Lubojaty

Oficiální stránky obce Lubojaty a … :-)

Výpis z výdajů rozpočtu města Bílovce na rok 2013 určených pro Lubojaty


ROZPOČET MĚSTA BÍLOVCE NA ROK 2013 – PROVOZNÍ VÝDAJE

 

ROZPOČET NA ROK 2013 upravený rozpočet k 12.11.2013 (ZM) změna k 26.11.2013 upravený rozpočet k 26.11.2013 (RM) změna k 10.12.2013 upravený rozpočet k 10.12.2013 (ZM)

 

v tis.Kč

v tis.Kč

v tis.Kč

v tis.Kč

v tis.Kč

v tis.Kč

ODBOR KULTURY A SPORTU

 

 

 

 

 

Lubojaty – oslavy
Budislava

10

10

10

10

ODBOR VNITRA A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

 

 

 

 

 

Požární ochrana – dobrovolná část

 

 

 

 

 

 

hasiči Lubojaty –
provoz

90

102

102

102

hasiči Lubojaty –
hřiště

60

60

60

60

Činnost místní správy

 

 

 

 

 

 

OV Lubojaty – provoz

56

56

56

56

Ostatní činnosti související se službami pro
obyvatelstvo

 

 

 

 

 

 

OV Lubojaty – ostatní
výdaje

20

20

20

20

OSTATNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY A FINANČNÍ DARY

 

 

 

 

 

Zachování a obnova kulturních památek

 

 

 

 

 

 

Římskokatolická farnost Lubojaty – finanční dar na
údržbu a opravy kostela sv.Jiří v Lubojatech

20

20

20

20

Ostatní zájmová činnost a rekreace

 

 

 

 

 

 

SDH Lubojaty – finanční příspěvek na úhradu nájmu
tělocvičny ZŠ TGM

 

3

3

3

SDH Lubojaty – finanční dar na opravu požární
stříkačky

 

20

20

20

ROZPOČET MĚSTA BÍLOVCE NA ROK 2013 – INVESTIČNÍ A OSTATNÍ
VÝDAJE A OPRAVY

INVESTIČNÍ A OSTATNÍ VÝDAJE A
OPRAVY NA ROK 2013

ROZPOČET NA ROK 2013 upravený rozpočet k 12.11.2013 (ZM) změna k 26.11.2013 upravený rozpočet k 26.11.2013 (RM) změna k 10.12.2013 upravený rozpočet k 10.12.2013 (ZM)
Ostatní záležitosti pozemních komunikací

 

 

 

 

 

 

Lubojaty – výstavba chodníků, přechodu pro
chodce včetně nasvětlení

 

446

446

446

Činnosti knihovnické

 

 

 

 

 

 

realizace projektu "WWW katalog OPAC 2.0 (Carmen)
a automatizace poboček Městské knihovny Bílovec: Místní knihovna Bílovec –
Lubojaty/ Bravinné/ Výškovice"

 

184

184

184

Komunální služby a územní
rozvoj j.n.

           

Lubojaty –
realizace akce(í) dle priorit dané obce

150 0 0 0

PŘEVOD SCHVÁLENÝCH AKCÍ Z ROKU
2012

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní záležitosti kultury

 

 

 

 

 

 

PD"Společenské
centrum Lubojaty"

 

300

300

-255

45

KATEGORIE - Archiv aktualit, Výdaje z rozpočtu města pro LubojatyDuben 4th, 2013

Napsat komentář


Redakce lubojaty.cz si vyhrazuje právo mazat podle vlastního uvážení texty anonymní, urážlivé, agresivní, úmyslně komolené a také zjevné provokace.