Lubojaty

Oficiální stránky obce Lubojaty a … :-)

Výpis z výdajů rozpočtu města Bílovce na rok 2014 určených pro Lubojaty


ROZPOČET MĚSTA BÍLOVCE NA ROK 2014 - PROVOZNÍ VÝDAJE      
         
  ROZPOČET NA ROK 2014 upravený rozpočet k 30.10.2014 změna k 9.12.2014 upravený rozpočet k 9.12.2014
  v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč
ODBOR VNITRA A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD      
Požární ochrana - dobrovolná část        
hasiči Lubojaty - provoz 118 118 - 118
hasiči Lubojaty - hřiště 90 90 - 90
Činnost místní správy        
OV Lubojaty - provoz 83 83 - 83
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo        
OV Lubojaty - ostatní výdaje 20 20 - 20
OSTATNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY A FINANČNÍ DARY      
Ostatní zájmová činnost a rekreace        
SDH Lubojaty - finanční příspěvek na úhradu nájmu tělocvičny ZŠ TGM 5 5 - 5
SDH Lubojaty - finanční dar na materiálové vybavení 25 25 - 25
INVESTIČNÍ A OSTATNÍ VÝDAJE A OPRAVY NA ROK 2014 ROZPOČET NA ROK 2014 upravený rozpočet k 30.10.2014 změna k 9.12.2014 upravený rozpočet k 9.12.2014
  v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč
Základní školy        
realizace dětského hřiště u ZŠ a MŠ Lubojaty   126 - 126
Požární ochrana - dobrovolná část        
Hasiči Lubojaty - výměna garážových vrat 80 82 - 82
Komunální služby a územní rozvoj j.n.        
Lubojaty - realizace akce(í) dle priorit dané obce 228 228 - 228
Ostatní záležitosti kultury        
PD"Společenské centrum Lubojaty" 255 300 -200 100

KATEGORIE - Archiv aktualit, Výdaje z rozpočtu města pro LubojatyÚnor 7th, 2015

Napsat komentář


Redakce lubojaty.cz si vyhrazuje právo mazat podle vlastního uvážení texty anonymní, urážlivé, agresivní, úmyslně komolené a také zjevné provokace.