků na hřbitově.
c) Zpracování rozpočtu na rekonstrukci oplocení hřbitova.
Cílem je kompletně dořešit jednu lokalitu v obci.
Dále osadní výbor žádá o provedení opravy povrchu místní komunikace od hasičské zbrojnice k p. Zdražilovi (čp 67 ) a dále k p. Zuchnickému (čp.57 ). Komunikace je na mnoha místech propadlá v místě plynových přípojek a její stav se neustále zhoršuje. Žádáme proto o zařazení opravy do rozpočtu mimo kapitoly na běžné opravy v obci.

4. Čerpání z rozpočtu na kulturní akce.
Osadní výbor spolu se Sborem dobrovolných hasičů uspořádá dne 28.9.2017 pro děti zájezd do HEI Parku v Tošovicích. V případě nepříznivého počasí je náhradním cílem Aquapark Olešná..

5.. Řádná schůze osadního výboru bude 2.10.2017 v 18.00 hod,

zapsal
Vladimír Kurka

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OVZáří 25th, 2017

Napsat komentář


Redakce lubojaty.cz si vyhrazuje právo mazat podle vlastního uvážení texty anonymní, urážlivé, agresivní, úmyslně komolené a také zjevné provokace.