Lubojaty

Oficiální stránky obce Lubojaty a jednoho handbikera s mottem: Kolo mě dostalo na invalidní vozík a kolo mi zase pomáhá nahoru

nacházíte se v kategorii - Aktuality – pozvánky

Český zahrádkářský svaz Lubojaty pořádá v Klubovně zahrádkářů tradiční výstavu

Jak chutná podzim v neděli 24. září 2017 od 14:00 hodin


Občerstvení:
bílý burčák a různé druhy moravských vín /z vinotéky Marie Šrotová Bílovec/ , bramboráky, koláče.

Na akci uvidíte květiny, ovoce a zeleninu z našich zahrádek, obrázky a výrobky dětí MŠ a ZŠ LUBOJATY.
Můžete si zde zakoupit i květiny ze zahradnictví paní Evy Spillerové ze Slatiny.
Své výrobky šité technikou patchwork zde bude vystavovat paní Iva Chovancová z Lubojat. www.ivachovancova-eshop.cz
Máte rádi levanduli ? Jistě vás potěší voňavý LEVANDULOVÝ KOUTEK .


Své výpěstky můžete přinést v sobotu od 17,00 – 19,00 hodin.


NA VAŠI ÚČAST SE TĚŠÍ ZAHRÁDKÁŘI.

KATEGORIE - Aktuality - pozvánky, Zahrádkářské akce | Bez komentářů »


Veřejná diskuze v multifunkčním sále Městské knihovny.

Vážení občané,

v pondělí 25. září 2017 od 17:30 hodin
se uskuteční veřejná diskuze nad záměrem vybudovat v Bílovci Zábavní park pro rodiny s dětmi.

Jednání se uskuteční za účasti investora v multifunkčním sále Městské knihovny na Slezském náměstí.

Těšíme se na setkání s Vámi.
Vedení města Bílovce

KATEGORIE - Aktuality - pozvánky, Osadní výbor | Bez komentářů »


Zápis ze schůze Osadního výboru Lubojaty dne 4. 9. a 7. 9. 2017.

Účast: Václav Bartolotti, Dana Kunovská omluvena, Vladislav Kučera, Miroslav Havelka, Vladimír Kurka.

1. Vytékající voda na místní komunikaci u p. Sulka.
Podle informace Městského úřadu bude oprava provedena v termínu září – říjen.

2. Kontejnery na papír a textil.
Na žádost osadního výboru byl na stanoviště u domu p. Zuchnického doplněn kontejner na papír. Rovněž kontejner na textil u pošty je opět v provozu. Za rychlé vyřízení děkujeme.

3. Oprava kanalizace.
Oprava havarijního stavu kanalizace pod obcí u č.p. 1 byla provedena, po převzetí Městským úřadem bude dokončen zásyp.

4. Čerpání z rozpočtu na kulturní akce.
Ke dni 4.9.2017 bylo vyčerpáno celkem 12.627,- Kč, zbývá 11.373,- Kč. Z plánovaných akcí se uskuteční ještě soutěž rodinných týmů SDH Lubojaty a zájezd do Světa techniky pořádaný základní školou. Vzhledem k tomu, že se neuskutečnila akce ke Dni matek a ke Dni dětí, projedná osadní výbor se Sborem dobrovolných hasičů možnost uspořádat pro děti zájezd do HEI Parku v Tošovicích nebo do bazénu.

5. Plán oprav v obci na rok 2018.
Osadní výbor byl požádán o předložení plánu oprav v obci pro rok 2018. V této souvislosti osadní výbor projednal informaci starosty Mgr. Mrvy zaslanou panu Daliborovi Hájkovi ohledně plánovaného kulturního centra v Lubojatech. Některé opravy požadované občany na stavbu centra přímo navazují nebo mohou být dotčeny. Přitom termín na zahájení prací na kulturním centru se neustále posouvá a dle vyjádření starosty existuje i možnost, že zastupitelstvo stavbu zcela zamítne.
Osadní výbor se proto rozhodl přerušit schůzi a pokračovat ve čtvrtek 7.9.2017 s tím, že přizve zástupce všech spolků v obci, které jsou na stavbě centra zainteresovány.

6. Pokračování schůze dne 7.9.2017.
Pokračování schůze se kromě uvedených členů osadního výboru zúčastnili zástupci SDH p. Kolenčík, p. Richter a p. Hájek, zástupci Fotbalového klubu Lubojaty p. Solnický a p. Němec a zástupkyně Zahrádkářského spolku Mgr. Broskevičová.
Krátce před schůzí informoval starosta města osadní výbor, že záměr výstavby kulturního centra v Lubojatech byl již projednán v komisích rady města, dále bude v pondělí 11.9. projednán finančním výborem a radou města. Záměr výstavby centra je pak zařazen do programu jednání zastupitelstva dne 19.9.2017.
Osadní výbor spolu se zástupci spolků se dohodli, že podpoří záměr výstavby centra u jednotlivých členů zastupitelstva.

7. Příští schůzi osadního výboru svolá předseda po jednání zastupitelstva města za účelem dokončení plánu oprav v obci na rok 2018. Řádná schůze osadního výboru bude 2.10.2017 v 19.00 hod,

zapsal
Vladimír Kurka

KATEGORIE - Aktuality - pozvánky, Zápisy z jednání OV | 3 komentáře »


Rozpis a termíny fotbalových zápasů FK Lubojaty
sezony 2017 – 2018.

3. kolo

Sobota 19. 8. 2017 17:00Lubojaty – Mankovice
hřiště Lubojaty

4. kolo

Neděle 27. 8. 2017 17:00 Bravinné – Lubojaty
hřiště Bravinné

5. kolo

Sobota 2. 9. 2017 16:30 Lubojaty – Straník
hřiště Lubojaty

6. kolo

Sobota 9. 9. 2017 16:00 Kujavy – Lubojaty
hřiště Kujavy

7. kolo

Sobota 16. 9. 2017 16:00 Lubojaty – Bernartice
hřiště Lubojaty – ZRUŠENO, BERNARTICE ODSTOUPILY ZE SOUTĚŽE

8. kolo

Sobota 23. 9. 2017 16:00 Nová Horka – Lubojaty
hřiště Nová Horka

9. kolo

Sobota 30. 9. 2017 15:30 Lubojaty – Heřmanice
hřiště Lubojaty

10. kolo

Neděle 8. 10. 2017 15:00 Děrné – Lubojaty
hřiště Děrné

11. kolo

Sobota 14. 10. 2017 15:00 Lubojaty – Hostašovice
hřiště Lubojaty

1. kolo

Neděle 22. 10. 2017 14:00Jistebník B – Lubojaty
hřiště Jistebník

2. kolo

Sobota 28. 10. 2017 14:00 Lubojaty – Lubina
hřiště Lubojaty

KATEGORIE - Aktuality - pozvánky, Rozpis zápasů | Bez komentářů »


Osadní výbor Lubojaty hledá zájemce pro hlášení v místním rozhlase.

erblubojat_0
Pokud má někdo zájem o hlášení v místním rozhlase, kontaktujte nás prosím prostřednictvím e-mailu na osadnivyborlubojaty@seznam.cz,
nebo osobně u libovolného člena OV.

Na spolupráci a Váš vytříbený projev se těší mladý dynamický kolektiv OV a občané Lubojat :-).

KATEGORIE - Aktuality - pozvánky, Z činnosti osadního výboru | 2 komentáře »


Společenské centrum v Lubojatech,
dokumentace pro územní řízení.
Listopad 2014.

situacniplanspolcentra

Společenské centrum Lubojaty – Průvodní zpráva

Společenské centrum Lubojaty – Výkresová část

KATEGORIE - Aktuality - pozvánky, Z činnosti osadního výboru | Bez komentářů »