Lubojaty

Oficiální stránky obce Lubojaty a tvoje nebo moje :-)

Zápis z jednání osadního výboru ze dne 1.11.2021


Zúčastnění:
Iva Chovancová, Pavel Lazecký, Miroslav Havelka, Jan Solnický, Pavel Musil,

Zápis:
- OV zve všechny občany na slavnostní rozsvěcení vánočního stromu, které se uskuteční v neděli 28.11. v 17:00.
- Osadní výbor a zástupci spolku se domluvili na společné organizací obecního plesu. Protože kulturní dům v Tisku je využíván místní základní školou po dobu rekonstrukce ZŠ a není možné v kulturním domě pořádat akce, příští ples se bude konat ve Slatině. Předpokládaný termín 5.2. 2022.
- Na poslední schůzi zástupců města s občany Lubojat bylo nabídnuto občanům zapůjčení popelnic na plast a papír s informací, že od Nového roku nebude pokračováno ve svozu plastu v pytlích. Dále zástupci města potvrdili, že není plánováno odstranit kontejnery na tříděný odpad. Podle informací OV může však k zrušení kontejnerů v Lubojatech dojít. Z důvodu protichůdných informací OV žádá o jasné stanovisko, jak bude s odpady v Lubojatech v roce 2022 nakládáno.
-Osadní výbor žádá, aby byl seznámen s vyjádřeními městského úřadu k zápisům OV, na které je odkazováno v zápisech Rady města a Zastupitelstva města.
Schůze OV:


Další schůze OV bude ve středu 1. 12. 2021 v 18:00


KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor, Zápisy z jednání OVListopad 18th, 2021

Napsat komentář


Redakce lubojaty.cz si vyhrazuje právo mazat podle vlastního uvážení texty anonymní, urážlivé, agresivní, úmyslně komolené a také zjevné provokace.

function openCmp(event){ event.preventDefault(); event.stopPropagation(); scmp.open(); }}