Lubojaty

Oficiální stránky obce Lubojaty a … :-)

Zápis ze schůze Osadního výboru Lubojaty dne 2. 10. 2017.


Účast: Václav Bartolotti, Dana Kunovská, Vladislav Kučera, Miroslav Havelka, Vladimír Kurka

1. Oprava vytékající vody na místní komunikaci u p. Sulka
Podle informace z Městského úřadu bude oprava zahájena poté, co vybraná stavební firma dokončí předchozí zakázku.

2. Usnesení Zastupitelstva města Bílovec ZM/U/34/24/17
Zastupitelstvo ukládá osadnímu výboru Lubojaty zpracovat plán využití Společenského centra Lubojaty (akce, počet účastníků) v termínu do 12.12.2017.
Osadní výbor vyzve neprodleně dopisem všechny spolky a organizace v obci, aby zpracovaly a předložily svůj plán využití Společenského centra v termínu do 31.10.2017.

3. Čerpání z rozpočtu na kulturní akce v obci.
Osadní výbor souhlasí s navýšením příspěvku na úhradu dopravy na zájezd do Světa techniky v Ostravě pořádaný školou z původně požadovaných 1.500,- na 2.000,- Kč.
Osadní výbor zamítl žádost Zahrádkářského spolku zaplatit z rozpočtu na kulturní akce nákup sadebního materiálu.

4. Rozpočet na rekonstrukci osvětlení na hřbitově.
Na základě požadavků Národního památkového ústavu byl přepracován rozpočet na rekonstrukci osvětlení na hřbitově. Při respektování těchto požadavků činí výše rozpočtu 280.000,- Kč. Osadní výbor proto upřesňuje svůj požadavek na prostředky na rekonstrukci osvětlení v roce 2018 na částku 300.000,- Kč (včetně rezervy na dodatečné výdaje). Současně připomínáme žádost o převod prostředků, které v rozpočtu zůstanou po provedení opravy komunikace u p. Sulka, do roku 2018 (viz zápis ze schůze OV 21.9.2017).

5. Odměna za hlášení v místním rozhlasu.
Osadní výbor navrhuje Městskému úřadu upravit odměnu za hlášení v místním rozhlasu pro rok 2018. Tato činnost včetně přípravy a spuštění zařízení zabere při jednoduchém, jednou opakovaném hlášení minimálně 20 minut. Počet hlášení za měsíc je minimálně 6 a více, což odpovídá nejméně 2 hodinám měsíčně, většinou i více. Navrhujeme odměnu upravit alespoň dle platné minimální mzdy a počtu hodin na měsíc ( 2 -3 ) Stávající odměna není adekvátní a byla stanovena před mnoha lety podle původní minimální mzdy.

6. Příští schůze osadního výboru bude 6.11.2017 v 18.00 hod,

zapsal Vladimír Kurka

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OVŘíjen 6th, 2017

2 komentáře k článku - “Zápis ze schůze Osadního výboru Lubojaty dne 2. 10. 2017.”

  1. Od: anonym

    Možná by nebylo úplně od věci, kdyby se k větší odměně přidal i větší smysl hlášení v místním rozhlase. K čemu je hlášení ve 13, 14 či 15 hodin, když z pracujících není nikdo doma.Autobus na odpolední odjíždí 12,30 a z denní přijede 15,15. K čemu hlášení, které nemáme šanci slyšet?

  2. Od: Kanárek

    Společenské centrum? A kdo to bude financovat? Na městě z toho mají srandu. A tady se naivně věří, že se něco bude stavět. A to jsem zvědav, na vyjádření spolků z Lubojat na počet účastníkům. Na akce dlouhodobě chodí hrstka lidí. A ohánět se tím, že se to bude využívat i pro jiné účely je zcestné. Napište jasně, kdo má z celé akce finanční profit. Děkuji

Napsat komentář


Redakce lubojaty.cz si vyhrazuje právo mazat podle vlastního uvážení texty anonymní, urážlivé, agresivní, úmyslně komolené a také zjevné provokace.