Lubojaty

Oficiální stránky obce Lubojaty a tvoje nebo moje :-)

Výpis z výdajů rozpočtu města Bílovce na rok 2015 určených pro Lubojaty


ROZPOČET MĚSTA BÍLOVCE NA ROK 2015 - PROVOZNÍ VÝDAJE    
  rozpočet skutečnost k 31.12.2015 % R-S PŘEVOD
  v tis. Kč v tis. Kč   v tis. Kč v tis. Kč
ODBOR VNITRA A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD    
Požární ochrana - dobrovolná část          
hasiči Lubojaty - provoz 134 134 100 0  
hasiči Lubojaty - hřiště 57 57 100 0  
Činnost místní správy          
OV Lubojaty - provoz 83 34 41 49  
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo          
OV Lubojaty - ostatní výdaje 20 19 95 1  
OSTATNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY A FINANČNÍ DARY    
Ostatní zájmová činnost a rekreace          
SDH Lubojaty - finanční příspěvek na úhradu nájmu tělocvičny ZŠ TGM 4 4 100 0  
SDH Lubojaty - finanční dar na materiálové vybavení 30 30 100 0  
ROZPOČET MĚSTA BÍLOVCE NA ROK 2015 - INVESTIČNÍ A OSTATNÍ VÝDAJE A OPRAVY
INVESTIČNÍ A OSTATNÍ VÝDAJE A OPRAVY NA ROK 2015 rozpočet  skutečnost k 31.12.2015 % R-S PŘEVOD 2016
Komunální služby a územní rozvoj j.n.          
Lubojaty - realizace akce(í) dle priorit dané obce 450 98 22 352 352
PŘEVOD SCHVÁLENÝCH AKCÍ Z ROKU 2014        
Ostatní záležitosti kultury          
PD"Společenské centrum Lubojaty" 292 32 11 260 260

KATEGORIE - Archiv aktualit, Výdaje z rozpočtu města pro LubojatyÚnor 7th, 2015

Napsat komentář


Redakce lubojaty.cz si vyhrazuje právo mazat podle vlastního uvážení texty anonymní, urážlivé, agresivní, úmyslně komolené a také zjevné provokace.

function openCmp(event){ event.preventDefault(); event.stopPropagation(); scmp.open(); }}