Lubojaty

Oficiální stránky obce Lubojaty a … :-)

Výpis z výdajů rozpočtu města Bílovce na rok 2011 určených pro Lubojaty


ROZPOČET MĚSTA BÍLOVCE NA ROK 2011 – PROVOZNÍ VÝDAJE
ODBOR KULTURY A SPORTU
den města 90 90
ocenění osobností 30 -20 10
Zájmová činnost
v kultuře
     
Dům kultury Bílovec 1500 1500
Kulturní dům
Bravinné
20 20
Kulturní dům Výškovice 46 46
Ostatní záležitosti
kultury
     
kulturní akce ve
městě
80 80
podpora aktivní
kultury ve městě
50 50
Sportovní zařízení
v majetku obce
     
údržba dětských
hřišť
10 10
Komunální služby
a územní rozvoj j.n.
     
zámek 61 61
kaple
sv. Barbory,provoz ostatních kaplí
100 100
povinné
revize na objektech (elektro,plyn,komíny,hasící systémy,hromosvody)
136 136
Tělovýchovná činnost
j.n.
     
TJ Bravinné 10 10
TJ Stará Ves 18 18
Oslavy
120 let trvání hasičského sboru Lubojaty
20 20

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
Požární
ochrana – dobrovolná část
     
hasiči Bílovec
– provoz
199 199
hasiči Bílovec
– hasičská technika
112 112
hasiči
Bravinné 
55 55
hasiči 
Stará Ves 
49 49
hasiči
Lubojaty – provoz
78 78
hasiči
Lubojaty – oprava a údržba hřiště
16 16
hasiči Výškovice 49 49
Činnost místní
správy
     
OV Bravinné 35 35
OV Stará
Ves
58 58
OV Ohrada 55 55
OV Lubojaty 57 57
OV Lhotka 44 44
OV Výškovice 44 44

ODBOR FINANČNÍ
výkupy pozemků,
nemovitostí
200 200
daň z převodu
nemovitostí
200 200
Činnost místní
správy
     
cestovné 220 220
služby peněžních
ústavů
200 200
OV Stará Ves – 
ostatní výdaje
30 30
OV Lubojaty –
ostatní výdaje
20 20
OV Bravinné –
ostatní výdaje
17 17
OV Výškovice –
ostatní výdaje
12 12
OV Lhotka – ostatní
výdaje
4 4
OV Ohrada – ostatní
výdaje
3 3
ROZPOČET MĚSTA BÍLOVCE NA ROK 2011 – DROBNÉ VÝDAJE A OPRAVY
DROBNÉ VÝDAJE A OPRAVY NA ROK
2011
ROZPOČET NA
ROK 2011
změna k 1.2.2011 upravený rozpočet k
1.2.2011
Činnost místní správy      
OV Stará Ves – oprava vnitřních
omítek
20 20
Požární ochrana
– dobrovolná část
     
JSDH Výškovice – GO PPS 12 30 30
JSDH
Lubojaty – záchovná údržba (hřiště)
30 30

KATEGORIE - Archiv aktualit, Výdaje z rozpočtu města pro LubojatyBřezen 2nd, 2011

Napsat komentář


Redakce lubojaty.cz si vyhrazuje právo mazat podle vlastního uvážení texty anonymní, urážlivé, agresivní, úmyslně komolené a také zjevné provokace.