Lubojaty

Oficiální stránky obce Lubojaty a … :-)

Zápis ze schůzky vedení města Bílovec se členy Osadního výboru Lubojaty dne 21. 2. 2017.


Účast:
za město Bílovec starosta Mgr. Pavel Mrva, místostarostka Ing. Sylva Kovačíková, radní Mgr. Norbert Nossek, tajemník Ing. Jiří Hodic.
za osadní výbor Lubojaty Václav Bartolotti, Emil Beleš, Dana Kunovská, Miroslav Havelka, Vladislav Kučera, Vladimír Kurka

Schůzka byla svolána vedením města za účelem projednání konečné verze složení osadního výboru.
Po seznámení přítomných se zásadami pro činnost osadních výborů na území Bílovce ( Ing. Hodic sdělil mimo jiné, že předseda nemůže mít dvojitý hlas), navrhla paní Dana Kunovská, že v zájmu dosažení lichého počtu členů bude zastávat pozici náhradnice.
Po další diskusi oznámil pan Emil Beleš, že odstupuje z funkce člena osadního výboru, a to mimo jiné proto, aby se členem výboru mohla stát paní Dana Kunovská.
Starosta města Bílovec poté poděkoval panu Emilu Belešovi za jeho práci v osadním výboru a vyjádřil přesvědčení, že i osadní výbor v novém složení bude platným partnerem vedení města.

Zapsal: Vladimír Kurka

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OVÚnor 23rd, 2017

Napsat komentář


Redakce lubojaty.cz si vyhrazuje právo mazat podle vlastního uvážení texty anonymní, urážlivé, agresivní, úmyslně komolené a také zjevné provokace.