Lubojaty

Oficiální stránky obce Lubojaty a … :-)

nacházíte se v kategorii - Aktuality – pozvánky

ZÁPIS ZE SCHŮZE OSADNÍHO VÝBORU LUBOJATY ZE DNE 4.6.2018

PŘÍTOMNI: Bartolotti Václav, Dana Kunovská, Miroslav Havelka
OMLUVENI: Vladimír Kurka, Vladislav Kučera

1. Na základě místního šetření kanalizace u pana Ruska bude vypracován projekt

2. Dále byl domluvena a dopřesněna organizace dne dětí v sobotu 9.6.2018

3. Seznámení s předběžným rozpočtem opravy komunikace od hasičárny ke Kopcům

4. Seznámení s rozpočtem úpravy dopravního značení u pana Lindovského, Lubojaty 36

5. Dále žádáme o opravu havarijního stavu propadu cesty u pana Frkala, Lubojaty 13

6. Dalším požadavkem je kontrola a případná oprava kanálu u domu číslo 36 – p. Lindovský. Voda při velkých deštích neprotéká kanalizací a stále vytéká z kanálu ven

7. Dále je zde havarijní stav zídky u osadního výboru Lubojaty, kameny padají na cestu, bude nutno se na místo přijít podívat a poté opravit, případně navrhnout řešení

8. Další havarijním stavem k řešení je kanále na kluzišti, kde se rovněž stále drží voda. Bude nutná oprava. Proběhlo zde místní šetření a čekáme na vyjádření MÚ.

9. Příští schůze je 29.6.2018 v 19.00 hodin

KATEGORIE - Aktuality - pozvánky, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »


Změny ve vydávání cestovních pasů od 1. července 2018.

Od 1. července 2018 dochází ke změnám ve vydávání cestovních pasů občanům, kteří potřebují urychleně vycestovat do zahraničí.

KATEGORIE - Aktuality - pozvánky | Bez komentářů »


Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018.

Všechny občanské průkazy se strojově čitelnými údaji budou vydávány pouze s kontaktním elektronickým čipem (ruší se vybírání správního poplatku 500 Kč za vydání občanského průkazu s čipem)…

KATEGORIE - Aktuality - pozvánky | Bez komentářů »


PRMB 2018 – 2027 – návrh aktivit.
Výňatky z návrhů pro Lubojaty.

Zastupitelstvo města přijalo dne 13. 12. 2016 z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR dotaci ve výši 6,5 mil. Kč (95% z celkových nákladů) na projekt Rozvoj strategického řízení a řízení lidských zdrojů ve městě Bílovci.
Všechny dokumenty jsou veřejně přístupné na webových stránkách města Bílovce http://projekty-bilovec.cz/.

Výše uvedený text převzat z dubnového Bíloveckého zpravodaje.

PRMB 2018 – 2027 – návrh aktivit.

Zpracoval: PROCES-Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.
Verze č. 12 platná k 9. 5. 2018

Vazba na opatření Opatření B3.1: Modernizování, údržba a rozvoj sítí technické infrastruktury
Aktivita B3.1.4: Modernizování, údržba a rozvoj sítí veřejného osvětlení – Lubojaty
Popis aktivity Lubojaty – rekonstrukce veřejného osvětlení na místním hřbitově.
Předpokládaný odpovědný subjekt Odbor investic a údržby majetku města
Předpokládaný termín realizace (od-do) 2018
Odhad rozpočtu aktivity 330 000 Kč
Připravenost aktivity k realizaciV realizaci

Vazba na opatření Opatření B3.3: Modernizace, údržba a rozvoj nemovitého majetku města
Název aktivity B3.3.20  ZŠ a MŠ Lubojaty – výměna střešní krytiny, oprava fasády
Popis aktivity ZŠ a MŠ Lubojaty – výměna střešní krytiny, oprava fasády
Předpokládaný odpovědný subjekt Odbor investic a údržby majetku města
Předpokládaný termín realizace (od-do) 2019-2022
Odhad rozpočtu aktivity 900 000 Kč
Připravenost aktivity k realizaci Záměr

Vazba na opatření Opatření B4.1: Údržba, rozvoj a zlepšování technického stavu komunikací vč. chodníků, mostů a lávek
Aktivita B4.1.4: Zlepšování technického stavu chodníků a komunikací

Popis aktivity Zlepšování technického stavu komunikací – Na Klinkách – Lubojaty – oprava místní komunikace Na Klinkách (0,6 mil. Kč,).
Předpokládaný odpovědný subjekt Odbor investic a údržby majetku města
Předpokládaný termín realizace (od-do) 2018
Odhad rozpočtu aktivity 5 100 000 Kč
Připravenost aktivity k realizaci Připraveno k realizaci Aktivita má návaznost na generel dopravy

Vazba na opatření Opatření D1.4: Budování, modernizace a rekonstrukce kulturní infrastruktury
Aktivita: D1.4.5:
Společenské centrum Lubojaty
O Aktivitě bylo členy PS hlasováno, aktivita byla podpořena 0 hlasy.

Popis aktivity Rozhodnout o možných variantách řešení – nabízejí se 2: a) Vybudování společenského centra pro místní část Lubojaty včetně rekonstrukce stávající budovy šaten, provedení přípojek a ČOV. Existuje projektová
dokumentace na vybudování Společenského centra Lubojaty. Odhadovaná částka je 16 100 000 Kč dle PD. b) Odkup soukromé budovy, která by potřebovala rekonstrukci.

Předpokládaný odpovědný subjekt Odbor regionálního rozvoje
Předpokládaný termín realizace (od-do) 2019-2027
Odhad rozpočtu aktivity 10 000 Kč
Připravenost aktivity k realizaci Záměr

KATEGORIE - Aktuality - pozvánky | Bez komentářů »


Rozpis fotbalových utkání mužů FK Lubojaty – jaro 2018.

16. kolo

Neděle 8. 4. 2018 15:30  StraníkLubojaty

17. kolo

Sobota 14. 4. 2018 13:00 LubojatyKujavy
hřiště Lubojaty 2017814A3A1702

18. kolo

Neděle 22. 4. 2018 16:00 Bernartice – Lubojaty
hřiště Bludovice 2017814A3A1805

19. kolo

Sobota 28. 4. 2018 16:30 LubojatyNová Horka
hřiště Lubojaty 2017814A3A1903

20. kolo

Sobota 5. 5. 2018 16:30 HeřmaniceLubojaty
hřiště Heřmanice 2017814A3A2004

21. kolo

Sobota 12. 5. 2018 16:30 LubojatyFulnek B
hřiště Lubojaty 2017814A3A2104

22. kolo

Sobota 19. 5. 2018 14:00 HostašoviceLubojaty
hřiště Hostašovice 2017814A3A2203

15. kolo

Sobota 26. 5. 2018 14:00 Lubojaty Bravinné
hřiště Lubojaty 2017814A3A1501

12. kolo

Změna termínu na NEDĚLI 3. 6. 2018 15:00
Sobota 2. 6. 2018 17:00 LubojatyJistebník B
hřiště Lubojaty 2017814A3A1205

13. kolo

Sobota 9. 6. 2018 14:00 LubinaLubojaty
hřiště Lubina 2017814A3A1302

14. kolo

Sobota 16. 6. 2018 14:00 MankoviceLubojaty
hřiště Mankovice 2017814A3A1406

KATEGORIE - Aktuality - pozvánky, Rozpis zápasů | Bez komentářů »


Osadní výbor Lubojaty hledá zájemce pro hlášení v místním rozhlase.

erblubojat_0
Pokud má někdo zájem o hlášení v místním rozhlase, kontaktujte nás prosím prostřednictvím e-mailu na osadnivyborlubojaty@seznam.cz,
nebo osobně u libovolného člena OV.

Na spolupráci a Váš vytříbený projev se těší mladý dynamický kolektiv OV a občané Lubojat :-).

KATEGORIE - Aktuality - pozvánky, Z činnosti osadního výboru | 2 komentáře »


Společenské centrum v Lubojatech,
dokumentace pro územní řízení.
Listopad 2014.

situacniplanspolcentra

Společenské centrum Lubojaty – Průvodní zpráva

Společenské centrum Lubojaty – Výkresová část

KATEGORIE - Aktuality - pozvánky, Archiv aktualit, Z činnosti osadního výboru | Bez komentářů »