Lubojaty

Oficiální stránky obce Lubojaty a tvoje nebo moje :-)

Zápis z jednání osadního výboru ze dne 1.12.2021


Zúčastnění: Iva Chovancová, Pavel Lazecký, Jan Solnický, Pavel Musil, Zápis: -
Osadní výbor připomíná ukončení svozu plastového odpadu v pytlích od 1. ledna 2022. Bude zaveden sběr tříděného odpadu prostřednictvím 240 l popelnic na plast a papír přímo z jednotlivých domácností občanů. OV apeluje na občany, aby si zažádali o přidělení plastových popelnic.
- Zástupci OV se zúčastnili další schůzky s projektantem a zástupci města k dalšímu upřesnění projektu rekonstrukce šaten, připomínky OV byly do projektu zapracovány.
- Z důvodu vyhlášky o zimní údržbě, podle které provádí údržbu komunikace její vlastník. Nedochází k vyhrnováni cesty u zastávky směr Bílovec (parcela č. 1964 v k.ú. toho času v majetku Pozemkového fondu). OV žádá o výjimku z této vyhlášky a přidání cesty do plánu zimní údržby.
chůze OV:
Další schůze OV bude ve středu 5. 1. 2022 v 19:0

KATEGORIE - Aktuality - pozvánky, Osadní výbor, Zápisy z jednání OVProsinec 13th, 2021

Napsat komentář


Redakce lubojaty.cz si vyhrazuje právo mazat podle vlastního uvážení texty anonymní, urážlivé, agresivní, úmyslně komolené a také zjevné provokace.

function openCmp(event){ event.preventDefault(); event.stopPropagation(); scmp.open(); }}