Lubojaty

Oficiální stránky obce Lubojaty a jednoho handbikera s mottem: Kolo mě dostalo na invalidní vozík a kolo mi zase pomáhá nahoru

nacházíte se v kategorii - Archiv aktualit

Vánoční slavnosti 2017.

ZŠ a MŠ Lubojaty pořádají ve čtvrtek 21. prosince 2017 Vánoční slavnosti.

Program:
od 15:00 hodin : výstavka patchworku paní Langrové a výstavka sbírky panenek paní Pavelkové
od 15:30 hodin : vystoupení dětí MŠ a žáků ZŠ Lubojaty , tanečního kroužku při DDM v Bílovci , vystoupení žáků hudebního oboru ZUŠ v Bílovci a v Ostravě , vystoupení dětí z tanečního souboru při ZUŠ v Klimkovicích
od 16:30 hodin : prodejní jarmark vánočních výrobků dětí a charitativní prodej výrobků z Keni – Férový obchůdek /www.centrumnarovinu.cz /

Přijďte s námi prožít příjemné předvánoční chvíle.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Mateřská škola, Základní škola | Bez komentářů »


Uzavření sběrného dvora a společnosti SLUMBI.

Firma SLUMBI oznamuje občanům, že vzhledem k vánočním svátkům bude poslední sběrný dvůr v letošním roce otevřen v sobotu 23. 12. 2017 od 8 do 11 hodin.

Od 27.12.2017 do 1.1.2018 bude sběrný dvůr včetně firmy SLUMBI spol. s r.o. uzavřen.
Od středy 3.1.2018 bude sběrný dvůr probíhat obvyklým způsobem.
Velice děkujeme za pochopení a přejeme příjemné vánoční svátky.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »


Odchycený pes v obci Lubojaty.


Dne 11. 12. 2017 v nočních hodinách byl v obci Lubojaty odchycen volně pobíhající pes, kříženec středního vzrůstu, barva bílá káva, pohlaví pes, bez obojku a identifikační známky.

Bližší informace podá Městská policie Bílovec, tel. 556 414 206, 608 252 535.
Městská policie Bílovec

KATEGORIE - Archiv aktualit | Bez komentářů »


Adventní tvoření 2017 v Klubovně zahrádkářů.

Český zahrádkářský svaz Lubojaty

pořádá v sobotu 25.11. 2017 od 17:00 hodin v Klubovně zahrádkářů

ADVENTNÍ TVOŘENÍ


Co si můžete přinést s sebou :
· Slaměný kruh průměr 25 cm, 20 cm
· Vázací dráty, pevnou nit , zápichy
· Sadu svíček 4 ks
· Suché květy – přírodní, umělé
· Pomerančové sušené plátky, skořici
· Různé ozdoby, mašle, baňky, perličky

Co zajistí organizátoři akce :
· Zelené větvičky / smrk, tis, zerav, buxus /
· Elektrické tavné pistole a náplně
· Občerstvení

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zahrádkářské akce | Bez komentářů »


Zabijačkové hody 2017.

V pátek 17. listopadu 2017 od 17:00 hodin pořádají hasiči Lubojat na místní hasičárně zabijačkové hody.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Hasičské akce | Bez komentářů »


Zápis ze schůze Osadního výboru Lubojaty dne 6. 11. 2017.

Účast: Václav Bartolotti,Dana Kunovská,Vladislav Kučera omluven,Miroslav Havelka,Vladimír Kurka
host Marek Kopeček

1. Zahájení a vystoupení hosta
Schůzi zahájil předseda osadního výboru Václav Bartolotti, který přivítal hosta. Pan Marek Kopeček přednesl několik námětů k záležitosti Společenského centra Lubojaty. Připomenul, že k prosazení realizace centra je nezbytná úzká spolupráce všech spolků a organizací v obci. Je nezbytné vypracovat podrobný návrh využití centra zejména ke sportovním aktivitám dětí a mládeže. Jako člen Fotbalového klubu Lubojaty přislíbil pomoc při doplnění návrhu klubu na využití centra. K činnosti Fotbalového klubu uvedl, že klub se po osmi letech činnosti stabilizoval, členové se pravidelně scházejí při sportovních akcích, nicméně zázemí pro činnost ve starých zanedbaných šatnách je velice špatné a neumožňuje pravidelnou a soustavnou práci s dětmi a mládeží.
Dále připomenul, že v případě realizace výstavby centra a následné uvažované demolice staré budovy osadního výboru je nutno vyřešit umístění knihovny a pošty. Společenské centrum by mělo sloužit i jako komunitní centrum pro všechny občany.
Osadní výbor se zabýval přednesenými podněty v dalším programu schůze.

2. Náměty a dotazy občanů
a) Přemístění lavičky u kříže na hranici katastru Lubojaty – Bítov
Lavička byla umístěna u hlavní silnice na Bítov vedle dřevěného kříže před několika lety. Vzhledem ke špatnému přístupu není lavička vůbec využívána a bylo by účelné ji přemístit na vhodnější místo.
Osadní výbor zajistí demontáž lavičky a její uskladnění. Současně žádá občany o návrhy na nové umístění lavičky.
b) Špatný stav dřevěného kříže.
Výše zmiňovaný kříž u hlavní silnice na Bítov je ve špatném stavu, naklání se a hrozí jeho pád.
Osadní výbor žádá Městský úřad o posouzení a informaci, zda lze kříž nechat opravit např. z havarijního fondu města.
c) Provoz komunitního kompostování na kluzišti v zimě.
Osadnímu výboru není známo, že by měl být provoz komposteru na kluzišti v zimním období přerušen. Občané jej tedy mohou stále využívat.
d) Křižovatka u čp. 36
Osadní výbor žádá Městskou policii o posouzení dopravní situace na křižovatce u čp. 36. Dochází zde ke kolizím vozidel jedoucích po některé z vedlejších komunikací s vozidly odbočujícími z hlavní silnice na některou z těchto vedlejších komunikací. Bezpečnost by zřejmě bylo možno zvýšit např. vhodným umístěním zrcadel.
e) Renovace volebních zástěn.
Během posledních voleb upozornili voliči na špatný stav volebních zástěn. Tyto by bylo vhodné opatřit novým potahem.
f) Oprava vytékající vody na místní komunikaci u p. Sulka
Oprava bude zahájena v nejbližších dnech.

3. Usnesení Zastupitelstva města Bílovec ZM/U/34/24/17
Zastupitelstvo uložilo osadnímu výboru Lubojaty zpracovat plán využití Společenského centra Lubojaty (akce, počet účastníků) v termínu do 12.12.2017.
Osadní výbor vyzval dopisem všechny spolky a organizace působící v obci, aby zpracovaly a předložily svůj plán využití Společenského centra v termínu do 31.10.2017.
Plán využití předložila ZŠ a MŠ T.G.Masaryka Bílovec, Myslivecký spolek Lubojaty – Olbramice, Zahrádkářský spolek, Sbor dobrovolných hasičů a Fotbalový klub Lubojaty.

Osadní výbor zpracoval předložené plány do celkového souhrnu a doplnil akce pořádané osadním výborem.
Aby bylo možno uvést hodnoty požadované zastupitelstvem ( počet účastníků), požádá osadní výbor o upřesnění předložených plánů Sbor dobrovolných hasičů a Fotbalový klub s termínem do 10.11.2017. Zároveň bude zaslána urgence Farnímu společenství Lubojaty.
Po doplnění scházejících údajů bude návrh využití Společenského centra předmětem veřejného projednání, které se uskuteční dne 13.11.2017 v zasedací místnosti osadního výboru se zahájením v 18.00 hodin. Občané i zástupci spolků budou moci celkový návrh doplnit o další náměty na využití centra.

4. Příští schůze osadního výboru bude 4.12.2017 v 18.00 hod,
zapsal Vladimír Kurka

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »


Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017 v Lubojatech.

Výsledky hlasování za územní celky

Kraj: Moravskoslezský kraj

Okres: Nový Jičín

Obec: Bílovec

Okrsek: 6 Lubojaty

Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
404 251 62,13 250 248 99,20
Strana Platné hlasy
číslo název celkem v %
1 Občanská demokratická strana 32 12,90
2 Řád národa – Vlastenecká unie 0 0,00
3 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 0 0,00
4 Česká str.sociálně demokrat. 17 6,85
6 Radostné Česko 1 0,40
7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 4 1,61
8 Komunistická str.Čech a Moravy 15 6,04
9 Strana zelených 2 0,80
10 ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EU 2 0,80
12 Strana svobodných občanů 4 1,61
13 Blok proti islam.-Obran.domova 0 0,00
14 Občanská demokratická aliance 0 0,00
15 Česká pirátská strana 19 7,66
18 Česká národní fronta 0 0,00
19 Referendum o Evropské unii 0 0,00
20 TOP 09 11 4,43
21 ANO 2011 90 36,29
22 Dobrá volba 2016 1 0,40
23 SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka 0 0,00
24 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 21 8,46
25 Česká strana národně sociální 0 0,00
26 REALISTÉ 1 0,40
27 SPORTOVCI 3 1,20
28 Dělnic.str.sociální spravedl. 0 0,00
29 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 23 9,27
30 Strana Práv Občanů 2 0,80

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | 2 komentáře »


Pozvánka na Sportovní odpoledne.

Fotbalový klub Lubojaty zve všechny své příznivce v sobotu 28. 10. 2017 od 14:00 na Sportovní odpoledne.

U příležitosti ukončení podzimní části fotbalové soutěže jsme pro Vás připravili odpoledne plné soutěží a sportu.
Pohoštění zajištěno.
Srdečně zvou pořadatelé.

KATEGORIE - Akce FK Lubojaty, Archiv aktualit | Bez komentářů »


Oznámení o přerušení dodávky vody v Lubojatech.

Zobrazení dotčené oblasti na obrázku.

Aktuální informace o průběhu odstávky lze získat na www.smvak.cz v sekci Přerušení dodávky vody, podsekci Plánované odstávky

Číslo plánované odstávky:  1415
Obec:  Bílovec, Lubojaty
Skut. zahájení:   
Plán. zahájení orientačně:  30.10.2017 13:00
Plán. ukončení orientačně:  30.10.2017 14:00
Dotčená oblast:  část obce
Způsob náhradního zásobování:  Umožněno předzásobení

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »


Zájezd do Světa techniky v Ostravě.

Základní škola Lubojaty za finanční podpory osadního výboru pořádá ve středu 25. 10. 2017 – zájezd do Světa techniky v Ostravě do oblasti Dolních Vítkovic.

Odjezd od školy v 8:00 hodin a příjezd ve 12:30 hodin.
Vstupné do Světa techniky si hradí každý účastník sám.

Zájemci z řad občanů se mohou přihlásit na tel. čísle 725 710 315 do úterý 24.10.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Základní škola | Bez komentářů »


Potravinová sbírka v Lubojatech ve škole.

Potraviny můžete v daných dnech přinést do školy v Lubojatech.
Sbírka určená široké veřejnosti proběhne od pondělí 16. října do středy 18. října 2017 v době od 8-17 hodin.
Ve čtvrtek 19.10. bude potravinová sbírka převezena na ZUŠ do Bílovce, která akci organizuje.
Děkujeme , že pomáháte.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Základní škola | Bez komentářů »


Zápis ze schůze Osadního výboru Lubojaty dne 2. 10. 2017.

Účast: Václav Bartolotti, Dana Kunovská, Vladislav Kučera, Miroslav Havelka, Vladimír Kurka

1. Oprava vytékající vody na místní komunikaci u p. Sulka
Podle informace z Městského úřadu bude oprava zahájena poté, co vybraná stavební firma dokončí předchozí zakázku.

2. Usnesení Zastupitelstva města Bílovec ZM/U/34/24/17
Zastupitelstvo ukládá osadnímu výboru Lubojaty zpracovat plán využití Společenského centra Lubojaty (akce, počet účastníků) v termínu do 12.12.2017.
Osadní výbor vyzve neprodleně dopisem všechny spolky a organizace v obci, aby zpracovaly a předložily svůj plán využití Společenského centra v termínu do 31.10.2017.

3. Čerpání z rozpočtu na kulturní akce v obci.
Osadní výbor souhlasí s navýšením příspěvku na úhradu dopravy na zájezd do Světa techniky v Ostravě pořádaný školou z původně požadovaných 1.500,- na 2.000,- Kč.
Osadní výbor zamítl žádost Zahrádkářského spolku zaplatit z rozpočtu na kulturní akce nákup sadebního materiálu.

4. Rozpočet na rekonstrukci osvětlení na hřbitově.
Na základě požadavků Národního památkového ústavu byl přepracován rozpočet na rekonstrukci osvětlení na hřbitově. Při respektování těchto požadavků činí výše rozpočtu 280.000,- Kč. Osadní výbor proto upřesňuje svůj požadavek na prostředky na rekonstrukci osvětlení v roce 2018 na částku 300.000,- Kč (včetně rezervy na dodatečné výdaje). Současně připomínáme žádost o převod prostředků, které v rozpočtu zůstanou po provedení opravy komunikace u p. Sulka, do roku 2018 (viz zápis ze schůze OV 21.9.2017).

5. Odměna za hlášení v místním rozhlasu.
Osadní výbor navrhuje Městskému úřadu upravit odměnu za hlášení v místním rozhlasu pro rok 2018. Tato činnost včetně přípravy a spuštění zařízení zabere při jednoduchém, jednou opakovaném hlášení minimálně 20 minut. Počet hlášení za měsíc je minimálně 6 a více, což odpovídá nejméně 2 hodinám měsíčně, většinou i více. Navrhujeme odměnu upravit alespoň dle platné minimální mzdy a počtu hodin na měsíc ( 2 -3 ) Stávající odměna není adekvátní a byla stanovena před mnoha lety podle původní minimální mzdy.

6. Příští schůze osadního výboru bude 6.11.2017 v 18.00 hod,

zapsal Vladimír Kurka

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | 2 komentáře »


Výňatek z usnesení 24. zasedání Zastupitelstva města Bílovec. 26. bod jednání – Rozhodnutí o realizaci stavby Společenské centrum Lubojaty.

ZM/U/33/24/17 ukládá
svolat pracovní jednání k řešení Společenského centra Lubojaty za účasti zastupitelstva města, Osadního výboru Lubojaty, projektanta a odpovědných pracovníků, s cílem najít ekonomicky přijatelné řešení
Z.: rada města
T.: 31. 12. 2017

ZM/U/34/24/17 ukládá
osadnímu výboru Lubojaty zpracovat plán využití Společenského centra Lubojaty (akce, počet účastníků)
Z.: Osadní výbor Lubojaty
T.: 12. 12. 2017

ZM/U/35/24/17 ukládá
pravidelně informovat zastupitelstvo města o možnostech získání dotace na realizaci záměru Společenského centra Lubojaty
Z.: rada města
T.: trvalý úkol, 1. termín kontroly 12. 12. 2017

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »


Den seniorů – rozpis autobusové dopravy pro místní části ZDARMA.

Neděle 1. 10. 2017
Lhotka 14.45 hodin
Lubojaty 14.50 hodin
Dům kultury Bílovec 15.00 hodin

Odvoz zpět: Odjezd od Domu kultury Bílovec v 18.30 hodin a ve 21.00 hodin

Dopravu zajišťuje: TIGRESSA s.r.o.
dispečink tel.: 604 215 343

Autobusovou dopravu mohou využít ZDARMA senioři vč. svého doprovodu.

Těšíme se na Vaši účast!

KATEGORIE - Archiv aktualit | Bez komentářů »


Místní aktiv a sbor dobrovolných hasičů pro vás pořádá dne 28. 9. 2017 výlet do Heiparku Tošovice.

o Odjezd autobusu v 8:00 od místního ochodu.
o Na tuto akci jsou pozvaní jak děti, tak i jejich rodinní příslušníci.
o Doprava je zdarma a vstupné pro děti do 18 let zadarmo.
o V případě deště se bude tento výlet konat taky, ale pojede se na bazén.

Na vaši hojnou účast se těší pořadatelé.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Hasičské akce | Bez komentářů »


Zápis ze schůze Osadního výboru Lubojaty dne 21. 9. 2017.

Účast: Václav Bartolotti, Dana Kunovská omluvena, Vladislav Kučera, Miroslav Havelka, Vladimír Kurka.

1. Informace předsedy o výsledku jednání zastupitelstva města ve věci Společenského centra
Zastupitelstvo města na svém zasedání 19.9.2017 zamítlo návrh osadního výboru na zahájení rekonstrukce šaten na hřišti podle stávajícího projektu. Schválen byl návrh znovu posoudit cenu projektu s tím, že stavba centra bude zahájena v případě získání dotace ve výši min. 60 % nákladů.
( Přesné znění rozhodnutí zastupitelstva není dosud k dispozici.)

2 Využití rozpočtu na údržbu a provoz budovy osadního výboru.
Osadní výbor navrhuje použít zbývající částku v rozpočtu na rok 2017 na opravu vnitřních omítek v přízemí budovy a vymalování místností v přízemí.

3. Rozpočet na opravy v obci na rok 2018.
Současný stav:
V letošním roce je plánována oprava komunikace u p. Sulka (čp 51) v místě, kde vytéká voda na vozovku.
Dále je plánována oprava osvětlení na hřbitově. Tato akce je zpožděna kvůli potřebě získat vyjádření památkářů a v letošním roce již není reálné opravy zahájit.
Osadní výbor proto žádá o převedení prostředků, které v rozpočtu zůstanou po provedení opravy komunikace, do roku 2018.

Návrh na opravy v roce 2018.
a) Oprava osvětlení na hřbitově
b) Rekonstrukce chodníků na hřbitově.
c) Zpracování rozpočtu na rekonstrukci oplocení hřbitova.
Cílem je kompletně dořešit jednu lokalitu v obci.
Dále osadní výbor žádá o provedení opravy povrchu místní komunikace od hasičské zbrojnice k p. Zdražilovi (čp 67 ) a dále k p. Zuchnickému (čp.57 ). Komunikace je na mnoha místech propadlá v místě plynových přípojek a její stav se neustále zhoršuje. Žádáme proto o zařazení opravy do rozpočtu mimo kapitoly na běžné opravy v obci.

4. Čerpání z rozpočtu na kulturní akce.
Osadní výbor spolu se Sborem dobrovolných hasičů uspořádá dne 28.9.2017 pro děti zájezd do HEI Parku v Tošovicích. V případě nepříznivého počasí je náhradním cílem Aquapark Olešná..

5.. Řádná schůze osadního výboru bude 2.10.2017 v 18.00 hod,

zapsal
Vladimír Kurka

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »


Český zahrádkářský svaz Lubojaty pořádá v Klubovně zahrádkářů tradiční výstavu

Jak chutná podzim v neděli 24. září 2017 od 14:00 hodin


Občerstvení:
bílý a červený burčák, různé druhy moravských vín /z vinotéky Marie Šrotová Bílovec/, bramboráky, koláče.

Na akci uvidíte květiny, ovoce a zeleninu z našich zahrádek, obrázky a výrobky dětí MŠ a ZŠ LUBOJATY.
Můžete si zde zakoupit i květiny ze zahradnictví paní Evy Spillerové ze Slatiny.
Své výrobky šité technikou patchwork zde bude vystavovat paní Iva Chovancová z Lubojat. www.ivachovancova-eshop.cz
Máte rádi levanduli ? Jistě vás potěší voňavý LEVANDULOVÝ KOUTEK .


Své výpěstky můžete přinést v sobotu od 17,00 – 19,00 hodin.


NA VAŠI ÚČAST SE TĚŠÍ ZAHRÁDKÁŘI.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zahrádkářské akce | Bez komentářů »


Veřejná diskuze v multifunkčním sále Městské knihovny.

Vážení občané,

v pondělí 25. září 2017 od 17:30 hodin
se uskuteční veřejná diskuze nad záměrem vybudovat v Bílovci Zábavní park pro rodiny s dětmi.

Jednání se uskuteční za účasti investora v multifunkčním sále Městské knihovny na Slezském náměstí.

Těšíme se na setkání s Vámi.
Vedení města Bílovce

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »


Zápis ze schůze Osadního výboru Lubojaty dne 4. 9. a 7. 9. 2017.

celý článek..

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | 10 komentářů »


Pozvánka na domácí zápas FK Lubojaty – Straník.

Zveme své příznivce i Vás ostatní,

přijďte v sobotu 2. 9. 2017 od 16:30 hodin na místní hřiště povzbudit hráče domácího FK Lubojaty proti mužstvu Straníku.


Klobásečky vyuzené a pivečko vychlazené.

Srdečně Vás zvou pořadatelé.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Rozpis zápasů | Bez komentářů »


Pozvánka na domácí zápas FK Lubojaty – Mankovice.

zenatisvobodni2005_00005Zveme všechny své fanoušky i Vás ostatní,

přijďte v sobotu 19. 8. 2017 od 17:00 hodin na místní hřiště povzbudit hráče domácího FK Lubojaty proti mužstvu Mankovic.


Klobásečky vyuzené a pivečko vychlazené.

Srdečně Vás zvou pořadatelé.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Rozpis zápasů | Bez komentářů »


Pozvánka Automotoklubu Zbyslavice.

fichtl-2017

Dobrý den, dovoluji si Vás touto formou zdvořile požádat o zveřejnění přiloženého plakátu na obecním webu jako pozvánku na akci, kterou již potřetí organizujeme jako zájmová složka Automotoklub Zbyslavice u nás v obci.

Děkuji za spolek
Marek Krátký předseda klubu.

KATEGORIE - Archiv aktualit | Bez komentářů »


10. 8. 2017 nepoteče voda. V celých Lubojatech? Ne. A kde? No hena.

Na základě §9, odstavec 5, zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, si Vás dovolujeme informovat o vzniklé poruše na vodovodní síti
Aktuální informace o zahájení opravy poruchy a přerušení dodávky vody lze získat na www.smvak.cz v sekci Přerušení dodávky vody, podsekci Poruchy

Číslo poruchy: 73041
Obec: Bílovec, Lubojaty

Skut. zahájení:
Plán. zahájení orientačně: 10.08.2017 09:00
Plán. ukončení orientačně: 10.08.2017 14:00

Dotčená oblast: část obce
Způsob náhradního zásobování: Umožněno předzásobení

informace z www.poruchy.smvak.cz

poznámka autora: hena = zde, tady

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »


Den města Bílovce 2017.

Autobusová doprava pro místní části,
nabízíme občanům Vaší obce zdarma svoz na akci Den města Bílovce 2017 – Den bezpečnosti.
Akce se uskuteční v sobotu 2. září 2017, 13-23 hodin.

Předpokládaný jízdní řád:
odjezd z Vaší obce kolem 12.30 – 13 hodin
odvoz z akce Den města – 18.00 hodin (autobus po příjezdu do Vaší obce mohou využít další zájemci pro cestu do Bílovce)
odvoz z akce ve 23.00 hodin

Konečná a nástupní zastávka v Bílovci – parkoviště u polikliniky

Přesné časy odjezdů budou stanoveny až na základě potvrzeného zájmu z Vaší obce.

Město Bílovec
Odbor Kultury a sportu.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »


Pozvánka na PŮLENÍ LÉTA 2017.

pulenileta2010_00055
Zahrádkáři Lubojat pořádají dne 5. srpna 2017 v areálu Klubovny zahrádkářů

PŮLENÍ LÉTA

Začátek: v 15:00 hodin

zábavné odpoledne pro děti, hry, soutěže, výstava fotogarafií, malování na obličej
čepované pivo – BESKYDSKÉ SPECIÁLY

od 16:OO hodin uzené makrely a klobásy
od 18:00 hodin HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ skupiny – Without name from Brofansdorf.

Srdečně zvou zahrádkáři Lubojat.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zahrádkářské akce | Bez komentářů »


Rozpis a termíny fotbalových zápasů FK Lubojaty
sezony 2017 – 2018.

3. kolo

Sobota 19. 8. 2017 17:00Lubojaty – Mankovice
hřiště Lubojaty

4. kolo

Neděle 27. 8. 2017 17:00 Bravinné – Lubojaty
hřiště Bravinné

5. kolo

Sobota 2. 9. 2017 16:30 Lubojaty – Straník
hřiště Lubojaty

6. kolo

Sobota 9. 9. 2017 16:00 Kujavy – Lubojaty
hřiště Kujavy

7. kolo

Sobota 16. 9. 2017 16:00 Lubojaty – Bernartice
hřiště Lubojaty – ZRUŠENO, BERNARTICE ODSTOUPILY ZE SOUTĚŽE

8. kolo

Sobota 23. 9. 2017 16:00 Nová Horka – Lubojaty
hřiště Nová Horka

9. kolo

Sobota 30. 9. 2017 15:30 Lubojaty – Heřmanice
hřiště Lubojaty

10. kolo

Neděle 8. 10. 2017 15:00 Děrné – Lubojaty
hřiště Děrné

11. kolo

Sobota 14. 10. 2017 15:00 Lubojaty – Hostašovice
hřiště Lubojaty

1. kolo

Neděle 22. 10. 2017 14:00Jistebník B – Lubojaty
hřiště Jistebník

2. kolo

Sobota 28. 10. 2017 14:00 Lubojaty – Lubina
hřiště Lubojaty

KATEGORIE - Archiv aktualit, Rozpis zápasů | Bez komentářů »


Informace o plánované opravě na vodovodní síti v Lubojatech (v označené části obce nepoteče voda a možná Vám rozkopou komunikaci před Vaším vjezdem).

Číslo poruchy: 72493 – Výměna hydrantu
Obec: Bílovec, Lubojaty
Skut. zahájení:

Plán. zahájení orientačně: 11.07.2017 08:00
Plán. ukončení orientačně: 11.07.2017 12:00
Dotčená oblast: část obce viz foto
Způsob náhradního zásobování: Umožněno předzásobení

V případě potřeby kontaktujte naši Poruchovou službu 800 292 300 (24 hodin denně) nebo Call centrum 800 292 400 (7:30-18:00).

Žádáme odběratele, aby v průběhu termínu přerušení dodávky vody, po kterou probíhá odstraňování příčiny přerušení dodávky vody, neodebírali vodu z vodovodní sítě. Vlivem manipulací na vodovodní síti se mohou vyskytnout krátkodobě zhoršené senzorické vlastnosti vody.

Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »


Informace o plánované opravě na vodovodní síti.

Aktuální informace o zahájení opravy a přerušení dodávky vody lze získat na www.smvak.cz v sekci Přerušení dodávky vody, podsekci Plánované odstávky

Číslo poruchy: 72482 – Výměna hydrantu
Obec:Lubojaty
Plán. zahájení orientačně: 29.06.2017 08:00
Plán. ukončení orientačně: 29.06.2017 13:00
Dotčená oblast: část obce viz foto
Způsob náhradního zásobování: Umožněno předzásobení

V případě potřeby kontaktujte naši Poruchovou službu 800 292 300 (24 hodin denně) nebo Call centrum 800 292 400 (7:30-18:00).

Žádáme odběratele, aby v průběhu termínu přerušení dodávky vody, po kterou probíhá odstraňování příčiny přerušení dodávky vody, neodebírali vodu z vodovodní sítě. Vlivem manipulací na vodovodní síti se mohou vyskytnout krátkodobě zhoršené senzorické vlastnosti vody.

Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »


Zápis ze schůze Osadního výboru Lubojaty dne 5. 6. 2017.

Účast: Václav Bartolotti, Dana Kunovská, Vladislav Kučera, Miroslav Havelka, Vladimír Kurka

1. Vytékající voda na místní komunikaci u p. Sulka.
Osadní výbor žádá Městský úřad o sdělení termínu provedení opravy.

celý článek..

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »


Pozvánka Farního společenství do kostela sv. Jiří v Lubojatech.

varhanikoncert11.června 2017 od 15:00 hodin

VARHANNÍ KONCERT varhanáře p. PETRA STRAKOŠE, (který varhany z roku 1930 v roce 2012 rovněž restauroval) S VYSTOUPENÍM FARNÍHO SBORU A PŘEDNÁŠKA O HISTORICKÝCH FAKTECH A SOUVISLOSTECH NÁHROBNÍHO KAMENE A BÍTOVSKÝCH Z BÍTOVA.

11.června 2017 od 9:00 hodin

MŠE SVATÁ K POSVĚCENÍ NÁHROBNÍHO KAMENE BÍTOVSKÝCH Z BÍTOVA A KŘÍŽOVÉ CESTY DO KAPLE SV.JANA NEPOMUCKÉHO V BÍTOVĚ.

Zveme všechny občany Lubojat, Bítova, Lhotky a blízkého okolí, aby využili této možnosti prohlédnout si náhrobek Bítovských z Bítova i kostel, navrátit se tak „zpět ke kořenům“ a potěšit duši tóny varhan.

Těšíme se na Vás! Farní společenství.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Naše činnost | Bez komentářů »