Lubojaty

Oficiální stránky obce Lubojaty a … :-)

Zápis ze schůze Osadního výboru Lubojaty dne 4. 9. a 7. 9. 2017.


Účast: Václav Bartolotti, Dana Kunovská omluvena, Vladislav Kučera, Miroslav Havelka, Vladimír Kurka.

1. Vytékající voda na místní komunikaci u p. Sulka.
Podle informace Městského úřadu bude oprava provedena v termínu září - říjen.

2. Kontejnery na papír a textil.
Na žádost osadního výboru byl na stanoviště u domu p. Zuchnického doplněn kontejner na papír. Rovněž kontejner na textil u pošty je opět v provozu. Za rychlé vyřízení děkujeme.

3. Oprava kanalizace.
Oprava havarijního stavu kanalizace pod obcí u č.p. 1 byla provedena, po převzetí Městským úřadem bude dokončen zásyp.

4. Čerpání z rozpočtu na kulturní akce.
Ke dni 4.9.2017 bylo vyčerpáno celkem 12.627,- Kč, zbývá 11.373,- Kč. Z plánovaných akcí se uskuteční ještě soutěž rodinných týmů SDH Lubojaty a zájezd do Světa techniky pořádaný základní školou. Vzhledem k tomu, že se neuskutečnila akce ke Dni matek a ke Dni dětí, projedná osadní výbor se Sborem dobrovolných hasičů možnost uspořádat pro děti zájezd do HEI Parku v Tošovicích nebo do bazénu.

5. Plán oprav v obci na rok 2018.
Osadní výbor byl požádán o předložení plánu oprav v obci pro rok 2018. V této souvislosti osadní výbor projednal informaci starosty Mgr. Mrvy zaslanou panu Daliborovi Hájkovi ohledně plánovaného kulturního centra v Lubojatech. Některé opravy požadované občany na stavbu centra přímo navazují nebo mohou být dotčeny. Přitom termín na zahájení prací na kulturním centru se neustále posouvá a dle vyjádření starosty existuje i možnost, že zastupitelstvo stavbu zcela zamítne.
Osadní výbor se proto rozhodl přerušit schůzi a pokračovat ve čtvrtek 7.9.2017 s tím, že přizve zástupce všech spolků v obci, které jsou na stavbě centra zainteresovány.

6. Pokračování schůze dne 7.9.2017.
Pokračování schůze se kromě uvedených členů osadního výboru zúčastnili zástupci SDH p. Kolenčík, p. Richter a p. Hájek, zástupci Fotbalového klubu Lubojaty p. Solnický a p. Němec a zástupkyně Zahrádkářského spolku Mgr. Broskevičová.
Krátce před schůzí informoval starosta města osadní výbor, že záměr výstavby kulturního centra v Lubojatech byl již projednán v komisích rady města, dále bude v pondělí 11.9. projednán finančním výborem a radou města. Záměr výstavby centra je pak zařazen do programu jednání zastupitelstva dne 19.9.2017.
Osadní výbor spolu se zástupci spolků se dohodli, že podpoří záměr výstavby centra u jednotlivých členů zastupitelstva.

7. Příští schůzi osadního výboru svolá předseda po jednání zastupitelstva města za účelem dokončení plánu oprav v obci na rok 2018. Řádná schůze osadního výboru bude 2.10.2017 v 19.00 hod,

zapsal
Vladimír Kurka

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OVZáří 11th, 2017

10 komentářů k článku - “Zápis ze schůze Osadního výboru Lubojaty dne 4. 9. a 7. 9. 2017.”

 1. Od: Anonym

  Dobrý den, na co obec s 500 obyvateli měla mít kulturní centrum za 6 000 000 mil., když na veškeré akce přijde pouzr

 2. Od: Jitka

  Dobrý den, na co obec s 500 obyvateli měla mít kulturní centrum za 6 000 000 mil., když na veškeré akce přijde pouze 50 občanů a porad chodí ti stejní.Není to přepych .

 3. Od: Oldřich Němec

  Dobrý den, jestli v jednadvacátém století považujete za přepych mít možnost pořádat společenské akce v kulturním prostředí, nejspíš by se podle Vás měli lubojatští občané vrátit zpět na stromy a do jeskyní.

 4. Od: Klinky

  Kulturní centrum je zbytečný přepych. Ještě navíc na místě kde si hrají děti. Špatné příjezdové cesty. Projekt má jen samé nevýhody. Jedinou výhodou ale je, že město Bílovec na to nikdy neuvolní finance. Určitě by se tato částka dala využít lépe. Dětské hřiště, park, výsadba zeleně, chodníky, úklid cest, atd.

 5. Od: Vladimír Kurka

  Posuzovat Společenské centrum v Lubojatech pouze z pohledu pořádání kulturních akcí je zavádějící. Potřebujeme zejména prostory, kde by mohli mladí hasiči pravidelně cvičit, když dosud od podzimu do jara jezdí do tělocvičen v okolních obcích. Centrum také budou využívat ke sportu dospělí a pro fotbalový klub se vytvoří potřebné zázemí.

 6. Od: domorodec

  Park a výsadba zeleně ? Ve vesnici, která je obklopena přírodou a kde naprostá většina pozemků je soukromých ? Kde by se jako mělo vysazovat ? Svoje zahrady a lesy si udržujeme sami. Těch pár veřejných míst jsme si už dávno při brigádách osadili (zahrádkářská chata, kluziště, školní zahrada, za hasičskou zbrojnicí). Ještě je tu fotbalové hřiště 🙂

 7. Od: Oldřich Němec

  Dětské hřiště? Hřiště v Lubojatech je a děti tam chodí. No a další děti by raději Multifunkční centrum. 🙂

 8. Od: Iva

  Jsem pro multifunkčí centum!!! je zapotřebí slušné místo, kde se mohou lidé scházet při kulturních či sportovních akcích. Budova na hřišti by také chtěla patřičnou opravu. Zázemí které mají mladí hasiči a fotbalisti je strašné a zastaralé.

 9. Od: Lubojaťák

  Jsem zásadně proti. Opravte cesty a chodníky, chátrající budovu osadního výboru. A ne stavět další objekt který bude jenom sát další peníze.

 10. Od: Dalibor Hájek

  Já jsem samozřejmě pro stavbu Společenského centra a souhlasím s tím co napsal Vladimír a Iva.Chci zdůraznit že se nejedná o kulturní centrum,jak někteří píší,ale o společenské centrum které má sloužit jak pro kulturní akce,tak na sportovní činnost a k tomu se ještě opraví šatny.A něco takového obec opravdu potřebuje.Samozřejmě vím že pro lidi,kteří žádné kulturní a sportovní akce nenavštěvuji a nezajímá je zda mají děti v obci nějaké kroužky,je tato stavba zbytečná,ale nechte ostatní,kterým není život v obci lhostejný něco pro obec udělat.A když píšete do diskuze,tak se prosím podepište a neschovávejte se za přezdívky.Nebo máte strach vyjádřit svůj vlastní názor.

Napsat komentář


Redakce lubojaty.cz si vyhrazuje právo mazat podle vlastního uvážení texty anonymní, urážlivé, agresivní, úmyslně komolené a také zjevné provokace.