Lubojaty

Oficiální stránky obce Lubojaty a … :-)

Vážení spoluobčané, vzhledem k dalšímu vývoji situace kolem koronaviru COVID-19 město Bílovec přijalo 3. opatření:


Městský úřad Bílovec je pro veřejnost uzavřen do čtvrtku 9. dubna 2020. Výjimkou je provoz podatelny – pro nejnutnější osobní podání je omezen provoz v nových úředních hodinách podatelny (budova č. p. 411) v pondělí a ve středu vždy od 9:00 do 11:00 hod. přes příjmové okno vpravo vedle hlavních dveří budovy.
Vyzýváme klienty, kteří chtějí učinit podání prostřednictvím podatelny, aby měli nasazenou roušku chránící dýchací cesty; pokud používáte respirátor s výdechovým ventilem, nasaďte si roušku přes tento ventil.

Klienti dále mohou využít elektronickou podatelnu, e-mail epodatelna@bilovec.cz (toto podání musí být opatřeno uznávaným elektronickým podpisem). Pokud podatel nedisponuje uznávaným elektronickým podpisem nebo nemá zřízenou datovou schránku, může k podání využít i Českou poštu. Datová schránka města, ID: y9qbxiy. Občané mohou dále kontaktovat zaměstnance městského úřadu telefonicky nebo elektronicky také prostřednictvím přímých kontaktů.

Výjimkou jsou dále tyto agendy:
• Vyřizování ztráty občanského průkazu a vydávání již vystavených občanských průkazů.
• Vydávání již vystavených řidičských průkazů.
• Vyřazení silničního vozidla z provozu (tzv. „depozit“).
• Ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu.
• Zánik silničního vozidla.
• Úkony prováděné podle živnostenského zákona.
• Případně další agendy, které by Vládou ČR nebo příslušným ministerstvem byly určeny jako agendy, jejichž výkon musí být bezpodmínečně kontinuálně zajišťován (v současné době je takto určeno dočasné vyřazování vozidel z provozu a některé úkony prováděné podle živnostenského zákona).

Výše uvedené agendy jsou vykonávány pouze pro objednané klienty na stanovený čas, kteří budou vpuštěni do budovy úřadu za podmínky, že dodržují nařízená preventivní opatření (v současnosti roušky), bez zvýšené teploty a dalších symptomů nachlazení apod. a s nasazenými rukavicemi.
Případné platby spojené s poskytováním výše uvedených služeb jsou přijímány pouze prostřednictvím platební karty.

Splatnost poplatků městu Bílovci, které mají datum splatnosti do 31. 3. a nebyly včas uhrazeny, nebude opožděná úhrada sankcionována, a to až 2 měsíce po ukončení nouzového stavu.

Mateřské školy v působnosti města budou uzavřeny do 13. 4. 2020. Sledujte rovněž informace o zápisech do základních škol.

Vedení města Bílovec zřídilo telefonní linku číslo 556 414 208 pro možnost objednání nákupu základních potravin a léků pro ty občany města Bílovec a místních částí, kteří nemají možnost si tuto službu zajistit jiným způsobem, zejména seniory a občany v karanténě. Služba je aktivní ve všední den v čase od 9:00 do 12:00 hodin. Telefonní linka slouží rovněž jako kontaktní linka na zodpovězení dotazů a podnětů občanů (distribuce roušek, dobrovolníci aj.).

Občané mají možnost využít bezplatnou telefonní linku psychologické pomoci. Pokud Vás v souvislosti s aktuální krizí trápí jakékoli obavy, cítíte strach, paniku, úzkost, potřebujete povzbudit nebo se někomu svěřit a nemáte komu, nabízíme akutní úlevu. Linka je pro klienty anonymní a zdarma, pouze za cenu běžného telefonického hovoru. V případě zájmu volejte v pracovní dny v době od 8:00 do 15:00 hodin na telefonní číslo 722 275 655.

Apelujeme na všechny občany, aby nosili roušky a nepodceňovali prevenci.
Město Bílovec sleduje situaci denně a ihned Vás informujeme na našich webových stránkách, Facebooku a Instagramu.
Věnujte rovněž pozornost informacím firmy SLUMBI.

Děkujeme, že myslíte na Vaše zdraví a zdraví všech Vašich spoluobčanů.
Vedení města Bílovec

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výborBřezen 31st, 2020

Napsat komentář


Redakce lubojaty.cz si vyhrazuje právo mazat podle vlastního uvážení texty anonymní, urážlivé, agresivní, úmyslně komolené a také zjevné provokace.