Lubojaty

Oficiální stránky obce Lubojaty a … :-)

nacházíte se v kategorii - Archiv aktualit

Oznámení firmy Slumbi.

Firma SLUMBI oznamuje občanům, že svoz popelnic se směsným komunálním odpadem a svoz  pytlů s plasty proběhne ve středu 28. 10. 2020 dle platného harmonogramu.

Sběrný dvůr bude z důvodu státního svátku 28. 10. 2020 uzavřen. 

KATEGORIE - Archiv aktualit | Bez komentářů »
22. 10. 2020


Aktualizovaná pravidla pro regionální fotbal k 21. 10. 2020.

V návaznosti na mimořádná opatření Vlády ČR platí v období ode dne 22. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod úplný zákaz fotbalových aktivit.

Fotbalová asociace České republiky.

KATEGORIE - Akce FK Lubojaty, Archiv aktualit | Bez komentářů »
22. 10. 2020


Zápis z jednání osadního výboru ze dne 7. 10. 202.

Zúčastnění:
Iva Chovancová, Jan Solnický, Pavel Musil, Pavel Lazecký, Miroslav Havelka

Zápis:
- OV byl informován o změnách projektu čističky odpadních vod pro místní školu. Původní plán počítal s kapacitou ČOV pro školu, šatny na hřišti a plánované společenské centrum. Pro finanční náročnost však byl projekt zastaven. OV souhlasí se snížením kapacity ČOV tak, aby pokryla potřeby školy a šaten na hřišti a bylo možné výstavbu realizovat v příštím roce.

- Z důvodů letošní epidemie COVID-19, Osadní výbor nevyčerpal rozpočet na činnost OV (primárně určený na podporu kulturních akcí v Lubojatech) a rozpočet na záchovnou údržbu. OV žádá o převedení zůstatku do rozpočtu na příští rok.

- OV ruší letošní Lampionový průvod (28.10.), který není možné uspořádat z důvodu vyhlášených epidemiologických opatření.

Schůze OV:
Další schůze OV bude ve středu 4.11.2020 v 18:00
Předseda: Pavel Musil
Zapsal: Jan Solnický

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
22. 10. 2020


Aktualizovaná pravidla pro regionální fotbal k 13.10.2020.

V návaznosti na mimořádná opatření Vlády ČR upřesňujeme pravidla konání fotbalových utkání a fotbalových aktivit vůbec v období ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.

V těchto dnech platí, že:
1. se nekonají žádná soutěžní utkání;
2. je zakázáno používat:
a. vnitřní prostory venkovních sportovišť (včetně šaten, umýváren apod.),
b. vnitřní sportoviště;

3. tréninky ve venkovních prostorách je možné uskutečnit v počtu nejvýše 6 osob při dodržení hygienických opatření;
4. v rámci tréninků na venkovních sportovištích je možné hřiště rozdělit fyzickými překážkami s nejméně dvoumetrovými koridory na jednotlivé sektory se samostatnými vstupy; v každém z nich může trénovat nejvýše 6 osob s tím, že musí být zamezeno kontaktu mezi jednotlivými skupinami navzájem, a to nejen při sportování, ale i při příchodu a odchodu.

Fotbalová asociace České republiky

KATEGORIE - Archiv aktualit, Statistiky výsledky | Bez komentářů »
13. 10. 2020


Výsledky hlasování všech osmi bíloveckých okrsků.

Výsledky hlasování za územní celky – Obec Bílovec – souhrnné informace

Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
celkem zpr. v %
8 8 100,00 5 980 2 157 36,07 2 157 2 137 99,07

Výsledky hlasování za územní celky – Obec Bílovec – část 1

 
Kandidátní listina Platné hlasy
číslo název celkem v %
5 Demokratická strana zelených 11 0,51
12 KDU-ČSL 158 7,39
14 Morav. a Slez. pirátská strana 7 0,32
16 Svoboda a př. demokracie (SPD) 137 6,41
19 Česká pirátská strana 236 11,04
22 Moravané 6 0,28
28 VOK - Volba pro kraj 3 0,14
29 Koalice ODS a TOP 09 412 19,27
37 Jednotní 2 0,09
38 Dělnic.str.sociální spravedl. 5 0,23
45 Česká str.sociálně demokrat. 109 5,10
50 ANO 2011 668 31,25
54 Koalice STAN, Zelení, NEZ 60 2,80
57 Koalice ODA, Hlas, SNK ED 55 2,57
63 Komunistická str.Čech a Moravy 109 5,10
67 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 0 0,00
70 Trikolóra hnutí občanů 90 4,21
79 Aletrnativa pro nez.kand.2020 13 0,60
81 Starostové pro kraj 52 2,43
82 ROZUMNÍ - Petr Hannig 4 0,18

KATEGORIE - Archiv aktualit | Bez komentářů »
4. 10. 2020


Výsledky hlasování v Lubojatech – volby 2020.

Obec: Lubojaty

Okrsek: 6 Lubojaty, Lhotka

Výsledky hlasování za územní celky – Okrsek 6 – souhrnné informace

Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
418 163 39,00 163 162 99,39

Výsledky hlasování za územní celky – Okrsek 6 – část 1

Kandidátní listina Platné hlasy
číslo název celkem v %
5 Demokratická strana zelených 0 0,00
12 KDU-ČSL 9 5,55
14 Morav. a Slez. pirátská strana 0 0,00
16 Svoboda a př. demokracie (SPD) 14 8,64
19 Česká pirátská strana 24 14,81
22 Moravané 0 0,00
28 VOK - Volba pro kraj 0 0,00
29 Koalice ODS a TOP 09 41 25,30
37 Jednotní 1 0,61
38 Dělnic.str.sociální spravedl. 0 0,00
45 Česká str.sociálně demokrat. 4 2,46
50 ANO 2011 43 26,54
54 Koalice STAN, Zelení, NEZ 1 0,61
57 Koalice ODA, Hlas, SNK ED 3 1,85
63 Komunistická str.Čech a Moravy 5 3,08
67 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 0 0,00
70 Trikolóra hnutí občanů 8 4,93
79 Aletrnativa pro nez.kand.2020 2 1,23
81 Starostové pro kraj 7 4,32
82 ROZUMNÍ - Petr Hannig 0 0,00

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
4. 10. 2020


USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. září 2020 č. 958 o přijetí krizového opatření

 V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl.5a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České  republiky  z důvodu  ohrožení  zdraví  v souvislosti  s  prokázáním  výskytu  koronaviru /označovaný jako SARS-CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm.a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí  krizových  opatření,  tímto  ve  smyslu  ustanovení  §  5  písm.  c)  až  e)  a  §  6  odst.  1 písm.b) krizového zákona.

celý článek..

KATEGORIE - Archiv aktualit | Bez komentářů »
1. 10. 2020


Pozvánka na domácí fotbalový zápas Lubojaty – Nová Horka.

Fotbalový klub Lubojaty
zve všechny své příznivce na místní hřiště k fotbalovému zápasu proti mužstvu Nová Horka

Utkáni se odehraje v neděli 27. 09. 2020 v 16:00 hodin

Srdečně Vás zve FK Lubojaty.

KATEGORIE - Akce FK Lubojaty, Archiv aktualit | Bez komentářů »
25. 9. 2020


Pozvánka na drakiádu.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Hasičské akce, Osadní výbor | Bez komentářů »
23. 9. 2020


Zápis z jednání osadního výboru ze dne 2. 9. 2020.

Zúčastnění: Iva Chovancová, Jan Solnický, Pavel Musil, Pavel Lazecký,

Hosté: Hana Zdražilová, Pavel Seidler (ČSZ), Marek Kopeček (FK Lubojaty), Luděk Richter (SDH)

Zápis:
- Na začátku prázdnin byl OV informován o pozastavení projektu výstavby čistírny odpadních vod pro místní školu a objekt šaten z důvodu vysoké finanční náročnosti původního návrhu. OV bylo slíbeno, že projekt bude přepracován tak aby bylo možné postavit čističku za nižší částku. OV žádá informace o aktuálním stavu a postupu v projektu čistírny odpadních vod u školy.

- OV žádá informace o stavu záměru opravy šaten na místním hřišti.

- Se zástupci spolků OV probral plány kulturních a sportovních akcí do konce roku 2020. Se zástupci SDH bylo předběžně domluveno sloučení obecních oslav k výročí 745 let od první písemné zmínky o naší obci a oslav ke 130. výročí založení SDH. Společná akce je plánována na konec června 2021.

- Kalendář akcí na zbytek roku:
– Soutěž mladých hasičů (hřiště) 19.9. - zrušeno
– Jak chutná podzim (Klubovna zahrádkářů) 27.9. - zrušeno
– Lampionový průvod (hasičárna, hřiště) 28.10.
– Adventní tvoření (Klubovna zahrádkářů) 28.11.
– Rozsvěcení vánočního stromu 29.11.

Schůze OV: Další schůze OV bude ve středu 7.10.2020 v 18:00

Předseda: Pavel Musil
Zapsal: Jan Solnický

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
14. 9. 2020


Pozvánka na nedělní domácí fotbalový zápas
Lubojaty – Starý Jičín B.

Fotbalový klub Lubojaty
zve všechny své příznivce na místní hřiště k fotbalovému zápasu proti mužstvu Starý Jičín B.

Utkáni se odehraje v neděli 13. 09. 2020 v 16:00 hodin

Srdečně Vás zve FK Lubojaty.

KATEGORIE - Akce FK Lubojaty, Archiv aktualit | Bez komentářů »
11. 9. 2020


MEDAILE – připravené
TRIKOTY – vyžehlené
POČASÍ – objednané

KATEGORIE - Akce FK Lubojaty, Archiv aktualit | Bez komentářů »
5. 9. 2020


Plánované utkání Žilina – Lubojaty se z důvodu rekonstrukce hřiště odehraje v Lubojatech.

Fotbalový klub Lubojaty
zve všechny své příznivce na místní hřiště k fotbalovému zápasu proti mužstvu Žilina B

Utkáni se odehraje v neděli 6. 09. 2020 v 16:30 hodin na hřišti v Lubojatech

Srdečně Vás zve FK Lubojaty.

KATEGORIE - Akce FK Lubojaty, Archiv aktualit | Bez komentářů »
2. 9. 2020


Le Tour de Lubojaty 2020.

Fotbalový klub Lubojaty,

pořádá 5. září 2020 od 15:00 hodin


Le Tour de Lubojaty


ZÁVODNÍ KATEGORIE:
ŠKOLKA I - odrážedla
ŠKOLKA II - kola
ŠKOLA 1.- 2. třída - kola
ŠKOLA 3.- 5. třída - kola

PŘILBA POVINNÁ


SRAZ A REGISTRACE ZÁVODNÍKŮ v 15:00 hodin NA STARTU ZÁVODU

START závodu - Klinky u čp. 67 (bývala Večerka na Klinkách)
CÍL závodu - na místním hřišti.
DÉLKA trasy - 320 metrů.
PŘEVÝŠENÍ trasy 13 metrů.

Tři nejlepší z každé věkové kategorie budou oceněni medailemi.
Pro všechny závodníky budou připraveny špekáčky a vše potřebné k opékání zdarma.

Občerstvení divákům zajištěno.

Na Vaši účast se těší pořadatelé.

KATEGORIE - Akce FK Lubojaty, Archiv aktualit | Bez komentářů »
26. 8. 2020


Zápis z jednání osadního výboru ze dne 5.8.2020.

Zúčastnění: Iva Chovancová, Jan Solnický, Pavel Musil, Pavel Lazecký,

Zápis:
- OV projednal způsoby komunikace s občany na základě schůzky předsedů OV se starostkou města. Připomínáme, že informace pro občany OV zveřejňuje na vývěsce na budově OV, elektronicky pak na stránkách obce www.lubojaty.cz a https://www.facebook.com/lubojaty S náměty a připomínkami k práci OV se občané mohou obrátit na kteréhokoliv člena osadního výboru, případně telefonicky na předsedu Pavla Musila, tel. číslo: 602 782 782, email: osadnivyborlubojaty@seznam.cz.

- Osadní výbor vítá vznik nového spolku Nezávislých z Lubojat, Lubojaty č.p. 46. A těší se na vzájemnou spolupráci při pořádání kulturních a sportovních akcí v Lubojatech.

- Osadní výbor zve mladé sportovce a jejich fanoušky na 2. ročník akce Tour de Lubojaty, která se uskuteční na místním hřišti 5. září od 14:30.

- OV zve zástupce místních spolků na schůzku ve středu 2. 9. 2020 v 18.00 na Hasičárně. Témata k diskusi: současný stav „prioritních akcí“ v Lubojatech, společenské akce, které plánujeme do konce letošního roku a výhled akcí na rok 2021.

Schůze OV: Další schůze OV bude ve středu 2.9.2020 v 18:00

Předseda: Pavel Musil
Zapsal: Jan Solnický
 

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
20. 8. 2020


Pozvánka na nedělní domácí fotbalový zápas Lubojaty – Hladké Životice.

Fotbalový klub Lubojaty
zve všechny své příznivce na místní hřiště k fotbalovému zápasu proti mužstvu Hladké Životice

Utkáni se odehraje v neděli 16. 08. 2020 v 17:00 hodin

Srdečně Vás zve FK Lubojaty.

KATEGORIE - Akce FK Lubojaty, Archiv aktualit | Bez komentářů »
13. 8. 2020


Netradiční krmáš trvá – kolotoče stále v provozu.

Jsme tu pro Vás a Vaše děti.

Ve středu, čtvrtek a v pátek vždy od cca 16 hodin.
V sobotu již od 14 hodin.
V neděli 19. 7. 2020 pouze dopoledne max. do 13hodin.


Těšíme se na Vás.

KATEGORIE - Archiv aktualit | Bez komentářů »
14. 7. 2020


Pozvánka na nohejbal.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Hasičské akce | Bez komentářů »
2. 7. 2020


Pozvánka na PŮLENÍ LÉTA 2020.

ČZS Lubojaty pořádá

dne 11. července 2020 v areálu Klubovny zahrádkářů

Netradiční PŮLENÍ LÉTA s kolotoči, aneb KRMÁŠ bude.

Začátek: ve 14:00 hodin.

Atrakce pro děti z Lubojat a širokého okolí - PRAVÉ KRMÁŠOVÉ KOLOTOČE.

Občerstvení: čepované pivo, uzené makrely a klobásy.

Srdečně zvou zahrádkáři.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zahrádkářské akce | Jeden komentář »
29. 6. 2020


Zápis z jednání osadního výboru ze dne 3. 6. 2020.

Zúčastnění: Iva Chovancová, Jan Solnický, Pavel Musil, Pavel Lazecký,

Zápis:
- OV zve majitele pozemků v katastru Lubojaty k účasti na veřejné schůzi k tématu pozemkových úprav v termínu 17. 6. 2020 v 17:00 hodin v místní hasičské zbrojnici. K osobnímu zodpovězení případných dotazů pracovníky Státního pozemkového úřadu bude možné využít konzultační dny, které se budou konat 22. a 23.6.2020 od 9:00 do 17:00 v budově Osadního výboru
- Na základě podnětu občanů OV žádá MěÚ o informaci, zdali se uskuteční výběr místních poplatků v Lubojatech, který byl v březnu zrušen z důvodu Koronavirové epidemie. Nebo občane, kteří platí poplatek hotovostně budou muset navštívit MěÚ.
- Osadní výbor upozorňuje na havarijní stav svodů na budově OV, během současných dešťů způsobuje podmáčení zahrady u č.p. 34. Dále dochází k velkému zatékání okolo komínu budovy OV, které způsobuje vlhnutí a poškození dřevěného stropu v okolí komínu. Navrhujeme odstranění svrchní části nepoužívaného komínu a zakrytí vzniklého otvoru ve střeše.
- Osadní výbor zve všechny občany, na jíž tradiční akci Šláftruňk 2020. Akce se uskutečni 27.6.2020 od 17:00 na místním hřišti.

Schůze OV: Další schůze OV bude ve středu 1.7.2019 v 18:00

Předseda: Pavel Musil
Zapsal: Jan Solnický

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Jeden komentář »
23. 6. 2020


POZEMKOVÉ ÚPRAVY

Iormace k prohlášení paní starostky Města Bílovce na schůzi k pozemkovým úpravám konané dne 17.6.2020
celý článek..

KATEGORIE - Archiv aktualit | Bez komentářů »
22. 6. 2020


Pozvánka na Šláftruňk 3.

KATEGORIE - Archiv aktualit | Bez komentářů »
12. 6. 2020


STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD – pozvánka na schůzku k zahájeným komplexním pozemkovým úpravám v k.ú. Lubojaty.

Pozvánka na informační schůzku do místní hasičárny dne 17. 6. 2020 a konzultačním dnům do budovy OV Lubojaty ve dnech 22. a 23. 6. 2020 k zahájeným pozemkovým úpravám.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
8. 6. 2020


Pozvánka na SPORTOVNĚ ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE 14.6.2020.

FK Lubojaty, ZŠ Lubojaty a MŠ Lubojaty

pořádají

v neděli 14. června 2020 od 14:00 hodin na místním hřišti

SPORTOVNĚ ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE

PROGRAM:
Zábavné hry pro děti.
Vystoupení klauna Kalimero s programem.
Malování na obličej.
Fotbalové utkání mladých nadějí.
(hledáme nové talenty do fotbalové přípravky )


OBČERSTVENÍ:
párek v rohlíku, hranolky, grilované klobásky, nealko, pivo, koláče.

TĚŠÍME SE NA VAŠÍ ÚČAST.

KATEGORIE - Archiv aktualit | Bez komentářů »
5. 6. 2020


Mimořádná opatření – co aktuálně platí 17. 5. 2020
KATEGORIE - Archiv aktualit | Bez komentářů »
19. 5. 2020


Sdělení paní starostky k výstavbě dětského koutku na hřišti v Lubojatech.

Vážení občané Lubojat,
s radostí Vám sděluji, že 14.5.2020 byla firmě dle výběru maminek zadána realizace 3 prvků pro výstavbu dětského koutku na hřišti v Lubojatech.
Děti se mohou těšit na čtyřmístnou vahadlovou houpačku, houpadlo na pružině a lanovou pyramidu.

Investice v hodnotě 100 tisíc korun bude hrazena z rozpočtu města Bílovce.
Velmi děkuji všem za součinnost a budu se těšit na další vzájemnou spolupráci.


Renata Mikolašová, starostka města.

KATEGORIE - Archiv aktualit | Bez komentářů »
15. 5. 2020


Dezinfekční přípravek pro dezinfekci rukou a povrchů.

Vážení občané,
město Bílovec zakoupilo pro všechny občany místních částí dezinfekční přípravek pro dezinfekci rukou a povrchů.

Dezinfekci si můžete vyzvednout:
Kdy: již v pátek 8.5. od 15:00 hod. do 16:00 hod. (pokud Vám termín nevyhovuje, informujte se e-mailem u předsedy OV Lubojaty pavel.musil@bilovec.cz)
Místo: u hasičské zbrojnice.

Dezinfekce se bude rozdávat v množství ½ litru na každou domácnost a bude již v označených lahvičkách.

Senioři a jinak zdravotně handicapovaní spoluobčané, kteří si nemohou ze zdravotních důvodů dezinfekci vyzvednout a nemají nikoho blízkého, volejte na linku 556 414 208 v pracovních dnech od 9.00 -12.00 hod. a donášku domluvíme individuálně přes naše dobrovolníky.

Mgr. Renata Mikolašová, starostka města Bílovec
V Bílovci 4.5.2020

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
7. 5. 2020


Svoz tříděného odpadu od 1. 5. 2020 do 8. 5. 2020.

Informujeme Vás, že v pátek 1. 5. 2020 bude probíhat svoz kontejnerů s plasty dle platného harmonogramu.

Svoz kontejnerů s papírem bude následující týden probíhat již ve středu 6. 5. 2020 a svoz kontejnerů s plasty bude místo pátku probíhat z důvodu státního svátku již ve čtvrtek 7. 5. 2020.

Děkujeme za pochopení.
SLUMBI spol. s r.o.

KATEGORIE - Archiv aktualit | Bez komentářů »
30. 4. 2020


Myslivecký spolek Lubojaty – Olbramice pořádá a zve spoluobčany na …

Vážení spoluobčané,

Myslivecké spolek Lubojaty – Olbramice pořádá v sobotu 2. 5. 2020 čištění příkop podél cest v okolí Lubojat.

V případě zájmu pomoci s jarním úklidem je sraz v 08:00 hodin u lubojatské hasičárny.
Účastníci budou rozděleni do skupin tak, aby byly vyčištěny trasy Lubojaty – Bítov, Lubojaty – Bílovec a Lubojaty Lhotka. U fy. Slumbi je zajištěn odvoz sesbíraných odpadů.
Těšíme se na Vaši účast.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Činnost myslivců | Bez komentářů »
29. 4. 2020


Přehled usnesení vlády ČR proti koronavirové pandemii k 27. 4. 2020.

Seznam platných i zrušených předpisů.

204/2020 Sb.

účinnost od 27.4.2020

Usnesení vlády České republiky č. 462 o pozastavení činnosti zařízení sociálních služeb, které se nevztahuje na nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, pokud tyto sociální služby poskytují ve formě terénní

 

203/2020 Sb.

celý článek..

KATEGORIE - Archiv aktualit | Bez komentářů »
27. 4. 2020