Lubojaty

Oficiální stránky obce Lubojaty a … :-)

nacházíte se v kategorii - Výdaje z rozpočtu města pro Lubojaty

Výpis výdajů pro Lubojaty z rozpočtu města Bílovce v roce 2017.

celý článek..

KATEGORIE - Archiv aktualit, Výdaje z rozpočtu města pro Lubojaty | Bez komentářů »
7. 2. 2017


Výpis z výdajů rozpočtu města Bílovce na rok 2016 určených pro Lubojaty

ROZPOČET MĚSTA BÍLOVCE NA ROK 2016 – PROVOZNÍ VÝDAJE
  upravený rozpočet k 31. 10. 2016 změna k   21. 11. 2016 upravený rozpočet k 21. 11. 2016 změna k   13. 12. 2016 upravený rozpočet k 5. 12. 2016
  v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč
ODBOR VNITRA A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD        
Požární ochrana – dobrovolná část          
JSDH Lubojaty – provoz, činnost 109 109 1 110
JSDH Lubojaty – provoz hřiště 65 65 65
SDH Lubojaty – dotace na činnost mladých hasičů 50 50 50
SDH Lubojaty – dotace na oslavu 125 let SDH Lubojaty 50 50 50
Činnost místní správy          
OV Lubojaty – provoz 103 103 103
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo          
OV Lubojaty – ostatní výdaje 24 24 24
OV Lubojaty – oslavy 740 let obce 35 35 35
INVESTIČNÍ A OSTATNÍ VÝDAJE A OPRAVY NA ROK 2016 upravený rozpočet k 31. 10. 2016 změna k   21. 11. 2016 upravený rozpočet k 21. 11. 2016 změna k   13. 12. 2016 upravený rozpočet k 5. 12. 2016
  v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč
Komunální služby a územní rozvoj j. n.          
Lubojaty – oprava komunikace k domu p. Ruska 1723 1723 1723
ODBOR VNITRA A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD        
Činnost místní správy          
OV Lubojaty – úpravy v souvislosti s provozováním pošty 63 63 63
ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE        
Požární ochrana – dobrovolná část          
pořízení dopravního automobilu pro JSDH Lubojaty 945 152 1 097 -1 097 0
Komunální služby a územní rozvoj j. n.          
realizace akce "Prodloužení vodovodního řadu ke společenskému centru
Lubojaty"
304 304 -67 237
PŘÍPRAVA AKCÍ K REALIZACI:        
Ostatní záležitosti kultury          
PD"Společenské centrum Lubojaty" 260 260 -170 90
Ostatní záležitosti základního vzdělávání
PD na akci "Energetické úspory objektu MŠ a ZŠ
Lubojaty"
176 176 176

KATEGORIE - Archiv aktualit, Výdaje z rozpočtu města pro Lubojaty | Bez komentářů »
7. 2. 2016


Výpis z výdajů rozpočtu města Bílovce na rok 2015 určených pro Lubojaty

ROZPOČET MĚSTA BÍLOVCE NA ROK 2015 – PROVOZNÍ VÝDAJE    
  rozpočet skutečnost k 31.12.2015 % R-S PŘEVOD
  v tis. Kč v tis. Kč   v tis. Kč v tis. Kč
ODBOR VNITRA A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD    
Požární ochrana – dobrovolná část          
hasiči Lubojaty – provoz 134 134 100 0  
hasiči Lubojaty – hřiště 57 57 100 0  
Činnost místní správy          
OV Lubojaty – provoz 83 34 41 49  
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo          
OV Lubojaty – ostatní výdaje 20 19 95 1  
OSTATNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY A FINANČNÍ DARY    
Ostatní zájmová činnost a rekreace          
SDH Lubojaty – finanční příspěvek na úhradu nájmu tělocvičny ZŠ TGM 4 4 100 0  
SDH Lubojaty – finanční dar na materiálové vybavení 30 30 100 0  
ROZPOČET MĚSTA BÍLOVCE NA ROK 2015 – INVESTIČNÍ A OSTATNÍ VÝDAJE A OPRAVY
INVESTIČNÍ A OSTATNÍ VÝDAJE A OPRAVY NA ROK 2015 rozpočet  skutečnost k 31.12.2015 % R-S PŘEVOD 2016
Komunální služby a územní rozvoj j.n.          
Lubojaty – realizace akce(í) dle priorit dané obce 450 98 22 352 352
PŘEVOD SCHVÁLENÝCH AKCÍ Z ROKU 2014        
Ostatní záležitosti kultury          
PD"Společenské centrum Lubojaty" 292 32 11 260 260

KATEGORIE - Archiv aktualit, Výdaje z rozpočtu města pro Lubojaty | Bez komentářů »
7. 2. 2015


Výpis z výdajů rozpočtu města Bílovce na rok 2014 určených pro Lubojaty

ROZPOČET MĚSTA BÍLOVCE NA ROK 2014 – PROVOZNÍ VÝDAJE      
         
  ROZPOČET NA ROK 2014 upravený rozpočet k 30.10.2014 změna k 9.12.2014 upravený rozpočet k 9.12.2014
  v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč
ODBOR VNITRA A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD      
Požární ochrana – dobrovolná část        
hasiči Lubojaty – provoz 118 118 118
hasiči Lubojaty – hřiště 90 90 90
Činnost místní správy        
OV Lubojaty – provoz 83 83 83
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo        
OV Lubojaty – ostatní výdaje 20 20 20
OSTATNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY A FINANČNÍ DARY      
Ostatní zájmová činnost a rekreace        
SDH Lubojaty – finanční příspěvek na úhradu nájmu tělocvičny ZŠ TGM 5 5 5
SDH Lubojaty – finanční dar na materiálové vybavení 25 25 25
INVESTIČNÍ A OSTATNÍ VÝDAJE A OPRAVY NA ROK 2014 ROZPOČET NA ROK 2014 upravený rozpočet k 30.10.2014 změna k 9.12.2014 upravený rozpočet k 9.12.2014
  v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč
Základní školy        
realizace dětského hřiště u ZŠ a MŠ Lubojaty   126 126
Požární ochrana – dobrovolná část        
Hasiči Lubojaty – výměna garážových vrat 80 82 82
Komunální služby a územní rozvoj j.n.        
Lubojaty – realizace akce(í) dle priorit dané obce 228 228 228
Ostatní záležitosti kultury        
PD"Společenské centrum Lubojaty" 255 300 -200 100

KATEGORIE - Archiv aktualit, Výdaje z rozpočtu města pro Lubojaty | Bez komentářů »
7. 2. 2015


Výpis z výdajů rozpočtu města Bílovce na rok 2013 určených pro Lubojaty

ROZPOČET MĚSTA BÍLOVCE NA ROK 2013 – PROVOZNÍ VÝDAJE

 

ROZPOČET NA ROK 2013 upravený rozpočet k 12.11.2013 (ZM) změna k 26.11.2013 upravený rozpočet k 26.11.2013 (RM) změna k 10.12.2013 upravený rozpočet k 10.12.2013 (ZM)

 

v tis.Kč

v tis.Kč

v tis.Kč

v tis.Kč

v tis.Kč

v tis.Kč

ODBOR KULTURY A SPORTU

 

 

 

 

 

Lubojaty – oslavy
Budislava

10

10

10

10

ODBOR VNITRA A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

 

 

 

 

 

Požární ochrana – dobrovolná část

 

 

 

 

 

 

hasiči Lubojaty –
provoz

90

102

102

102

hasiči Lubojaty –
hřiště

60

60

60

60

Činnost místní správy

 

 

 

 

 

 

OV Lubojaty – provoz

56

56

56

56

Ostatní činnosti související se službami pro
obyvatelstvo

 

 

 

 

 

 

OV Lubojaty – ostatní
výdaje

20

20

20

20

OSTATNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY A FINANČNÍ DARY

 

 

 

 

 

Zachování a obnova kulturních památek

 

 

 

 

 

 

Římskokatolická farnost Lubojaty – finanční dar na
údržbu a opravy kostela sv.Jiří v Lubojatech

20

20

20

20

Ostatní zájmová činnost a rekreace

 

 

 

 

 

 

SDH Lubojaty – finanční příspěvek na úhradu nájmu
tělocvičny ZŠ TGM

 

3

3

3

SDH Lubojaty – finanční dar na opravu požární
stříkačky

 

20

20

20

ROZPOČET MĚSTA BÍLOVCE NA ROK 2013 – INVESTIČNÍ A OSTATNÍ
VÝDAJE A OPRAVY

INVESTIČNÍ A OSTATNÍ VÝDAJE A
OPRAVY NA ROK 2013

ROZPOČET NA ROK 2013 upravený rozpočet k 12.11.2013 (ZM) změna k 26.11.2013 upravený rozpočet k 26.11.2013 (RM) změna k 10.12.2013 upravený rozpočet k 10.12.2013 (ZM)
Ostatní záležitosti pozemních komunikací

 

 

 

 

 

 

Lubojaty – výstavba chodníků, přechodu pro
chodce včetně nasvětlení

 

446

446

446

Činnosti knihovnické

 

 

 

 

 

 

realizace projektu "WWW katalog OPAC 2.0 (Carmen)
a automatizace poboček Městské knihovny Bílovec: Místní knihovna Bílovec –
Lubojaty/ Bravinné/ Výškovice"

 

184

184

184

Komunální služby a územní
rozvoj j.n.

           

Lubojaty –
realizace akce(í) dle priorit dané obce

150 0 0 0

PŘEVOD SCHVÁLENÝCH AKCÍ Z ROKU
2012

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní záležitosti kultury

 

 

 

 

 

 

PD"Společenské
centrum Lubojaty"

 

300

300

-255

45

KATEGORIE - Archiv aktualit, Výdaje z rozpočtu města pro Lubojaty | Bez komentářů »
4. 4. 2013


Výpis z výdajů rozpočtu města Bílovce na rok 2012 určených pro Lubojaty

ROZPOČET
MĚSTA BÍLOVCE NA ROK 2012 – PROVOZNÍ VÝDAJE
        ROZPOČET NA ROK 2012 upravený
rozpočet k 20.11.2012
orj. org. od.,par.   v
tis.Kč
v
tis.Kč
ODBOR
VNITŘNÍCH VĚCÍ
392 392
    6171 Činnost
místní správy
   
61 5021   hasiči
Lubojaty – provoz
71 71
61 5022   hasiči
Lubojaty – oprava a údržba hřiště
33 33
    6171 Činnost
místní správy
   
62 5000   OV
Lubojaty
55 55
ODBOR
FINANČNÍ
108 208
100 761   OV
Lubojaty – ostatní výdaje
20 20
OSTATNÍ
FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY A FINANČNÍ DARY 
100 778   Římskokatolická
farnost Lubojaty – finanční dar na údržbu a opravy kostela sv.Jiří v
Lubojatech
20 20
100 769   Římskokatolická
farnost Lubojaty – finanční dar na opravu varhan v kostele sv.Jiří v
Lubojatech
  100
ROZPOČET
MĚSTA BÍLOVCE NA ROK 2012 – INVESTIČNÍ A OSTATNÍ VÝDAJE A OPRAVY
  INVESTIČNÍ A OSTATNÍ VÝDAJE A OPRAVY NA ROK
2012
ROZPOČET NA ROK 2012 upravený
rozpočet k 20.11.2012
126 PD"Společenské centrum Lubojaty"   300
139 Lubojaty – rekonstrukce veřejného osvětlení   110
103 Lubojaty – rekonstrukce stávajících chodníkových
těles – I. etapa
291 291
PŘEVOD
NEDOKONČENÝCH AKCÍ Z ROKU 2011: 
116 PD
"Lubojaty – výstavby chodníků včetně nasvětlení a přechodu"
46 46

KATEGORIE - Archiv aktualit, Výdaje z rozpočtu města pro Lubojaty | Bez komentářů »
4. 2. 2012


Výpis z výdajů rozpočtu města Bílovce na rok 2011 určených pro Lubojaty

celý článek..

KATEGORIE - Archiv aktualit, Výdaje z rozpočtu města pro Lubojaty | Bez komentářů »
2. 3. 2011


Výpis z výdajů rozpočtu města Bílovce na rok 2010 určených pro Lubojaty

celý článek..

KATEGORIE - Archiv aktualit, Výdaje z rozpočtu města pro Lubojaty | Bez komentářů »
7. 1. 2010


Výpis z výdajů rozpočtu města Bílovce na rok 2009 určených pro Lubojaty

celý článek..

KATEGORIE - Archiv aktualit, Výdaje z rozpočtu města pro Lubojaty | Bez komentářů »
21. 1. 2009


Výpis výdajů pro Lubojaty z rozpočtu města Bílovce na rok 2008

celý článek..

KATEGORIE - Archiv aktualit, Výdaje z rozpočtu města pro Lubojaty | Bez komentářů »
8. 1. 2008