Lubojaty

Oficiální stránky obce Lubojaty a … :-)

nacházíte se v kategorii - Archiv aktualit

Slumbi oznamuje občanům,

že z důvodu státního svátku bude v pondělí dne 5. 7. 2021 uzavřen sběrný dvůr.

KATEGORIE - Archiv aktualit | Bez komentářů »
29. 6. 2021


Pozvánka na třetí kolo turnaje fotbalové nemistrovské jarní části OFS – Lubojaty 26. 06. 2021


Fotbalový klub Lubojaty Vás zve na místní hřiště k fotbalovému turnaji proti mužstvům z Olbramic a Bravantic, které se koná v sobotu 26. 06. 2021 od 15:00 hodin.
26.06.2021 15:00 Lubojaty  Olbramice
26.06.2021 16:30 Bravantice  Olbramice
26.06.2021 18:00 Lubojaty  Bravantice

Srdečně Vás zve FK Lubojaty.KATEGORIE - Archiv aktualit | Bez komentářů »
23. 6. 2021


Pozvánka na SPORTOVNÍ ODPOLEDNE v neděli 27. června 2021.

Škola a Fotbalový klub v Lubojatech pořádají v neděli 27. června 2021 od 14:00 hodin na místním hřišti

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE

PROGRAM:
Zábavné soutěže pro děti od 3 - 15 let Vystoupení klauna Kalimero s programem
Fotbal pro děti Přesnost střelby na bránu Přetahování lanem


OBČERSTVENÍ: párek v rohlíku, nealko, pivo, klobásky, čerstvé koláče

Všichni jste srdečně zváni.

KATEGORIE - Akce FK Lubojaty, Archiv aktualit, Mateřská škola, Základní škola | Bez komentářů »
21. 6. 2021


Rozlosování fotbalové nemistrovské jarní části 2021 OFS

Skupina B - Olbramice, Lubojaty, Bravantice - turnajová forma 2 x 30min
1. kolo
datum a čas             domácí         hosté           hřiště
05.06.2021 15:00 Olbramice  Bravantice    Olbramice
05.06.2021 16:30 Bravantice  Lubojaty      Olbramice
05.06.2021 18:00 Olbramice  Lubojaty      Olbramice

2. kolo
datum a čas             domácí       hosté       hřiště
12.06.2021 15:00 Bravantice  Lubojaty  Olbramice
12.06.2021 16:30 Olbramice  Lubojaty  Olbramice
12.06.2021 18:00 Bravantice  Lubojaty  Olbramice

3. kolo
datum a čas             domácí      hosté        hřiště
26.06.2021 15:00 Lubojaty  Olbramice    Lubojaty
26.06.2021 16:30 Bravantice  Olbramice  Lubojaty
26.06.2021 18:00 Lubojaty  Bravantice    Lubojaty

Zdroj: Okresní fotbalový svaz NJ

KATEGORIE - Akce FK Lubojaty, Archiv aktualit, Rozpis zápasů | Bez komentářů »
10. 6. 2021


Zápis z jednání osadního výboru ze dne 5.5.2021

Zúčastnění: Iva Chovancová, Pavel Lazecký, Miroslav Havelka, Jan Solnický, Pavel Musil,

Zápis:
- OV schvaluje žádost ZŠ Lubojaty o příspěvek 3000 Kč na akci dětský den.
- OV děkuje Mysliveckému spolku Lubojaty – Olbramice a dalším občanům, kteří se zúčastnili 17. dubna čištění příkop podél cest v okolí Lubojat
- OV žádá občany, aby při skládkování bioodpadu dodržovali třídění, jak je uvedeno na kontejnerech. Připomínáme že není možné do kontejnerů ukládat pařezy a kořeny stromů. Prosíme občany aby v okolí kontejnerů udržovali pořádek.

Schůze OV: Další schůze OV bude ve středu 2. 6. 2021 v 19:00
Zapsal: Jan Solnický

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
18. 5. 2021


SLUMBI informuje o uzavření sběrného dvora o svátcích.

Firma SLUMBI, spol. s r. o., oznamuje občanům, že v sobotu 1. 5. 2021 a v sobotu 8. 5. 2021 bude z důvodu státních svátků uzavřen sběrny dvůr.
V případě potřeby využijte sběrný dvůr v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin.
Děkujeme za pochopení

KATEGORIE - Archiv aktualit | Bez komentářů »
30. 4. 2021


Zápis z jednání osadního výboru ze dne 7. 4. 2021

Přítomní: Iva Chovancová, Pavel Lazecký, Miroslav Havelka, Pavel Musil
Omluvená nepřítomnost: Jan Solnický

Zápis:
- OV výbor souhlasí s navrhovaným umístěním zásobníků na psí exkrementy, současně by rád poděkoval Městu Bílovec za rychlou reakci na požadavek jejich instalace a apeluje na občany venčící své psí miláčky k jejich využívání.
- Myslivecký spolek Lubojaty – Olbramice, s podporou Lubojatských hasičů a Osadního výboru pořádá 17. 4. čištění příkop podél cest v okolí Lubojat. V případě zájmu pomoci s jarním úklidem je sraz v 8.00 u Lubojatské „hasičárny“. Účastníci budou rozděleni do skupin tak, aby byly vyčištěny trasy Lubojaty – Bítov, Lubojaty – Bílovec a Lubojaty – Lhotka.
- OV se připomíná s dohodou o zajištění výsadby ovocných stromů, které byla součástí akce „kácení líp na hřišti“, jak je uvedeno v zápise z jednání OV z 2. 10. 2019

Schůze OV: Další schůze OV bude ve středu 5. 5. 2021 v 19.00

Zapsal: Pavel Musil

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
11. 4. 2021


VELIKONOČNÍ DÁREK PRO RADOST

Děti, žáci, studenti a ostatní,podpořte akci školy v Lubojatech
VELIKONOČNÍ DÁREK PRO RADOST
Rádi tvoříte, kreslíte, vyrábíte?
Chcete udělat někomu radost ?

Svůj velikonoční výrobek, přáníčko, obrázek, dekoraci, kraslici a jiné můžete donést ke škole v Lubojatech v pátek 26.3.2021 od 9 - 12 hod nebo do kostela sv. Jiří v Lubojatech v době mše svaté 27.3. a 28.3.2021.
Vaše dárky předáme paní Libuši L. , která je rozdá v Domě s pečovatelskou službou v Bílovci, pracovníci školy je rozdají v Lubojatech a dárky pro Bítov předáme panu místostarostovi Ondřeji N.
Všechny výrobky si při převzetí vyfotíme a zveřejníme na www.zslubojaty.cz, www.mslubojaty.cz
Děkujeme za spolupráci

KATEGORIE - Archiv aktualit, Mateřská škola, Základní škola | Bez komentářů »
22. 3. 2021


Zápis z jednání osadního výboru ze dne 3. 3. 2021.

Zúčastnění: Iva Chovancová, Jan Solnický, Pavel Musil, Pavel Lazecký, Miroslav Havelka

Zápis:
- V souvislosti se záměrem Města Bílovec prodat budovu OV v Lubojatech, OV Lubojaty apeluje na zastupitelstvo města, aby do smlouvy o prodeji implementovala takové mechanismy, které by zabránily budoucímu spekulativnímu využití budovy.
- Na základě potřeb údržby místních komunikací jak v zimním období, tak i jejich čištění v ostatních měsících žádá osadní výbor o vyčlenění finančních prostředků na nákup techniky – traktoru, který by sloužil ke shrnování napadaného sněhu, jarnímu čištění komunikací od inertního materiálu (ještě předtím než napadá do kanalizace, kterou tak ucpe) a údržbě ostatních ploch v majetku města.

Schůze OV: Další schůze OV bude ve středu 7.4.2021 v 18:00
Pavel Musil
Zapsal:
Jan Solnický

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
18. 3. 2021


HLASOVÁNÍ PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET 2021

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
17. 3. 2021


MUDr. Nohelová – oznámení k očkování na COVID-19.

Paní MUDr. Nohelová oznamuje všem svým pacientům, kteří mají zájem o očkování na COVID-19,
ať se neprodleně hlásí k registraci v ordinaci v Tisku.

KATEGORIE - Archiv aktualit | Bez komentářů »
12. 3. 2021


Žádost o samoodečet vodoměru.

Vzhledem k situaci, která nastala, prosíme zákazníky (odběratele) o nahlášení stavu vodoměru telefonicky nebo sms na tel: 775114922 nebo 730899615, do 17.3.2021
nebo na email radim.fusek@vodotech.cz .

V případě nenahlášení stavu vodoměru, může být fakturováno odhadem dle předchozí spotřeby.

Zákaznická linka 800 292 400.

Děkujeme - Vodotech, spol. s r.o.

KATEGORIE - Archiv aktualit | Bez komentářů »
11. 3. 2021


Oznámení záměru města o prodeji pozemku v místní části Lubojat: parc. č. st. 89 zastavěná plocha a nádvoří.

MĚSTO BÍLOVEC
v souladu s § 39, zákona číslo 128/2000 Sb.
z v e ř e j ň u j e

záměr města prodat pozemek
parc. č. st. 89 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 482 m2, jehož součástí je stavba: Lubojaty č. p. 58, obč. vyb, stojící na pozemku p. č. st. 89, vše v kat. území Lubojaty.

Jedná se o objekt budovy Osadního výboru v Lubojatech.
Žádosti doručte v zalepené obálce označené „cenová nabídka – pozemek p. č. st. 89 v k. ú. Lubojaty“ na podatelnu Městského úřadu Bílovec, nebo poštou na adresu: Městský úřad Bílovec, odbor finanční, 17. listopadu čp. 411, 74301 Bílovec, nejpozději do 31. 03. 2021, do 17,00 hodin. V žádosti je nutno uvést závazný záměr budoucího kupujícího, jak bude s nemovitostmi nakládáno (k jakému účelu bude nemovitost užívat), a nabídku kupní ceny. K výsledné kupní ceně budou připočteny náklady spojené s prodejem pozemku.
Při podání žádosti o koupi pozemku p. č. st. 89 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Lubojaty č.p. 58, obč. vyb, stojící na pozemku p. č. st. 89, vše v kat. území Lubojaty. musí být uhrazena peněžitá jistina ve výši 35.000,- Kč, která musí být uhrazena při podání žádosti na účet města číslo 6015- 1761833319/0800.
Zaplacením jistiny ve výši 35.000,- Kč zájemce souhlasí, že v případě, že do 90 dnů od schválení zastupitelstvem města neuzavře kupní smlouvu a neuhradí kupní cenu, náleží Městu Bílovec 40% z uhrazené jistiny jako smluvní pokuta.
Postup při majetkoprávních úkonech města a vzor kupní smlouvy je umístěn na internetových stránkách Města Bílovce www.bilovec.cz, v sekci formuláře ke stažení a vzor kupní smlouvy dále pod odkazem Vzorové smlouvy města Bílovce – Vzorová kupní smlouva s předkupním právem. Případné připomínky, či návrhy na změny ve smlouvě je kupující povinen uvést ve své nabídce. Město Bílovec se tímto nezavazuje k jejich akceptaci.
Žádosti doručené po datu 31. 03. 2021 nebudou do výběrového řízení zařazeny (touto lhůtou je stanoveno datum, kdy musí být žádost doručena na výše uvedenou adresu, nikoliv odeslána uchazečem). Zájemci mohou získat podrobnější informace k prodeji nemovitostí na odboru finančním, Městského úřadu Bílovec, 17. listopadu 411, Bílovec, nebo na telefonním čísle 556 312 144.
Vyvěšeno::
Sňato:

Mgr. Renata Mikolašová
starostka města v.r.
„otisk úředního razítka“
Tento záměr bude vyvěšen po dobu nejméně 15-ti dnů, aby se k němu mohli občané vyjádřit a podat své návrhy a připomínky.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor, Vyhlášky | Jeden komentář »
3. 3. 2021


Otázky a odpovědi – Cestování v rámci okresu a mimo okres a hlavní město Prahu – zdroj: Ministerstvo vnitra ČR

Cestování v rámci okresu a hl. m. Prahy

Pokud pojedu do zaměstnání, musím mít u sebe nějaký doklad či potvrzení?
NE, pro cesty do zaměstnání v rámci okresu není potřeba žádný doklad.

celý článek..

KATEGORIE - Archiv aktualit | Bez komentářů »
27. 2. 2021


Doklad podle bodu III. usnesení vlády č. 216 ze dne 26. 2. 2021 k uvedení důvodů k opuštění místa trvalého pobytu nebo bydliště – cesta mimo práci – zdroj: Ministerstvo vnitra ČR.

KATEGORIE - Archiv aktualit | Bez komentářů »
27. 2. 2021


ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ – VZOR uvedení důvodů k opuštění místa trvalého pobytu nebo bydliště v souladu s usnesením vlády č. 216 ze dne 26. 2. 2021 – zdroj: Ministerstvo vnitra ČR.

KATEGORIE - Archiv aktualit | Bez komentářů »
27. 2. 2021


POTVRZENÍ ZAMĚSTNAVATELE NA CESTY DO MÍSTA VÝKONU PRÁCE podle bodu IV.1 usnesení vlády 216 ze dne 26. 2. 2021 – zdroj: Ministerstvo vnitra ČR.

KATEGORIE - Archiv aktualit | Bez komentářů »
27. 2. 2021


Zápis z jednání osadního výboru ze dne 3.2.2021

Zúčastnění: Iva Chovancová, Jan Solnický, Pavel Musil, Pavel Lazecký
Zápis: - Osadní výbor s Myslivci a SDH plánuje každoroční brigádu na úklid příkop okolo cest v druhé polovině března. Přesný termín bude upřesněn dle počasí.

Náměty a dotazy občanů:
1. Zrcadlo na křižovatce u č.p. 36 Osadní výbor obdržel dotaz ohledně instalace dopravního zrcadla na křižovatce u domu č.p.36. Osadní výbor s návrhem souhlasí, zrcadlo zpřehlední výjezd z vedlejší silnice. OV žádá o montáž dopravního zrcadla na křižovatku.
2. Psi exkrementy Osadní výbor obdržel stížnost na znečištění veřejných prostranství psími exkrementy. Osadní výbor žádá chovatele pejsků, aby po svých miláčcích uklízeli. OV navrhuje instalaci 2 košů na psí exkrementy se sáčky k hasičské zbrojnici a k budově osadního výboru.
3. Kontejnery na velkoobjemový odpad Někteří občané nemají možnost dopravit velkoobjemový odpad do sběrného dvora v Bílovci. OV žádá MěÚ o zvážení možnosti přistavení kontejneru na tento odpad, jak bylo v minulosti zvykem.

Další schůze OV bude ve středu 3.3.2021 v 18:00
Pavel Musil
Zapsal: Jan Solnický
 

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
23. 2. 2021


Chladná hlava a introvert na lyžích.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zajímavosti videa | Bez komentářů »
22. 2. 2021


Informace o vykradených domech v Klimkovicích.

POZOR! POZOR! POZOR!
Policie ČR Ostrava - Poruba 1 upozorňuje občany Klimkovic a okolních obcí na zvýšený počet vykradených nemovitostí za posledních 3 uplynulé noci.

Jedná se o zloděje ve vozidle Škoda Fabia světlé barvy, kteří vykrádají rodinné domy v brzkých ranních hodinách.

V případě jakéhokoliv podezření volejte na tel.číslo 974 727 501.

ZDROJ - Město Klimkovice - oficiální stránka

KATEGORIE - Archiv aktualit | Bez komentářů »
24. 1. 2021


USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. ledna 2021 č. 12, č. 13 a č. 14 o změně a přijetí krizového opatření.

KATEGORIE - Archiv aktualit | Bez komentářů »
8. 1. 2021


PF 2021 – Fotbalový klub Lubojaty.

KATEGORIE - Akce FK Lubojaty, Archiv aktualit, Foto týdne | Bez komentářů »
21. 12. 2020


Informace k provozu sběrného dvora.

Informujeme občany, že od 21. 12. 2020 do 31. 12. 2020 je sběrný dvůr z provozních důvodů uzavřen.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
19. 12. 2020


Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Lubojaty – pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti.

Klikni tu, kukni na to a víš fšecko :-).

Zástupci zpracovatele návrhu komplexních pozemkových úprav:
Ing. David Blaha číslo jednací uděleného pověření SPU 437880/2020/Mi
Ing. Libor Bolda číslo jednací uděleného pověření SPU 437898/2020/Mi
Bc. Patrik Bořek číslo jednací uděleného pověření SPU 437904/2020/Mi
Ing. Daniela Hajšmanová číslo jednací uděleného pověření SPU 439836/2020/Mi
Ing. Karel Jedlička číslo jednací uděleného pověření SPU 439847/2020/Mi
Ing. Martin Kesl číslo jednací uděleného pověření SPU 439873/2020/Mi
Michal Kőnigsmark číslo jednací uděleného pověření SPU 439895/2020/Mi
Ing. Jiří Krejčí číslo jednací uděleného pověření SPU 439912/2020/Mi
Ing. Františka Kundrátová číslo jednací uděleného pověření SPU 439947/2020/Mi
Ing. Jana Lelková číslo jednací uděleného pověření SPU 439953/2020/Mi
Ing. Jan Liška číslo jednací uděleného pověření SPU 439971/2020/Mi
Zdeněk Lokajíček číslo jednací uděleného pověření SPU 439991/2020/Mi
Lukáš Lopata číslo jednací uděleného pověření SPU 440015/2020/Mi
Ing. David Macho číslo jednací uděleného pověření SPU 440064/2020/Mi
Ing. Jiří Matějovský číslo jednací uděleného pověření SPU 440082/2020/Mi
Ing. Josef Materna číslo jednací uděleného pověření SPU 440121/2020/Mi
Martin Moulis číslo jednací uděleného pověření SPU 442873/2020/Mi
Robert Nekola číslo jednací uděleného pověření SPU 442891/2020/Mi
Ing. Ivo Paulus číslo jednací uděleného pověření SPU 442916/2020/Mi
Bc. Jan Říha číslo jednací uděleného pověření SPU 443260/2020/Mi
Wilhelm Schrőckinger číslo jednací uděleného pověření SPU 443274/2020/Mi
Jan Šalom číslo jednací uděleného pověření SPU 443301/2020/Mi
Ing. Vratislav Šlehofer číslo jednací uděleného pověření SPU 443309/2020/Mi
Serhii Tymoshchuk číslo jednací uděleného pověření SPU 443315/2020/Mi
Sohrab Huseynli číslo jednací uděleného pověření SPU 443320/2020/Mi
Patrik Hůla číslo jednací uděleného pověření SPU 443324/2020/Mi
Ing. Martin Gregar číslo jednací uděleného pověření SPU 443328/2020/Mi
Adam Vágner číslo jednací uděleného pověření SPU 443329/2020/Mi
Ing. Luboš Valtr číslo jednací uděleného pověření SPU 443331/2020/Mi
Martin Vondráček číslo jednací uděleného pověření SPU 443333/2020/Mi
Ing. Vladimíra Vondráčková číslo jednací uděleného pověření SPU 443338/2020/Mi
Petra Vondráčková číslo jednací uděleného pověření SPU 443340/2020/Mi
Ronald Votlučka číslo jednací uděleného pověření SPU 443342/2020/Mi
Zástupce pozemkového úřadu:
Bc. Hubert Mikuš číslo jednací uděleného pověření SPU 437838/2020/Mi
mohou dle ust. § 6 odst. 9 zákona vstupovat a vjíždět na pozemky po dobu provádění pozemkových úprav a vykonávat činnosti vyplývající ze zákona v rozsahu nezbytně nutném, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
11. 12. 2020


Svoz odpadu přes vánoční svátky a provoz sběrného dvora.

52. týden
Svozový den Popelnice a kontejnery SKO  Tříděný odpad
st 23. 12. 2020 Lubojaty, Lhotka svoz pytlů s plasty
53. týden - mimořádný vývoz popelnic SKO v Bílovci a všech spádových obcích
Svozový den Popelnice a kontejnery SKO Tříděný odpad
st 30. 12. 2020 Lubojaty, Lhotka papír

Z důvodu omezené provozní doby skládek bude svoz odpadů v 52. a 53. týdnu probíhat již od 5 hodin ráno a proto žádáme občany o shovívavost.

Provoz sběrného dvora přes vánoční svátky
po 21. 12. 2020  8 - 17 hodin
st 23. 12. 2020    8 - 17 hodin
so 26. 12. 2020 zavřeno - vánoční svátek
po 28. 12. 2020  8 - 17 hodin
st 30. 12. 2020   8 - 17 hodin
so 2. 1. 2021      8 - 15 hodin

Zvláště upozorňujeme na mimořádný svoz v týdnu od 28.12.2020. Využijte ho prosím a vystavte své nádoby k odvozu. Po lichém týdnu v roce 2020 následuje opět lichý týden v roce 2021!
Další řádný svoz v roce 2021 je až 2. týden od 11. ledna 2021.

Odbor životního prostředí a ÚP
město Bílovec

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
1. 12. 2020


Odstranění van na bioodpad.

Bioodpad

Firma SLUMBI oznamujeme občanům, že od 1. 12. 2020 budou na zimní období postupně odebírány ze stanovišť vany na bioodpad a větve.

Hnědé vany na větve budou na svá stanoviště vráceny od 1. 2. 2021 a zelené vany na trávu, listí a ovoce budou vráceny od 1. 4. 2021.

Občané mají možnost odkládat celoročně bioodpad a větve na sběrný dvůr v níže uvedené provozní době (mimo státní svátky):

Pondělí 8 - 17 hodin
Středa  8 - 17 hodin
Sobota 8 - 15 hodin

SLUMBI spol. s r.o.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
1. 12. 2020


USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 30. listopadu 2020 č. 1262 o přijetí krizového opatření.

Klikni tu, kukni na to a víš fšecko :-).

KATEGORIE - Archiv aktualit | Bez komentářů »
1. 12. 2020


Od pondělí (23. 11. 2020) platí podle „PES“ aktualizovaná pravidla pro tréninky na venkovních sportovištích.

Platí, že je zakázáno používat:
- vnitřní prostory venkovních sportovišť (včetně šaten, umýváren apod.),
- vnitřní sportoviště;
- tréninky ve venkovních prostorách je možné uskutečnit v počtu nejvýše 6 osob při dodržení hygienických opatření;
- v rámci tréninků na venkovních sportovištích je možné hřiště rozdělit fyzickými překážkami s nejméně dvoumetrovými koridory na jednotlivé sektory se samostatnými vstupy; v každém z nich může trénovat nejvýše 6 osob s tím, že musí být zamezeno kontaktu mezi jednotlivými skupinami navzájem, a to nejen při sportování, ale i při příchodu a odchodu.

JUDr. Jan Pauly generální sekretář
Fotbalová asociace České republiky

KATEGORIE - Akce FK Lubojaty, Archiv aktualit | Bez komentářů »
26. 11. 2020


Informace k pozemkovým úpravám v místní části Lubojaty.

V souvislosti s pozemkovými úpravami se od 25.11.2020 v operátu katastru Lubojaty pohybují pracovníci firmy GEOREAL, spol. s r.o.

Osadní výbor Lubojaty

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
26. 11. 2020


Informace k rozsvěcení vánočního stromu 2020.

Z důvodu nouzového stavu neproběhne tradiční rozsvěcení vánočního stromu, které bylo plánované na neděli 29.11. v 17:00 hodin.

Osadní výbor Lubojaty

KATEGORIE - Archiv aktualit | Jeden komentář »
26. 11. 2020