Lubojaty

Oficiální stránky obce Lubojaty a tvoje nebo moje :-)

Výpis z výdajů rozpočtu města Bílovce na rok 2012 určených pro Lubojaty


ROZPOČET MĚSTA BÍLOVCE NA ROK 2012 - PROVOZNÍ VÝDAJE
        ROZPOČET NA ROK 2012 upravený rozpočet k 20.11.2012
orj. org. od.,par.   v tis.Kč v tis.Kč
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ 392 392
    6171 Činnost místní správy    
61 5021   hasiči Lubojaty - provoz 71 71
61 5022   hasiči Lubojaty - oprava a údržba hřiště 33 33
    6171 Činnost místní správy    
62 5000   OV Lubojaty 55 55
ODBOR FINANČNÍ 108 208
100 761   OV Lubojaty - ostatní výdaje 20 20
OSTATNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY A FINANČNÍ DARY 
100 778   Římskokatolická farnost Lubojaty - finanční dar na údržbu a opravy kostela sv.Jiří v Lubojatech 20 20
100 769   Římskokatolická farnost Lubojaty - finanční dar na opravu varhan v kostele sv.Jiří v Lubojatech   100
ROZPOČET MĚSTA BÍLOVCE NA ROK 2012 - INVESTIČNÍ A OSTATNÍ VÝDAJE A OPRAVY
  INVESTIČNÍ A OSTATNÍ VÝDAJE A OPRAVY NA ROK 2012 ROZPOČET NA ROK 2012 upravený rozpočet k 20.11.2012
126 PD"Společenské centrum Lubojaty"   300
139 Lubojaty - rekonstrukce veřejného osvětlení   110
103 Lubojaty - rekonstrukce stávajících chodníkových těles - I. etapa 291 291
PŘEVOD NEDOKONČENÝCH AKCÍ Z ROKU 2011: 
116 PD "Lubojaty - výstavby chodníků včetně nasvětlení a přechodu" 46 46

KATEGORIE - Archiv aktualit, Výdaje z rozpočtu města pro LubojatyÚnor 4th, 2012

Napsat komentář


Redakce lubojaty.cz si vyhrazuje právo mazat podle vlastního uvážení texty anonymní, urážlivé, agresivní, úmyslně komolené a také zjevné provokace.

function openCmp(event){ event.preventDefault(); event.stopPropagation(); scmp.open(); }}