Lubojaty

Oficiální stránky obce Lubojaty a tvoje nebo moje :-)

Výpis z výdajů rozpočtu města Bílovce na rok 2016 určených pro Lubojaty


ROZPOČET MĚSTA BÍLOVCE NA ROK 2016 - PROVOZNÍ VÝDAJE
  upravený rozpočet k 31. 10. 2016 změna k   21. 11. 2016 upravený rozpočet k 21. 11. 2016 změna k   13. 12. 2016 upravený rozpočet k 5. 12. 2016
  v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč
ODBOR VNITRA A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD        
Požární ochrana - dobrovolná část          
JSDH Lubojaty - provoz, činnost 109 - 109 1 110
JSDH Lubojaty - provoz hřiště 65 - 65 - 65
SDH Lubojaty - dotace na činnost mladých hasičů 50 - 50 - 50
SDH Lubojaty - dotace na oslavu 125 let SDH Lubojaty 50 - 50 - 50
Činnost místní správy          
OV Lubojaty - provoz 103 - 103 - 103
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo          
OV Lubojaty - ostatní výdaje 24 - 24 - 24
OV Lubojaty - oslavy 740 let obce 35 - 35 - 35
INVESTIČNÍ A OSTATNÍ VÝDAJE A OPRAVY NA ROK 2016 upravený rozpočet k 31. 10. 2016 změna k   21. 11. 2016 upravený rozpočet k 21. 11. 2016 změna k   13. 12. 2016 upravený rozpočet k 5. 12. 2016
  v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč
Komunální služby a územní rozvoj j. n.          
Lubojaty - oprava komunikace k domu p. Ruska 1723 - 1723 - 1723
ODBOR VNITRA A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD        
Činnost místní správy          
OV Lubojaty - úpravy v souvislosti s provozováním pošty 63 - 63 - 63
ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE        
Požární ochrana - dobrovolná část          
pořízení dopravního automobilu pro JSDH Lubojaty 945 152 1 097 -1 097 0
Komunální služby a územní rozvoj j. n.          
realizace akce "Prodloužení vodovodního řadu ke společenskému centru Lubojaty" 304 - 304 -67 237
PŘÍPRAVA AKCÍ K REALIZACI:        
Ostatní záležitosti kultury          
PD"Společenské centrum Lubojaty" 260 - 260 -170 90
Ostatní záležitosti základního vzdělávání
PD na akci "Energetické úspory objektu MŠ a ZŠ Lubojaty" 176 - 176 - 176

KATEGORIE - Archiv aktualit, Výdaje z rozpočtu města pro LubojatyÚnor 7th, 2016

Napsat komentář


Redakce lubojaty.cz si vyhrazuje právo mazat podle vlastního uvážení texty anonymní, urážlivé, agresivní, úmyslně komolené a také zjevné provokace.

function openCmp(event){ event.preventDefault(); event.stopPropagation(); scmp.open(); }}