Lubojaty

Oficiální stránky obce Lubojaty a tvoje nebo moje :-)

Výpis z výdajů rozpočtu města Bílovce na rok 2009 určených pro Lubojaty


INVESTIČNÍ VÝDAJE A OPRAVY NA ROK 2009 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2009
od.par. org.   v tis.Kč
MÍSTNÍ ČÁSTI :
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.  
107 Lubojaty - oprava místní komunikace podél osadního výboru 480
108 Stará Ves - realizace akce(í) dle priorit dané obce 150
109 Ohrada - realizace akce(í) dle priorit dané obce 150
110 Bravinné - realizace akce(í) dle priorit dané obce 150
111 Výškovice - realizace akce(í) dle priorit dané obce 150
112 Lhotka - realizace akce(í) dle priorit dané obce 150
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.  
115 PD na realizaci retenční nádrže Lubojaty - Lhotka 450
CELKEM   10 028


 

ROZPOČET MĚSTA BÍLOVCE NA ROK 2009 - PROVOZNÍ VÝDAJE

 

 

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2009

orj.

org.

od.,par.

 

v tis.Kč

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

9 650

 

 

6171

Činnost místní správy

 

60

 

 

správa úřadu - provoz

8 770

 

 

5512

Požární ochrana - dobrovolná část

 

61

251

 

hasiči Bílovec - provoz

183

61

252

 

hasiči Bílovec - hasičská technika

132

61

2021

 

hasiči Bravinné 

62

61

3021

 

hasiči  Stará Ves 

57

61

5021

 

hasiči Lubojaty - provoz

71

61

5022

 

hasiči Lubojaty - oprava a údržba hřiště

46

61

8021

 

hasiči Výškovice

62

 

 

6171

Činnost místní správy

 

62

2000

 

OV Bravinné

37

62

3000

 

OV Stará Ves

50

62

4000

 

OV Ohrada

45

62

5000

 

OV Lubojaty

59

62

7000

 

OV Lhotka

38

62

8000

 

OV Výškovice

38

ODBOR FINANČNÍ

40 991

 

 

6171

Činnost místní správy

 

100

788

 

cestovné

250

100

797

 

služby peněžních ústavů

200

100

760

 

OV Stará Ves -  ostatní výdaje

30

100

761

 

OV Lubojaty - ostatní výdaje

21

100

762

 

OV Bravinné - ostatní výdaje

17

100

763

 

OV Výškovice - ostatní výdaje

12

100

764

 

OV Lhotka - ostatní výdaje

4

100

765

 

OV Ohrada - ostatní výdaje

3

OSTATNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY A FINANČNÍ DARY

 

 

 

3322

Zachování a obnova kulturních památek

 

100

778

 

Římskokatolická farnost Lubojaty - finanční dar na údržbu a opravy kostela sv.Jiří v Lubojatech

20

 

 

 

 

 

PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM

199 718

KATEGORIE - Archiv aktualit, Výdaje z rozpočtu města pro LubojatyLeden 21st, 2009

Napsat komentář


Redakce lubojaty.cz si vyhrazuje právo mazat podle vlastního uvážení texty anonymní, urážlivé, agresivní, úmyslně komolené a také zjevné provokace.

function openCmp(event){ event.preventDefault(); event.stopPropagation(); scmp.open(); }}