Lubojaty

Oficiální stránky obce Lubojaty a … :-)

nacházíte se v kategorii - Osadní výbor

Jednací řád Osadního výboru Lubojaty.

Čl. I
Úvodní ustanovení

1. Jednací řád výboru je vnitřním předpisem Osadního výboru Lubojaty (dále jen OV Lubojaty), upravujícím organizační otázky, přípravu, obsah jednání a způsob usnášení OV Lubojaty.
2. Na základě § 120 zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) zřídilo Zastupitelstvo města Bílovce v Lubojatech pětičlenný osadní výbor.
3. Ze své činnosti je OV Lubojaty odpovědný Zastupitelstvu města Bílovce.
4. Členství a předsednictví v osadním výboru se lze písemně vzdát zastupitelstvu města a sdělit tuto skutečnost neprodleně členům OV Lubojaty.

Čl. II
Svolávání výboru

1. Osadní výbor se schází podle potřeby, zpravidla dvanáctkrát ročně.
2. Jednání výboru svolává předseda po dohodě s ostatními členy formou usnesení, přijatém na jednání OV Lubojaty. V případě mimořádného jednání, svolává předseda písemnou pozvánkou.
3. Předseda je povinen svolat jednání výboru vždy, požádá-li o to nadpoloviční počet členů výboru písemnou formou.

Čl. III
Oprávnění osadního výboru

celý článek..

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | 3 komentáře »
21. 3. 2019


Termín veřejné schůze v naší obci Lubojaty.

Vážení spoluobčané, máte chuť a odvahu otevřeně přemýšlet a diskutovat o potřebách a rozvoji naší obce? Věříme, že ano!
Srdečně Vás proto zveme na společné setkání, které se uskuteční v

pondělí 25. 3. 2019 v 17.00 hodin v budově osadního výboru.

Zve vedení města spolu s Osadním výborem Lubojaty.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
6. 3. 2019


Plánované akce v Lubojatech – 1. polovina roku 2019.

Únor
16.2. Zvěřinové hody Hasičská zbrojnice 17:00hodin
23.2. Společenský ples Kulturní dům v Tísku 20:00hodin

Březen
20.3. Den otevřených dveří ZŠ+MŠ Lubojaty 8:00-17:00 hodin
Brigáda úklid příkopů kolem vesnice (bude upřesněno dle počasí)

Duben
Brigáda sběr železného šrotu a bílé techniky (bude upřesněno)
13.4. Fotbalový zápas (Lubojaty- Heřmanice u Oder) Hřiště FC Lubojaty 16.hodin
16.4. Velikonoční tvoření -keramická dílna ZŠ+MŠ Lubojaty 13:00 hodin
20.4. Fotbalový zápas (Lubojaty-Žilina B) Hřiště FC Lubojaty 16:00 hodin
28.4. Krmáš areál ČZS Lubojaty (kluziště)

Květen
4.5. Fotbalový zápas (Lubojaty-Lubina) Hřiště FC Lubojaty 16:30 hodin
11.5. Turnaj Nohejbal Hřiště FC Lubojaty
18.5. Fotbalový zápas (Lubojaty -Nová Horka) Hřiště FC Lubojaty 17:00 hodin

Červen
1.6. Fotbalový zápas (Lubojaty -Hostašovice) Hřiště FC Lubojaty 17:00 hodin
2.6. Svatý duch- Vaječina Hřiště FC Lubojaty
9.6. Sportovní den Hřiště FC Lubojaty 14:00 hodin
15.6. Fotbalový zápas (Lubojaty-Jistebník B) Hřiště FC Lubojaty 17:00 hodin
22.6. Floriánek cup Hřiště FC Lubojaty
29.6. 2. ročník Šláftruňk Hřiště FC Lubojaty

KATEGORIE - Akce FK Lubojaty, Aktuality - pozvánky, Hasičské akce, Osadní výbor, Zahrádkářské akce | 3 komentáře »
26. 2. 2019


Pojďme tvořit společně naši kulturu ve městě!

V pondělí 11. 2. 2019 v 16.00 hodin v bílovecké knihovně.

Pojďme tvořit společně naši kulturu ve městě!
Vážení organizátoři sportovních, kulturních či jiných akcí v Bílovci a jeho místních částech.
Zveme vás v pondělí 11. 2. 2019 v 16.00 hodin do bílovecké knihovny.

Cílem našeho setkání bude spolupráce a koordinace termínů při plánování a organizaci akcí na území města Bílovce a jeho místních částí.

Přijďte, těšíme se na Vás!
Za kulturní komisi Ivo Melecký

Info z webu města Bílovec.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
10. 2. 2019


Výsledky hlasování – Osadní výbor Lubojaty – 22. ledna 2019

pořadí jméno a příjmení počet hlasů
1. Pavel Lazecký 127
2. Ivana Chovancová 105
3. Pavel Musil 84
4. Jan Solnický 81
5. Miroslav Havelka 76
6. RNDr. Michal Šimíček, Ph.D. 69
7. Václav Bartolotti 61
8. Marek Lazecký 59
9. Oldřich Němec 31
10. Emil Beleš 12

Dne 22.ledna 2019 se konalo hlasování do Osadního výboru Lubojaty.
Hlasování se zúčastnilo 154 občanů z celkového počtu 329 (starších 18-ti let); tj. 46,80 %.
Sčítání proběhlo pod dohledem Bc. Ivety Alčerové a  Radany Zelinkové.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
24. 1. 2019


Delegování zástupců do Osadního výboru Lubojaty.

Vážení spoluobčané,
chtěli bychom tímto dát možnost občanům Vaší místní části Lubojaty vyjádřit se a projevit svoji vůli při delegování zástupců do osadního výboru. Tímto tedy nabízíme všem občanům s trvalým pobytem v místní části Lubojaty a starších 18ti let, možnost navrhovat a být kandidáty na členy Osadního výboru Lubojaty, ze kterých občané budou delegovat své zástupce.

V případě, že máte zájem kandidovat či navrhnout svého kandidáta, učiňte tak osobně na sekretariátu tajemníka Městského úřadu Bílovec, či emailem, na adresu posta@bilovec.cz, a to nejpozději do 7. 1. 2019.

K tomu využijte formulář v příloze. PDF Word

Volby v místní části Lubojaty se uskuteční dne 22. 1. 2019 od 15:00 do 19:00 v budově osadního výboru

Mgr. Renata Mikolašová v.r. – starostka města

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
21. 12. 2018


Vážení občané Lubojat,

oslovuji vás jako místostarostka města Bílovce. Rada města mě pověřila péčí o vaši obec.

V současné době musíme co nejrychleji vyřešit fungování osadního výboru, a proto vás zvu na veřejnou schůzi, které by se měli zúčastnit všichni dosavadní členové osadního výboru a také ti z vás, kteří se zajímáte o dění v Lubojatech a máte chuť přispět svou prací pro dobro své obce.

Cílem naší schůze bude vytvořit seznam kandidátů pro volby do nového osadního výboru. Na seznamu kandidátů by však měli být především lidé, kteří jsou ochotni vzájemně spolupracovat. V opačném případě ani demokratické volby nezajistí funkční osadní výbor.

Schůze se bude konat 18. 12. v 18 hodin v místnosti osadního výboru.

Těším se na naši vzájemnou spolupráci s vírou, že „když se chce, všechno jde“.

Na brzkou viděnou,
Mgr. Renáta Fialová

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
14. 12. 2018


Informace z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Bílovce – nově zvolené vedení města.

na dnešním ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Bílovce dne 12. 11. 2018 bylo zvoleno nové vedení města Bílovce:

Renata Mikolašová (Bílovecká 15) – starostka

Zbyněk Bajnar (Bílovecká 15) – místostarosta (uvolněný)

Renáta Fialová (nezávislá, za ČSSD) – místostarostka (neuvolněná)

Antonín Illík (ODS) – radní

Petr Klimek (Bílovecká 15) – radní

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
12. 11. 2018


Informace místostarostky města Bílovec – Petici za záchranu Bílovecké nemocnice, a.s. uzavřeme ve čtvrtek 26. července 2018!

Do této chvíle petici podepsal 4  559 občanů!

Před 14 dny obdržel hejtman Moravskoslezského kraje žádost o revokaci usnesení ve věci Bílovecké nemocnice, a.s. se 3 432 podpisy občanů. Od té doby přibylo dalších více než 1 100 podpisů.

Dne 3. 7. 2018 jsem se osobně setkala s panem hejtmanem Moravskoslezského kraje, který přislíbil, že se k rozhodnutí ve věci optimalizace zdravotnictví v MSK vrátí a do konce roku 2018 bude plnění úkolů, které kraj zadal svým zdravotnickým zařízením včetně Bílovecké nemocnice, a.s., pozastaveno. Moravskoslezský kraj nás informoval, že návrh odpovědi bude předložen radě kraje a následně dne 13. 9. 2018 zastupitelstvu kraje ke schválení.

Zároveň určil pracovní skupinu, zabývající se doplněním aktuálních informací k materiálu, týkajícímu se optimalizace poskytované zdravotní péče v Moravskoslezském kraji. Do této pracovní skupiny byla dne 12. 7. 2018 Radou města Bílovec nominována MUDr. Hana Buriánová pro svoji odbornou erudici a zároveň jako místostarostka města Bílovec.

O dalších krocích kraje Vás budeme aktuálně informovat.

Děkujeme všem občanům, kteří "naši" Bíloveckou nemocnici, a.s. podporují a podporu potvrdili svým podpisem.

Zároveň Vás, kteří ještě u sebe máte podepsané petiční listiny, prosíme, abyste je jakkoliv doručili na sekretariát na radnici na Slezském náměstí č. p. 1, 743 01 Bílovec do čtvrtku 26. 7. 2018.

Ing. Sylva Kováčiková
místostarostka města Bílovec
603 426 797

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
18. 7. 2018


PRMB 2018 – 2027 – návrh aktivit.
Výňatky z návrhů pro Lubojaty.

Zastupitelstvo města přijalo dne 13. 12. 2016 z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR dotaci ve výši 6,5 mil. Kč (95% z celkových nákladů) na projekt Rozvoj strategického řízení a řízení lidských zdrojů ve městě Bílovci.
Všechny dokumenty jsou veřejně přístupné na webových stránkách města Bílovce http://projekty-bilovec.cz/.

Výše uvedený text převzat z dubnového Bíloveckého zpravodaje.

PRMB 2018 – 2027 – návrh aktivit.

Zpracoval: PROCES-Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.
Verze č. 12 platná k 9. 5. 2018

Vazba na opatření Opatření B3.1: Modernizování, údržba a rozvoj sítí technické infrastruktury
Aktivita B3.1.4: Modernizování, údržba a rozvoj sítí veřejného osvětlení – Lubojaty
Popis aktivity Lubojaty – rekonstrukce veřejného osvětlení na místním hřbitově.
Předpokládaný odpovědný subjekt Odbor investic a údržby majetku města
Předpokládaný termín realizace (od-do) 2018
Odhad rozpočtu aktivity 330 000 Kč
Připravenost aktivity k realizaciV realizaci

Vazba na opatření Opatření B3.3: Modernizace, údržba a rozvoj nemovitého majetku města
Název aktivity B3.3.20  ZŠ a MŠ Lubojaty – výměna střešní krytiny, oprava fasády
Popis aktivity ZŠ a MŠ Lubojaty – výměna střešní krytiny, oprava fasády
Předpokládaný odpovědný subjekt Odbor investic a údržby majetku města
Předpokládaný termín realizace (od-do) 2019-2022
Odhad rozpočtu aktivity 900 000 Kč
Připravenost aktivity k realizaci Záměr

Vazba na opatření Opatření B4.1: Údržba, rozvoj a zlepšování technického stavu komunikací vč. chodníků, mostů a lávek
Aktivita B4.1.4: Zlepšování technického stavu chodníků a komunikací

Popis aktivity Zlepšování technického stavu komunikací – Na Klinkách – Lubojaty – oprava místní komunikace Na Klinkách (0,6 mil. Kč,).
Předpokládaný odpovědný subjekt Odbor investic a údržby majetku města
Předpokládaný termín realizace (od-do) 2018
Odhad rozpočtu aktivity 5 100 000 Kč
Připravenost aktivity k realizaci Připraveno k realizaci Aktivita má návaznost na generel dopravy

Vazba na opatření Opatření D1.4: Budování, modernizace a rekonstrukce kulturní infrastruktury
Aktivita: D1.4.5:
Společenské centrum Lubojaty
O Aktivitě bylo členy PS hlasováno, aktivita byla podpořena 0 hlasy.

Popis aktivity Rozhodnout o možných variantách řešení – nabízejí se 2: a) Vybudování společenského centra pro místní část Lubojaty včetně rekonstrukce stávající budovy šaten, provedení přípojek a ČOV. Existuje projektová
dokumentace na vybudování Společenského centra Lubojaty. Odhadovaná částka je 16 100 000 Kč dle PD. b) Odkup soukromé budovy, která by potřebovala rekonstrukci.

Předpokládaný odpovědný subjekt Odbor regionálního rozvoje
Předpokládaný termín realizace (od-do) 2019-2027
Odhad rozpočtu aktivity 10 000 Kč
Připravenost aktivity k realizaci Záměr

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
23. 5. 2018


MILÉ DĚTI, MLÁDEŽI, VÁŽENÍ OBČANÉ,

OSADNÍ VÝBOR V LUBOJATECH POŘÁDÁ U PŘÍLEŽITOSTI DNE DĚTÍ

MALOVÁNÍ NA ASFALT.

AKCE SE USKUTEČNÍ DNE 9. 6. 2018 VE 14,00 HODIN NA MÍSTNÍM HŘIŠTI.
KŘÍDY K MALOVÁNÍ BUDOU K DISPOZICI A KAŽDÝ ÚČASTNÍK OBDRŽÍ OD POŘADATELŮ MALOU ODMĚNU.
PŘIPRAVENO JE OBČERSTVENÍ, O KTERÉ SE POSTARAJÍ NAŠI HASIČI.

SRDEČNĚ JSOU ZVÁNI VŠICHNI OBČANÉ K MALÉMU PŘÁTELSKÉMU POSEZENÍ.

NA ZÁVĚR AKCE BUDE TÁBORÁK, SEBOU SI VEZMĚTE ŠPEKÁČKY K OPEČENÍ. V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ BUDE KONÁNÍ AKCE DOPŘESNĚNO V MÍSTNÍM ROZHLASE.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Hasičské akce, Osadní výbor | Bez komentářů »
15. 5. 2018


Zápis z jednání k záměru Společenské centrum Lubojaty ze dne 10. 1. 2018 konaného v zasedací místnosti rady města.

1 / 4
Zápis z jednání k záměru Společenské centrum Lubojaty
Datum konání: 10. 01. 2018, od 16:00
Místo konání: Radnice, zasedací místnost rady města
Přítomni: viz prezenční listina (příloha zápisu č. 1)
Jednání se uskutečnilo za účasti členů Zastupitelstva města Bílovce, osadního výboru Lubojaty, tajemníka Ing. Jiřího Hodice, zástupců odboru regionálního rozvoje a odboru investic a údržby majetku MěÚ Bílovec a projektanta Ing. arch. Dušana Rosypala.
Program jednání:
1. Představení požadavků Osadního výboru Lubojaty.
2. Stanovisko Ing. arch. Rosypala k požadavkům a k projektové dokumentaci.
3. Diskuse.
celý článek..

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
8. 2. 2018


Termín konání veřejné schůze v roce 2018

LUBOJATY

pondělí 26. 2. 2018 v 18:30 hodin

Budova osadního výboru

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
7. 2. 2018


Zpráva o podpoře výstavby Společenského centra Lubojaty.

Na základě výzvy osadního výboru vyjádřilo podporu výstavbě Společenského centra v Lubojatech v průběhu prezidentských voleb celkem 193 občanů Lubojat.

Občané, kteří z různých důvodů nemohli využít podpisové akce v průběhu voleb, mohou svoji podporu vyjádřit svým podpisem do konce tohoto týdne v prodejně Jednoty v Lubojatech.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
29. 1. 2018


Výsledky druhého kola volby prezidenta republiky okrsku č.6 Lubojaty a Lhotka.


Výsledky hlasování za územní celky

Kraj: Moravskoslezský kraj

Okres: Nový Jičín

Obec: Bílovec

Okrsek: 6

Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
1. kolo 401 254 63,34 254 254 100,00
2. kolo 394 263 66,75 263 261 99,24
Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
1. kolo 2. kolo
číslo příjmení, jméno, tituly hlasy % hlasy %
+7 Zeman Miloš Ing. Občan SPO 105 41,33 144 55,17
+9 Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. Občan BEZPP 65 25,59 117 44,82

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
27. 1. 2018


SPOLEČENSKÝ PLES 2018

v sobotu 17. února 2018 v KD v Tísku
začátek ve 20:00 hodin

hudba: KR COMBO
vstupné: 100,-Kč
vstupné s večeří: 200,-Kč
bufet, večeře, tombola

Předprodej vstupenek a rezervace míst v sobotu 10. února 2018 od 18:00 do 19:00 hodin na hasičárně

firma TIGRESSA Bílovec věnuje dopravu návštěníkům plesu ZDARMA
– odjezd ze Lhotky 17. 2. 2018 v 19:20 hod.
– odjezd z Lubojat 17. 2. 2087 v 19:30 hod. od obchodu
– odjezd od KD 18. 2. 2018 ve 2:15 hod. a ve 3:15 hod.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Hasičské akce, Osadní výbor, Zahrádkářské akce | Bez komentářů »
23. 1. 2018


Občané Lubojat! Výzva osadního výboru k podpoře projektu Společenského centra Lubojaty.

Vážení občané!
Ve středu 10. ledna 2018 proběhlo další jednání Zastupitelstva města Bílovec s cílem najít ekonomické řešení výstavby Společenského centra v Lubojatech. Zastupitelstvo by mělo o realizaci stavby definitivně rozhodovat na zasedání v únoru tohoto roku.
Máme tedy zřejmě poslední možnost ovlivnit rozhodnutí o výstavbě centra, které by umožnilo nám všem, ale zejména dětem a mládeži získat prostor pro každodenní sportovní a kulturní činnost.

Osadní výbor se proto obrací na všechny občany se žádostí o podporu našeho záměru.
1. Vyzýváme každého, kdo je schopen a ochoten pomoci prosadit výstavbu Společenského centra, aby nabídl svou pomoc na mailové adrese osadnivyborlubojaty@seznam.cz nebo osobně některému z členů osadního výboru.
2. Zároveň osadní výbor žádá všechny občany, aby vyjádřili svoji podporu úsilí o realizaci Společenského centra svým podpisem. Nechceme referendum ani petici, chceme jen zastupitelům dokázat, kolik občanů projekt podporuje. Proto podepište nejen za sebe, ale i za své děti, protože zejména pro ně je Společenské centrum určeno. Ty z dětí, které jsou schopny věc posoudit, ať přijdou vyjádřit podporu samy. Jedinou podmínkou je trvalé bydliště v Lubojatech.

Podpisové archy budou k dispozici v průběhu druhého kola prezidentských voleb, tedy v pátek 26. ledna od 14 do 22 hodin a v sobotu 27. ledna od 8 do 14 hodin v přízemí budovy osadního výboru.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Jeden komentář »
22. 1. 2018


Oznámení o přerušení dodávky vody v Lubojatech.

Plánované ukončení orientačně Číslo Obec Předběžná lokalizace poruchy Dotčená oblast Zobrazení dotčené oblasti
24. ledna 2018

9:00 – 11:00

77222 Bílovec, Lubojaty u č.p.10 – tekoucí ventil Lokalita za hasičskou zbrojnicí – v místě vyvěšení
Způsob náhradního zásobování
Umožněno předzásobení

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
22. 1. 2018


Průzkum spokojenosti obyvatel.

Zapojte se do přípravy Programu rozvoje města Bílovce také Vy!
Průzkum spokojenosti obyvatel v rámci přípravy Programu rozvoje města Bílovce na období 2018–2027

V říjnu 2017 byly zahájeny práce na vytvoření „Programu rozvoje města Bílovce na období 2018–2027“, dále jen PRMB. Do procesu jeho tvorby bude zapojena také veřejnost.

Velmi důležitým podkladem pro vypracování programu rozvoje města budou preference a priority občanů Bílovce včetně jeho místních části. V rámci chystaného průzkumu budou mít občané možnost vyjádřit své názory k různým oblastem života a k budoucímu rozvoji Bílovce. Zajímá nás, jak jste spokojeni se životem v Bílovci, dotazy jsou směrovány i na oblasti školství, kultury, sportu, dopravy, zdravotních a sociálních služeb.

Kromě průzkumu spokojenosti občanů města formou osobního dotazování v ulicích Bílovce se můžete do průzkumu zapojit také vyplněním tohoto dotazníku elektronickou formou. Odkaz, přes který se můžete připojit do elektronického prostředí dotazníku, je http://bilovec.rozvoj-obce.cz.

Děkujeme Vám, že s námi spolupracujete i na Vaší budoucnosti!
info z www.bilovec.cz

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
16. 1. 2018


Zpráva z jednání ve věci Společenského centra Lubojaty.

Dne 10.1.2018 se v Bílovci uskutečnilo jednání za účasti členů Zastupitelstva města Bílovce, osadního výboru Lubojaty, odboru regionálního rozvoje MěÚ Bílovec a Ing. arch. Rosypala s programem:

1. Představení požadavků Osadního výboru Lubojaty.
2. Stanovisko Ing. arch. Rosypala k požadavkům a k projektové dokumentaci.
3. Diskuse.
celý článek..

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
15. 1. 2018


Strhávání plakátů z plakátovací plochy.

Vážení spoluobčané,

z plakátovací plochy umístěné v naší obci dochází k neoprávněnému strhávání aktuálních plakátů.
Důrazně tímto žádáme viníky, aby okamžitě ukončili svou nelegální činnost.
Upozorňujeme, že vzniklou škodu lze po pachateli vymáhat.

Děkujeme za dodržování základních pravidel občanského soužití v naší obci.
Osadní výbor Lubojaty.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
18. 12. 2017


Uzavření sběrného dvora a společnosti SLUMBI.

Firma SLUMBI oznamuje občanům, že vzhledem k vánočním svátkům bude poslední sběrný dvůr v letošním roce otevřen v sobotu 23. 12. 2017 od 8 do 11 hodin.

Od 27.12.2017 do 1.1.2018 bude sběrný dvůr včetně firmy SLUMBI spol. s r.o. uzavřen.
Od středy 3.1.2018 bude sběrný dvůr probíhat obvyklým způsobem.
Velice děkujeme za pochopení a přejeme příjemné vánoční svátky.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
14. 12. 2017


Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017 v Lubojatech.

Výsledky hlasování za územní celky

Kraj: Moravskoslezský kraj

Okres: Nový Jičín

Obec: Bílovec

Okrsek: 6 Lubojaty

Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
404 251 62,13 250 248 99,20
Strana Platné hlasy
číslo název celkem v %
1 Občanská demokratická strana 32 12,90
2 Řád národa – Vlastenecká unie 0 0,00
3 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 0 0,00
4 Česká str.sociálně demokrat. 17 6,85
6 Radostné Česko 1 0,40
7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 4 1,61
8 Komunistická str.Čech a Moravy 15 6,04
9 Strana zelených 2 0,80
10 ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EU 2 0,80
12 Strana svobodných občanů 4 1,61
13 Blok proti islam.-Obran.domova 0 0,00
14 Občanská demokratická aliance 0 0,00
15 Česká pirátská strana 19 7,66
18 Česká národní fronta 0 0,00
19 Referendum o Evropské unii 0 0,00
20 TOP 09 11 4,43
21 ANO 2011 90 36,29
22 Dobrá volba 2016 1 0,40
23 SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka 0 0,00
24 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 21 8,46
25 Česká strana národně sociální 0 0,00
26 REALISTÉ 1 0,40
27 SPORTOVCI 3 1,20
28 Dělnic.str.sociální spravedl. 0 0,00
29 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 23 9,27
30 Strana Práv Občanů 2 0,80

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | 2 komentáře »
21. 10. 2017


Oznámení o přerušení dodávky vody v Lubojatech.

Zobrazení dotčené oblasti na obrázku.

Aktuální informace o průběhu odstávky lze získat na www.smvak.cz v sekci Přerušení dodávky vody, podsekci Plánované odstávky

Číslo plánované odstávky:  1415
Obec:  Bílovec, Lubojaty
Skut. zahájení:   
Plán. zahájení orientačně:  30.10.2017 13:00
Plán. ukončení orientačně:  30.10.2017 14:00
Dotčená oblast:  část obce
Způsob náhradního zásobování:  Umožněno předzásobení

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
19. 10. 2017


Video z jednání 24. Zastupitelstva města Bílovec o záměru realizace stavby Společenského centra Lubojaty.

Pro zhlédnutí konkrétního jednání o Multifunkčním centru v Lubojatech klikněte v roletce odkazů Body jednání na 26. bod.
Název bodu: Rozhodnutí o realizaci stavby Společenské centrum Lubojaty

Odkaz na video.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
18. 10. 2017


Výňatek z usnesení 24. zasedání Zastupitelstva města Bílovec. 26. bod jednání – Rozhodnutí o realizaci stavby Společenské centrum Lubojaty.

ZM/U/33/24/17 ukládá
svolat pracovní jednání k řešení Společenského centra Lubojaty za účasti zastupitelstva města, Osadního výboru Lubojaty, projektanta a odpovědných pracovníků, s cílem najít ekonomicky přijatelné řešení
Z.: rada města
T.: 31. 12. 2017

ZM/U/34/24/17 ukládá
osadnímu výboru Lubojaty zpracovat plán využití Společenského centra Lubojaty (akce, počet účastníků)
Z.: Osadní výbor Lubojaty
T.: 12. 12. 2017

ZM/U/35/24/17 ukládá
pravidelně informovat zastupitelstvo města o možnostech získání dotace na realizaci záměru Společenského centra Lubojaty
Z.: rada města
T.: trvalý úkol, 1. termín kontroly 12. 12. 2017

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
26. 9. 2017


Den seniorů – rozpis autobusové dopravy pro místní části ZDARMA.

Neděle 1. 10. 2017
Lhotka 14.45 hodin
Lubojaty 14.50 hodin
Dům kultury Bílovec 15.00 hodin

Odvoz zpět: Odjezd od Domu kultury Bílovec v 18.30 hodin a ve 21.00 hodin

Dopravu zajišťuje: TIGRESSA s.r.o.
dispečink tel.: 604 215 343

Autobusovou dopravu mohou využít ZDARMA senioři vč. svého doprovodu.

Těšíme se na Vaši účast!

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
25. 9. 2017


Veřejná diskuze v multifunkčním sále Městské knihovny.

Vážení občané,

v pondělí 25. září 2017 od 17:30 hodin
se uskuteční veřejná diskuze nad záměrem vybudovat v Bílovci Zábavní park pro rodiny s dětmi.

Jednání se uskuteční za účasti investora v multifunkčním sále Městské knihovny na Slezském náměstí.

Těšíme se na setkání s Vámi.
Vedení města Bílovce

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
18. 9. 2017


10. 8. 2017 nepoteče voda. Kde? Hena.

Na základě §9, odstavec 5, zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, si Vás dovolujeme informovat o vzniklé poruše na vodovodní síti
Aktuální informace o zahájení opravy poruchy a přerušení dodávky vody lze získat na www.smvak.cz v sekci Přerušení dodávky vody, podsekci Poruchy

Číslo poruchy: 73041
Obec: Bílovec, Lubojaty

Skut. zahájení:
Plán. zahájení orientačně: 10.08.2017 09:00
Plán. ukončení orientačně: 10.08.2017 14:00

Dotčená oblast: část obce
Způsob náhradního zásobování: Umožněno předzásobení

informace z www.poruchy.smvak.cz

poznámka autora: hena = zde, tady

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
9. 8. 2017


Den města Bílovce 2017.

Autobusová doprava pro místní části,
nabízíme občanům Vaší obce zdarma svoz na akci Den města Bílovce 2017 – Den bezpečnosti.
Akce se uskuteční v sobotu 2. září 2017, 13-23 hodin.

Předpokládaný jízdní řád:
odjezd z Vaší obce kolem 12.30 – 13 hodin
odvoz z akce Den města – 18.00 hodin (autobus po příjezdu do Vaší obce mohou využít další zájemci pro cestu do Bílovce)
odvoz z akce ve 23.00 hodin

Konečná a nástupní zastávka v Bílovci – parkoviště u polikliniky

Přesné časy odjezdů budou stanoveny až na základě potvrzeného zájmu z Vaší obce.

Město Bílovec
Odbor Kultury a sportu.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
8. 8. 2017