Lubojaty

Oficiální stránky obce Lubojaty a … :-)

Zápis ze schůze Osadního výboru Lubojaty dne 8. 1. 2018.


Účast: Václav Bartolotti, Vladislav Kučera, Miroslav Havelka, Vladimír Kurka, Dana Kunovská omluvena

1. Náměty a dotazy občanů
a) Špatný stav dřevěného kříže.
Osadní výbor na základě zjištění, že kříž u silnice z Lubojat do Bítova stojí na pozemku ve správě Moravskoslezského kraje žádá Městský úřad o posouzení možnosti převzít kříž do majetku města.

2. Společenské centrum Lubojaty.
Členové osadního výboru jsou pozváni na jednání ve věci řešení Společenského centra ve středu 10. ledna 2018 v Bílovci.

3. Program rozvoje města Bílovec.
Předseda osadního výboru se zúčastnil školení o programu rozvoje města.

4. Žádost p. Ruska o opravu kanalizace.
Místní šetření za účasti p. Ruska provede osadní výbor po dohodě předsedy výboru s p. Ruskem, nejvhodnější termín je sobota.

5. Čerpání rozpočtu na kulturní akce
Proplacením částky 1000,- Kč Fotbalovému klubu Lubojaty byl rozpočet pro rok 2017 vyčerpán.
Osadní výbor vyzývá znovu všechny organizace a spolky v obci, aby v termínu do 31.1.2018 předložily předsedovi OV požadavky na poskytnutí příspěvku z rozpočtu na kulturní a společenské akce v roce 2018. Výzvu zašle osadní výbor rovněž na kontaktní mailové adresy jednotlivých spolků.
Osadní výbor bude v roce 2018 pokračovat v tradici návštěv občanů a předáním věcného daru ve výši cca 400,- Kč u příležitosti významného životního jubilea.

6. Investice v obci v roce 2018.
Předseda osadního výboru ověří objem prostředků, které v rozpočtu zůstaly ke konci roku 2017 a jejich převod do roku 2018.

Do rozpočtu města byl zahrnut investiční výdaj 1 mil. Kč na opravu místní komunikace na Klinkách. Osadní výbor v zájmu optimálního využití této částky žádá o provedení místního šetření za účasti osadního výboru před zahájením výběrového řízení na dodavatele opravy.

7. Termín konání veřejné schůze.
Osadní výbor souhlasí s navrženým termínem konání veřejné schůze občanů s vedením města v Lubojatech v pondělí 26.2.2018 od 18.30 v budově osadního výboru.

8. Příští schůze osadního výboru bude 5.2.2018 v 18.00 hod,

zapsal Vladimír Kurka

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OVLeden 15th, 2018

Napsat komentář


Redakce lubojaty.cz si vyhrazuje právo mazat podle vlastního uvážení texty anonymní, urážlivé, agresivní, úmyslně komolené a také zjevné provokace.