Lubojaty

Oficiální stránky obce Lubojaty a tvoje nebo moje :-)

Výpis z výdajů rozpočtu města Bílovce na rok 2011 určených pro Lubojaty


ROZPOČET MĚSTA BÍLOVCE NA ROK 2011 - PROVOZNÍ VÝDAJE
ODBOR KULTURY A SPORTU
den města 90 - 90
ocenění osobností 30 -20 10
Zájmová činnost v kultuře      
Dům kultury Bílovec 1500 - 1500
Kulturní dům Bravinné 20 - 20
Kulturní dům Výškovice 46 - 46
Ostatní záležitosti kultury      
kulturní akce ve městě 80 - 80
podpora aktivní kultury ve městě 50 - 50
Sportovní zařízení v majetku obce      
údržba dětských hřišť 10 - 10
Komunální služby a územní rozvoj j.n.      
zámek 61 - 61
kaple sv. Barbory,provoz ostatních kaplí 100 - 100
povinné revize na objektech (elektro,plyn,komíny,hasící systémy,hromosvody) 136 - 136
Tělovýchovná činnost j.n.      
TJ Bravinné 10 - 10
TJ Stará Ves 18 - 18
Oslavy 120 let trvání hasičského sboru Lubojaty 20 - 20
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
Požární ochrana - dobrovolná část      
hasiči Bílovec - provoz 199 - 199
hasiči Bílovec - hasičská technika 112 - 112
hasiči Bravinné  55 - 55
hasiči  Stará Ves  49 - 49
hasiči Lubojaty - provoz 78 - 78
hasiči Lubojaty - oprava a údržba hřiště 16 - 16
hasiči Výškovice 49 - 49
Činnost místní správy      
OV Bravinné 35 - 35
OV Stará Ves 58 - 58
OV Ohrada 55 - 55
OV Lubojaty 57 - 57
OV Lhotka 44 - 44
OV Výškovice 44 - 44
ODBOR FINANČNÍ
výkupy pozemků, nemovitostí 200 - 200
daň z převodu nemovitostí 200 - 200
Činnost místní správy      
cestovné 220 - 220
služby peněžních ústavů 200 - 200
OV Stará Ves -  ostatní výdaje 30 - 30
OV Lubojaty - ostatní výdaje 20 - 20
OV Bravinné - ostatní výdaje 17 - 17
OV Výškovice - ostatní výdaje 12 - 12
OV Lhotka - ostatní výdaje 4 - 4
OV Ohrada - ostatní výdaje 3 - 3
ROZPOČET MĚSTA BÍLOVCE NA ROK 2011 - DROBNÉ VÝDAJE A OPRAVY
DROBNÉ VÝDAJE A OPRAVY NA ROK 2011 ROZPOČET NA ROK 2011 změna k 1.2.2011 upravený rozpočet k 1.2.2011
Činnost místní správy      
OV Stará Ves - oprava vnitřních omítek 20 - 20
Požární ochrana - dobrovolná část      
JSDH Výškovice - GO PPS 12 30 - 30
JSDH Lubojaty - záchovná údržba (hřiště) 30 - 30

KATEGORIE - Archiv aktualit, Výdaje z rozpočtu města pro LubojatyBřezen 2nd, 2011

Napsat komentář


Redakce lubojaty.cz si vyhrazuje právo mazat podle vlastního uvážení texty anonymní, urážlivé, agresivní, úmyslně komolené a také zjevné provokace.

function openCmp(event){ event.preventDefault(); event.stopPropagation(); scmp.open(); }}