Lubojaty

Oficiální stránky obce Lubojaty a tvoje nebo moje :-)

Výpis výdajů pro Lubojaty z rozpočtu města Bílovce na rok 2008  VÝDAJE ROZPOČET NA ROK 2008
orj. org. od.,par.   v tis.Kč

 

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ 9 018
    5512 Požární ochrana - dobrovolná část  
61 5021   hasiči Lubojaty (+opravy a údržba hřiště) 75
    6171 Činnost místní správy  
62 5000   OV Lubojaty 54
TAJEMNÍK 46 263
    6112 Zastupitelstva obcí  
72     zastupitelstvo,komise, výbory a j. 65
ODBOR FINANČNÍ 33 885
    6171 Činnost místní správy  
100 761   OV Lubojaty - ostatní výdaje 20
ODBOR INVESTIC A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE 9 200
    2221 Provoz veřejné silniční dopravy  
10 805   údržba a provoz čekáren 80
    2212 Silnice  
10 808   drobné opravy místních komunikací a kanalizací 1100
10 815   očista města 1000
10 817   zimní údržba 1000
    3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.  
10 810   geodetické a průzkumné práce, studie,projekty 1000
10 820   plošná deratizace 50
    3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň  
10 814   veřejná zeleň 2100
10 819   kácení a ořez dřevin, výsadba zeleně 300
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 6 060
    3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň  
20 821   ochrana přírody 60
    2333 Úpravy drobných vodních toků  
20 82   regulace a čištění potoků 60
    3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.  
20 83   studny 40
ODBOR KULTURY A SPORTU 5 425
    3399 Ostatní záležitosti kultury  
40 409   ostatní kultura SPOZ 130
    3319 Ostatní záležitosti kultury  
40 414   kulturní akce ve městě 120
40 412   podpora aktivní kultury ve městě(pěvecký sbor,Rozmarýnka,Ochotníci) 90
    3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.  
40 425   protipožární revize kulturních a sportovních zařízení v majektu města 72
40 430   ostatní revize kulturních a sportovních zařízení v majetku města 98
    3419 Tělovýchovná činnost j.n.  
40 427   sportovní akce ve městě 40
 
  DROBNÉ VÝDAJE A OPRAVY NA ROK 2008 ROZPOČET NA ROK 2008
org       v tis.Kč
150 Lubojaty - realizace akce(í) dle priorit dané obce 150
 
  INVESTIČNÍ VÝDAJE A OPRAVY NA ROK 2008 ROZPOČET NA ROK 2008
od.par. org.       v tis.Kč
  Lubojaty 0

KATEGORIE - Archiv aktualit, Výdaje z rozpočtu města pro LubojatyLeden 8th, 2008

Napsat komentář


Redakce lubojaty.cz si vyhrazuje právo mazat podle vlastního uvážení texty anonymní, urážlivé, agresivní, úmyslně komolené a také zjevné provokace.

function openCmp(event){ event.preventDefault(); event.stopPropagation(); scmp.open(); }}