Lubojaty

Oficiální stránky obce Lubojaty a tvoje nebo moje :-)

Výpis z výdajů rozpočtu města Bílovce na rok 2010 určených pro Lubojaty


ROZPOČET MĚSTA BÍLOVCE NA ROK 2010 - PROVOZNÍ VÝDAJE rozpočet na rok 2010
orj. org. od.,par.   v tis.Kč
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ 9 205
    6171 Činnost místní správy  
60     správa úřadu - provoz 8 365
    5512 Požární ochrana - dobrovolná část  
61 251   hasiči Bílovec - provoz 188
61 252   hasiči Bílovec - hasičská technika 102
61 2021   hasiči Bravinné  59
61 3021   hasiči  Stará Ves  50
61 5021   hasiči Lubojaty - provoz 70
61 5022   hasiči Lubojaty - oprava a údržba hřiště 16
61 8021   hasiči Výškovice 63
    6171 Činnost místní správy  
62 2000   OV Bravinné 37
62 3000   OV Stará Ves 58
62 4000   OV Ohrada 55
62 5000   OV Lubojaty 58
62 7000   OV Lhotka 40
62 8000   OV Výškovice 44
ODBOR FINANČNÍ
    6171 Činnost místní správy  
100 788   cestovné 250
100 797   služby peněžních ústavů 200
100 760   OV Stará Ves -  ostatní výdaje 30
100 761   OV Lubojaty - ostatní výdaje 21
100 762   OV Bravinné - ostatní výdaje 17
100 763   OV Výškovice - ostatní výdaje 11
100 764   OV Lhotka - ostatní výdaje 4
100 765   OV Ohrada - ostatní výdaje 3
  INVESTIČNÍ A OSTATNÍ VÝDAJE A OPRAVY NA ROK 2010 rozpočet na rok 2010
od.par. org. v tis.Kč
MÍSTNÍ ČÁSTI :
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.  
103 Lubojaty - realizace akce(í) dle priorit dané obce 150
104 Stará Ves - realizace akce(í) dle priorit dané obce 150
105 Ohrada - realizace akce(í) dle priorit dané obce 150
106 Bravinné - realizace akce(í) dle priorit dané obce 150
107 Výškovice - realizace akce(í) dle priorit dané obce 150
108 Lhotka - realizace akce(í) dle priorit dané obce 150
  DROBNÉ VÝDAJE A OPRAVY NA ROK 2010 rozpočet na rok 2010
od.par., org   v tis.Kč
5512 Požární ochrana - dobrovolná část  
150 JSDH Lubojaty - nákup sekačky na trávu 70
151 JSDH Stará Ves - rozšíření vytápění 30
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.  
152 Výškovice - vybavení dětského hřiště 13
153 Lhotka - vybavení kaple 27

KATEGORIE - Archiv aktualit, Výdaje z rozpočtu města pro LubojatyLeden 7th, 2010

Napsat komentář


Redakce lubojaty.cz si vyhrazuje právo mazat podle vlastního uvážení texty anonymní, urážlivé, agresivní, úmyslně komolené a také zjevné provokace.

function openCmp(event){ event.preventDefault(); event.stopPropagation(); scmp.open(); }}