Lubojaty

Oficiální stránky obce Lubojaty a … :-)

nacházíte se v kategorii - Archiv aktualit

Pozvánka na domácí fotbalový zápas
FK Lubojaty – Heřmanice u Oder 13. 4. 2019 v 16:00 hodin.

Fotbalový klub Lubojaty Vás zve v sobotu 13. 4. 2019 v 16:00 hodin na místní hřiště k domácímu fotbalovému zápasu proti mužstvu Heřmanice u Oder.


Že zimu hlásí velikou? Rumíček a pivíčko a bude Vám teplíčko.
Pak klobásečku odborník Vám podá, no sobota se lépe prožít nedá.

Srdečně Vás zve FK Lubojaty.

KATEGORIE - Akce FK Lubojaty, Archiv aktualit | Bez komentářů »
11. 4. 2019


VELIKONOČNÍ KERAMIKA VE ŠKOLE v Lubojatech .

V úterý 16.dubna od 13,00 do 15,30 hodin si můžete přijít do školy v Lubojatech vyrobit velikonoční dárek.

Těší se na vás paní vychovatelka s dětmi.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Mateřská škola, Základní škola | Bez komentářů »
11. 4. 2019


Pozvánka ČZS Lubojaty na VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI.

Ilustrační fotoVýbor Českého zahrádkářského svazu v Lubojatech

Vás srdečně zve 6.4.2019 v Klubovně zahrádkářů na

VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI


Začátek v 18:30 hodin.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zahrádkářské akce | Bez komentářů »
25. 3. 2019


Zápis z jednání osadního výboru ze dne 24. 3. 2019.

Zúčastnění: Iva Chovancová, Pavel Lazecký, Miroslav Havelka, Jan Solnický, Pavel Musil,
Zápis: Osadní výbor se sešel na mimořádném zasedání k projednání priorit investičních akcí pro následující období s těmito návrhy:

1. Oprava zídky u budovy osadního výboru podél hlavní komunikace
2. Oprava místní komunikace od hasičské zbrojnice po hlavní silnici směr Bílovec
3. Rekonstrukce chodníků, oplocení a zídky na místním hřbitově
4. Rekonstrukce budovy šaten na hřišti
5. Výstavba společenského centra v Lubojatech podle již vypracované projektové dokumentace

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
25. 3. 2019


Jednací řád Osadního výboru Lubojaty.

Čl. I
Úvodní ustanovení

1. Jednací řád výboru je vnitřním předpisem Osadního výboru Lubojaty (dále jen OV Lubojaty), upravujícím organizační otázky, přípravu, obsah jednání a způsob usnášení OV Lubojaty.
2. Na základě § 120 zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) zřídilo Zastupitelstvo města Bílovce v Lubojatech pětičlenný osadní výbor.
3. Ze své činnosti je OV Lubojaty odpovědný Zastupitelstvu města Bílovce.
4. Členství a předsednictví v osadním výboru se lze písemně vzdát zastupitelstvu města a sdělit tuto skutečnost neprodleně členům OV Lubojaty.

Čl. II
Svolávání výboru

1. Osadní výbor se schází podle potřeby, zpravidla dvanáctkrát ročně.
2. Jednání výboru svolává předseda po dohodě s ostatními členy formou usnesení, přijatém na jednání OV Lubojaty. V případě mimořádného jednání, svolává předseda písemnou pozvánkou.
3. Předseda je povinen svolat jednání výboru vždy, požádá-li o to nadpoloviční počet členů výboru písemnou formou.

Čl. III
Oprávnění osadního výboru

celý článek..

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | 3 komentáře »
21. 3. 2019


Zápis z jednání osadního výboru ze dne 12. 3. 2019.

Zúčastnění: Iva Chovancová, Pavel Lazecký, Miroslav Havelka, Jan Solnický, Pavel Musil,
Hosté: Pan Tisovký – městská policie

Úkoly z minulých jednání:
– Miroslav Havelka – zajistí kolotoče na krmáš 28. 4. 2019 – Splněno
– Pavel Lazecký, Pavel Musil – osloví p. Němce a paní Kunovskou a projednají s nimi spolupráci v oblasti www stránek, kroniky a hlášení rozhlasu. – Splněno
– Iva Chovancová – zjistí stav jednání mezi MěÚ a SPÚ ohledně opravy cesty, případně kanalizace na par. 1964. – Splněno
– Pavel Musil – kontaktuje paní Fialovou ohledně rozpočtu OV a seznamu aktualizovaných kontaktů na městské pracovníky. – Splněno

Zápis:
– Osadní výbor schválil návrh jednacího řádu předloženého panem Musilem, jednací řád předán ke schválení radě Města Bílovec.
– OV předává MěÚ Bílovec připomínky občanů k jízdním řádům.
– OV nesouhlasí s prodejem parcely 892/3
– OV souhlasí s prodejem parcel 524/126, 524/127, 524/128, 524/132. OV navrhuje, aby utržená částka byla investována v osadě Lubojaty.
– OV žádá o úpravu okolí kompostéru na kluzišti.

Rozpočet města Bílovec na rok 2019 pro Lubojaty

orj.

org.

Účel

v tis.Kč

40

438

Fotbalový klub Lubojaty, z. s. – dotace na činnost

59

61

5021

JSDH Lubojaty – provoz, činnost, záchovná údržba

205

61

5023

JSDH Lubojaty – provoz hřiště, záchovná údržba

25

62

5000

OV Lubojaty – provoz, záchovná údržba

65

62

5003

Pošta Lubojaty – provoz, záchovná údržba

31

63

7022

SH ČMS SDH Lubojaty – dotace na činnost mladých hasičů

55

    Lubojaty  – akce dle priorit místní části

330

    PD "Společenské centrum Lubojaty"

170

 

  Celkem

940

OV projednal připomínku pana Beleše ohledně průjezdu autobusu ulicí okolo osadního výboru. Po konzultaci s městskou policií OV konstatuje, že průjezd je v souladu s dopravním značením.
OV žádá MěÚ o kontrolu a případnou opravu kanálu u domu č.p. 36. Z kanalizace při dešti vyvěrá voda na vozovku
Kontaktní osobou OV je pan Pavel Musil, tel. číslo 602 782 782, email osadnivyborlubojaty@seznam.cz.

Úkoly: Příprava veřejné schůze.

Schůze OV: Další schůze OV bude ve středu 3. 4. 2019 v 18:00

Zapsal: Jan Solnický

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Jeden komentář »
15. 3. 2019


Pozvánka na Den otevřených dveří.

ZŠ a MŠ v Lubojatech srdečně zve všechny na


Den otevřených dveří


Ve středu 20. března 2019 Od 8:00 – 17:00 hodin


Můžete navštívit vyučování, prohlédnout si budovu školy a zahradu.


Od 13,00 hod. – KERAMICKÁ DÍLNIČKA – uděláte si výrobek z keramické hlíny
od 14,30 hod. – HRÁTKY S ANGLIČTINOU –zahrajete si různé hry v kroužku DDM V Bílovci
od 15,00 hod. TVOŘIVÁ DÍLNIČKA v MŠ – vyrobíte si dárek pro radost

KATEGORIE - Archiv aktualit, Mateřská škola, Základní škola | Bez komentářů »
11. 3. 2019


Licenční systém neprofesionálních klubů.

Pro kluby z neprofesionálních soutěží je od srpna 2018 funkční licenční systém, který na základě objektivních kritérií ohodnotí fungování klubu příslušným stupněm kvality od nejnižší grassroots úrovně, přes bronzovou, stříbrnou, až po nejvyšší zlatou úroveň.

I náš Fotbalový klub Lubojaty je zapojen do licenčního systému – GRASSROOTS PROGRAMME.


Připojte se k nám a pomozte s hodnocením našeho klubu.
FK Lubojaty

Vstup do systému IS FAČR…

KATEGORIE - Akce FK Lubojaty, Archiv aktualit | Bez komentářů »
11. 3. 2019


Termín veřejné schůze v naší obci Lubojaty.

Vážení spoluobčané, máte chuť a odvahu otevřeně přemýšlet a diskutovat o potřebách a rozvoji naší obce? Věříme, že ano!
Srdečně Vás proto zveme na společné setkání, které se uskuteční v

pondělí 25. 3. 2019 v 17.00 hodin v budově osadního výboru.

Zve vedení města spolu s Osadním výborem Lubojaty.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
6. 3. 2019


Místní poplatky a termín možné úhrady přímo v Lubojatech.

Připomínáme všem občanům, že do 31. 3. 2019 jsou splatné tyto místní poplatky:
– za komunální odpad
– celoroční platba a splátka za 1. pololetí (v případě, že máte o pololetní platbu požádáno)
– za psa
– za pronájem pozemku

a v termínu do 30. 9. 2019
– za komunální odpad – splátka za 2. pololetí (v případě, že máte o pololetní platbu požádáno)
Poplatky na rok 2019 činí: komunální odpad 550,- Kč/osoba, poplatek za psa 200,- Kč/pes v rodinném domě a 700,- Kč/pes v bytě. Důchodci mohou po splnění zákonných podmínek uplatnit slevu na místním poplatku za psa.

Poplatek lze uhradit:
– v případě, že znáte Váš variabilní symbol, na číslo účtu 19-1761833319/0800 vedený u České spořitelny a. s.
– v pokladně Městského úřadu v Bílovci (v hotovosti i kartou)
– popř. složenkou prostřednictvím České pošty, s. p.
 
Pokladní hodiny:
Po a St: 8.00–11.00, 12.00–17.00 hod.
Út a Čt: 8.00–11.00, 12.00–14.00 hod.
Pá: 8.00–11.00, 12.00–13.00 hod.
Tel. kontakt: 556 312 193, 556 312 143

Výběr místních poplatků za komunální odpad a psa v roce 2019 v místních částech
Obyvatelé místních částí budou mít možnost zaplatit poplatek za komunální odpad a poplatek za psa přímo ve své obci. V níže uvedeném termínu budou v obci přítomny úřednice Městského úřadu Bílovec, u kterých bude možné uhradit poplatky přímo na místě.

Lubojaty           11.03.2019        14.00–16.30 hod.

Renáta Ráčková, Bc. Markéta Smudová, odbor finanční

KATEGORIE - Archiv aktualit | Bez komentářů »
4. 3. 2019


Zápis z jednání osadního výboru ze dne 14. 2. 2019.

Zúčastnění: Iva Chovancová, Pavel Lazecký, Miroslav Havelka, Jan Solnický, Pavel Musil,

Úkoly z minulých jednání:
– Iva Chovancová – účast na zasedání kulturní komise v Bílovci – splněno – Jan Solnický – vypracování seznamu úkolů předchozího OV, kontrola stavu realizací a stanovení priorit – splněno – Pavel Musil – účast na šetření stavu kanalizace na pozemku pana Ruska – splněno

Zápis:
Iva Chovancová informovala o zasedání kulturní komise v Bílovci a předložila k projednání seznam akcí v Lubojatech. Tento seznam byl zveřejněn na stránkách lubojaty.cz

Jan Solnický vypracoval seznam úkolů ze zasedání předchozího OV, doplnil stav v jakém se nacházejí, OV pak nesplněným úkolům přiřadil vlastní priority při jejich plnění.


Pavel Musil se 11. 2. 2019 spolu se zástupci Bílovce, stavební firmy a pana Ruska zúčastnil místního šetření stavu kanalizace na pozemku pana Ruska. MěÚ na základě cenového návrhu zpracuje projekt pro opravu havarijního stavu. V závislosti na ceně realizace oprava předběžně plánovaná na období 2019 – 2020.

Oprava komunikace u zastávky na Bílovec, OV žádá MěÚ o informace ve věci opravy komunikace na par. 1964 v majetku SPÚ. Zároveň upozorňuje, že před opravou cesty by bylo vhodné provést kontrolu kanalizace umístěné pod komunikaci.

Termín konání veřejné schůze Osadní výbor souhlasí s navrženým termínem konání veřejné schůze občanů s vedením města v Lubojatech v pondělí 25.3.2018 od 17.00 v budově osadního výboru.

Úkoly:
Miroslav Havelka – zajistí kolotoče na krmáš 28. 4. 2019
Pavel Lazecký, Pavel Musil – osloví p. Němce a paní Kunovskou a projednají s nimi spolupráci v oblasti www stránek, kroniky a hlášení rozhlasu,
Iva Chovancová – zjistí stav jednání mezi MěÚ a SPÚ ohledně opravy cesty, případně kanalizace na par. 1964,
Pavel Musil – kontaktuje paní Fialovou ohledně rozpočtu OV a seznamu aktualizovaných kontaktů na městské pracovníky.

Schůze OV: Další schůze OV bude v neděli 3. 3. 2019 v 18:00
Zapsal: Jan Solnický

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
4. 3. 2019


Výzva Osadního výboru Lubojaty.

Prosíme občany o připomínky k stávající autobusové dopravě pro obec Lubojaty.
Své návrhy můžete napsat a vhodit do schránky na budově osadního výboru a to nejpozději do 10.března.

OV Lubojaty.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
4. 3. 2019


Děkujeme za ceny do tomboly – pořadatelé lubojatského plesu 2019.

Poděkování platí samozřejmě i pro našeho váženého sponzora firmu Tigressa, jejíž jméno bylo umístěno u hlavní tomboly.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Hasičské akce, Zahrádkářské akce | Bez komentářů »
26. 2. 2019


Zápis z jednání osadního výboru ze dne 7. 2. 2019.

Zúčastnění: Iva Chovancová, Pavel Lazecký, Miroslav Havelka, Jan Solnický, Pavel Musil,

Zápis:
V. Bartolotti předal za minulý OV zápisy s návrhy priorit rozvoje Lubojat na následující období
V. Bartolotti předal P. Lezeckému inventář budovy OV dle seznamu (majetek města) – předáno 8.2.19
Osadní výbor Lubojaty svým hlasováním zvolil předsedou pro následující funkční období pana Pavla Musila
Členové OV se dohodli na pravidelném termínů schůzí každou první středu v měsíci v 18:00.
P. Musil se zúčastní 11.2.19 schůzky zástupců města u p. Ruska (č.p. 1) ve věci opravy kanalizace na pozemku p. Ruska a její ukončení – vyústění do lesa
I. Chovancová se zúčastní 11.2.2019 zasedání kulturní komise v Bc., kde předá plán kulturních akcí pořádaných OV a spolky v Lubojatech

Úkoly:
Iva Chovancová – účast na zasedání kulturní komise v Bílovci
Jan Solnický – vypracování seznamu úkolů předchozího OV, kontrola stavu realizací
Pavel Musil – účast na šetření stavu kanalizace na pozemku pana Ruska

Schůze OV: Další schůze OV bude v neděli 14. 2. 2019 v 18:00

Zapsal: Jan Solnický

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
15. 2. 2019


Pojďme tvořit společně naši kulturu ve městě!

V pondělí 11. 2. 2019 v 16.00 hodin v bílovecké knihovně.

Pojďme tvořit společně naši kulturu ve městě!
Vážení organizátoři sportovních, kulturních či jiných akcí v Bílovci a jeho místních částech.
Zveme vás v pondělí 11. 2. 2019 v 16.00 hodin do bílovecké knihovny.

Cílem našeho setkání bude spolupráce a koordinace termínů při plánování a organizaci akcí na území města Bílovce a jeho místních částí.

Přijďte, těšíme se na Vás!
Za kulturní komisi Ivo Melecký

Info z webu města Bílovec.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
10. 2. 2019


Rozpis fotbalových zápasů podzim a jaro 2018 – 2019.
Podzim již včetně výsledků.

3. kolo

Sobota 18. 8. 2018 14:00
Vražné – Straník 3:4 (0:2) Pen: 0:1
50 diváků – hřiště Vražné 2018814A3A0302
Rozhodčí: Hrdina Lukáš.

Sobota 18. 8. 2018 14:30
Pustějov B – Bílov 0:9 (0:6)
30 diváků – hřiště Pustějov 2018814A3A0304
Rozhodčí: Žitník Zdeněk.

Sobota 18. 8. 2018 17:00
Nová Horka – Žilina B 1:2 (0:0) Pen: 0:3
60 diváků – hřiště Nová Horka 2018814A3A0301
Rozhodčí: Horáková Renáta.

Sobota 18. 8. 2018 17:00
Kujavy – Heřmanice u Oder 5:4 (0:3)
30 diváků – hřiště Kujavy 2018814A3A0306
Rozhodčí: Pargač Zdeněk.

Neděle 19. 8. 2018 17:00
Jistebník B – Lubojaty 4:3 (2:3)
50 diváků – hřiště Jistebník 2018814A3A0305
Rozhodčí: Polák Karel.

Neděle 19. 8. 2018 17:00
Hostašovice – Lubina 1:3 (0:1)
70 diváků – hřiště Hostašovice 2018814A3A0303
Rozhodčí: Hadari Miroslav.

4. kolo

Sobota 25. 8. 2018 14:00
Lubina – Pustějov B 4:1 (1:0)
30 diváků – hřiště Lubina 2018814A3A0404
Rozhodčí: Hadari Miroslav.

Sobota 25. 8. 2018 17:00
Žilina B – Heřmanice u Oder 1:2 (0:2)
40 diváků – hřiště Žilina 2018814A3A0401
Rozhodčí: Tobola Libor.

Sobota 25. 8. 2018 17:00
Lubojaty – Kujavy 0:4 (0:1)
70 diváků – hřiště Lubojaty 2018814A3A0402
Rozhodčí: Hadari Miroslav.

celý článek..

KATEGORIE - Archiv aktualit, Rozpis zápasů | Bez komentářů »
1. 2. 2019


Výsledky hlasování – Osadní výbor Lubojaty – 22. ledna 2019

pořadí jméno a příjmení počet hlasů
1. Pavel Lazecký 127
2. Ivana Chovancová 105
3. Pavel Musil 84
4. Jan Solnický 81
5. Miroslav Havelka 76
6. RNDr. Michal Šimíček, Ph.D. 69
7. Václav Bartolotti 61
8. Marek Lazecký 59
9. Oldřich Němec 31
10. Emil Beleš 12

Dne 22.ledna 2019 se konalo hlasování do Osadního výboru Lubojaty.
Hlasování se zúčastnilo 154 občanů z celkového počtu 329 (starších 18-ti let); tj. 46,80 %.
Sčítání proběhlo pod dohledem Bc. Ivety Alčerové a  Radany Zelinkové.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
24. 1. 2019


SPOLEČENSKÝ PLES 2019

Osadní výbor v Lubojatech, Svaz zahrádkářů a Sbor dobrovolných hasičů

Vás srdečně zvou na

Společenský ples

v sobotu 23. února 2019 v KD v Tísku začátek ve 20:00 hodin.

Hudba: EVYBAND.

Vstupné: 100,-Kč
Vstupné, s večeří: 200,-Kč

Bufet, večeře, tombola, taneční vystoupení.

Předprodej vstupenek a rezervace míst bude v sobotu 16.února od 18:00 do 19:00 hodin na hasičárně v Lubojatech.

Firma TIGRESSA Bílovec věnuje dopravu návštěvníkům plesu ZDARMA
– odjezd ze Lhotky 23. 2. 2019 v 19:20 hod.
– odjezd z Lubojat 23. 2. 2019 v 19:30 hod. od obchodu
– odjezd od KD 24. 2. 2019 ve 2:15 hod. a ve 3:15 hod.

KATEGORIE - Archiv aktualit | Bez komentářů »
21. 1. 2019


Pozvánka na SPOLEČENSKÝ PLES 2019.

Osadní výbor Lubojatech, Svaz zahrádkářů a Sbor dobrovolných hasičů

Vás srdečně zvou na

SPOLEČENSKÝ PLES

v sobotu 23. února 2019 v KD v Tísku
začátek ve 20:00 hodin

hudba:EVYBAND

Podrobnější informace Vám ještě upřesníme.

Těšíme se na Vás.
 

KATEGORIE - Archiv aktualit, Hasičské akce, Z činnosti osadního výboru, Zahrádkářské akce | Bez komentářů »
5. 1. 2019


Delegování zástupců do Osadního výboru Lubojaty.

Vážení spoluobčané,
chtěli bychom tímto dát možnost občanům Vaší místní části Lubojaty vyjádřit se a projevit svoji vůli při delegování zástupců do osadního výboru. Tímto tedy nabízíme všem občanům s trvalým pobytem v místní části Lubojaty a starších 18ti let, možnost navrhovat a být kandidáty na členy Osadního výboru Lubojaty, ze kterých občané budou delegovat své zástupce.

V případě, že máte zájem kandidovat či navrhnout svého kandidáta, učiňte tak osobně na sekretariátu tajemníka Městského úřadu Bílovec, či emailem, na adresu posta@bilovec.cz, a to nejpozději do 7. 1. 2019.

K tomu využijte formulář v příloze. PDF Word

Volby v místní části Lubojaty se uskuteční dne 22. 1. 2019 od 15:00 do 19:00 v budově osadního výboru

Mgr. Renata Mikolašová v.r. – starostka města

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
21. 12. 2018


Vážení občané Lubojat,

oslovuji vás jako místostarostka města Bílovce. Rada města mě pověřila péčí o vaši obec.

V současné době musíme co nejrychleji vyřešit fungování osadního výboru, a proto vás zvu na veřejnou schůzi, které by se měli zúčastnit všichni dosavadní členové osadního výboru a také ti z vás, kteří se zajímáte o dění v Lubojatech a máte chuť přispět svou prací pro dobro své obce.

Cílem naší schůze bude vytvořit seznam kandidátů pro volby do nového osadního výboru. Na seznamu kandidátů by však měli být především lidé, kteří jsou ochotni vzájemně spolupracovat. V opačném případě ani demokratické volby nezajistí funkční osadní výbor.

Schůze se bude konat 18. 12. v 18 hodin v místnosti osadního výboru.

Těším se na naši vzájemnou spolupráci s vírou, že „když se chce, všechno jde“.

Na brzkou viděnou,
Mgr. Renáta Fialová

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
14. 12. 2018


Uzavření sběrného dvora a svoz odpadu přes vánoční svátky 2018.

Svoz odpadu přes vánoční svátky 2018       povolen výjezd v 5.00 hod. 
        SKO: směsný komunální odpad TO: tříděný odpad
sudý týden – 52.týden        
26.12.2018 středa SKO: Lhotka, Lubojaty, Bítov, Stará Ves, Ohrada, Slatina   TO: plastové pytle od občanů
27.12.2018 čtvrtek SKO: Bravinné, Skřipov, HrabstvíTO: SKLO všude    
         
lichý týden – 1.týden        
31.12.2018 pondělí SKO: kontejnery + Bravantice    
01.01.2019 úterý  –    
02.02.2019 středa SKO: Lhotka, Lubojaty, Bítov, Slatina, Stará Ves, Ohrada    
03.01.2019 čtvrtek SKO: Bravinné, Skřipov + TO: PAPÍR Bílovec, Slatina    
04.01.2019 pátek TO: PLAST všude    
         
Odvoz popelnic se směsným komunálním odpadem 1 x za 14 dní bude prováděn jako každý rok vždy v sudém týdnu, tj. 2.týden, 4.,týden atd.
         
Provoz sběrného dvora        
sobota 22.12.2018   8.00 – 11.00 hod.  
pondělí  24.12.2018   ZAVŘENO  
středa 26.12.2018   ZAVŘENO  
sobota 29.12.2018   8.00 – 11.00 hod.  
pondělí  31.12.2018   8.00 – 11.00 hod.  
středa 02.01.2019   8.00 – 17.00 hod.  
         
Od středy 2.1.2019 bude provoz SD probíhat obvyklým způsobem, tj. pondělí a sobota 8.00 – 11.00 hod, středa 8.00 – 17.00 hod.

KATEGORIE - Archiv aktualit | Bez komentářů »
13. 12. 2018


Pozvánka ČZS Lubojaty na ADVENTNÍ TVOŘENÍ.

Český zahrádkářský svaz Lubojaty

pořádá v sobotu 8.12.2018 od 17,00 hodin v Klubovně zahrádkářů

Adventní tvoření

Co si můžete přinést s sebou :
·          Slaměný kruh průměr  25 cm, 20 cm
·          Vázací dráty, pevnou nit , zápichy
·          Sadu svíček 4 ks
·          Suché květy –  přírodní, umělé
·          Pomerančové  sušené plátky, skořici
·          Různé ozdoby, mašle, baňky, perličky

Co zajistí organizátoři akce :
·        Zelené větvičky / smrk, tis, zerav, buxus /
·        elektrické tavné  pistole a náplně
·        Občerstvení –  koláče, svařené víno, grog

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zahrádkářské akce | Bez komentářů »
26. 11. 2018


Informace o uzavření sběrného dvora.

Firma SLUMBI oznamuje občanům, že v sobotu 17. 11. 2018 bude z důvodu státního svátku uzavřen sběrný dvůr.

Děkujeme za pochopení.

KATEGORIE - Archiv aktualit | Bez komentářů »
13. 11. 2018


Informace z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Bílovce – nově zvolené vedení města.

na dnešním ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Bílovce dne 12. 11. 2018 bylo zvoleno nové vedení města Bílovce:

Renata Mikolašová (Bílovecká 15) – starostka

Zbyněk Bajnar (Bílovecká 15) – místostarosta (uvolněný)

Renáta Fialová (nezávislá, za ČSSD) – místostarostka (neuvolněná)

Antonín Illík (ODS) – radní

Petr Klimek (Bílovecká 15) – radní

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
12. 11. 2018


Pojede Vám od prosince autobus?
V odkazech níže naleznete jízdní řády k porovnání původních autobusových linek s výhledovými návrhy jízdních řádů týkajících se obce Lubojaty platných od 9. 12. 2018 do 14. 12. 2019


NOVĚ PLÁNOVANÁ LINKA 625 Bílovec – Tísek – Bílovec, Výškovice / Slatina Platí od 2. 9. 2018 do 8. 12. 2018


LINKA 627 BEZ ZVEŘEJNĚNÉ NÁHRADY (zrušena?) Bílovec-Tísek-Slatina Platí od 10. 12. 2017 do 8. 12. 2018


LINKA 671 Ostrava-Těškovice-Bílovec,Výškovice-Skřipov Platí od 10. 12. 2017 do 8. 12. 2018
a PLÁNOVANÁ LINKA 671 Skřipov – Bílovec, Výškovice – Těškovice – Bítov – Bílovec – Olbramice – Klimkovice – Ostrava Platí od 9. 12. 2018 do 14. 12. 2019


LINKA 672 Ostrava-Slatina-Bílovec,Stará Ves Platí od 10. 12. 2017 do 8. 12. 2018
a PLÁNOVANÁ LINKA 672 Bílovec, Stará Ves – Slatina – Bílovec, Výškovice – Tísek – Bílovec – Olbramice – Klimkovice – Ostrava Platí od 9. 12. 2018 do 14. 12. 2019


LINKA 675 Ostrava-Klimkovice-Těškovice-Skřipov Platí od 19. 3. 2018 do 8. 12. 2018
a PLÁNOVANÁ LINKA 675 Hradec nad Moravicí, Jakubčovice – Skřipov – Bílovec, Výškovice – Těškovice – Bítov – Bílovec – Olbramice – Klimkovice – Ostrava Platí od 9. 12. 2018 do 14. 12. 2019


LINKA 692 Bílovec-Pustá Polom-Hlubočec Platí od 10. 12. 2017 do 8. 12. 2018
a PLÁNOVANÁ LINKA 692 Bílovec – Bítov – Těškovice – Bílovec, Výškovice – Tísek – Slatina – Bílovec Platí od 9. 12. 2018 do 14. 12. 2019


NOVĚ PLÁNOVANÁ LINKA 693 Bílovec – Slatina – Tísek – Bílovec, Výškovice – Těškovice – Bítov – Bílovec Platí od 9. 12. 2018 do 14. 12. 2019


LINKA 263 BEZ ZVEŘEJNĚNÉ NÁHRADY (zrušena?) Opava-Hrabyně-Pustá Polom-Hlubočec-Těškovice-Bílovec Platí od 10. 12. 2017 do 8. 12. 2018


LINKA 264 BEZ ZVEŘEJNĚNÉ NÁHRADY (zrušena?) Opava-Hlubočec-Pustá Polom-Těškovice-Bílovec Platí od 4. 3. 2018 do 8. 12. 2018

KATEGORIE - Archiv aktualit | Bez komentářů »
9. 11. 2018


Jedna zpráva z Bíloveckého zpravodaje.

KATEGORIE - Archiv aktualit | Bez komentářů »
1. 11. 2018


USTAVUJÍCÍ ZASTUPITELSTVO BUDE 12. 11. 2018

Dle zákona musí starosta města svolat Ustavující zasedání zastupitelstva v určitém termínu. Proto je toto zasedání svoláno na 1.11.2018, což je dle lhůty nejzazší termín – bohužel ale v tomto termínu nemohou být přítomni všichni nově zvolení zastupitelé.
Z tohoto důvodu by nemohlo dojít k řádnému zvolení nového vedení města – proto došlo k vzájemné dohodě o vyhlášení náhradního termínu a to v pondělí 12.11. ve 13:00 hodin.

Všechny Vás srdečně zveme.
Bílovecká 15

Text web BC15

KATEGORIE - Archiv aktualit | Bez komentářů »
29. 10. 2018


Pozvánka na domácí fotbalový zápas
FK Lubojaty – Pustějov B již v 11:00hod.

Fotbalový klub Lubojaty Vás zve v sobotu 27. 10. 2018 v 11:00 hodin na místní hřiště k poslednímu letošnímu fotbalovému zápasu proti mužstvu Pustějov B.


Klobásečky vyuzené a rumíček s čajičkem.

Srdečně Vás zve FK Lubojaty.


KATEGORIE - Akce FK Lubojaty, Archiv aktualit | Bez komentářů »
24. 10. 2018


Výlet do ZOO Lešná nebo za nepříznivého počasí do akvaparku Olešná.


Místní Aktiv a SDH Lubojaty pořádají v NE 28.10.2018 výlet do ZOO Lešná nebo za nepříznivého počasí do akvaparku Olešná.

Děti mají vstupné a dopravu zdarma.
Dospělí zaplatí pouze vstupné, které bude max. 170 kč.

Sraz u obchodu v Lubojatech bude v 8:00 h a předpokládaný odjezd je v 8:30 h.
Předpokládaný návrat je cca v 15:00 h.

Srdečně Vás zvou pořadatelé.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Hasičské akce | Bez komentářů »
24. 10. 2018