Lubojaty

Oficiální stránky obce Lubojaty a … :-)

nacházíte se v kategorii - Investice v Lubojatech

Multifunkční dům? Studie společenského centra.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Investice v Lubojatech, Z činnosti osadního výboru | Bez komentářů »
17. 5. 2012


Bude stát v Lubojatech nový multifunkční dům?

denik10_2_2012_kdlubojaty

Autor: Věra Růčková
Pátek 10. února 2012
Článek převzat z www.novojicinsky.denik.cz

Bílovec-Lubojaty - Obyvatelé Lubojat u Bílovce si už dlouho lámou hlavu nad tím, co s místním kulturním domem, v němž rovněž sídlí i pobočka pošty a schází se zde osadní výbor. Řešení je snad nadosah.
celý článek..

KATEGORIE - Archiv aktualit, Investice v Lubojatech, Z činnosti osadního výboru | Bez komentářů »
11. 2. 2012


CENOVÁ POPTÁVKA Č. 55/2011/ IaRR ze dne 16.9. 2011 – Lubojaty opravy chodníkových těles včetně realizace bezbariérových úprav.

Objednatel: Město Bílovec - odbor investic a regionálního rozvoje (oddělení investic)
Slezské náměstí 1, Bílovec 743 01
IČ: 00297755
bankovní spojení: 27-1761833319/0800

Město Bílovec přijímá cenové nabídky na:
Bílovec - Lubojaty – opravy chodníkových těles včetně realizace bezbariérových úprav.
Předmětem díla je provedení opravy poškozených částí chodníkových těles v Lubojatech. Jedná se o plochy s p.č. 1966, 1959/1, 1981. celý článek..

KATEGORIE - Archiv aktualit, Investice v Lubojatech, Z činnosti osadního výboru | Bez komentářů »
20. 9. 2011


Návrh řešení multifunkčního centra v Lubojatech novou výstavbou

Více informací v souboru pdf zde

KATEGORIE - Archiv aktualit, Investice v Lubojatech, Z činnosti osadního výboru | Bez komentářů »
31. 8. 2011


Priority investičních akcí pro rok 2011 – výpis ze schůze č. 9 Osadního výboru Lubojaty

Občany byly vzneseny požadavky na dodláždění chodníků , opravy komunikací apod.
Na veřejné schůzi s zástupci města jsme byli obeznámeni s finančním limitem pro obec na opravy a investice ve výši 150 000,- Kč, tento považujeme i vzhledem k nutným pracem a hlavně k velikosti obce za nedostatečný.
V rámci priorit pro financování investičních akcí v obci bylo vybráno toto pořadí:
1/ Dodláždění chodníku na křižovatce směr Bítov směrem ke kluzišti a oprava stávajících chodníků včetně bezbariérových úprav.
2/Rekonstrukce komunikace na hřiště včetně úpravy hydrantu vodovodního řádu.
3/Oprava omítek autobusové čekárny a její výmalba
4/Realizace dláždění chodníku za hasičskou zbrojnicí.
5/ Osvětlení požární nádrže
- Předseda za účasti zástupců města prošel vytipované lokality na úpravy chodníků a bylo dohodnuto, že město nechá zpracovat projekt a následnou realizaci.
- Dále byly řešeny případné opravy autobusové zastávky u obchodu, osvětlení požární nádrže a případně zbudování vodovodního hydrantu na hřišti a následná oprava komunikace.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Investice v Lubojatech, Osadní výbor | Bez komentářů »
1. 8. 2011


Zpracování PD na vybudování nového chodníkového tělesa přechodu pro chodce, včetně nasvětlení přechodu pro chodce, v Lubojatech

Zpracování PD na vybudování nového chodníkového tělesa přechodu pro chodce, včetně nasvětlení přechodu pro chodce, v Lubojatech

KATEGORIE - Archiv aktualit, Investice v Lubojatech, Osadní výbor | Bez komentářů »
1. 8. 2011


CENOVÁ POPTÁVKA – Zpracování pasportu veřejného kanalizačního řádu města včetně zaměření a zhotovení kanalizačního řádu

CENOVÁ POPTÁVKA Č. 1/ 2011/ŽPaÚP
ze dne 19. 7. 2011

Objednatel:
Město Bílovec
odbor životního prostředí a územního plánování

Slezské náměstí 1, Bílovec
IČ: 00297755
bankovní spojení: 27-1761833319/0800

Město Bílovec přijímá cenové nabídky na:
Zpracování pasportu veřejného kanalizačního řádu města včetně zaměření a zhotovení kanalizačního řádu ve smyslu vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb.

celý článek..

KATEGORIE - Archiv aktualit, Investice v Lubojatech | Bez komentářů »
25. 7. 2011


Napište do komentářů své podněty pro investiční akce v Lubojatech pro rok 2011.

Prozatím byly navrženy tyto investiční akce:
- Opravy chodníků
- Oprava zídky u OV
- Oprava a dodělání komunikace u vjezdu do drůbežárny
- Oprava části budovy OV

KATEGORIE - Archiv aktualit, Investice v Lubojatech, Osadní výbor | Bez komentářů »
2. 3. 2011


1.1. 20010 – využití přidělené částky 150 000 Kč v obci na –

KATEGORIE - Archiv aktualit, Investice v Lubojatech | 9 komentářů »
1. 1. 2010


Návrhy na investice a opravy v obci na rok 2009

V zápise z 24. jednání osadního výboru v bodě 11 (viz níže) vyzval předseda členy ov k přípravě návrhů na investice a opravy v obci na rok 2009.
Máte vlastní nárh? celý článek..

KATEGORIE - Archiv aktualit, Investice v Lubojatech | 2 komentáře »
22. 8. 2008