Archiv aktualit - Lubojaty - Oficiální stránky obce Lubojaty a … :-)

Lubojaty

Oficiální stránky obce Lubojaty a … :-)

nacházíte se v kategorii - Archiv aktualit

POZVÁNKA NA PŮLENÍ LÉTA 2018

Zahrádkáři Lubojat pořádají dne 4. srpna 2018 v areálu Klubovny zahrádkářů

PŮLENÍ LÉTA

Začátek: v 15:00 hodin

Atrakce pro děti , malování na obličej s klaunem Kalimero

Občerstvení : pivní speciály
od 16:OO hodin uzené makrely a klobásy od 18:00 hodin HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ skupiny VIB0R z Bravantic

Srdečně zvou zahrádkáři.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zahrádkářské akce | Bez komentářů »


Seznam plánovaných odstávek elektřiny pro obec Lubojaty.
Jste na seznamu?
V útery 24.7. 2018 vám vypnou elektřinu.

Seznam plánovaných odstávek elektřiny pro obec Lubojaty – okres Nový Jičín , PSČ 74292

24.07.2018 (07:30 – 19:30) – plánovaná odstávka č. 110060601903

Lubojaty č.p. :
1, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 11, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 1179/2, 118, 119, 119/VE, 12, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 13, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 139, 14, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 90, 9002/kostel, 91, 92, 95, 97, 98, 99, parc.č. 934/

KATEGORIE - Archiv aktualit | Bez komentářů »


POZVÁNKA NA BÍTOVSKÝ KULTURNÍ A SPORTOVNÍ FESTIVAL
5.7 – 8.7.2018 AREÁL BÍTOVSKÝCH RYBNÍKŮ.

(v případě nepříznivého počasí v Obecním domě)

čtvrtek 5.7. 2018- VČELAŘSKÝ DEN
17:00 otevření výletní restaurace MEDOVÉ DOUPĚ
(pivo, limo, medovina, párek, v rohlíku, langoše)
19:00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU
20:00 Divadelní představení ZÁSKOK
Kroužek malých divadelních forem TYBYS
21:00 MINIKYTAROBITÍ
veškeré hudební nástroje s sebou

pátek 6. 7. 2018 – HASIČSKÝ DEN
17:00 otevření výletní restaurace HASIČSKÁ STŘÍKAČKA
(pivo, limo, alko, steaky a jiné dobrotiny na grilu)
20:00 divadelní představaní DÍVČÍ VÁLKA
Armádní divadelní společnost UMĚLCI Z PRAHY
21:30 RETRODISKOTÉKA ROKU 1988

sobota 7.7.2018 – RYBÁŘSKÝ DEN
14:00 otevření výletní restaurace RYBÁŘSKÁ BAŠTA
(pivo, limo, alko, pečené ryby a jiné rybí speciality)
14:00 otevření cukrárny NA BŘEHU RYBNÍKA
(koláče buchty zákusky, bonbóny a další sladkosti)
15:00 turnaj ve vodním pólu BITOVSKÝ KAPER
20:00 vystoupení hudební skupiny KÁMO
21:30 rockový koncert skupiny NAKED FLOOR
23:00 Rockotéka VENCY FOLTÝNA

neděle 8. 7. 2018 – MYSLIVECKÝ DEN
14:00 otevření výletní restaurace JEZEVCŮV ŠENK
(pivo, limo, alko, zvěřinové klobásky a speciality)
15:00 otevřené mistrovství ve skoku vysokém do vody BÍTOVSKÁ LAŤKA
děti, dívky, kluci, ženy, muži, senioři, speciál kapacita – borci nad 100kg živé váhy
19:00 UKONČENÍ FESTIVALU

Vstupné dobrovolné

KATEGORIE - Archiv aktualit | Bez komentářů »


Petice za zachování provozu v Bílovecké nemocnici, a.s., ve stávajícím rozsahu poskytované lékařské péče.

Petiční archy jsou k dispozici k podpisu: v ambulancích nemocnice, na obecních úřadech, v knihovnách i na dalších místech regionu. Více informací zde
Info z webu bilovec.cz

KATEGORIE - Archiv aktualit | Bez komentářů »


ZÁPIS ZE SCHŮZE OSADNÍHO VÝBORU LUBOJATY ZE DNE 4.6.2018

PŘÍTOMNI: Bartolotti Václav, Dana Kunovská, Miroslav Havelka
OMLUVENI: Vladimír Kurka, Vladislav Kučera

1. Na základě místního šetření kanalizace u pana Ruska bude vypracován projekt

2. Dále byl domluvena a dopřesněna organizace dne dětí v sobotu 9.6.2018

3. Seznámení s předběžným rozpočtem opravy komunikace od hasičárny ke Kopcům

4. Seznámení s rozpočtem úpravy dopravního značení u pana Lindovského, Lubojaty 36

5. Dále žádáme o opravu havarijního stavu propadu cesty u pana Frkala, Lubojaty 13

6. Dalším požadavkem je kontrola a případná oprava kanálu u domu číslo 36 – p. Lindovský. Voda při velkých deštích neprotéká kanalizací a stále vytéká z kanálu ven

7. Dále je zde havarijní stav zídky u osadního výboru Lubojaty, kameny padají na cestu, bude nutno se na místo přijít podívat a poté opravit, případně navrhnout řešení

8. Další havarijním stavem k řešení je kanále na kluzišti, kde se rovněž stále drží voda. Bude nutná oprava. Proběhlo zde místní šetření a čekáme na vyjádření MÚ.

9. Příští schůze je 29.6.2018 v 19.00 hodin

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »


Nalezení psi.

Dne 7.6.2018 večer byli v obci Výškovice nalezeni dva psi, kříženci připomínající rasu Jack Russellův teriér, oba pohlaví pes, bez obojku a identifikační známky.
Bližší informace podá Městská policie Bílovec, tel. 556 414 206, 608 252 535.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Městská policie Bílovec

KATEGORIE - Archiv aktualit | Bez komentářů »


Útok za útokem, gól za gólem.
To vše můžete vidět na vlastní oči…


Klobásečky vyuzené a pivečko vychlazené.

…pokud dojdete v neděli 3. června 2018 od 15:00 hodin na místní hřiště.

Fotbalový klub Lubojaty Vás tímto zve na poslední domácí fotbalový zápas jarního kola proti mužstvu Jistebník B.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Rozpis zápasů | Bez komentářů »


Zápis ze schůze Osadního výboru Lubojaty dne 7. 5. 2018.

Účast: Václav Bartolotti, Dana Kunovská, Miroslav Havelka, Vladislav Kučera, Vladimír Kurka

1. Oprava dřevěného kříže u silnice na Bítov.
Byla uzavřena dohoda o umístění kříže mezi Správou silnic a Římskokatolickou farností Lubojaty. Po zhotovení kotvení kříže p. Hájkem zhotoví osadní výbor betonovou patku a kříž bude stabilizován. Následně bude farností posouzena
možnost obnovy dřevěného tělesa kříže.

2. Oprava komunikace na Klinkách.
Oprava komunikace na Klinkách byla dokončena, současně bylo provedeno srovnání povrchu zálivkou na prohlubních u domu p. Zuchnického. Osadnímu výboru bylo doporučeno zařadit do plánu oprav revizi a opravy kanalizačních šachtic ležících mimo opravený povrch.
Dodavatelská firma předloží rozpočet na provedení opravy částí komunikace od hasičské zbrojnice po výjezd na hlavní silnice směr Bílovec.

3. Opravy kanalizace
a) Bylo provedeno místní šetření s cílem stanovit rozsah a postup opravy kanalizace na zahradě p. Ruska, bude zpracován projekt.
b) Příčinu nadměrného vytékání vody na kluzišti posoudí odbor životního prostředí.
c) Osadní výbor projedná se Sborem dobrovolných hasičů pročištění kanalizace pod šachticí u čp. 36, ze které při dešti vytéká voda na povrch.

4. Komposter na kluzišti.
Rostlinné zbytky je opět možno ukládat do ohrady na kluzišti.

5. Malování na asfaltu
Osadní výbor spolu se Sborem dobrovolných hasičů uspořádá pro děti Malování na asfaltu na místním hřišti. Akce se uskuteční v sobotu 9.6.2018 od 14.00 hod.

6. Náměty občanů.
a) Místní komunikace v majetku státu
Osadní výbor na základě podnětu občanů žádá Městský úřad o informaci, jak probíhá přislíbený převod části komunikace parcelní číslo 1964 (u zastávky na Bílovec) v zastavěném území ze Státního pozemkového úřadu na Město Bílovec. Převod byl podmínkou k financování opravy komunikace z rozpočtu města.
Převod části komunikace parcelní číslo 1993 (u transformátoru) byl již proveden.

7. Příští schůze osadního výboru bude v pondělí 4.6.2018 v 19.00 hod,

Zapsal Vladimír Kurka

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »


Pozvánka na Svatodušní slavnosti.

Farní kostel sv. Jiří, k. ú. Lubojaty.Sbor dobrovolných hasičů Lubojaty pořádá s finanční podporou sboru a Osadního výboru Lubojaty v neděli 20.5.2018 ve 14:00 hodin na místním hřišti

Svatodušní slavnosti.

Součástí slavností bude svěcení nového dopravního automobilu místní jednotky SDH.

Na tuto akci zvou pořadatelé všechny občany Lubojat a okolí.
Kromě tradiční vaječiny a koláčů je zajištěno bohaté občerstvení a pro Vaše děti budou soutěže za sladkou odměnu.

Výtěžek z této akce bude věnován na opravu místního kostela.

Srdečně Vás zvou hasiči.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Hasičské akce | 2 komentáře »


A ještě jeden odchycený papoušek.

Dne 10.5.2018, ve večerních hodinách, byl v obci Stará Ves u Bílovce odchycen papoušek. Zatím je umístěn na služebně MP Bílovec, informace je rovněž zveřejněna na Facebooku města Bílovec. Možno volat tel. 556 414 206, 608 252 535.

S přáním hezkého dne

Městská policie Bílovec

KATEGORIE - Archiv aktualit | Bez komentářů »


MILÉ DĚTI, MLÁDEŽI, VÁŽENÍ OBČANÉ,

OSADNÍ VÝBOR V LUBOJATECH POŘÁDÁ U PŘÍLEŽITOSTI DNE DĚTÍ

MALOVÁNÍ NA ASFALT.

AKCE SE USKUTEČNÍ DNE 9. 6. 2018 VE 14,00 HODIN NA MÍSTNÍM HŘIŠTI.
KŘÍDY K MALOVÁNÍ BUDOU K DISPOZICI A KAŽDÝ ÚČASTNÍK OBDRŽÍ OD POŘADATELŮ MALOU ODMĚNU.
PŘIPRAVENO JE OBČERSTVENÍ, O KTERÉ SE POSTARAJÍ NAŠI HASIČI.

SRDEČNĚ JSOU ZVÁNI VŠICHNI OBČANÉ K MALÉMU PŘÁTELSKÉMU POSEZENÍ.

NA ZÁVĚR AKCE BUDE TÁBORÁK, SEBOU SI VEZMĚTE ŠPEKÁČKY K OPEČENÍ. V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ BUDE KONÁNÍ AKCE DOPŘESNĚNO V MÍSTNÍM ROZHLASE.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Hasičské akce, Osadní výbor | Bez komentářů »


Hledá se majitel nalezeného psa.

Dne 14.5.2018 večer byl na Slezském náměstí v Bílovci nalezen volně pobíhající pes, kříženec, pohlaví pes, menšího vzrůstu, krátkosrstý, černo-hnědého zbarvení, na krku koženkový obojek hnědé barvy, bez identifikační známky. Bližší informace podá Městská policie Bílovec, tel 556 414 206, 608 252 535.

S přáním hezkého dne

Městská policie Bílovec

KATEGORIE - Archiv aktualit | Bez komentářů »


Pozvánka na domácí fotbalový zápas dne 12. května 2018
FK Lubojaty – Fulnek B.


Klobásečky vyuzené a pivečko vychlazené.

Zveme své příznivce i Vás ostatní,

přijďte sobotu 12. května 2018 v 16:30 na místní hřiště povzbudit hráče domácího FK Lubojaty proti mužstvu Fulnek B.

Srdečně Vás zvou pořadatelé.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Rozpis zápasů | Bez komentářů »


Pozvánka na domácí fotbalový zápas FK Lubojaty – Nová Horka.

Zveme své příznivce i Vás ostatní,

přijďte sobotu 28. dubna 2018 v 16:30 na místní hřiště povzbudit hráče domácího FK Lubojaty proti mužstvu Nová Horka.


Klobásečky vyuzené a pivečko vychlazené.

Srdečně Vás zvou pořadatelé.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Rozpis zápasů | Bez komentářů »


Pozvánka na TURNAJ V NOHEJBALU 29. 4. 2018,
aneb „Hasiči hasiči v neděli se cviči“.


Sbor dobrovolných hasičů Lubojaty pořádá s finančním přispěním Osadního
výboru Lubojaty

v neděli 29. dubna 2018

TURNAJ V NOHEJBALU

Začátek turnaje ve 14:00 hodin na místním hřišti

* Hrát budou 3-členná družstva
* Dobrou náladu, chuť se pobavit a přitom si i zasportovat s sebou 🙂

Občerstvení na místě zajištěno
Srdečně všechny sportovce zvou hasiči

KATEGORIE - Archiv aktualit, Hasičské akce | Bez komentářů »


Harmonogram prací k opravě místní komunikace na Klinikách již od 24.4.2018.

24.4. osazení DZ, frézování vozovky
25.- 26.4. dobourání živice kolem šoupat a UV, výšková úprava, očištění/ zametení vozovky
27.4. aplikace spoj.postřiku, pokládka ACO, zálivka spar

SILNICE MORAVA s.r.o.
Revoluční 30
794 01 Krnov

KATEGORIE - Archiv aktualit | Bez komentářů »


Pozvánka na Zahájení fotbalové sezony 2018.


V sobotu 14. dubna 2018 pořádá Fotbalový klub Lubojaty Zahájení fotbalové sezony 2018.
Začátek ve 13:00 odehráním domácího fotbalového zápasu proti mužstvu Kujavy

Pohoštění zajištěno.
Srdečně zvou pořadatelé FK Lubojaty.

KATEGORIE - Akce FK Lubojaty, Archiv aktualit | Bez komentářů »


ČZS Lubojaty pořádá zájezd na prodejně výstavní zahradnické trhy –

Valašská zahrada

v úterý 8.5. 2018 odjezd od bílovecké zastávky v 8,00 hodin

Program:
Valašská zahrada v Rožnově pod Radhoštěm

Další program:
– návštěva Beskydského pivovárku na Ostravici
– vycházka ke Dřevjance U Zbuja pod Lysou horou

Platba :
100 Kč – člen ČZS , který má zaplacené čl. známky na rok 2018,- Kč
200- Kč ostatní / v ceně je vstup na výstavu a doprava /

Přihlásit se můžete do 5.5. 2018 u A . Seidlerové a L. Broskevičové / tel. 725 710 315 /

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zahrádkářské akce | Bez komentářů »


Zápis ze schůze Osadního výboru Lubojaty dne 3. 4. 2018.

Účast: Václav Bartolotti, Dana Kunovská, Miroslav Havelka, Vladimír Kurka, Vladislav Kučera omluven

1. Oprava dřevěného kříže u silnice na Bítov.
Paní místostarostka Ing. Sylva Kovačiková požádala Správu silnic, na jejímž pozemku kříž stojí, o předložení návrhu smlouvy o umístění kříže. Smlouvu uzavře Římskokatolická farnost, návrh smlouvy zatím nebyl předložen. Město Bílovec přislíbilo finanční dar na opravu kříže.
Osadní výbor zpracoval předběžný rozpočet na opravu, kotvení kříže vyrobené p. Daliborem Hájkem bude stát 3400,- Kč + DPH, beton na patku cca 1500,- Kč. Ostatní práce provedeme svépomocí.

2. Oprava komunikace na Klinkách.
Situace kolem přípojek do kanalizačních šachtic se díky vstřícnému přístupu dotčených občanů vyjasnila. V soutěži byl vybrán dodavatel opravy komunikace. Před zahájením opravy povrchu bude ještě provedena revize kanalizačních šachtic, jejich zpevnění a oprava propadlé kanalizace.

3. Náměty občanů.
a) Nabídka objektu hospody a sálu k prodeji

Pan Jindřich Richter nabídl členům osadního výboru prohlídku sálu a bývalé hospody jako alternativy ke Společenskému centru. Stav objektu je zhruba stejný, jako při konání posledního obecního plesu. Osadní výbor není oprávněn jednat o případné koupi soukromých nemovitostí a doporučil panu Richterovi oslovit s nabídkou zástupce Města Bílovec.

b) Psí exkrementy (hovna) v obci
Občané si opakované stěžují na znečišťování veřejných prostranství výkaly psů. Osadní výbor žádá chovatele pejsků, aby po svých miláčcích uklízeli. Výzva bude vysílána v místním rozhlase.

c) Komposter na kluzišti
Na četné dotazy osadní výbor sděluje, že komposter na kluzišti bude uveden do provozu po krmáši.

4. Příští schůze osadního výboru bude v pondělí 7.5.2018 v 19.00 hod,

zapsal Vladimír Kurka

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »


Pozvánka na Výroční členskou schůzi ČZS Lubojaty.

Výbor Českého zahrádkářského svazu v Lubojatech Vás srdečně zve 7.4.2018 v Klubovně zahrádkářů na

VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

Začátek v 18:00 hodin.

Občerstvení je zajištěno.

Program : od 18:45 hodin beseda s panem Jozkem z Bílovce, prodej stromků a keřů z firmy Zahradnictví – ovocná a okrasná školka.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zahrádkářské akce | Bez komentářů »


Hledá se majitel nalezeného psa.

Dne 21.3.2018 byl v obci Bílovec na ul. 1.máje odchycen volně pobíhající pes, kříženec připomínající rasu německý ovčák, pohlaví fena, bez obojku a identifikační známky.
Bližší informace podá Městská policie Bílovec, tel. 556 414 206, 608 252 535.

S přáním hezkého dne
Městská policie Bílovec

Čerstvá informace – přidána adminem v 17:40
Dobrý den, dne 22. 3. 2018 si psa vyzvedl jeho majitel.

S přáním hezkého dne
Městská policie Bílovec

KATEGORIE - Archiv aktualit | Bez komentářů »


Rozpis fotbalových utkání mužů FK Lubojaty – jaro 2018.

16. kolo

Neděle 8. 4. 2018 15:30  StraníkLubojaty

17. kolo

Sobota 14. 4. 2018 13:00 LubojatyKujavy
hřiště Lubojaty 2017814A3A1702

18. kolo

Neděle 22. 4. 2018 16:00 Bernartice – Lubojaty
hřiště Bludovice 2017814A3A1805

19. kolo

Sobota 28. 4. 2018 16:30 LubojatyNová Horka
hřiště Lubojaty 2017814A3A1903

20. kolo

Sobota 5. 5. 2018 16:30 HeřmaniceLubojaty
hřiště Heřmanice 2017814A3A2004

21. kolo

Sobota 12. 5. 2018 16:30 LubojatyFulnek B
hřiště Lubojaty 2017814A3A2104

22. kolo

Sobota 19. 5. 2018 14:00 HostašoviceLubojaty
hřiště Hostašovice 2017814A3A2203

15. kolo

Sobota 26. 5. 2018 14:00 Lubojaty Bravinné
hřiště Lubojaty 2017814A3A1501

12. kolo

Změna termínu na NEDĚLI 3. 6. 2018 15:00
Sobota 2. 6. 2018 17:00 LubojatyJistebník B
hřiště Lubojaty 2017814A3A1205

13. kolo

Sobota 9. 6. 2018 14:00 LubinaLubojaty
hřiště Lubina 2017814A3A1302

14. kolo

Sobota 16. 6. 2018 14:00 MankoviceLubojaty
hřiště Mankovice 2017814A3A1406

KATEGORIE - Archiv aktualit, Rozpis zápasů | Bez komentářů »


Uzavření sběrného dvora a svoz odpadu přes velikonoční svátky.

Firma SLUMBI oznamuje občanům, že v sobotu 31. 3. 2018 a v pondělí 2. 4. 2018 bude z důvodu velikonočních svátků uzavřen sběrný dvůr.

Svoz popelnic se směsným komunálním odpadem o Velikonočním pondělí dne 2. 4. 2018 proběhne v Bílovci a Výškovicích dle platného harmonogramu.

Pytle s plasty budou místo pondělí svezeny až v úterý 3. 4. 2018.

KATEGORIE - Archiv aktualit | Bez komentářů »


Firma JUKKA bude prodávat

v pondělí 19.března 2018 v čase 12.00 – 12.30 hodin

u samoobsluhy v Lubojatech

následující stromky k jarní výsadbě. Jabloně, hrušně, meruňky, nektarinky, broskve, odolné švestky vhodné na pálení, ryngle, blumy, třešně, višně, třešňovišně, oskeruše, keřové a stromkové rezistentní angrešty a rybízy, lísky, ostružiny, stolní vinnou révu, kanadské a čukotské borůvky, růže, rododendrony, azalky, převislé vrby, okrasné trávy, sazenice jahod , a jiné.

Více informací najdete na letácích ve vašich poštovních schránkách.

KATEGORIE - Archiv aktualit | Bez komentářů »


Zápis ze schůze Osadního výboru Lubojaty dne 5.3.2018.

Účast: Václav Bartolotti, Dana Kunovská, Vladislav Kučera, Miroslav Havelka, Vladimír Kurka

1. Oprava dřevěného kříže u silnice na Bítov.
Na základě dopisu odboru kultury a sportu MěÚ Bílovec ohledně řešení špatného stavu kříže projedná Vladimír Kurka s Farním společenstvím převzetí kříže do péče. Opravu ukotvení kříže by pak bylo možné provést během některé jarní brigády Sboru dobrovolných hasičů.

2. Oprava komunikace na Klinkách.
Pro zahájení opravy povrchu komunikace na Klinkách je nezbytně nutná součinnost majitelů přilehlých nemovitostí. Zejména si občané musí dát do pořádku přípojky do kanalizačních šachtic. V případě laxního přístupu občanů hrozí, že oprava povrchu komunikace nebude vůbec provedena.

3. Skříňka na smuteční oznámení.
Jednota Hodonín předala předsedovi osadního výboru žádost o odstranění skříňky na smuteční oznámení ze stěny prodejny. Žádáme občany o návrhy na nové umístění skříňky.

4. Společenské centrum Lubojaty.
Na základě námětů a připomínek občanů na veřejné schůzi projednal osadní výbor možnosti dalšího postupu při prosazování výstavby Společenského centra.
S ohledem na výraznou podporu Společenského centra občany Lubojat bude osadní výbor nadále prosazovat všechny možnosti vedoucí k zahájení stavby centra.
Nyní platí usnesení zastupitelstva města o zahájení stavby při získaní dotace ve výši alespoň 60 % nákladů. Na projekt je vydáno stavební povolení.

Současně se lze zabývat i následujícími možnostmi:
a) získání dotace na stavbu pro některý ze spolků v Lubojatech
b) napojení centra na základní školu s přístupem k jiným zdrojům financování (tuto možnost však zamítlo vedení školy)
c) posoudit cesty ke snížení ceny projektu
d) posouzení možnosti zahájit první etapu projektu bez zajištění financí pro druhou etapu

Zároveň z podnětů občanů vyplynuly i další náměty na řešení neutěšené situace v oblasti sportovního a kulturního života v obci:
a) Prosadit opravu šaten na hřišti bez návaznosti na projekt centra
b) Odkoupit objekt sálu a hospody včetně přilehlých pozemků v centru obce a tyto rekonstruovat na Společenské centrum.
Osadní výbor žádá občany, aby se k předloženým variantám vyjádřili na stránkách obce či e-mailem na osadnivyborlubojaty@seznam.cz

5. Příští schůze osadního výboru bude v úterý 3.4.2018 v 19.00 hod,

zapsal Vladimír Kurka

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »


Přiznání k dani z příjmů za rok 2017 můžete podat v Bílovci.

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště v Novém Jičíně, provede v Bílovci výběr daňových přiznání dne:
14. 03. 2018 od 08:00 do 11:00 a od 12:00 do 16:00 hodin
v zasedací místnosti v 1. poschodí budovy Městského úřadu Bílovec, 17. listopadu 411, č. dveří 115.

KATEGORIE - Archiv aktualit | Bez komentářů »


VÝBĚR MÍSTNÍCH POPLATKŮ ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD A PSA V ROCE 2018 V MÍSTNÍCH ČÁSTECH.

Obyvatelé místních částí budou mít možnost zaplatit poplatek za komunální odpad a poplatek za psa přímo ve své obci. V níže uvedených termínech budou v jednotlivých obcích přítomny úřednice Městského úřadu Bílovec, u kterých bude možné uhradit poplatky přímo na místě.

V obci Lubojaty dne 12. 3. 2018 od 14:00 do 16:30 hodin

Připomínáme všem občanům, že do 31. 3. 2018 jsou splatné tyto místní poplatky:
– za komunální odpad,
– celoroční platba a splátka za 1. pololetí (v případě, že máte o pololetní platbu požádáno),
– za psa,
– za pronájem pozemku,

V termínu do 30. 9. 2018
– za komunální odpad – splátka za 2. pololetí (v případě, že máte o pololetní platbu požádáno)

Poplatky na rok 2018 činí: komunální odpad 500,- Kč/osoba, poplatek za psa 200,- Kč/pes v rodinném domě a 700,- Kč/pes v bytě.
Důchodci mohou po splnění zákonných podmínek uplatnit slevu na místním poplatku za psa.

Poplatek lze uhradit:
– v případě, že znáte Váš variabilní symbol, na číslo účtu 19-1761833319/0800 vedený u České spořitelny a. s.
– v pokladně Městského úřadu v Bílovci (v hotovosti i kartou)
– popř. složenkou prostřednictvím České pošty, s. p.

Pokladní hodiny
Po a St: 8:00-11:00, 12:00-17:00
Út a Čt: 8:00-11:00, 12:00-14:00
Pá: 8:00-11:00, 12:00-13:00

KATEGORIE - Archiv aktualit | Bez komentářů »


Otevření prodejny COOP v Lubojatech.


Ilustrační foto

Lubojaty mají nový interier Prodejny COOP.

Program remodelingu všech prodejen družstva na Novojičínsku má za sebou další krok a tím je remodeling interieru prodejny v Lubojatech, který byl právě dokončen. Samozřejmě se i zde nabízí otázka, „Když už to dělají, tak proč ne všechno včetně fasády“? Samozřejmě i na tu dojde. Jednak počasí venku nedovolovalo vykonávat venkovní práce takového rozsahu, jednak se dolaďují poslední nápady grafiků na vzhled fasád, loga, doplňků. Bude to opět běh na dlouhou trať. Vždyť novou fasádu dostane postupně každá z více než 120 prodejen a to je hodně velký kus práce.

celý článek..

KATEGORIE - Archiv aktualit | Bez komentářů »


Oznámení provozovatele prodejny Jednota v Lubojatech.


Ilustrační foto

Vážení občané,

Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně si dovoluje oznámit, že v pátek dne 23. 2. 2018 v 7.00 hodin otevírá remodelovanou prodejnu č. 729 v Lubojatech.
Připravili jsme pro Vás akční zboží za zvýhodněné ceny, výhody členství v ZÁKAZNICKÉM KLUBU Jednoty, soutěž o hodnotné ceny a dárky pro první zákazníky.

Přijďte si k nám nakoupit a budete příjemně překvapeni.
Srdečně zve Jednota Hodonín.

S pozdravem
Brázdová Ludmila
Marketingové oddělení

KATEGORIE - Archiv aktualit | Bez komentářů »


Zápis ze schůze Osadního výboru Lubojaty dne 5.2.2018.

Účast: Václav Bartolotti, Dana Kunovská, Vladislav Kučera, Miroslav Havelka, Vladimír Kurka

1. Rozpočet na kulturní a společenské akce v roce 2018.
V rozpočtu Města Bílovce bylo pro místní část Lubojaty vyčleněno na "činnosti související se službami pro obyvatelstvo" 28 tis.Kč.
Na základě žádosti osadního výboru byly předloženy následující požadavky na čerpání z rozpočtu:
1000,- Kč Myslivecký spolek beseda s dětmi ZŠ a MŠ Lubojaty
1000,- Kč SDH turnaj v nohejbale
2500,- Kč SDH tábor mladých hasičů
1500,- Kč SDH soutěž rodinných týmů
1500,- Kč zahrádkáři zájezd pro občany Lubojat
1000,- Kč zahrádkáři "Půlení léta"
500,- Kč zahrádkáři "Jak chutná podzim"
500,- Kč zahrádkáři "Adventní tvoření"
5000,- Kč fotbalový klub zahájení sezony
5000,- Kč osadní výbor životní jubilea občanů
1000,- Kč osadní výbor květiny k pomníkům v obci
5000,- Kč osadní výbor rozsvěcení vánočního stromu + světelný řetěz
4000,- Kč osadní výbor příspěvek na obecní ples
Celkem činí požadavky 29.500,- Kč, osadní výbor rozhodl upravit příspěvek na akci fotbalového klubu o 1500,- Kč na 3500,- Kč z důvodu, že ostatní jednotlivé akce jsou podporovány podstatně nižšími částkami. Ostatní požadované částky byly schváleny.

2. Společenské centrum Lubojaty.
Podporu výstavbě centra vyjádřilo svým podpisem celkem 206 občanů Lubojat, tedy více jak polovina trvale zde bydlících občanů.
Osadní výbor rozhodne o dalším postupu po oznámení programu zasedání zastupitelstva, které se bude konat dne 15.2.2018 a na stanovisko komisí ke Společenskému centru. Na zasedání zastupitelstva má být rovněž projednáván záměr stavby zábavního parku v Bílovci, kdy se předpokládá velká účast odpůrců tohoto záměru.. Jednou z možností našeho dalšího postupu i vzhledem k absenci informací o finanční stránce projektu Společenského centra je požádat o stažení rozhodnutí o Společenském centru z programu zastupitelstva.

3. Žádost p. Ruska o opravu kanalizace.
Místní šetření za účasti p. Ruska provedl osadní výbor dne 21.1.2018. Osadní výbor projednal výsledky šetření a zápis odeslal Městskému úřadu i p. Ruskovi.

4. Veřejná schůze.
Veřejná schůze občanů s vedením města v Lubojatech v pondělí 26.2.2018 od 18.30 v budově osadního výboru.

5. Příští schůze osadního výboru bude 5.3.2018 v 18.00 hod.,

zapsal Vladimír Kurka.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »