Lubojaty

Oficiální stránky obce Lubojaty a jednoho handbikera s mottem: Kolo mě dostalo na invalidní vozík a kolo mi zase pomáhá nahoru

nacházíte se v kategorii - Aktuality – pozvánky

Pozvánka na Zahájení fotbalové sezony 2018.


V sobotu 14. dubna 2018 pořádá Fotbalový klub Lubojaty Zahájení fotbalové sezony 2018.
Začátek ve 13:00 odehráním domácího fotbalového zápasu proti mužstvu Kujavy

Pohoštění zajištěno.
Srdečně zvou pořadatelé FK Lubojaty.

KATEGORIE - Akce FK Lubojaty, Aktuality - pozvánky | Bez komentářů »


ČZS Lubojaty pořádá zájezd na prodejně výstavní zahradnické trhy –

Valašská zahrada

v úterý 8.5. 2018 odjezd od bílovecké zastávky v 8,00 hodin

Program:
Valašská zahrada v Rožnově pod Radhoštěm

Další program:
– návštěva Beskydského pivovárku na Ostravici
– vycházka ke Dřevjance U Zbuja pod Lysou horou

Platba :
100 Kč – člen ČZS , který má zaplacené čl. známky na rok 2018,- Kč
200- Kč ostatní / v ceně je vstup na výstavu a doprava /

Přihlásit se můžete do 5.5. 2018 u A . Seidlerové a L. Broskevičové / tel. 725 710 315 /

KATEGORIE - Aktuality - pozvánky, Zahrádkářské akce | Bez komentářů »


Zápis ze schůze Osadního výboru Lubojaty dne 3. 4. 2018.

Účast: Václav Bartolotti, Dana Kunovská, Miroslav Havelka, Vladimír Kurka, Vladislav Kučera omluven

1. Oprava dřevěného kříže u silnice na Bítov.
Paní místostarostka Ing. Sylva Kovačiková požádala Správu silnic, na jejímž pozemku kříž stojí, o předložení návrhu smlouvy o umístění kříže. Smlouvu uzavře Římskokatolická farnost, návrh smlouvy zatím nebyl předložen. Město Bílovec přislíbilo finanční dar na opravu kříže.
Osadní výbor zpracoval předběžný rozpočet na opravu, kotvení kříže vyrobené p. Daliborem Hájkem bude stát 3400,- Kč + DPH, beton na patku cca 1500,- Kč. Ostatní práce provedeme svépomocí.

2. Oprava komunikace na Klinkách.
Situace kolem přípojek do kanalizačních šachtic se díky vstřícnému přístupu dotčených občanů vyjasnila. V soutěži byl vybrán dodavatel opravy komunikace. Před zahájením opravy povrchu bude ještě provedena revize kanalizačních šachtic, jejich zpevnění a oprava propadlé kanalizace.

3. Náměty občanů.
a) Nabídka objektu hospody a sálu k prodeji

Pan Jindřich Richter nabídl členům osadního výboru prohlídku sálu a bývalé hospody jako alternativy ke Společenskému centru. Stav objektu je zhruba stejný, jako při konání posledního obecního plesu. Osadní výbor není oprávněn jednat o případné koupi soukromých nemovitostí a doporučil panu Richterovi oslovit s nabídkou zástupce Města Bílovec.

b) Psí exkrementy (hovna) v obci
Občané si opakované stěžují na znečišťování veřejných prostranství výkaly psů. Osadní výbor žádá chovatele pejsků, aby po svých miláčcích uklízeli. Výzva bude vysílána v místním rozhlase.

c) Komposter na kluzišti
Na četné dotazy osadní výbor sděluje, že komposter na kluzišti bude uveden do provozu po krmáši.

4. Příští schůze osadního výboru bude v pondělí 7.5.2018 v 19.00 hod,

zapsal Vladimír Kurka

KATEGORIE - Aktuality - pozvánky, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »


Pozvánka na Výroční členskou schůzi ČZS Lubojaty.

Výbor Českého zahrádkářského svazu v Lubojatech Vás srdečně zve 7.4.2018 v Klubovně zahrádkářů na

VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

Začátek v 18:00 hodin.

Občerstvení je zajištěno.

Program : od 18:45 hodin beseda s panem Jozkem z Bílovce, prodej stromků a keřů z firmy Zahradnictví – ovocná a okrasná školka.

KATEGORIE - Aktuality - pozvánky, Zahrádkářské akce | Bez komentářů »


Rozpis fotbalových utkání mužů FK Lubojaty – jaro 2018.

16. kolo

Neděle 8. 4. 2018 15:30  StraníkLubojaty

17. kolo

Sobota 14. 4. 2018 13:00 LubojatyKujavy

18. kolo

Neděle 22. 4. 2018 16:00 Bernartice – Lubojaty

19. kolo

Sobota 28. 4. 2018 16:30 LubojatyNová Horka

20. kolo

Sobota 5. 5. 2018 16:30 HeřmaniceLubojaty

21. kolo

Sobota 12. 5. 2018 16:30 LubojatyFulnek B

22. kolo

Sobota 19. 5. 2018 14:00 HostašoviceLubojaty

15. kolo

Sobota 26. 5. 2018 14:00 LubojatyBravinné

12. kolo

Sobota 2. 6. 2018 17:00 LubojatyJistebník B

13. kolo

Sobota 9. 6. 2018 14:00 LubinaLubojaty

14. kolo

Sobota 16. 6. 2018 14:00 MankoviceLubojaty

KATEGORIE - Aktuality - pozvánky, Rozpis zápasů | Bez komentářů »


Uzavření sběrného dvora a svoz odpadu přes velikonoční svátky.

Firma SLUMBI oznamuje občanům, že v sobotu 31. 3. 2018 a v pondělí 2. 4. 2018 bude z důvodu velikonočních svátků uzavřen sběrný dvůr.

Svoz popelnic se směsným komunálním odpadem o Velikonočním pondělí dne 2. 4. 2018 proběhne v Bílovci a Výškovicích dle platného harmonogramu.

Pytle s plasty budou místo pondělí svezeny až v úterý 3. 4. 2018.

KATEGORIE - Aktuality - pozvánky | Bez komentářů »


Zápis ze schůze Osadního výboru Lubojaty dne 5.3.2018.

Účast: Václav Bartolotti, Dana Kunovská, Vladislav Kučera, Miroslav Havelka, Vladimír Kurka

1. Oprava dřevěného kříže u silnice na Bítov.
Na základě dopisu odboru kultury a sportu MěÚ Bílovec ohledně řešení špatného stavu kříže projedná Vladimír Kurka s Farním společenstvím převzetí kříže do péče. Opravu ukotvení kříže by pak bylo možné provést během některé jarní brigády Sboru dobrovolných hasičů.

2. Oprava komunikace na Klinkách.
Pro zahájení opravy povrchu komunikace na Klinkách je nezbytně nutná součinnost majitelů přilehlých nemovitostí. Zejména si občané musí dát do pořádku přípojky do kanalizačních šachtic. V případě laxního přístupu občanů hrozí, že oprava povrchu komunikace nebude vůbec provedena.

3. Skříňka na smuteční oznámení.
Jednota Hodonín předala předsedovi osadního výboru žádost o odstranění skříňky na smuteční oznámení ze stěny prodejny. Žádáme občany o návrhy na nové umístění skříňky.

4. Společenské centrum Lubojaty.
Na základě námětů a připomínek občanů na veřejné schůzi projednal osadní výbor možnosti dalšího postupu při prosazování výstavby Společenského centra.
S ohledem na výraznou podporu Společenského centra občany Lubojat bude osadní výbor nadále prosazovat všechny možnosti vedoucí k zahájení stavby centra.
Nyní platí usnesení zastupitelstva města o zahájení stavby při získaní dotace ve výši alespoň 60 % nákladů. Na projekt je vydáno stavební povolení.

Současně se lze zabývat i následujícími možnostmi:
a) získání dotace na stavbu pro některý ze spolků v Lubojatech
b) napojení centra na základní školu s přístupem k jiným zdrojům financování (tuto možnost však zamítlo vedení školy)
c) posoudit cesty ke snížení ceny projektu
d) posouzení možnosti zahájit první etapu projektu bez zajištění financí pro druhou etapu

Zároveň z podnětů občanů vyplynuly i další náměty na řešení neutěšené situace v oblasti sportovního a kulturního života v obci:
a) Prosadit opravu šaten na hřišti bez návaznosti na projekt centra
b) Odkoupit objekt sálu a hospody včetně přilehlých pozemků v centru obce a tyto rekonstruovat na Společenské centrum.
Osadní výbor žádá občany, aby se k předloženým variantám vyjádřili na stránkách obce či e-mailem na osadnivyborlubojaty@seznam.cz

5. Příští schůze osadního výboru bude v úterý 3.4.2018 v 19.00 hod,

zapsal Vladimír Kurka

KATEGORIE - Aktuality - pozvánky, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »


VÝBĚR MÍSTNÍCH POPLATKŮ ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD A PSA V ROCE 2018 V MÍSTNÍCH ČÁSTECH.

Obyvatelé místních částí budou mít možnost zaplatit poplatek za komunální odpad a poplatek za psa přímo ve své obci. V níže uvedených termínech budou v jednotlivých obcích přítomny úřednice Městského úřadu Bílovec, u kterých bude možné uhradit poplatky přímo na místě.

V obci Lubojaty dne 12. 3. 2018 od 14:00 do 16:30 hodin

Připomínáme všem občanům, že do 31. 3. 2018 jsou splatné tyto místní poplatky:
– za komunální odpad,
– celoroční platba a splátka za 1. pololetí (v případě, že máte o pololetní platbu požádáno),
– za psa,
– za pronájem pozemku,

V termínu do 30. 9. 2018
– za komunální odpad – splátka za 2. pololetí (v případě, že máte o pololetní platbu požádáno)

Poplatky na rok 2018 činí: komunální odpad 500,- Kč/osoba, poplatek za psa 200,- Kč/pes v rodinném domě a 700,- Kč/pes v bytě.
Důchodci mohou po splnění zákonných podmínek uplatnit slevu na místním poplatku za psa.

Poplatek lze uhradit:
– v případě, že znáte Váš variabilní symbol, na číslo účtu 19-1761833319/0800 vedený u České spořitelny a. s.
– v pokladně Městského úřadu v Bílovci (v hotovosti i kartou)
– popř. složenkou prostřednictvím České pošty, s. p.

Pokladní hodiny
Po a St: 8:00-11:00, 12:00-17:00
Út a Čt: 8:00-11:00, 12:00-14:00
Pá: 8:00-11:00, 12:00-13:00

KATEGORIE - Aktuality - pozvánky | Bez komentářů »


Otevření prodejny COOP v Lubojatech.


Ilustrační foto

Lubojaty mají nový interier Prodejny COOP.

Program remodelingu všech prodejen družstva na Novojičínsku má za sebou další krok a tím je remodeling interieru prodejny v Lubojatech, který byl právě dokončen. Samozřejmě se i zde nabízí otázka, „Když už to dělají, tak proč ne všechno včetně fasády“? Samozřejmě i na tu dojde. Jednak počasí venku nedovolovalo vykonávat venkovní práce takového rozsahu, jednak se dolaďují poslední nápady grafiků na vzhled fasád, loga, doplňků. Bude to opět běh na dlouhou trať. Vždyť novou fasádu dostane postupně každá z více než 120 prodejen a to je hodně velký kus práce.

celý článek..

KATEGORIE - Aktuality - pozvánky | Bez komentářů »


Osadní výbor Lubojaty hledá zájemce pro hlášení v místním rozhlase.

erblubojat_0
Pokud má někdo zájem o hlášení v místním rozhlase, kontaktujte nás prosím prostřednictvím e-mailu na osadnivyborlubojaty@seznam.cz,
nebo osobně u libovolného člena OV.

Na spolupráci a Váš vytříbený projev se těší mladý dynamický kolektiv OV a občané Lubojat :-).

KATEGORIE - Aktuality - pozvánky, Z činnosti osadního výboru | 2 komentáře »


Společenské centrum v Lubojatech,
dokumentace pro územní řízení.
Listopad 2014.

situacniplanspolcentra

Společenské centrum Lubojaty – Průvodní zpráva

Společenské centrum Lubojaty – Výkresová část

KATEGORIE - Aktuality - pozvánky, Archiv aktualit, Z činnosti osadního výboru | Bez komentářů »