Lubojaty

Oficiální stránky obce Lubojaty a … :-)

nacházíte se v kategorii - Osadní výbor

Informace z osadního výboru.

Osadní výbor Lubojaty připomíná všem občanům Lubojat,
že anketa k nakládání s odpadními vodami končí v neděli 2. února.


Děkujeme všem občanům za odevzdané lístky
OV Lubojaty

KATEGORIE - Aktuality - pozvánky, Osadní výbor | Jeden komentář »
31. 1. 2020


Anketní lístek k nakládání s odpadními vodami v Lubojatech.

Text anketního lístku.

Vážení spoluobčané,
v souvislosti s budoucími změnami v legislativě ohledně zpracování odpadních vod bychom potřebovali znát Vaši odpověď (pouze jednu) na níže uvedené otázky. Váš většinový názor bude stěžejní pro prosazování řešení nakládání s odpadními vodami v místní části Lubojaty.


Číslo Vaší odpovědi prosím zakroužkujte.
1. preferuji společné čištění (vybudování centrální čistírny odpadních vod včetně kanalizace)
2. preferuji domovní čistírnu odpadních vod
3. mám vyřešeno

Odpověď se vztahuje k číslu popisnému .................

Vyplněný anketní lístek prosím vhoďte do konce ledna 2020 do schránky Osadního výboru, nebo naskenované (popřípadě foto) zašlete na adresu: pavel.musil@bilovec.cz

Děkujeme za Vaše upřímné odpovědi, jen tak s nimi můžeme dále pracovat.
Osadní výbor Lubojaty


PS. Další anketní lístek si můžete vyzvednout v COOP Lubojaty
popřípadě stáhnout ZDE

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
8. 1. 2020


Pozvánka na tradiční rozsvěcení vánočního stromu v Lubojatech.

Vážení přátelé, milé děti,

Osadní výbor Lubojaty společně se Sborem dobrovolných hasičů a ostatními složkami

si Vás dovolují pozvat na tradiční

rozsvěcení vánočního stromu v Lubojatech,

v neděli 1. prosince 2019 v 17:00 před budovou osadního výboru.

Přijďte si vychutnat pohodovou atmosféru první adventní neděle,
poslechnout si vánoční koledy v podání dětského sboru Koťata pod vedením paní učitelky Pilichové
a ochutnat punč nebo voňavé svařené víno.


Těšíme se na Vás!

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
19. 11. 2019


Lampionový průvod – pozvánka.

Osadní výbor zve občany na lampionový průvod k 101. výročí založení Československé republiky.
Průvod se uskuteční v pátek 25. 10. od 18.00 s místem startu u hasičárny, od 16:00 si děti tamtéž mohou vyrobit s pomocí dobrovolníků z řad občanů Lubojat vlastní lampiony.
OV Lubojaty

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
16. 10. 2019


Pozvánka k veřejnému projednávání koncepce řešení čištění odpadních vod z domácností občanů obce Lubojaty.

Město Bílovec zve občany na veřejné projednávání možných koncepcí odkanalizování obce Lubojaty za účasti zpracovatele technicko – ekonomické studie „Kanalizace a ČOV Lubojaty“, kterým je Ing. Gorbunov ze společnosti KONEKO spol. s r.o., který představí důvody zpracování studie, zjištěné skutečnosti a odborně posouzené návrhy na řešení, včetně finanční nákladnosti jednotlivých variant.

Jednání se uskuteční na hasičské zbrojnici dne 21.10.2019 od 18:30h.

Kontaktní osoba: Ing. Vavříková, odbor životního prostředí a územního plánování Městského úřadu Bílovec, tel: 556 414 213

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
23. 9. 2019


Informace občanům Lubojat o opravě komunikace.

Odbor investic a údržby majetku města Bílovec dává tímto na vědomí občanům Lubojat, že v termínu od 23.9.2019 do 4.10.2019 bude firma PORR provádět vysoutěženou opravu komunikace ke kostelu.

V případě změny termínu Vás budeme informovat.

Pavel Šmydke
Odbor investic a údržby majetku města

Osadní výbor Lubojaty

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
12. 9. 2019


Informace Státního pozemkového úřadu k plánované schůzi v Lubojatech (bod 5. zápisu OV) dne 17. 6. 2019 v 17:00 hodin.

Jak probíhají a co jsou pozemkové úpravy.

Jedním z významných nástrojů retence (zadržování) vody v krajině jsou pozemkové úpravy. Poukazuje na to v článku v týdeníku Zemědělec představitel Státního pozemkového úřadu František Pavlík.

Proces pozemkových úprav

Pozemkové úpravy jsou procesem, který uspořádává vlastnické vztahy a vytváří novou digitální katastrální mapu. celý článek..

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
7. 6. 2019


Město Bílovec uvažuje o pořízení BEZPEČNOSTNÍCH NÁRAMKŮ pro seniory.

celý článek..

KATEGORIE - Aktuality - pozvánky, Osadní výbor | Bez komentářů »
7. 6. 2019


Výsledky voleb do Evropského parlamentu ve dnech 24.05. – 25.05.2019 v Lubojatech.

Výsledky hlasování za územní celky

Kraj: Moravskoslezský kraj

Okres: Nový Jičín

Obec: Bílovec

Okrsek: 6

Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
405 107 26,42 107 106 99,07

Tabulka: Výsledky hlasování za územní celky – Okrsek 6

Strana Platné hlasy Předn.
hlasy
číslo název celkem v %
1 Klub angažovaných nestraníků 0 0,00 -
2 Strana nezávislosti ČR 0 0,00 -
3 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 0 0,00 -
4 Národní socialisté 0 0,00 -
5 Občanská demokratická strana 25 23,58
6 ANO, vytrollíme europarlament 5 4,71
7 Česká str.sociálně demokrat. 4 3,77
8 Romská demokratická strana 0 0,00 -
9 Komunistická str.Čech a Moravy 6 5,66
10 Koalice DSSS a NF 0 0,00 -
11 SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka 0 0,00 -
12 Koalice Rozumní, ND 0 0,00 -
13 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 0 0,00 -
14 NE-VOLIM.CZ 1 0,94
15 Pro Česko 0 0,00 -
16 Vědci pro Českou republiku 0 0,00 -
17 Koalice ČSNS, Patrioti ČR 0 0,00 -
18 JSI PRO?Jist.Solid.In.pro bud. 0 0,00 -
19 PRO Zdraví a Sport 0 0,00 -
21 Moravské zemské hnutí 2 1,88
22 Česká Suverenita 0 0,00 -
23 TVŮJ KANDIDÁT 0 0,00 -
24 HLAS 0 0,00 -
25 Koalice Svobodní, RČ 1 0,94
26 Koalice STAN, TOP 09 8 7,54
27 Česká pirátská strana 14 13,20
28 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 18 16,98
29 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 0 0,00 -
30 ANO 2011 12 11,32
31 Agrární demokratická strana 0 0,00 -
32 Moravané 0 0,00 -
33 PRVNÍ REPUBLIKA 0 0,00 -
34 Demokratická strana zelených 0 0,00 -
35 BEZPEČNOST,ODPOVĚDNOST,SOLID. 0 0,00 -
36 Koalice Soukromníci, NEZ 2 1,88
37 Evropa společně 0 0,00 -
38 KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA 0 0,00 -
39 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 7 6,60
40 Alternativa pro Česk. rep.2017 1 0,94
- - - - -

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Jeden komentář »
27. 5. 2019


FIRST RESPONDER v Lubojatech.

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE...

...učinila další krok podporující úspěšnou záchranu pacientů. Pokud voláte na linku 155, může k vám ještě před příjezdem profesionální posádky přijít zachránce v civilním oděvu, tzv. FIRST RESPONDER.
Jde o zdravotníka, policistu, hasiče, či člena jiné organizace, vyškoleného v poskytování první pomoci.
Nechte FIRST RESPONDERA pracovat.Může VÝZNAMNĚ přispět k ZÁCHRANĚ ŽIVOTA PACIENTA.


First responder v překladu znamená první dotázaný a v podstatě vystihuje svou podstatu v systému poskytování přednemocniční neodkladné péče. Je to dobrovolná složka, která většinou působí pod záštitou zdravotnické složky integrovaného záchranného systému. Jejím cílem je minimalizovat časovou prodlevu poskytnutí první pomoci postiženým osobám. Je poskytována prostřednictvím školených zachránců v kombinaci s informačními technologiemi dnešní doby.

Pomoc na vyžádání pod záštitou Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje budou poskytovat kromě vlastních zaměstnanců zdravotnické záchranné služby mimo službu, se kterými se počítá v tzv. prvním pilíři, také další dobrovolníci. Jedná se o zaměstnance složek IZS, zejména policisty, hasiče, báňské, horské a vodní záchranáře, ale také členy Českého červeného kříže. V poslední vlně budou zapojení také dobrovolníci, kteří jsou svou profesí kvalifikovaní vykonávat zdravotnické povolání dle zákona 95/2004 Sb. a 96/2004 Sb. Vedle lékařů a záchranářů či zdravotních sester se jedná například o zdravotnické laboranty, řidiče vozidel zdravotnické dopravní služby, ošetřovatelky, nutriční terapeuty či maséry. Důvodem tohoto určení je fakt, že každá ze zmíněných skupin dobrovolníků je při výkonu svého povolání vázána právně závaznými povinnostmi, a pro Zdravotnickou záchrannou službu se jedná o bezpečnou skupinu first responderů.

PhDr. Petr Jaššo, MBA
Vedoucí vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS MSK
Vedoucí týmu pro specializované činnosti

KATEGORIE - Aktuality - pozvánky, Osadní výbor | Bez komentářů »
16. 5. 2019


Jednací řád Osadního výboru Lubojaty.

Čl. I
Úvodní ustanovení

1. Jednací řád výboru je vnitřním předpisem Osadního výboru Lubojaty (dále jen OV Lubojaty), upravujícím organizační otázky, přípravu, obsah jednání a způsob usnášení OV Lubojaty.
2. Na základě § 120 zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) zřídilo Zastupitelstvo města Bílovce v Lubojatech pětičlenný osadní výbor.
3. Ze své činnosti je OV Lubojaty odpovědný Zastupitelstvu města Bílovce.
4. Členství a předsednictví v osadním výboru se lze písemně vzdát zastupitelstvu města a sdělit tuto skutečnost neprodleně členům OV Lubojaty.

Čl. II
Svolávání výboru

1. Osadní výbor se schází podle potřeby, zpravidla dvanáctkrát ročně.
2. Jednání výboru svolává předseda po dohodě s ostatními členy formou usnesení, přijatém na jednání OV Lubojaty. V případě mimořádného jednání, svolává předseda písemnou pozvánkou.
3. Předseda je povinen svolat jednání výboru vždy, požádá-li o to nadpoloviční počet členů výboru písemnou formou.

Čl. III
Oprávnění osadního výboru

celý článek..

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | 3 komentáře »
21. 3. 2019


Termín veřejné schůze v naší obci Lubojaty.

Vážení spoluobčané, máte chuť a odvahu otevřeně přemýšlet a diskutovat o potřebách a rozvoji naší obce? Věříme, že ano!
Srdečně Vás proto zveme na společné setkání, které se uskuteční v

pondělí 25. 3. 2019 v 17.00 hodin v budově osadního výboru.

Zve vedení města spolu s Osadním výborem Lubojaty.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
6. 3. 2019


Plánované akce v Lubojatech – 1. polovina roku 2019.

Únor
16.2. Zvěřinové hody Hasičská zbrojnice 17:00hodin
23.2. Společenský ples Kulturní dům v Tísku 20:00hodin

Březen
20.3. Den otevřených dveří ZŠ+MŠ Lubojaty 8:00-17:00 hodin
Brigáda úklid příkopů kolem vesnice (bude upřesněno dle počasí)

Duben
Brigáda sběr železného šrotu a bílé techniky (bude upřesněno)
13.4. Fotbalový zápas (Lubojaty- Heřmanice u Oder) Hřiště FC Lubojaty 16.hodin
16.4. Velikonoční tvoření -keramická dílna ZŠ+MŠ Lubojaty 13:00 hodin
20.4. Fotbalový zápas (Lubojaty-Žilina B) Hřiště FC Lubojaty 16:00 hodin
28.4. Krmáš areál ČZS Lubojaty (kluziště)

Květen
4.5. Fotbalový zápas (Lubojaty-Lubina) Hřiště FC Lubojaty 16:30 hodin
11.5. Turnaj Nohejbal Hřiště FC Lubojaty
18.5. Fotbalový zápas (Lubojaty -Nová Horka) Hřiště FC Lubojaty 17:00 hodin

Červen
1.6. Fotbalový zápas (Lubojaty -Hostašovice) Hřiště FC Lubojaty 17:00 hodin
2.6. Svatý duch- Vaječina Hřiště FC Lubojaty
9.6. Sportovní den Hřiště FC Lubojaty 14:00 hodin
15.6. Fotbalový zápas (Lubojaty-Jistebník B) Hřiště FC Lubojaty 17:00 hodin
22.6. Floriánek cup Hřiště FC Lubojaty
29.6. 2. ročník Šláftruňk Hřiště FC Lubojaty

KATEGORIE - Akce FK Lubojaty, Archiv aktualit, Hasičské akce, Osadní výbor, Zahrádkářské akce | 3 komentáře »
26. 2. 2019


Pojďme tvořit společně naši kulturu ve městě!

V pondělí 11. 2. 2019 v 16.00 hodin v bílovecké knihovně.

Pojďme tvořit společně naši kulturu ve městě!
Vážení organizátoři sportovních, kulturních či jiných akcí v Bílovci a jeho místních částech.
Zveme vás v pondělí 11. 2. 2019 v 16.00 hodin do bílovecké knihovny.

Cílem našeho setkání bude spolupráce a koordinace termínů při plánování a organizaci akcí na území města Bílovce a jeho místních částí.

Přijďte, těšíme se na Vás!
Za kulturní komisi Ivo Melecký

Info z webu města Bílovec.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
10. 2. 2019


Výsledky hlasování – Osadní výbor Lubojaty – 22. ledna 2019

pořadí jméno a příjmení počet hlasů
1. Pavel Lazecký 127
2. Ivana Chovancová 105
3. Pavel Musil 84
4. Jan Solnický 81
5. Miroslav Havelka 76
6. RNDr. Michal Šimíček, Ph.D. 69
7. Václav Bartolotti 61
8. Marek Lazecký 59
9. Oldřich Němec 31
10. Emil Beleš 12
Dne 22.ledna 2019 se konalo hlasování do Osadního výboru Lubojaty.
Hlasování se zúčastnilo 154 občanů z celkového počtu 329 (starších 18-ti let); tj. 46,80 %.
Sčítání proběhlo pod dohledem Bc. Ivety Alčerové a  Radany Zelinkové.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
24. 1. 2019


Delegování zástupců do Osadního výboru Lubojaty.

Vážení spoluobčané,
chtěli bychom tímto dát možnost občanům Vaší místní části Lubojaty vyjádřit se a projevit svoji vůli při delegování zástupců do osadního výboru. Tímto tedy nabízíme všem občanům s trvalým pobytem v místní části Lubojaty a starších 18ti let, možnost navrhovat a být kandidáty na členy Osadního výboru Lubojaty, ze kterých občané budou delegovat své zástupce.

V případě, že máte zájem kandidovat či navrhnout svého kandidáta, učiňte tak osobně na sekretariátu tajemníka Městského úřadu Bílovec, či emailem, na adresu posta@bilovec.cz, a to nejpozději do 7. 1. 2019.

K tomu využijte formulář v příloze. PDF Word

Volby v místní části Lubojaty se uskuteční dne 22. 1. 2019 od 15:00 do 19:00 v budově osadního výboru

Mgr. Renata Mikolašová v.r. – starostka města

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
21. 12. 2018


Vážení občané Lubojat,

oslovuji vás jako místostarostka města Bílovce. Rada města mě pověřila péčí o vaši obec.

V současné době musíme co nejrychleji vyřešit fungování osadního výboru, a proto vás zvu na veřejnou schůzi, které by se měli zúčastnit všichni dosavadní členové osadního výboru a také ti z vás, kteří se zajímáte o dění v Lubojatech a máte chuť přispět svou prací pro dobro své obce.

Cílem naší schůze bude vytvořit seznam kandidátů pro volby do nového osadního výboru. Na seznamu kandidátů by však měli být především lidé, kteří jsou ochotni vzájemně spolupracovat. V opačném případě ani demokratické volby nezajistí funkční osadní výbor.

Schůze se bude konat 18. 12. v 18 hodin v místnosti osadního výboru.

Těším se na naši vzájemnou spolupráci s vírou, že „když se chce, všechno jde“.

Na brzkou viděnou,
Mgr. Renáta Fialová

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
14. 12. 2018


Informace z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Bílovce – nově zvolené vedení města.

na dnešním ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Bílovce dne 12. 11. 2018 bylo zvoleno nové vedení města Bílovce:

Renata Mikolašová (Bílovecká 15) - starostka

Zbyněk Bajnar (Bílovecká 15) - místostarosta (uvolněný)

Renáta Fialová (nezávislá, za ČSSD) - místostarostka (neuvolněná)

Antonín Illík (ODS) - radní

Petr Klimek (Bílovecká 15) - radní

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
12. 11. 2018


Informace místostarostky města Bílovec – Petici za záchranu Bílovecké nemocnice, a.s. uzavřeme ve čtvrtek 26. července 2018!

Do této chvíle petici podepsal 4  559 občanů!

Před 14 dny obdržel hejtman Moravskoslezského kraje žádost o revokaci usnesení ve věci Bílovecké nemocnice, a.s. se 3 432 podpisy občanů. Od té doby přibylo dalších více než 1 100 podpisů.

Dne 3. 7. 2018 jsem se osobně setkala s panem hejtmanem Moravskoslezského kraje, který přislíbil, že se k rozhodnutí ve věci optimalizace zdravotnictví v MSK vrátí a do konce roku 2018 bude plnění úkolů, které kraj zadal svým zdravotnickým zařízením včetně Bílovecké nemocnice, a.s., pozastaveno. Moravskoslezský kraj nás informoval, že návrh odpovědi bude předložen radě kraje a následně dne 13. 9. 2018 zastupitelstvu kraje ke schválení.

Zároveň určil pracovní skupinu, zabývající se doplněním aktuálních informací k materiálu, týkajícímu se optimalizace poskytované zdravotní péče v Moravskoslezském kraji. Do této pracovní skupiny byla dne 12. 7. 2018 Radou města Bílovec nominována MUDr. Hana Buriánová pro svoji odbornou erudici a zároveň jako místostarostka města Bílovec.

O dalších krocích kraje Vás budeme aktuálně informovat.

Děkujeme všem občanům, kteří "naši" Bíloveckou nemocnici, a.s. podporují a podporu potvrdili svým podpisem.

Zároveň Vás, kteří ještě u sebe máte podepsané petiční listiny, prosíme, abyste je jakkoliv doručili na sekretariát na radnici na Slezském náměstí č. p. 1, 743 01 Bílovec do čtvrtku 26. 7. 2018.

Ing. Sylva Kováčiková
místostarostka města Bílovec
603 426 797

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
18. 7. 2018


PRMB 2018 – 2027 – návrh aktivit.
Výňatky z návrhů pro Lubojaty.

Zastupitelstvo města přijalo dne 13. 12. 2016 z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR dotaci ve výši 6,5 mil. Kč (95% z celkových nákladů) na projekt Rozvoj strategického řízení a řízení lidských zdrojů ve městě Bílovci.
Všechny dokumenty jsou veřejně přístupné na webových stránkách města Bílovce http://projekty-bilovec.cz/.

Výše uvedený text převzat z dubnového Bíloveckého zpravodaje.

PRMB 2018 – 2027 – návrh aktivit.

Zpracoval: PROCES-Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.
Verze č. 12 platná k 9. 5. 2018

Vazba na opatření Opatření B3.1: Modernizování, údržba a rozvoj sítí technické infrastruktury
Aktivita B3.1.4: Modernizování, údržba a rozvoj sítí veřejného osvětlení – Lubojaty
Popis aktivity Lubojaty – rekonstrukce veřejného osvětlení na místním hřbitově.
Předpokládaný odpovědný subjekt Odbor investic a údržby majetku města
Předpokládaný termín realizace (od-do) 2018
Odhad rozpočtu aktivity 330 000 Kč
Připravenost aktivity k realizaci - V realizaci

Vazba na opatření Opatření B3.3: Modernizace, údržba a rozvoj nemovitého majetku města
Název aktivity B3.3.20  ZŠ a MŠ Lubojaty – výměna střešní krytiny, oprava fasády
Popis aktivity ZŠ a MŠ Lubojaty – výměna střešní krytiny, oprava fasády
Předpokládaný odpovědný subjekt Odbor investic a údržby majetku města
Předpokládaný termín realizace (od-do) 2019-2022
Odhad rozpočtu aktivity 900 000 Kč
Připravenost aktivity k realizaci - Záměr

Vazba na opatření Opatření B4.1: Údržba, rozvoj a zlepšování technického stavu komunikací vč. chodníků, mostů a lávek
Aktivita B4.1.4: Zlepšování technického stavu chodníků a komunikací

Popis aktivity Zlepšování technického stavu komunikací – Na Klinkách – Lubojaty – oprava místní komunikace Na Klinkách (0,6 mil. Kč,).
Předpokládaný odpovědný subjekt Odbor investic a údržby majetku města
Předpokládaný termín realizace (od-do) 2018
Odhad rozpočtu aktivity 5 100 000 Kč
Připravenost aktivity k realizaci - Připraveno k realizaci Aktivita má návaznost na generel dopravy

Vazba na opatření Opatření D1.4: Budování, modernizace a rekonstrukce kulturní infrastruktury
Aktivita: D1.4.5:
Společenské centrum Lubojaty
O Aktivitě bylo členy PS hlasováno, aktivita byla podpořena 0 hlasy.

Popis aktivity Rozhodnout o možných variantách řešení – nabízejí se 2: a) Vybudování společenského centra pro místní část Lubojaty včetně rekonstrukce stávající budovy šaten, provedení přípojek a ČOV. Existuje projektová dokumentace na vybudování Společenského centra Lubojaty. Odhadovaná částka je 16 100 000 Kč dle PD. b) Odkup soukromé budovy, která by potřebovala rekonstrukci.
Předpokládaný odpovědný subjekt Odbor regionálního rozvoje
Předpokládaný termín realizace (od-do) 2019-2027
Odhad rozpočtu aktivity 10 000 Kč
Připravenost aktivity k realizaci - Záměr

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
23. 5. 2018


MILÉ DĚTI, MLÁDEŽI, VÁŽENÍ OBČANÉ,

OSADNÍ VÝBOR V LUBOJATECH POŘÁDÁ U PŘÍLEŽITOSTI DNE DĚTÍ

MALOVÁNÍ NA ASFALT.

AKCE SE USKUTEČNÍ DNE 9. 6. 2018 VE 14,00 HODIN NA MÍSTNÍM HŘIŠTI.
KŘÍDY K MALOVÁNÍ BUDOU K DISPOZICI A KAŽDÝ ÚČASTNÍK OBDRŽÍ OD POŘADATELŮ MALOU ODMĚNU.
PŘIPRAVENO JE OBČERSTVENÍ, O KTERÉ SE POSTARAJÍ NAŠI HASIČI.

SRDEČNĚ JSOU ZVÁNI VŠICHNI OBČANÉ K MALÉMU PŘÁTELSKÉMU POSEZENÍ.

NA ZÁVĚR AKCE BUDE TÁBORÁK, SEBOU SI VEZMĚTE ŠPEKÁČKY K OPEČENÍ. V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ BUDE KONÁNÍ AKCE DOPŘESNĚNO V MÍSTNÍM ROZHLASE.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Hasičské akce, Osadní výbor | Bez komentářů »
15. 5. 2018


Zápis z jednání k záměru Společenské centrum Lubojaty ze dne 10. 1. 2018 konaného v zasedací místnosti rady města.

1 / 4
Zápis z jednání k záměru Společenské centrum Lubojaty
Datum konání: 10. 01. 2018, od 16:00
Místo konání: Radnice, zasedací místnost rady města
Přítomni: viz prezenční listina (příloha zápisu č. 1)
Jednání se uskutečnilo za účasti členů Zastupitelstva města Bílovce, osadního výboru Lubojaty, tajemníka Ing. Jiřího Hodice, zástupců odboru regionálního rozvoje a odboru investic a údržby majetku MěÚ Bílovec a projektanta Ing. arch. Dušana Rosypala.
Program jednání:
1. Představení požadavků Osadního výboru Lubojaty.
2. Stanovisko Ing. arch. Rosypala k požadavkům a k projektové dokumentaci.
3. Diskuse.
celý článek..

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
8. 2. 2018


Termín konání veřejné schůze v roce 2018

LUBOJATY


pondělí 26. 2. 2018 v 18:30 hodin
Budova osadního výboru

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
7. 2. 2018


Zpráva o podpoře výstavby Společenského centra Lubojaty.

Na základě výzvy osadního výboru vyjádřilo podporu výstavbě Společenského centra v Lubojatech v průběhu prezidentských voleb celkem 193 občanů Lubojat.

Občané, kteří z různých důvodů nemohli využít podpisové akce v průběhu voleb, mohou svoji podporu vyjádřit svým podpisem do konce tohoto týdne v prodejně Jednoty v Lubojatech.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
29. 1. 2018


Výsledky druhého kola volby prezidenta republiky okrsku č.6 Lubojaty a Lhotka.

Výsledky hlasování za územní celky

Kraj: Moravskoslezský kraj

Okres: Nový Jičín

Obec: Bílovec

Okrsek: 6

- Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
1. kolo 401 254 63,34 254 254 100,00
2. kolo 394 263 66,75 263 261 99,24
Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
1. kolo 2. kolo
číslo příjmení, jméno, tituly hlasy % hlasy %
+7 Zeman Miloš Ing. Občan SPO 105 41,33 144 55,17
+9 Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. Občan BEZPP 65 25,59 117 44,82

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
27. 1. 2018


SPOLEČENSKÝ PLES 2018

v sobotu 17. února 2018 v KD v Tísku
začátek ve 20:00 hodin


hudba: KR COMBO
vstupné: 100,-Kč
vstupné s večeří: 200,-Kč
bufet, večeře, tombola

Předprodej vstupenek a rezervace míst v sobotu 10. února 2018 od 18:00 do 19:00 hodin na hasičárně

firma TIGRESSA Bílovec věnuje dopravu návštěníkům plesu ZDARMA
– odjezd ze Lhotky 17. 2. 2018 v 19:20 hod.
– odjezd z Lubojat 17. 2. 2087 v 19:30 hod. od obchodu
– odjezd od KD 18. 2. 2018 ve 2:15 hod. a ve 3:15 hod.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Hasičské akce, Osadní výbor, Zahrádkářské akce | Bez komentářů »
23. 1. 2018


Občané Lubojat! Výzva osadního výboru k podpoře projektu Společenského centra Lubojaty.

Vážení občané!
Ve středu 10. ledna 2018 proběhlo další jednání Zastupitelstva města Bílovec s cílem najít ekonomické řešení výstavby Společenského centra v Lubojatech. Zastupitelstvo by mělo o realizaci stavby definitivně rozhodovat na zasedání v únoru tohoto roku.
Máme tedy zřejmě poslední možnost ovlivnit rozhodnutí o výstavbě centra, které by umožnilo nám všem, ale zejména dětem a mládeži získat prostor pro každodenní sportovní a kulturní činnost.

Osadní výbor se proto obrací na všechny občany se žádostí o podporu našeho záměru.
1. Vyzýváme každého, kdo je schopen a ochoten pomoci prosadit výstavbu Společenského centra, aby nabídl svou pomoc na mailové adrese osadnivyborlubojaty@seznam.cz nebo osobně některému z členů osadního výboru.
2. Zároveň osadní výbor žádá všechny občany, aby vyjádřili svoji podporu úsilí o realizaci Společenského centra svým podpisem. Nechceme referendum ani petici, chceme jen zastupitelům dokázat, kolik občanů projekt podporuje. Proto podepište nejen za sebe, ale i za své děti, protože zejména pro ně je Společenské centrum určeno. Ty z dětí, které jsou schopny věc posoudit, ať přijdou vyjádřit podporu samy. Jedinou podmínkou je trvalé bydliště v Lubojatech.

Podpisové archy budou k dispozici v průběhu druhého kola prezidentských voleb, tedy v pátek 26. ledna od 14 do 22 hodin a v sobotu 27. ledna od 8 do 14 hodin v přízemí budovy osadního výboru.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Jeden komentář »
22. 1. 2018


Oznámení o přerušení dodávky vody v Lubojatech.

Plánované ukončení orientačně Číslo Obec Předběžná lokalizace poruchy Dotčená oblast Zobrazení dotčené oblasti
24. ledna 2018

9:00 - 11:00

77222 Bílovec, Lubojaty u č.p.10 - tekoucí ventil Lokalita za hasičskou zbrojnicí - v místě vyvěšení
Způsob náhradního zásobování
Umožněno předzásobení

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
22. 1. 2018


Průzkum spokojenosti obyvatel.

Zapojte se do přípravy Programu rozvoje města Bílovce také Vy!
Průzkum spokojenosti obyvatel v rámci přípravy Programu rozvoje města Bílovce na období 2018–2027


V říjnu 2017 byly zahájeny práce na vytvoření „Programu rozvoje města Bílovce na období 2018–2027“, dále jen PRMB. Do procesu jeho tvorby bude zapojena také veřejnost.

Velmi důležitým podkladem pro vypracování programu rozvoje města budou preference a priority občanů Bílovce včetně jeho místních části. V rámci chystaného průzkumu budou mít občané možnost vyjádřit své názory k různým oblastem života a k budoucímu rozvoji Bílovce. Zajímá nás, jak jste spokojeni se životem v Bílovci, dotazy jsou směrovány i na oblasti školství, kultury, sportu, dopravy, zdravotních a sociálních služeb.

Kromě průzkumu spokojenosti občanů města formou osobního dotazování v ulicích Bílovce se můžete do průzkumu zapojit také vyplněním tohoto dotazníku elektronickou formou. Odkaz, přes který se můžete připojit do elektronického prostředí dotazníku, je http://bilovec.rozvoj-obce.cz.

Děkujeme Vám, že s námi spolupracujete i na Vaší budoucnosti!
info z www.bilovec.cz

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
16. 1. 2018


Zpráva z jednání ve věci Společenského centra Lubojaty.

Dne 10.1.2018 se v Bílovci uskutečnilo jednání za účasti členů Zastupitelstva města Bílovce, osadního výboru Lubojaty, odboru regionálního rozvoje MěÚ Bílovec a Ing. arch. Rosypala s programem:

1. Představení požadavků Osadního výboru Lubojaty.
2. Stanovisko Ing. arch. Rosypala k požadavkům a k projektové dokumentaci.
3. Diskuse.
celý článek..

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
15. 1. 2018