Lubojaty

Oficiální stránky obce Lubojaty a tvoje nebo moje :-)

nacházíte se v kategorii - Lubojatští rodáci

Pomník OBĚTEM SVĚTOVÝCH VÁLEK LUBOJATY 1961 – 2011 na fotografiích

Stavba pomníku OBĚTEM SVĚTOVÝCH VÁLEK LUBOJATY 1961Stavba pomníku OBĚTEM SVĚTOVÝCH VÁLEK LUBOJATY 1961 Stavba pomníku OBĚTEM SVĚTOVÝCH VÁLEK LUBOJATY 1961Stavba pomníku OBĚTEM SVĚTOVÝCH VÁLEK LUBOJATY 1961 Stavba pomníku OBĚTEM SVĚTOVÝCH VÁLEK LUBOJATY 1961Stavba pomníku OBĚTEM SVĚTOVÝCH VÁLEK LUBOJATY 1961 Pomník OBĚTEM SVĚTOVÝCH VÁLEK LUBOJATY 27. 7. 2011Pomník OBĚTEM SVĚTOVÝCH VÁLEK LUBOJATY - ?

KATEGORIE - Archiv aktualit, Lubojatští rodáci, Z činnosti osadního výboru | Bez komentářů »
27. 7. 2011


Dětský maškarní ples 21. 2. 1965

Dětský maškarní ples 21. 2. 1965
foto: Vl. Prouza

KATEGORIE - Archiv aktualit, Lubojatští rodáci | Bez komentářů »
22. 3. 2011


Paní Helena Švidrnochová roz. Konečná hledá spolužáky z lubojatské školy

Paní Helena Švidrnochová roz. Konečná hledá spolužáky z lubojatské školyOsoby na fotce:
První řada zleva: 1.?
2.?
3.?
4.?
5.?
6.?
7.?
Druhá řada zleva: 1.?
2.?
3.?
4.?
5.?
6.?
7.?
8. Ladislav
9.?
10.?

Foto z MŠ Lubojaty
Dobrý den, chci se zeptat a požádat o informace. Chodila jsem do Lubojat do MŠ a pak do školy v roce 1958-1960. Jmenovala jsem se Helena Konečná, bydlela ve Lhotce-Kamenci. Potřebovala bych zjistit aspoň pár jmen a adres, aby jsme se mohli nějak kontaktovat. Děkuji za odpověď a přeji vám pěkný den.
S pozdravem Helena ŠVIDRNOCHOVÁ

KATEGORIE - Archiv aktualit, Lubojatští rodáci | 2 koment. »
25. 10. 2010


Lubojatští rodáci na fotografiích – poznáte je?

Čas je neúprosný a není již bohužel mnoho těch, kteří by mohli poznat lidi na dobových fotografiích.
Pokud máte pocit, že poznáváte někoho na zveřejněných fotografiích, stačí kliknout u dané fotky na nadpis a do komentářů přidat svoji vědomost.

Děkuji všem, kteří zapůjčením fotek přispěli k rozšíření této galerie a také všem, jež přispěli svým komentářem.
Oldřich Němec

KATEGORIE - Archiv aktualit, Lubojatští rodáci | Bez komentářů »
14. 6. 2010


Lubojatský rodák Josef Kelešovský, nezvěstný po 1. světové válce

Lubojatský rodák Josef Kelešovský, nezvěstný po 1. světové válceOsoby na fotce:
Stojící zleva - 1.? 2.? 3.? 4.? 5.?
Klečící zleva - 1.? 2.? 3.? 4.? 5.Josef Kelešovský
Sedící uprostřed - 1.?

Foto z alba pana Rudolfa Kelešovského
http://valecnehroby.army.cz/Evidence/detail-hrobu-ci-mista?id=118958

KATEGORIE - Archiv aktualit, Lubojatští rodáci | Bez komentářů »
14. 6. 2010


Foto z padesátých let?

Foto z padesátých let?Osoby na fotce:
Zleva zadní řada- 1.Ivan Němec 2.- Daniela Fryčková rozená Richterková 3.?
Zleva přední řada 1.- Eva Krestová rozená Richterková 2.- Olga Sulková rozená Pakerová 3.- Dagmar Košařová rozená Richterková 4.- Josef Richterek 5.- Leopold Richterek

Foto zapůjčil pan Mirek Richterek

KATEGORIE - Archiv aktualit, Lubojatští rodáci | 3 koment. »
3. 10. 2009


Partia Svič

Partia SvičOsoby na fotce:
Sedící zleva vzadu -
1. Karel Plotica
2. Miroslav Richter
3. Josef Němec
4.?

5. František Richter

Sedící zleva vpředu -
1. Miroslav Bsonek
2. Ludvík Richter
3. Ludvík Gallus
4. František Hořínek
5. Viktor Zdražil

Foto zapůjčil pan František Lindovský

KATEGORIE - Archiv aktualit, Lubojatští rodáci | 4 koment. »
2. 10. 2009


Sokoli? šplh na laně a hrazda

AtletiOsoby na fotce:
Stojící zleva - 1.? 2.? 3.? 4.? 5.?

Foto z alba pana Rudolfa Kelešovského

KATEGORIE - Archiv aktualit, Lubojatští rodáci | Bez komentářů »
1. 10. 2009


Dechová hudba z Lubojat

Dechová hudba LubojatOsoby na fotce:
Stojící zleva - 1.Otto Seidler 2.? 3.? 4. ?
Sedíci zleva - 1.Jindřich Richter 2.Josef Richter 3.Rudolf Kelešovský 4.?

Foto z alba pana Rudolfa Kelešovského

KATEGORIE - Archiv aktualit, Lubojatští rodáci | Jeden komentář »
1. 10. 2009


Lubojatský kostel, škola a budovy

celý článek..

KATEGORIE - Archiv aktualit, Lubojatští rodáci | Bez komentářů »
16. 3. 2009


Foto od Margity Wolfové (Kurkové)

Foto od Margity Kurkové Osoby na fotce:
První řada zleva - 1.František Němec 2.Dana Němcová 3.Arnošt Němec 4. Erhard Kurka
Druhá řada zleva - 1.Anna Němcová 2.Marie Němcová 3.Ludmila Němcová

Foto poskytla Margita Wolfová

KATEGORIE - Archiv aktualit, Lubojatští rodáci | 3 koment. »
2. 3. 2009


Lubojatští regruti rok 194?

Lubojatští regruti rok 194?Osoby na fotce:
Sedící zleva - 1.? 2. Jaroš Jedlička? 3. Richard Richterek 4. Leo Bachořík 5. Hugo Seidler
Stojící zleva - 1.? 2.? 3. Alfréd Stein

Děkuji za info Oldřich Němec

KATEGORIE - Archiv aktualit, Lubojatští rodáci | 3 koment. »
1. 3. 2009


Lubojatští regruti rok 195?

Lubojatští regrutiOsoby na fotce:
Sedící zleva - 1.Oldřich Němec 2.František Richter 3.Viktor Zdražil 4.Rudolf Lindovský 5.Walter Lubojacký
Stojící zleva - 1.Ludvík Gallus 2.Josef Němec 3.Karel Plotica 4.Ludvík Petruška 5.Leo Lubojacký

Foto

KATEGORIE - Archiv aktualit, Lubojatští rodáci | Jeden komentář »
1. 3. 2009


Divadelní ochotníci v Lubojatech historické foto pořízeno kolem roku1950

Kultura v Lubojatech před 60léty Osoby na fotce:
Stojící zleva - 1. pan Miroš Richter 2. pan Oldřich Němec 3. pan Ludvík Richter
Sedící na lavičce zleva - 1. paní Lidka Nikolajková 2. pan řídící Bohumír Peš 3. pan Rudolf Lindovsky
Sedící na zemi zleva - 1. Božka Richtárová 2. paní Kristi Juřinová 3. Zdenka Němcová - Minaříková
Foto od pana Dušana Němce

KATEGORIE - Archiv aktualit, Lubojatští rodáci | 6 koment. »
2. 1. 2009


Lubojatští hasiči před hospodou pana Teofila Bahra – foto mezi rokem 1929-1937

 Lubojatští hasiči před hospodou pana Teofila Bahra  Osoby na fotce: podle paní Ploticové jsou
Sedící zleva -
1. pan Otto Tomášek 2. pan Josef Richter 3. ? 4. pan Albert Němec 5. pan Karel Stein 6. ? Bahr
Stojící - Hospodský Teofil Bahr
Foto od paní Anny Ploticové
Poznámka: Rok pořízení fotky jsem odvodil ze zápisů valných hromad hasičů. V létech 1920-1922 byly valné hromady pořádány v hostinci Antonína Klatta, 1923-1928 pořádali schůze v hostinci pana Ferdinanda Pospíšila, v létech 1929-1937 v hostinci pana Teofila Bahra, který je na fotce spolu s hasiči. Od roku 1938 pak v hostinci Jindřicha Richtera a od roku 1960 v zasedací místnosti MNV.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Lubojatští rodáci | 2 koment. »
2. 1. 2009


Foto 24 lubojatských chlopů z období kolem 1. světové války

Historické hromadné fotoOsoby na fotce:
?????????????????????????
Poznámka: Obávám se u této fotky, že pamětníci již bohužel mezi námi nejsou.
Foto od pana Mirka Richterka

Rozdíl 4 roky mezi levým a pravým plakátem, vyvěšenými na vratech za postavami na fotce, je dosti nepravděpodobný
Plakát vlevo - An Meine Völker - (Info z Wikipedie) celý článek..

KATEGORIE - Archiv aktualit, Lubojatští rodáci | Bez komentářů »
2. 1. 2009


Závodníci na lubojatském hřišti

Závodníci na hřišti Osoby na fotce:
Stojící zleva - 1. Zdeňa Mlýnek 2. Ladislav Matzner 3. Lumír Bsonek 4. Víťa Stein
V podřepu zleva - 1. Tonda Mlýnek 2. Richard Hořínek 3. Jiří Bsonek 4. Jožan Němec
Foto od pana Jiřího Steina

KATEGORIE - Archiv aktualit, Lubojatští rodáci | 3 koment. »
1. 1. 2009


function openCmp(event){ event.preventDefault(); event.stopPropagation(); scmp.open(); }}