Lubojaty

Oficiální stránky obce Lubojaty a … :-)

Výpis z výdajů rozpočtu města Bílovce na rok 2012 určených pro Lubojaty


ROZPOČET
MĚSTA BÍLOVCE NA ROK 2012 – PROVOZNÍ VÝDAJE
        ROZPOČET NA ROK 2012 upravený
rozpočet k 20.11.2012
orj. org. od.,par.   v
tis.Kč
v
tis.Kč
ODBOR
VNITŘNÍCH VĚCÍ
392 392
    6171 Činnost
místní správy
   
61 5021   hasiči
Lubojaty – provoz
71 71
61 5022   hasiči
Lubojaty – oprava a údržba hřiště
33 33
    6171 Činnost
místní správy
   
62 5000   OV
Lubojaty
55 55
ODBOR
FINANČNÍ
108 208
100 761   OV
Lubojaty – ostatní výdaje
20 20
OSTATNÍ
FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY A FINANČNÍ DARY 
100 778   Římskokatolická
farnost Lubojaty – finanční dar na údržbu a opravy kostela sv.Jiří v
Lubojatech
20 20
100 769   Římskokatolická
farnost Lubojaty – finanční dar na opravu varhan v kostele sv.Jiří v
Lubojatech
  100
ROZPOČET
MĚSTA BÍLOVCE NA ROK 2012 – INVESTIČNÍ A OSTATNÍ VÝDAJE A OPRAVY
  INVESTIČNÍ A OSTATNÍ VÝDAJE A OPRAVY NA ROK
2012
ROZPOČET NA ROK 2012 upravený
rozpočet k 20.11.2012
126 PD"Společenské centrum Lubojaty"   300
139 Lubojaty – rekonstrukce veřejného osvětlení   110
103 Lubojaty – rekonstrukce stávajících chodníkových
těles – I. etapa
291 291
PŘEVOD
NEDOKONČENÝCH AKCÍ Z ROKU 2011: 
116 PD
"Lubojaty – výstavby chodníků včetně nasvětlení a přechodu"
46 46

KATEGORIE - Archiv aktualit, Výdaje z rozpočtu města pro LubojatyÚnor 4th, 2012

Napsat komentář


Redakce lubojaty.cz si vyhrazuje právo mazat podle vlastního uvážení texty anonymní, urážlivé, agresivní, úmyslně komolené a také zjevné provokace.