Lubojaty

Oficiální stránky obce Lubojaty a jednoho handbikera s mottem: Kolo mě dostalo na invalidní vozík a kolo mi zase pomáhá nahoru

nacházíte se v kategorii - Osadní výbor

Výsledky druhého kola volby prezidenta republiky okrsku č.6 Lubojaty a Lhotka.


Výsledky hlasování za územní celky

Kraj: Moravskoslezský kraj

Okres: Nový Jičín

Obec: Bílovec

Okrsek: 6

Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
1. kolo 401 254 63,34 254 254 100,00
2. kolo 394 263 66,75 263 261 99,24
Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
1. kolo 2. kolo
číslo příjmení, jméno, tituly hlasy % hlasy %
+7 Zeman Miloš Ing. Občan SPO 105 41,33 144 55,17
+9 Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. Občan BEZPP 65 25,59 117 44,82

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »


SPOLEČENSKÝ PLES 2018

v sobotu 17. února 2018 v KD v Tísku
začátek ve 20:00 hodin

hudba: KR COMBO
vstupné: 100,-Kč
vstupné s večeří: 200,-Kč
bufet, večeře, tombola

Předprodej vstupenek a rezervace míst v sobotu 10. února 2018 od 18:00 do 19:00 hodin na hasičárně

firma TIGRESSA Bílovec věnuje dopravu návštěníkům plesu ZDARMA
– odjezd ze Lhotky 17. 2. 2018 v 19:20 hod.
– odjezd z Lubojat 17. 2. 2087 v 19:30 hod. od obchodu
– odjezd od KD 18. 2. 2018 ve 2:15 hod. a ve 3:15 hod.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Hasičské akce, Osadní výbor, Zahrádkářské akce | Bez komentářů »


Občané Lubojat! Výzva osadního výboru k podpoře projektu Společenského centra Lubojaty.

Vážení občané!
Ve středu 10. ledna 2018 proběhlo další jednání Zastupitelstva města Bílovec s cílem najít ekonomické řešení výstavby Společenského centra v Lubojatech. Zastupitelstvo by mělo o realizaci stavby definitivně rozhodovat na zasedání v únoru tohoto roku.
Máme tedy zřejmě poslední možnost ovlivnit rozhodnutí o výstavbě centra, které by umožnilo nám všem, ale zejména dětem a mládeži získat prostor pro každodenní sportovní a kulturní činnost.

Osadní výbor se proto obrací na všechny občany se žádostí o podporu našeho záměru.
1. Vyzýváme každého, kdo je schopen a ochoten pomoci prosadit výstavbu Společenského centra, aby nabídl svou pomoc na mailové adrese osadnivyborlubojaty@seznam.cz nebo osobně některému z členů osadního výboru.
2. Zároveň osadní výbor žádá všechny občany, aby vyjádřili svoji podporu úsilí o realizaci Společenského centra svým podpisem. Nechceme referendum ani petici, chceme jen zastupitelům dokázat, kolik občanů projekt podporuje. Proto podepište nejen za sebe, ale i za své děti, protože zejména pro ně je Společenské centrum určeno. Ty z dětí, které jsou schopny věc posoudit, ať přijdou vyjádřit podporu samy. Jedinou podmínkou je trvalé bydliště v Lubojatech.

Podpisové archy budou k dispozici v průběhu druhého kola prezidentských voleb, tedy v pátek 26. ledna od 14 do 22 hodin a v sobotu 27. ledna od 8 do 14 hodin v přízemí budovy osadního výboru.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Jeden komentář »


Oznámení o přerušení dodávky vody v Lubojatech.

Plánované ukončení orientačně Číslo Obec Předběžná lokalizace poruchy Dotčená oblast Zobrazení dotčené oblasti
24. ledna 2018

9:00 – 11:00

77222 Bílovec, Lubojaty u č.p.10 – tekoucí ventil Lokalita za hasičskou zbrojnicí – v místě vyvěšení
Způsob náhradního zásobování
Umožněno předzásobení

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »


Průzkum spokojenosti obyvatel.

Zapojte se do přípravy Programu rozvoje města Bílovce také Vy!
Průzkum spokojenosti obyvatel v rámci přípravy Programu rozvoje města Bílovce na období 2018–2027

V říjnu 2017 byly zahájeny práce na vytvoření „Programu rozvoje města Bílovce na období 2018–2027“, dále jen PRMB. Do procesu jeho tvorby bude zapojena také veřejnost.

Velmi důležitým podkladem pro vypracování programu rozvoje města budou preference a priority občanů Bílovce včetně jeho místních části. V rámci chystaného průzkumu budou mít občané možnost vyjádřit své názory k různým oblastem života a k budoucímu rozvoji Bílovce. Zajímá nás, jak jste spokojeni se životem v Bílovci, dotazy jsou směrovány i na oblasti školství, kultury, sportu, dopravy, zdravotních a sociálních služeb.

Kromě průzkumu spokojenosti občanů města formou osobního dotazování v ulicích Bílovce se můžete do průzkumu zapojit také vyplněním tohoto dotazníku elektronickou formou. Odkaz, přes který se můžete připojit do elektronického prostředí dotazníku, je http://bilovec.rozvoj-obce.cz.

Děkujeme Vám, že s námi spolupracujete i na Vaší budoucnosti!
info z www.bilovec.cz

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »


Strhávání plakátů z plakátovací plochy.

Vážení spoluobčané,

z plakátovací plochy umístěné v naší obci dochází k neoprávněnému strhávání aktuálních plakátů.
Důrazně tímto žádáme viníky, aby okamžitě ukončili svou nelegální činnost.
Upozorňujeme, že vzniklou škodu lze po pachateli vymáhat.

Děkujeme za dodržování základních pravidel občanského soužití v naší obci.
Osadní výbor Lubojaty.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »


Uzavření sběrného dvora a společnosti SLUMBI.

Firma SLUMBI oznamuje občanům, že vzhledem k vánočním svátkům bude poslední sběrný dvůr v letošním roce otevřen v sobotu 23. 12. 2017 od 8 do 11 hodin.

Od 27.12.2017 do 1.1.2018 bude sběrný dvůr včetně firmy SLUMBI spol. s r.o. uzavřen.
Od středy 3.1.2018 bude sběrný dvůr probíhat obvyklým způsobem.
Velice děkujeme za pochopení a přejeme příjemné vánoční svátky.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »


Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017 v Lubojatech.

Výsledky hlasování za územní celky

Kraj: Moravskoslezský kraj

Okres: Nový Jičín

Obec: Bílovec

Okrsek: 6 Lubojaty

Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
404 251 62,13 250 248 99,20
Strana Platné hlasy
číslo název celkem v %
1 Občanská demokratická strana 32 12,90
2 Řád národa – Vlastenecká unie 0 0,00
3 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 0 0,00
4 Česká str.sociálně demokrat. 17 6,85
6 Radostné Česko 1 0,40
7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 4 1,61
8 Komunistická str.Čech a Moravy 15 6,04
9 Strana zelených 2 0,80
10 ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EU 2 0,80
12 Strana svobodných občanů 4 1,61
13 Blok proti islam.-Obran.domova 0 0,00
14 Občanská demokratická aliance 0 0,00
15 Česká pirátská strana 19 7,66
18 Česká národní fronta 0 0,00
19 Referendum o Evropské unii 0 0,00
20 TOP 09 11 4,43
21 ANO 2011 90 36,29
22 Dobrá volba 2016 1 0,40
23 SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka 0 0,00
24 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 21 8,46
25 Česká strana národně sociální 0 0,00
26 REALISTÉ 1 0,40
27 SPORTOVCI 3 1,20
28 Dělnic.str.sociální spravedl. 0 0,00
29 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 23 9,27
30 Strana Práv Občanů 2 0,80

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | 2 komentáře »


Oznámení o přerušení dodávky vody v Lubojatech.

Zobrazení dotčené oblasti na obrázku.

Aktuální informace o průběhu odstávky lze získat na www.smvak.cz v sekci Přerušení dodávky vody, podsekci Plánované odstávky

Číslo plánované odstávky:  1415
Obec:  Bílovec, Lubojaty
Skut. zahájení:   
Plán. zahájení orientačně:  30.10.2017 13:00
Plán. ukončení orientačně:  30.10.2017 14:00
Dotčená oblast:  část obce
Způsob náhradního zásobování:  Umožněno předzásobení

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »


Video z jednání 24. Zastupitelstva města Bílovec o záměru realizace stavby Společenského centra Lubojaty.

Pro zhlédnutí konkrétního jednání o Multifunkčním centru v Lubojatech klikněte v roletce odkazů Body jednání na 26. bod.
Název bodu: Rozhodnutí o realizaci stavby Společenské centrum Lubojaty

Odkaz na video.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »


Výňatek z usnesení 24. zasedání Zastupitelstva města Bílovec. 26. bod jednání – Rozhodnutí o realizaci stavby Společenské centrum Lubojaty.

ZM/U/33/24/17 ukládá
svolat pracovní jednání k řešení Společenského centra Lubojaty za účasti zastupitelstva města, Osadního výboru Lubojaty, projektanta a odpovědných pracovníků, s cílem najít ekonomicky přijatelné řešení
Z.: rada města
T.: 31. 12. 2017

ZM/U/34/24/17 ukládá
osadnímu výboru Lubojaty zpracovat plán využití Společenského centra Lubojaty (akce, počet účastníků)
Z.: Osadní výbor Lubojaty
T.: 12. 12. 2017

ZM/U/35/24/17 ukládá
pravidelně informovat zastupitelstvo města o možnostech získání dotace na realizaci záměru Společenského centra Lubojaty
Z.: rada města
T.: trvalý úkol, 1. termín kontroly 12. 12. 2017

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »


Den seniorů – rozpis autobusové dopravy pro místní části ZDARMA.

Neděle 1. 10. 2017
Lhotka 14.45 hodin
Lubojaty 14.50 hodin
Dům kultury Bílovec 15.00 hodin

Odvoz zpět: Odjezd od Domu kultury Bílovec v 18.30 hodin a ve 21.00 hodin

Dopravu zajišťuje: TIGRESSA s.r.o.
dispečink tel.: 604 215 343

Autobusovou dopravu mohou využít ZDARMA senioři vč. svého doprovodu.

Těšíme se na Vaši účast!

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »


Veřejná diskuze v multifunkčním sále Městské knihovny.

Vážení občané,

v pondělí 25. září 2017 od 17:30 hodin
se uskuteční veřejná diskuze nad záměrem vybudovat v Bílovci Zábavní park pro rodiny s dětmi.

Jednání se uskuteční za účasti investora v multifunkčním sále Městské knihovny na Slezském náměstí.

Těšíme se na setkání s Vámi.
Vedení města Bílovce

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »


10. 8. 2017 nepoteče voda. Kde? Hena.

Na základě §9, odstavec 5, zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, si Vás dovolujeme informovat o vzniklé poruše na vodovodní síti
Aktuální informace o zahájení opravy poruchy a přerušení dodávky vody lze získat na www.smvak.cz v sekci Přerušení dodávky vody, podsekci Poruchy

Číslo poruchy: 73041
Obec: Bílovec, Lubojaty

Skut. zahájení:
Plán. zahájení orientačně: 10.08.2017 09:00
Plán. ukončení orientačně: 10.08.2017 14:00

Dotčená oblast: část obce
Způsob náhradního zásobování: Umožněno předzásobení

informace z www.poruchy.smvak.cz

poznámka autora: hena = zde, tady

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »


Den města Bílovce 2017.

Autobusová doprava pro místní části,
nabízíme občanům Vaší obce zdarma svoz na akci Den města Bílovce 2017 – Den bezpečnosti.
Akce se uskuteční v sobotu 2. září 2017, 13-23 hodin.

Předpokládaný jízdní řád:
odjezd z Vaší obce kolem 12.30 – 13 hodin
odvoz z akce Den města – 18.00 hodin (autobus po příjezdu do Vaší obce mohou využít další zájemci pro cestu do Bílovce)
odvoz z akce ve 23.00 hodin

Konečná a nástupní zastávka v Bílovci – parkoviště u polikliniky

Přesné časy odjezdů budou stanoveny až na základě potvrzeného zájmu z Vaší obce.

Město Bílovec
Odbor Kultury a sportu.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »


Informace o plánované opravě na vodovodní síti v Lubojatech (v označené části obce nepoteče voda a možná Vám rozkopou komunikaci před Vaším vjezdem).

Číslo poruchy: 72493 – Výměna hydrantu
Obec: Bílovec, Lubojaty
Skut. zahájení:

Plán. zahájení orientačně: 11.07.2017 08:00
Plán. ukončení orientačně: 11.07.2017 12:00
Dotčená oblast: část obce viz foto
Způsob náhradního zásobování: Umožněno předzásobení

V případě potřeby kontaktujte naši Poruchovou službu 800 292 300 (24 hodin denně) nebo Call centrum 800 292 400 (7:30-18:00).

Žádáme odběratele, aby v průběhu termínu přerušení dodávky vody, po kterou probíhá odstraňování příčiny přerušení dodávky vody, neodebírali vodu z vodovodní sítě. Vlivem manipulací na vodovodní síti se mohou vyskytnout krátkodobě zhoršené senzorické vlastnosti vody.

Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »


Informace o plánované opravě na vodovodní síti 29.6. 2017.

Aktuální informace o zahájení opravy a přerušení dodávky vody lze získat na www.smvak.cz v sekci Přerušení dodávky vody, podsekci Plánované odstávky

Číslo poruchy: 72482 – Výměna hydrantu
Obec:Lubojaty
Plán. zahájení orientačně: 29.06.2017 08:00
Plán. ukončení orientačně: 29.06.2017 13:00
Dotčená oblast: část obce viz foto
Způsob náhradního zásobování: Umožněno předzásobení

V případě potřeby kontaktujte naši Poruchovou službu 800 292 300 (24 hodin denně) nebo Call centrum 800 292 400 (7:30-18:00).

Žádáme odběratele, aby v průběhu termínu přerušení dodávky vody, po kterou probíhá odstraňování příčiny přerušení dodávky vody, neodebírali vodu z vodovodní sítě. Vlivem manipulací na vodovodní síti se mohou vyskytnout krátkodobě zhoršené senzorické vlastnosti vody.

Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »


Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny.

elektrikaDovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, týkající se:

dne : 23.06.2017 od : 07:30 hod do : 14:30 hod.
v lokalitě : Lhotka, Lubojaty, viz foto.

Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytně nutnou dobu.
ČEZ Distribuce, a.s.
kontaktní linka: 800 850 860

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »


Zrušení akce.

Pro velkou nemocnost zrušil sbor Colegium Bonum své vystoupení na plánované akci v Lubojatech dne 14. 5. 2017.
O případném náhradním programu ke Dni matek a Dni dětí Vás budeme informovat.
OV Lubojaty.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »


Informace o omezení provozní doby pošty v Lubojatech.

Z provozních důvodů bude Pošta Partner Lubojaty dne 28.4. 2017 uzavřena.
Děkujeme za pochopení.

s pozdravem

Ing. Jiří Hodic
tajemník MěÚ Bílovec

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »


Uzavření sběrného dvora.

Firma SLUMBI oznamuje občanům, že vzhledem k velikonočním svátkům bude v sobotu 15. 4. 2017 a v pondělí 17. 4. 2017 UZAVŘEN SBĚRNÝ DVŮR.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »


Hledá se majitel psa odchyceného v Bílovci dne 4. 4. 2017.

Dne 4.4.2017 ráno byl na ulici Ostravská v Bílovci odchycen volně pobíhající pes.
Jedná se o křížence jezevčíka, rezavé barvy, pohlaví pes, bez obojku a identifikační známky viz foto.
Bližší informace podá Městská policie Bílovec, tel. 556 414 206, 608 252 535.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »


MILÉ MAMINKY, BABIČKY, MILÉ DĚTI, VÁŽENÍ OBČANÉ,

celý článek..

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »


Hledá se majitel psa odchyceného v Bílovci dne 24. 3. 2017.

pesDne 24.3.2017 byl v Bílovci na ulici Polní odchycen volně pobíhající pes, rasy NO, klasického zbarvení, pohlaví pes, na krku kovový obojek bez identifikační známky. Viz foto. Bližší informace podá Městská policie Bílovec, tel. 556 414 206, 608 252 535.

S přáním hezkého dne
Městská policie Bílovec

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »


Firma JUKKA bude prodávat

ve středa 29.března 2017 v čase 12.00 – 12.30 hodin u samoobsluhy v Lubojatech následující stromky k jarní výsadbě.

Jabloně, hrušně, meruňky, nektarinky, broskve, odolné švestky vhodné na pálení, ryngle, blumy, třešně, višně, třešňovišně, oskeruše, keřové a stromkové rezistentní angrešty a rybízy, lísky, ostružiny, stolní vinnou révu, kanadské a čukotské borůvky, růže, rododendrony, azalky, převislé vrby, okrasné trávy, sazenice jahod , a jiné.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »


Ukončení týdenního svozu popelnic.

Z důvodu teplého počasí okolní obce, které obsluhuje firma SLUMBI, ukončily týdenní svoz a vývoz několika popelnic (8 ks Lubojaty, 14 ks Výškovice) popelářskýn vozem by byl vysoce nákladný.

Poslední týdenní svoz proběhne 27.-29. března.

Děkujeme za pochopení,

Odbor životního prostředí a ÚP
město Bílovec

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »


Místní poplatky – termín výběru v Lubojatech.

Připomínáme všem občanům, že do 31. 3. 2017 jsou splatné tyto místní poplatky:
– za komunální odpad
– celoroční platba a splátka za 1. pololetí (v případě, že máte o pololetní platbu požádáno)
– za psa
– za pronájem pozemku

a v termínu do 30. 9. 2017
– za komunální odpad – splátka za 2. pololetí (v případě, že máte o pololetní platbu požádáno)

Poplatky na rok 2017 činí: komunální odpad 500,- Kč/osoba, poplatek za psa 200,- Kč/pes v rodinném domě a 700,- Kč/pes v bytě. Důchodci mohou po splnění zákonných podmínek uplatnit slevu na místním poplatku za psa.

Poplatek lze uhradit:
– v případě, že znáte Váš variabilní symbol, na číslo účtu 19-1761833319/0800 vedený u České spořitelny a. s.
– v pokladně Městského úřadu v Bílovci (v hotovosti i kartou)
– popř. složenkou prostřednictvím České pošty, s. p.

Pokladní hodiny:
Po a St 8.00 – 11.00, 12.00 – 17.00
Út a Čt 8.00 – 11.00, 12.00 – 14.00
Pá 8.00 – 11.00, 12.00 – 13.00

Výběr místních poplatků za komunální odpad a psa v roce 2017 v místních částech
Obyvatelé místních částí budou mít možnost zaplatit poplatek za komunální odpad a poplatek za psa přímo ve své obci. V níže uvedených termínech budou v jednotlivých obcích přítomny úřednice Městského úřadu Bílovec, u kterých bude možné uhradit poplatky přímo na místě.

Výběr v Lubojatech – 8. března 2017 od 14:00 do 16:30 v budově OV

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »


Porucha vodovodního řádu

Přehled poruch

Typ poruchy

Obec
Počet poruch: 1
12.02.2017 13.02 15 71155 Bílovec, Lubojaty
Lubojaty 118-vývěr vody 12 b.j. Umožněno předzásobení
Info z webu SMVAK.cz
Více informací nemám, zkuste vývěsní skříňku.

Na základě §9, odstavec 5, zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, si Vás dovolujeme informovat o vzniklé poruše na vodovodní síti
Aktuální informace o zahájení opravy poruchy a přerušení dodávky vody lze získat na www.smvak.cz v sekci Přerušení dodávky vody, podsekci Poruchy
Číslo poruchy: 71155
Obec: Bílovec, Lubojaty
Skut. zahájení:
Plán. zahájení orientačně: 13.02.2017 08:00
Plán. ukončení orientačně: 13.02.2017 15:00
Dotčená oblast: 12 b.j.
Způsob náhradního zásobování: Umožněno předzásobení
Info z města

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »


Pozvánka na veřejnou schůzi s občany Lubojat.

index-1

schuze2015-foto:J. Velký.jpg
Foto:J. Velký.

Pozvánka na veřejnou schůzi zástupců úřadu a vedení města Bílovce s občany Lubojat, která se bude konat

v pondělí 6. 2. 2016 v 18:30 hodin

v budově Osadního výboru Lubojaty.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »


Pozvánka a informace k SPOLEČENSKÉMU PLESU 2017.

ples2017erblubojat_0

Sbor dobrovolných hasičů, Svaz zahrádkářů a Osadní výbor v Lubojatech

Vás srdečně zvou na

SPOLEČENSKÝ PLES

v sobotu 18. února 2017 v KD v Tísku
začátek ve 20:00 hodin

hudba: EVYBAND
vstupné: 100,-Kč
vstupné s večeří: 180,-Kč
taneční vystoupení, domácí bufet, večeře, tombola

Předprodej vstupenek a rezervace míst v sobotu 11. února 2017 od 18:00 do 19:00 hodin v místní hospodě

Zájemci o bezplatný odvoz mají možnost využít autobus

firmy TIGRESSA BÍLOVEC:


– odjezd ze Lhotky 18. 2. 2017 v 19:20 hod.
– odjezd z Lubojat 18. 2. 2017 v 19:30 hod. od obchodu
– odjezd od KD 19. 2. 2017 ve 2:15 hod. a ve 3:15 hod.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Hasičské akce, Osadní výbor, Zahrádkářské akce | Bez komentářů »