Lubojaty

Oficiální stránky obce Lubojaty a … :-)

nacházíte se v kategorii - Archiv aktualit

Informace o vykradených domech v Klimkovicích.

POZOR! POZOR! POZOR!
Policie ČR Ostrava - Poruba 1 upozorňuje občany Klimkovic a okolních obcí na zvýšený počet vykradených nemovitostí za posledních 3 uplynulé noci.

Jedná se o zloděje ve vozidle Škoda Fabia světlé barvy, kteří vykrádají rodinné domy v brzkých ranních hodinách.

V případě jakéhokoliv podezření volejte na tel.číslo 974 727 501.

ZDROJ - Město Klimkovice - oficiální stránka

KATEGORIE - Archiv aktualit | Bez komentářů »
24. 1. 2021


USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. ledna 2021 č. 12, č. 13 a č. 14 o změně a přijetí krizového opatření.

KATEGORIE - Archiv aktualit | Bez komentářů »
8. 1. 2021


PF 2021 – Fotbalový klub Lubojaty.

KATEGORIE - Akce FK Lubojaty, Archiv aktualit, Foto týdne | Bez komentářů »
21. 12. 2020


Informace k provozu sběrného dvora.

Informujeme občany, že od 21. 12. 2020 do 31. 12. 2020 je sběrný dvůr z provozních důvodů uzavřen.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
19. 12. 2020


Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Lubojaty – pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti.

Klikni tu, kukni na to a víš fšecko :-).

Zástupci zpracovatele návrhu komplexních pozemkových úprav:
Ing. David Blaha číslo jednací uděleného pověření SPU 437880/2020/Mi
Ing. Libor Bolda číslo jednací uděleného pověření SPU 437898/2020/Mi
Bc. Patrik Bořek číslo jednací uděleného pověření SPU 437904/2020/Mi
Ing. Daniela Hajšmanová číslo jednací uděleného pověření SPU 439836/2020/Mi
Ing. Karel Jedlička číslo jednací uděleného pověření SPU 439847/2020/Mi
Ing. Martin Kesl číslo jednací uděleného pověření SPU 439873/2020/Mi
Michal Kőnigsmark číslo jednací uděleného pověření SPU 439895/2020/Mi
Ing. Jiří Krejčí číslo jednací uděleného pověření SPU 439912/2020/Mi
Ing. Františka Kundrátová číslo jednací uděleného pověření SPU 439947/2020/Mi
Ing. Jana Lelková číslo jednací uděleného pověření SPU 439953/2020/Mi
Ing. Jan Liška číslo jednací uděleného pověření SPU 439971/2020/Mi
Zdeněk Lokajíček číslo jednací uděleného pověření SPU 439991/2020/Mi
Lukáš Lopata číslo jednací uděleného pověření SPU 440015/2020/Mi
Ing. David Macho číslo jednací uděleného pověření SPU 440064/2020/Mi
Ing. Jiří Matějovský číslo jednací uděleného pověření SPU 440082/2020/Mi
Ing. Josef Materna číslo jednací uděleného pověření SPU 440121/2020/Mi
Martin Moulis číslo jednací uděleného pověření SPU 442873/2020/Mi
Robert Nekola číslo jednací uděleného pověření SPU 442891/2020/Mi
Ing. Ivo Paulus číslo jednací uděleného pověření SPU 442916/2020/Mi
Bc. Jan Říha číslo jednací uděleného pověření SPU 443260/2020/Mi
Wilhelm Schrőckinger číslo jednací uděleného pověření SPU 443274/2020/Mi
Jan Šalom číslo jednací uděleného pověření SPU 443301/2020/Mi
Ing. Vratislav Šlehofer číslo jednací uděleného pověření SPU 443309/2020/Mi
Serhii Tymoshchuk číslo jednací uděleného pověření SPU 443315/2020/Mi
Sohrab Huseynli číslo jednací uděleného pověření SPU 443320/2020/Mi
Patrik Hůla číslo jednací uděleného pověření SPU 443324/2020/Mi
Ing. Martin Gregar číslo jednací uděleného pověření SPU 443328/2020/Mi
Adam Vágner číslo jednací uděleného pověření SPU 443329/2020/Mi
Ing. Luboš Valtr číslo jednací uděleného pověření SPU 443331/2020/Mi
Martin Vondráček číslo jednací uděleného pověření SPU 443333/2020/Mi
Ing. Vladimíra Vondráčková číslo jednací uděleného pověření SPU 443338/2020/Mi
Petra Vondráčková číslo jednací uděleného pověření SPU 443340/2020/Mi
Ronald Votlučka číslo jednací uděleného pověření SPU 443342/2020/Mi
Zástupce pozemkového úřadu:
Bc. Hubert Mikuš číslo jednací uděleného pověření SPU 437838/2020/Mi
mohou dle ust. § 6 odst. 9 zákona vstupovat a vjíždět na pozemky po dobu provádění pozemkových úprav a vykonávat činnosti vyplývající ze zákona v rozsahu nezbytně nutném, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
11. 12. 2020


Svoz odpadu přes vánoční svátky a provoz sběrného dvora.

52. týden
Svozový den Popelnice a kontejnery SKO  Tříděný odpad
st 23. 12. 2020 Lubojaty, Lhotka svoz pytlů s plasty
53. týden - mimořádný vývoz popelnic SKO v Bílovci a všech spádových obcích
Svozový den Popelnice a kontejnery SKO Tříděný odpad
st 30. 12. 2020 Lubojaty, Lhotka papír

Z důvodu omezené provozní doby skládek bude svoz odpadů v 52. a 53. týdnu probíhat již od 5 hodin ráno a proto žádáme občany o shovívavost.

Provoz sběrného dvora přes vánoční svátky
po 21. 12. 2020  8 - 17 hodin
st 23. 12. 2020    8 - 17 hodin
so 26. 12. 2020 zavřeno - vánoční svátek
po 28. 12. 2020  8 - 17 hodin
st 30. 12. 2020   8 - 17 hodin
so 2. 1. 2021      8 - 15 hodin

Zvláště upozorňujeme na mimořádný svoz v týdnu od 28.12.2020. Využijte ho prosím a vystavte své nádoby k odvozu. Po lichém týdnu v roce 2020 následuje opět lichý týden v roce 2021!
Další řádný svoz v roce 2021 je až 2. týden od 11. ledna 2021.

Odbor životního prostředí a ÚP
město Bílovec

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
1. 12. 2020


USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 30. listopadu 2020 č. 1262 o přijetí krizového opatření.

Klikni tu, kukni na to a víš fšecko :-).

KATEGORIE - Archiv aktualit | Bez komentářů »
1. 12. 2020


Od pondělí (23. 11. 2020) platí podle „PES“ aktualizovaná pravidla pro tréninky na venkovních sportovištích.

Platí, že je zakázáno používat:
- vnitřní prostory venkovních sportovišť (včetně šaten, umýváren apod.),
- vnitřní sportoviště;
- tréninky ve venkovních prostorách je možné uskutečnit v počtu nejvýše 6 osob při dodržení hygienických opatření;
- v rámci tréninků na venkovních sportovištích je možné hřiště rozdělit fyzickými překážkami s nejméně dvoumetrovými koridory na jednotlivé sektory se samostatnými vstupy; v každém z nich může trénovat nejvýše 6 osob s tím, že musí být zamezeno kontaktu mezi jednotlivými skupinami navzájem, a to nejen při sportování, ale i při příchodu a odchodu.

JUDr. Jan Pauly generální sekretář
Fotbalová asociace České republiky

KATEGORIE - Akce FK Lubojaty, Archiv aktualit | Bez komentářů »
26. 11. 2020


Informace k pozemkovým úpravám v místní části Lubojaty.

V souvislosti s pozemkovými úpravami se od 25.11.2020 v operátu katastru Lubojaty pohybují pracovníci firmy GEOREAL, spol. s r.o.

Osadní výbor Lubojaty

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
26. 11. 2020


Informace k rozsvěcení vánočního stromu 2020.

Z důvodu nouzového stavu neproběhne tradiční rozsvěcení vánočního stromu, které bylo plánované na neděli 29.11. v 17:00 hodin.

Osadní výbor Lubojaty

KATEGORIE - Archiv aktualit | Jeden komentář »
26. 11. 2020


Zápis z jednání osadního výboru ze dne 4. 11. 2020.

Zúčastnění: Iva Chovancová, Jan Solnický, Pavel Musil, Pavel Lazecký

Zápis:
Osadní výbor byl informován o průběhu příprav opravy šaten na hřišti. V současnosti jsou legalizovány stávající přístavby objektu, tak aby bylo možné požádat o Ohlášení stavby. OV bylo přislíbeno zahájení opravy v následujícím roce.

OV a SDH Lubojaty uspořádají 29. listopadu slavnostní rozsvěcení vánočního stromu. Akce bude uspořádaná tak, aby splňovala všechny proti epidemiologická opatření. Detaily budou zveřejněny v posledním listopadovém týdnu.

Schůze OV:
Další schůze OV bude ve středu 2.12.2020 v 18:00
Předseda: Pavel Musil
Zapsal: Jan Solnický

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
16. 11. 2020


USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. října 2020 č. 1108 o prodloužení nouzového stavu.

Klikni tu, kukni na to a víš fšecko :-).

KATEGORIE - Archiv aktualit | Bez komentářů »
31. 10. 2020


Oznámení firmy Slumbi.

Firma SLUMBI oznamuje občanům, že svoz popelnic se směsným komunálním odpadem a svoz  pytlů s plasty proběhne ve středu 28. 10. 2020 dle platného harmonogramu.

Sběrný dvůr bude z důvodu státního svátku 28. 10. 2020 uzavřen. 

KATEGORIE - Archiv aktualit | Bez komentářů »
22. 10. 2020


Aktualizovaná pravidla pro regionální fotbal k 21. 10. 2020.

V návaznosti na mimořádná opatření Vlády ČR platí v období ode dne 22. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod úplný zákaz fotbalových aktivit.

Fotbalová asociace České republiky.

KATEGORIE - Akce FK Lubojaty, Archiv aktualit | Bez komentářů »
22. 10. 2020


Zápis z jednání osadního výboru ze dne 7. 10. 202.

Zúčastnění:
Iva Chovancová, Jan Solnický, Pavel Musil, Pavel Lazecký, Miroslav Havelka

Zápis:
- OV byl informován o změnách projektu čističky odpadních vod pro místní školu. Původní plán počítal s kapacitou ČOV pro školu, šatny na hřišti a plánované společenské centrum. Pro finanční náročnost však byl projekt zastaven. OV souhlasí se snížením kapacity ČOV tak, aby pokryla potřeby školy a šaten na hřišti a bylo možné výstavbu realizovat v příštím roce.

- Z důvodů letošní epidemie COVID-19, Osadní výbor nevyčerpal rozpočet na činnost OV (primárně určený na podporu kulturních akcí v Lubojatech) a rozpočet na záchovnou údržbu. OV žádá o převedení zůstatku do rozpočtu na příští rok.

- OV ruší letošní Lampionový průvod (28.10.), který není možné uspořádat z důvodu vyhlášených epidemiologických opatření.

Schůze OV:
Další schůze OV bude ve středu 4.11.2020 v 18:00
Předseda: Pavel Musil
Zapsal: Jan Solnický

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
22. 10. 2020


Aktualizovaná pravidla pro regionální fotbal k 13.10.2020.

V návaznosti na mimořádná opatření Vlády ČR upřesňujeme pravidla konání fotbalových utkání a fotbalových aktivit vůbec v období ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.

V těchto dnech platí, že:
1. se nekonají žádná soutěžní utkání;
2. je zakázáno používat:
a. vnitřní prostory venkovních sportovišť (včetně šaten, umýváren apod.),
b. vnitřní sportoviště;

3. tréninky ve venkovních prostorách je možné uskutečnit v počtu nejvýše 6 osob při dodržení hygienických opatření;
4. v rámci tréninků na venkovních sportovištích je možné hřiště rozdělit fyzickými překážkami s nejméně dvoumetrovými koridory na jednotlivé sektory se samostatnými vstupy; v každém z nich může trénovat nejvýše 6 osob s tím, že musí být zamezeno kontaktu mezi jednotlivými skupinami navzájem, a to nejen při sportování, ale i při příchodu a odchodu.

Fotbalová asociace České republiky

KATEGORIE - Archiv aktualit, Statistiky výsledky | Bez komentářů »
13. 10. 2020


Výsledky hlasování všech osmi bíloveckých okrsků.

Výsledky hlasování za územní celky – Obec Bílovec – souhrnné informace

Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
celkem zpr. v %
8 8 100,00 5 980 2 157 36,07 2 157 2 137 99,07

Výsledky hlasování za územní celky – Obec Bílovec – část 1

 
Kandidátní listina Platné hlasy
číslo název celkem v %
5 Demokratická strana zelených 11 0,51
12 KDU-ČSL 158 7,39
14 Morav. a Slez. pirátská strana 7 0,32
16 Svoboda a př. demokracie (SPD) 137 6,41
19 Česká pirátská strana 236 11,04
22 Moravané 6 0,28
28 VOK - Volba pro kraj 3 0,14
29 Koalice ODS a TOP 09 412 19,27
37 Jednotní 2 0,09
38 Dělnic.str.sociální spravedl. 5 0,23
45 Česká str.sociálně demokrat. 109 5,10
50 ANO 2011 668 31,25
54 Koalice STAN, Zelení, NEZ 60 2,80
57 Koalice ODA, Hlas, SNK ED 55 2,57
63 Komunistická str.Čech a Moravy 109 5,10
67 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 0 0,00
70 Trikolóra hnutí občanů 90 4,21
79 Aletrnativa pro nez.kand.2020 13 0,60
81 Starostové pro kraj 52 2,43
82 ROZUMNÍ - Petr Hannig 4 0,18

KATEGORIE - Archiv aktualit | Bez komentářů »
4. 10. 2020


Výsledky hlasování v Lubojatech – volby 2020.

Obec: Lubojaty

Okrsek: 6 Lubojaty, Lhotka

Výsledky hlasování za územní celky – Okrsek 6 – souhrnné informace

Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
418 163 39,00 163 162 99,39

Výsledky hlasování za územní celky – Okrsek 6 – část 1

Kandidátní listina Platné hlasy
číslo název celkem v %
5 Demokratická strana zelených 0 0,00
12 KDU-ČSL 9 5,55
14 Morav. a Slez. pirátská strana 0 0,00
16 Svoboda a př. demokracie (SPD) 14 8,64
19 Česká pirátská strana 24 14,81
22 Moravané 0 0,00
28 VOK - Volba pro kraj 0 0,00
29 Koalice ODS a TOP 09 41 25,30
37 Jednotní 1 0,61
38 Dělnic.str.sociální spravedl. 0 0,00
45 Česká str.sociálně demokrat. 4 2,46
50 ANO 2011 43 26,54
54 Koalice STAN, Zelení, NEZ 1 0,61
57 Koalice ODA, Hlas, SNK ED 3 1,85
63 Komunistická str.Čech a Moravy 5 3,08
67 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 0 0,00
70 Trikolóra hnutí občanů 8 4,93
79 Aletrnativa pro nez.kand.2020 2 1,23
81 Starostové pro kraj 7 4,32
82 ROZUMNÍ - Petr Hannig 0 0,00

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
4. 10. 2020


USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. září 2020 č. 958 o přijetí krizového opatření

 V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl.5a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České  republiky  z důvodu  ohrožení  zdraví  v souvislosti  s  prokázáním  výskytu  koronaviru /označovaný jako SARS-CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm.a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí  krizových  opatření,  tímto  ve  smyslu  ustanovení  §  5  písm.  c)  až  e)  a  §  6  odst.  1 písm.b) krizového zákona.

celý článek..

KATEGORIE - Archiv aktualit | Bez komentářů »
1. 10. 2020


Pozvánka na domácí fotbalový zápas Lubojaty – Nová Horka.

Fotbalový klub Lubojaty
zve všechny své příznivce na místní hřiště k fotbalovému zápasu proti mužstvu Nová Horka

Utkáni se odehraje v neděli 27. 09. 2020 v 16:00 hodin

Srdečně Vás zve FK Lubojaty.

KATEGORIE - Akce FK Lubojaty, Archiv aktualit | Bez komentářů »
25. 9. 2020


Pozvánka na drakiádu.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Hasičské akce, Osadní výbor | Bez komentářů »
23. 9. 2020


Zápis z jednání osadního výboru ze dne 2. 9. 2020.

Zúčastnění: Iva Chovancová, Jan Solnický, Pavel Musil, Pavel Lazecký,

Hosté: Hana Zdražilová, Pavel Seidler (ČSZ), Marek Kopeček (FK Lubojaty), Luděk Richter (SDH)

Zápis:
- Na začátku prázdnin byl OV informován o pozastavení projektu výstavby čistírny odpadních vod pro místní školu a objekt šaten z důvodu vysoké finanční náročnosti původního návrhu. OV bylo slíbeno, že projekt bude přepracován tak aby bylo možné postavit čističku za nižší částku. OV žádá informace o aktuálním stavu a postupu v projektu čistírny odpadních vod u školy.

- OV žádá informace o stavu záměru opravy šaten na místním hřišti.

- Se zástupci spolků OV probral plány kulturních a sportovních akcí do konce roku 2020. Se zástupci SDH bylo předběžně domluveno sloučení obecních oslav k výročí 745 let od první písemné zmínky o naší obci a oslav ke 130. výročí založení SDH. Společná akce je plánována na konec června 2021.

- Kalendář akcí na zbytek roku:
– Soutěž mladých hasičů (hřiště) 19.9. - zrušeno
– Jak chutná podzim (Klubovna zahrádkářů) 27.9. - zrušeno
– Lampionový průvod (hasičárna, hřiště) 28.10.
– Adventní tvoření (Klubovna zahrádkářů) 28.11.
– Rozsvěcení vánočního stromu 29.11.

Schůze OV: Další schůze OV bude ve středu 7.10.2020 v 18:00

Předseda: Pavel Musil
Zapsal: Jan Solnický

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
14. 9. 2020


Pozvánka na nedělní domácí fotbalový zápas
Lubojaty – Starý Jičín B.

Fotbalový klub Lubojaty
zve všechny své příznivce na místní hřiště k fotbalovému zápasu proti mužstvu Starý Jičín B.

Utkáni se odehraje v neděli 13. 09. 2020 v 16:00 hodin

Srdečně Vás zve FK Lubojaty.

KATEGORIE - Akce FK Lubojaty, Archiv aktualit | Bez komentářů »
11. 9. 2020


MEDAILE – připravené
TRIKOTY – vyžehlené
POČASÍ – objednané

KATEGORIE - Akce FK Lubojaty, Archiv aktualit | Bez komentářů »
5. 9. 2020


Plánované utkání Žilina – Lubojaty se z důvodu rekonstrukce hřiště odehraje v Lubojatech.

Fotbalový klub Lubojaty
zve všechny své příznivce na místní hřiště k fotbalovému zápasu proti mužstvu Žilina B

Utkáni se odehraje v neděli 6. 09. 2020 v 16:30 hodin na hřišti v Lubojatech

Srdečně Vás zve FK Lubojaty.

KATEGORIE - Akce FK Lubojaty, Archiv aktualit | Bez komentářů »
2. 9. 2020


Le Tour de Lubojaty 2020.

Fotbalový klub Lubojaty,

pořádá 5. září 2020 od 15:00 hodin


Le Tour de Lubojaty


ZÁVODNÍ KATEGORIE:
ŠKOLKA I - odrážedla
ŠKOLKA II - kola
ŠKOLA 1.- 2. třída - kola
ŠKOLA 3.- 5. třída - kola

PŘILBA POVINNÁ


SRAZ A REGISTRACE ZÁVODNÍKŮ v 15:00 hodin NA STARTU ZÁVODU

START závodu - Klinky u čp. 67 (bývala Večerka na Klinkách)
CÍL závodu - na místním hřišti.
DÉLKA trasy - 320 metrů.
PŘEVÝŠENÍ trasy 13 metrů.

Tři nejlepší z každé věkové kategorie budou oceněni medailemi.
Pro všechny závodníky budou připraveny špekáčky a vše potřebné k opékání zdarma.

Občerstvení divákům zajištěno.

Na Vaši účast se těší pořadatelé.

KATEGORIE - Akce FK Lubojaty, Archiv aktualit | Bez komentářů »
26. 8. 2020


Zápis z jednání osadního výboru ze dne 5.8.2020.

Zúčastnění: Iva Chovancová, Jan Solnický, Pavel Musil, Pavel Lazecký,

Zápis:
- OV projednal způsoby komunikace s občany na základě schůzky předsedů OV se starostkou města. Připomínáme, že informace pro občany OV zveřejňuje na vývěsce na budově OV, elektronicky pak na stránkách obce www.lubojaty.cz a https://www.facebook.com/lubojaty S náměty a připomínkami k práci OV se občané mohou obrátit na kteréhokoliv člena osadního výboru, případně telefonicky na předsedu Pavla Musila, tel. číslo: 602 782 782, email: osadnivyborlubojaty@seznam.cz.

- Osadní výbor vítá vznik nového spolku Nezávislých z Lubojat, Lubojaty č.p. 46. A těší se na vzájemnou spolupráci při pořádání kulturních a sportovních akcí v Lubojatech.

- Osadní výbor zve mladé sportovce a jejich fanoušky na 2. ročník akce Tour de Lubojaty, která se uskuteční na místním hřišti 5. září od 14:30.

- OV zve zástupce místních spolků na schůzku ve středu 2. 9. 2020 v 18.00 na Hasičárně. Témata k diskusi: současný stav „prioritních akcí“ v Lubojatech, společenské akce, které plánujeme do konce letošního roku a výhled akcí na rok 2021.

Schůze OV: Další schůze OV bude ve středu 2.9.2020 v 18:00

Předseda: Pavel Musil
Zapsal: Jan Solnický
 

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
20. 8. 2020


Rozpis utkání FK Lubojaty IV třída podzim 2020

datum a čas domácí hosté skóre hřiště
16.08.2020 17:00 Lubojaty Hladké Životice 3 : 0 Lubojaty
22.08.2020 17:00 Životice u NJ Lubojaty 1 : 6 Životice u Nového Jičína
30.08.2020 17:00 Lubojaty Pustějov B 2 : 1 Lubojaty
06.09.2020 10:15
ZMĚNA TERMÍNU NA 6.9.2020 V 16:30 -
Žilina B
LUBOJATY
Lubojaty
ŽILINA B
1 : 4 ZMĚNA HŘIŠTĚ - LUBOJATY
13.09.2020 16:00 Lubojaty Starý Jičín B 0 : 1 Lubojaty
20.09.2020 16:00 Děrné Lubojaty 7 : 1 Děrné
27.09.2020 16:00 Lubojaty Nová Horka -- : -- Lubojaty
03.10.2020 15:30 Bílov Lubojaty -- : -- Bílov
11.10.2020 15:00 Skotnice B Lubojaty -- : -- Mošnov
18.10.2020 15:00 Lubojaty Kyjovice -- : -- Lubojaty
24.10.2020 14:00 Vražné Lubojaty -- : -- Vražné
01.11.2020 14:00 Lubojaty Straník -- : -- Lubojaty
08.11.2020 14:00 VOLNO - VOLNÝ LOS Lubojaty --- volno

KATEGORIE - Archiv aktualit, Rozpis zápasů | Bez komentářů »
17. 8. 2020


Pozvánka na nedělní domácí fotbalový zápas Lubojaty – Hladké Životice.

Fotbalový klub Lubojaty
zve všechny své příznivce na místní hřiště k fotbalovému zápasu proti mužstvu Hladké Životice

Utkáni se odehraje v neděli 16. 08. 2020 v 17:00 hodin

Srdečně Vás zve FK Lubojaty.

KATEGORIE - Akce FK Lubojaty, Archiv aktualit | Bez komentářů »
13. 8. 2020


Netradiční krmáš trvá – kolotoče stále v provozu.

Jsme tu pro Vás a Vaše děti.

Ve středu, čtvrtek a v pátek vždy od cca 16 hodin.
V sobotu již od 14 hodin.
V neděli 19. 7. 2020 pouze dopoledne max. do 13hodin.


Těšíme se na Vás.

KATEGORIE - Archiv aktualit | Bez komentářů »
14. 7. 2020