Lubojaty

Oficiální stránky obce Lubojaty a tvoje nebo moje :-)

nacházíte se v kategorii - Výdaje z rozpočtu města pro Lubojaty

Výpis výdajů pro Lubojaty z rozpočtu města Bílovce v roce 2017.

celý článek..

KATEGORIE - Archiv aktualit, Výdaje z rozpočtu města pro Lubojaty | Bez komentářů »
7. 2. 2017


Výpis z výdajů rozpočtu města Bílovce na rok 2016 určených pro Lubojaty

ROZPOČET MĚSTA BÍLOVCE NA ROK 2016 - PROVOZNÍ VÝDAJE
  upravený rozpočet k 31. 10. 2016 změna k   21. 11. 2016 upravený rozpočet k 21. 11. 2016 změna k   13. 12. 2016 upravený rozpočet k 5. 12. 2016
  v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč
ODBOR VNITRA A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD        
Požární ochrana - dobrovolná část          
JSDH Lubojaty - provoz, činnost 109 - 109 1 110
JSDH Lubojaty - provoz hřiště 65 - 65 - 65
SDH Lubojaty - dotace na činnost mladých hasičů 50 - 50 - 50
SDH Lubojaty - dotace na oslavu 125 let SDH Lubojaty 50 - 50 - 50
Činnost místní správy          
OV Lubojaty - provoz 103 - 103 - 103
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo          
OV Lubojaty - ostatní výdaje 24 - 24 - 24
OV Lubojaty - oslavy 740 let obce 35 - 35 - 35
INVESTIČNÍ A OSTATNÍ VÝDAJE A OPRAVY NA ROK 2016 upravený rozpočet k 31. 10. 2016 změna k   21. 11. 2016 upravený rozpočet k 21. 11. 2016 změna k   13. 12. 2016 upravený rozpočet k 5. 12. 2016
  v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč
Komunální služby a územní rozvoj j. n.          
Lubojaty - oprava komunikace k domu p. Ruska 1723 - 1723 - 1723
ODBOR VNITRA A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD        
Činnost místní správy          
OV Lubojaty - úpravy v souvislosti s provozováním pošty 63 - 63 - 63
ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE        
Požární ochrana - dobrovolná část          
pořízení dopravního automobilu pro JSDH Lubojaty 945 152 1 097 -1 097 0
Komunální služby a územní rozvoj j. n.          
realizace akce "Prodloužení vodovodního řadu ke společenskému centru Lubojaty" 304 - 304 -67 237
PŘÍPRAVA AKCÍ K REALIZACI:        
Ostatní záležitosti kultury          
PD"Společenské centrum Lubojaty" 260 - 260 -170 90
Ostatní záležitosti základního vzdělávání
PD na akci "Energetické úspory objektu MŠ a ZŠ Lubojaty" 176 - 176 - 176

KATEGORIE - Archiv aktualit, Výdaje z rozpočtu města pro Lubojaty | Bez komentářů »
7. 2. 2016


Výpis z výdajů rozpočtu města Bílovce na rok 2015 určených pro Lubojaty

ROZPOČET MĚSTA BÍLOVCE NA ROK 2015 - PROVOZNÍ VÝDAJE    
  rozpočet skutečnost k 31.12.2015 % R-S PŘEVOD
  v tis. Kč v tis. Kč   v tis. Kč v tis. Kč
ODBOR VNITRA A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD    
Požární ochrana - dobrovolná část          
hasiči Lubojaty - provoz 134 134 100 0  
hasiči Lubojaty - hřiště 57 57 100 0  
Činnost místní správy          
OV Lubojaty - provoz 83 34 41 49  
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo          
OV Lubojaty - ostatní výdaje 20 19 95 1  
OSTATNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY A FINANČNÍ DARY    
Ostatní zájmová činnost a rekreace          
SDH Lubojaty - finanční příspěvek na úhradu nájmu tělocvičny ZŠ TGM 4 4 100 0  
SDH Lubojaty - finanční dar na materiálové vybavení 30 30 100 0  
ROZPOČET MĚSTA BÍLOVCE NA ROK 2015 - INVESTIČNÍ A OSTATNÍ VÝDAJE A OPRAVY
INVESTIČNÍ A OSTATNÍ VÝDAJE A OPRAVY NA ROK 2015 rozpočet  skutečnost k 31.12.2015 % R-S PŘEVOD 2016
Komunální služby a územní rozvoj j.n.          
Lubojaty - realizace akce(í) dle priorit dané obce 450 98 22 352 352
PŘEVOD SCHVÁLENÝCH AKCÍ Z ROKU 2014        
Ostatní záležitosti kultury          
PD"Společenské centrum Lubojaty" 292 32 11 260 260

KATEGORIE - Archiv aktualit, Výdaje z rozpočtu města pro Lubojaty | Bez komentářů »
7. 2. 2015


Výpis z výdajů rozpočtu města Bílovce na rok 2014 určených pro Lubojaty

ROZPOČET MĚSTA BÍLOVCE NA ROK 2014 - PROVOZNÍ VÝDAJE      
         
  ROZPOČET NA ROK 2014 upravený rozpočet k 30.10.2014 změna k 9.12.2014 upravený rozpočet k 9.12.2014
  v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč
ODBOR VNITRA A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD      
Požární ochrana - dobrovolná část        
hasiči Lubojaty - provoz 118 118 - 118
hasiči Lubojaty - hřiště 90 90 - 90
Činnost místní správy        
OV Lubojaty - provoz 83 83 - 83
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo        
OV Lubojaty - ostatní výdaje 20 20 - 20
OSTATNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY A FINANČNÍ DARY      
Ostatní zájmová činnost a rekreace        
SDH Lubojaty - finanční příspěvek na úhradu nájmu tělocvičny ZŠ TGM 5 5 - 5
SDH Lubojaty - finanční dar na materiálové vybavení 25 25 - 25
INVESTIČNÍ A OSTATNÍ VÝDAJE A OPRAVY NA ROK 2014 ROZPOČET NA ROK 2014 upravený rozpočet k 30.10.2014 změna k 9.12.2014 upravený rozpočet k 9.12.2014
  v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč
Základní školy        
realizace dětského hřiště u ZŠ a MŠ Lubojaty   126 - 126
Požární ochrana - dobrovolná část        
Hasiči Lubojaty - výměna garážových vrat 80 82 - 82
Komunální služby a územní rozvoj j.n.        
Lubojaty - realizace akce(í) dle priorit dané obce 228 228 - 228
Ostatní záležitosti kultury        
PD"Společenské centrum Lubojaty" 255 300 -200 100

KATEGORIE - Archiv aktualit, Výdaje z rozpočtu města pro Lubojaty | Bez komentářů »
7. 2. 2015


Výpis z výdajů rozpočtu města Bílovce na rok 2013 určených pro Lubojaty

ROZPOČET MĚSTA BÍLOVCE NA ROK 2013 - PROVOZNÍ VÝDAJE

 

ROZPOČET NA ROK 2013 upravený rozpočet k 12.11.2013 (ZM) změna k 26.11.2013 upravený rozpočet k 26.11.2013 (RM) změna k 10.12.2013 upravený rozpočet k 10.12.2013 (ZM)

 

v tis.Kč

v tis.Kč

v tis.Kč

v tis.Kč

v tis.Kč

v tis.Kč

ODBOR KULTURY A SPORTU

 

 

 

 

 

Lubojaty - oslavy Budislava

10

10

-

10

-

10

ODBOR VNITRA A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

 

 

 

 

 

Požární ochrana - dobrovolná část

 

 

 

 

 

 

hasiči Lubojaty - provoz

90

102

-

102

-

102

hasiči Lubojaty - hřiště

60

60

-

60

-

60

Činnost místní správy

 

 

 

 

 

 

OV Lubojaty - provoz

56

56

-

56

-

56

Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

 

 

 

 

 

 

OV Lubojaty - ostatní výdaje

20

20

-

20

-

20

OSTATNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY A FINANČNÍ DARY

 

 

 

 

 

Zachování a obnova kulturních památek

 

 

 

 

 

 

Římskokatolická farnost Lubojaty - finanční dar na údržbu a opravy kostela sv.Jiří v Lubojatech

20

20

-

20

-

20

Ostatní zájmová činnost a rekreace

 

 

 

 

 

 

SDH Lubojaty - finanční příspěvek na úhradu nájmu tělocvičny ZŠ TGM

 

3

-

3

-

3

SDH Lubojaty - finanční dar na opravu požární stříkačky

 

20

-

20

-

20

ROZPOČET MĚSTA BÍLOVCE NA ROK 2013 - INVESTIČNÍ A OSTATNÍ VÝDAJE A OPRAVY

INVESTIČNÍ A OSTATNÍ VÝDAJE A OPRAVY NA ROK 2013

ROZPOČET NA ROK 2013 upravený rozpočet k 12.11.2013 (ZM) změna k 26.11.2013 upravený rozpočet k 26.11.2013 (RM) změna k 10.12.2013 upravený rozpočet k 10.12.2013 (ZM)
Ostatní záležitosti pozemních komunikací

 

 

 

 

 

 

Lubojaty - výstavba chodníků, přechodu pro chodce včetně nasvětlení

 

446

-

446

-

446

Činnosti knihovnické

 

 

 

 

 

 

realizace projektu "WWW katalog OPAC 2.0 (Carmen) a automatizace poboček Městské knihovny Bílovec: Místní knihovna Bílovec - Lubojaty/ Bravinné/ Výškovice"

 

184

-

184

-

184

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

           

Lubojaty - realizace akce(í) dle priorit dané obce

150 0 - 0 - 0

PŘEVOD SCHVÁLENÝCH AKCÍ Z ROKU 2012

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní záležitosti kultury

 

 

 

 

 

 

PD"Společenské centrum Lubojaty"

 

300

-

300

-255

45

KATEGORIE - Archiv aktualit, Výdaje z rozpočtu města pro Lubojaty | Bez komentářů »
4. 4. 2013


Výpis z výdajů rozpočtu města Bílovce na rok 2012 určených pro Lubojaty

ROZPOČET MĚSTA BÍLOVCE NA ROK 2012 - PROVOZNÍ VÝDAJE
        ROZPOČET NA ROK 2012 upravený rozpočet k 20.11.2012
orj. org. od.,par.   v tis.Kč v tis.Kč
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ 392 392
    6171 Činnost místní správy    
61 5021   hasiči Lubojaty - provoz 71 71
61 5022   hasiči Lubojaty - oprava a údržba hřiště 33 33
    6171 Činnost místní správy    
62 5000   OV Lubojaty 55 55
ODBOR FINANČNÍ 108 208
100 761   OV Lubojaty - ostatní výdaje 20 20
OSTATNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY A FINANČNÍ DARY 
100 778   Římskokatolická farnost Lubojaty - finanční dar na údržbu a opravy kostela sv.Jiří v Lubojatech 20 20
100 769   Římskokatolická farnost Lubojaty - finanční dar na opravu varhan v kostele sv.Jiří v Lubojatech   100
ROZPOČET MĚSTA BÍLOVCE NA ROK 2012 - INVESTIČNÍ A OSTATNÍ VÝDAJE A OPRAVY
  INVESTIČNÍ A OSTATNÍ VÝDAJE A OPRAVY NA ROK 2012 ROZPOČET NA ROK 2012 upravený rozpočet k 20.11.2012
126 PD"Společenské centrum Lubojaty"   300
139 Lubojaty - rekonstrukce veřejného osvětlení   110
103 Lubojaty - rekonstrukce stávajících chodníkových těles - I. etapa 291 291
PŘEVOD NEDOKONČENÝCH AKCÍ Z ROKU 2011: 
116 PD "Lubojaty - výstavby chodníků včetně nasvětlení a přechodu" 46 46

KATEGORIE - Archiv aktualit, Výdaje z rozpočtu města pro Lubojaty | Bez komentářů »
4. 2. 2012


Výpis z výdajů rozpočtu města Bílovce na rok 2011 určených pro Lubojaty

celý článek..

KATEGORIE - Archiv aktualit, Výdaje z rozpočtu města pro Lubojaty | Bez komentářů »
2. 3. 2011


Výpis z výdajů rozpočtu města Bílovce na rok 2010 určených pro Lubojaty

celý článek..

KATEGORIE - Archiv aktualit, Výdaje z rozpočtu města pro Lubojaty | Bez komentářů »
7. 1. 2010


Výpis z výdajů rozpočtu města Bílovce na rok 2009 určených pro Lubojaty

celý článek..

KATEGORIE - Archiv aktualit, Výdaje z rozpočtu města pro Lubojaty | Bez komentářů »
21. 1. 2009


Výpis výdajů pro Lubojaty z rozpočtu města Bílovce na rok 2008

celý článek..

KATEGORIE - Archiv aktualit, Výdaje z rozpočtu města pro Lubojaty | Bez komentářů »
8. 1. 2008


function openCmp(event){ event.preventDefault(); event.stopPropagation(); scmp.open(); }}