Lubojaty

Oficiální stránky obce Lubojaty a tvoje nebo moje :-)

nacházíte se v kategorii - Hasičské akce

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU A STARÝCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ 2016.

sberzeleza2008_00010

Sbor dobrovolných hasičů Lubojaty pořádá v sobotu 16. dubna 2016 od 8:00 hodin

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU A STARÝCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ

Mimo železného šrotu budeme i letos sbírat staré elektrospotřebiče, mezi něž patří staré ledničky, pračky, sporáky, mikrovlnné trouby, monitory, TV, a další drobné domácí spotřebiče (např. žehličky, mixéry, konvice, počítače, atd.).
Tímto sběrem se zapojujeme do programu "Recyklujte s hasiči", do něhož je v ČR zapojeno několik set dobrovolných sborů. Prosíme proto občany, aby této možnosti využili a ušetřili tak náklady na jejich odvoz či jinou likvidaci.
Sběr se týká i občanů Lhotky, prosíme Vás ale, jestli máte nějaký šrot nebo elektrospotřebiče ve větším množství, tak nám dejte předem vědět.
Nejlépe telefonicky: na telefonní čísla 728 005 693 nebo 773 747 272, případně napište na email: mi.ri@email.cz

KATEGORIE - Archiv aktualit, Hasičské akce | Bez komentářů »
8. 4. 2016


Plošné vypalování trávy je zakázáno nejen na zahrádkách, ale i jinde.

Jaro je pro mnohé z nás to nejhezčí období v roce, ale hasičům v tuto dobu často přidělává vrásky na čele. Mnozí lidé si chtějí usnadnit práci na zahrádce nebo při odstraňování staré trávy na loukách a zatravněných plochách v okolí rodinných domů a pouštějí se do vypalování suchého travního porostu, aniž by si uvědomovali, že tím nejen porušují zákon, ale rovněž ohrožují své okolí. celý článek..

KATEGORIE - Archiv aktualit, Hasičské akce | Bez komentářů »
5. 4. 2016


Brigáda na úklid místního hřiště.

erblubojat_0brigadaSbor dobrovolných hasičů Lubojaty pořádá

BRIGÁDU NA ÚKLID HŘIŠTĚ
v sobotu 19. března 2016 od 8:00 hodin

Žádáme členy SDH Lubojaty, fotbalisty i ostatní občany, aby přiložili ruku k dílu a pomohli s přípravou areálu hřiště na novou sezónu.
Občerstvení zajištěno.
Všem ochotným účastníkům předem děkujeme.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Hasičské akce | Bez komentářů »
10. 3. 2016


Pár informací k restům z roku 2015, takže info z pravěku :-) .

erblubojat_0pomnikkvetiny

1. Osazení květináčů u pomníku Obětem světových válek spolkem zahrádkářů Lubojat.
Poděkovat přísluší zahrádkářům, kteří na vlastní náklady osadili květináče před pomníkem u místní školy a prostřednictvím pana J. Nykše, který se v průběhu roku staral o zalévání zasazených rostlin a poděkování mu patří také, zajistili důstojný vzhled okolí pomníku.

2. Přednáška o Nepálu z 8. 5. 2015.
Výtěžek z dobrovolného vstupného na akci činil 2500,- Kč., z toho ČZS Lubojaty přispěl částkou 500,-Kč. a SDH Lubojaty přispěl taky částkou 500,-Kč.
nepal_0Celková suma 2500,- byla MUDr. Petrem Fojtíkem odeslána sirotčinci do Nepálu.
Poděkování patří Všem zúčastněným.

4. A ještě malá zmínka a poděkování manželům Pončíkovým, za jejich snahu zkrášlit veřejné prostranství naproti obchodu COOP v Lubojatech.

Děkuji,
Oldřich Němec.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Hasičské akce, Z činnosti osadního výboru, Zahrádkářské akce, Zajímavosti videa | Bez komentářů »
15. 1. 2016


Pozvánka na SPOLEČENSKÝ PLES 2016.

erblubojat_0

Sbor dobrovolných hasičů, Svaz zahrádkářů a Osadní výbor v Lubojatech

Vás srdečně zvou na
OBECNÍ PLES - přelet nad Alpami
SPOLEČENSKÝ PLES

v sobotu 13. února 2016 v KD v Tísku
začátek ve 20:00 hodin


hudba: EVYBAND
vstupné: 100,-Kč
vstupné s večeří: 180,-Kč
taneční vystoupení, domácí bufet, večeře, tombola

Předprodej vstupenek a rezervace míst v sobotu 6. února 2016 od 18:00 do 19:00 hodin v hospodě U Kováře

Zájemci o bezplatný odvoz mají možnost využít autobus:
- odjezd ze Lhotky 13. 2. 2016 v 19:20 hod.
- odjezd z Lubojat 13. 2. 2016 v 19:30 hod. od obchodu
- odjezd od KD 14. 2. 2016 ve 2:15 hod. a ve 3:15 hod.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Hasičské akce, Zahrádkářské akce | Bez komentářů »
14. 1. 2016


Vyjádření kraje k petici občanů požadující zařazení silnice III/46414 Bílovec – Lubojaty a silnice III/4656 Lubojaty – Bítov do plánu velkých oprav pro rok 2016.

erblubojat_0

Poděkování za sběr podpisů v obci Lubojaty patří zejména
paní P. Kovářové, L. Hájkové a H. Zdražilové.

Celkem 378 podpisů (Bítov 173, Těškovice 94, Lubojaty 111).

Mrzí mne, že se do organizace petice nezapojil místní OV a děkuji všem, kteří svým podpisem tuto petici podpořili
Oldřich Němec.

petice-sdelenimskraje1petice-sdelenimskraje2

KATEGORIE - Archiv aktualit, Hasičské akce, Zahrádkářské akce, Zajímavosti videa | 2 koment. »
5. 1. 2016


Občané Lubojat, podpořte svým podpisem PETICI Zastupitelstva obce Bítova.

Petiční listy můžete, do středy 2. 12. 2015, podepsat ve Večerce na Klinkách a v Hospodě u Kováře.

rozbitasilnice

Adresát:
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Rada kraje
Ul. 28.října 117
702 18 MORAVSKÁ OSTRAVA

Věc: PETICE - za zařazení silnic III/46414 z Bílovce (Údolí Mladých ) do Lubojat (místní část města Bílovce) a III/ 4656 z Lubojat do Bítova, do plánu oprav pro rok 2016.


Zastupitelstvo obce Bítov se, na základě svého usnesení číslo 2015/4/20 ze dne 20.dubna 2015, obrátilo dopisem na Správu silnic Moravskoslezského kraje, jako správce silnic, s žádostí o zařazení výše uvedených silnic do plánu celkových oprav vozovek silnic III třídy pro rok 2016. Oslovená organizace správy silnic ve svém stanovisku konstatuje, že při posuzování silnic v rámci celého území Moravskoslezského kraje, se srovnatelným dopravním významem, jsou silnice III/46414 a III/4656 hodnoceny jako dobré či lepší a k opravám proto dojde jen v případě dostatku finančních prostředků. Tento názor je pro nás nepřijatelný a proto se touto peticí obracíme na vedení Moravskoslezského kraje, jako vrcholný orgán vlastníka všech silnic III.třídy, které Správa silnic Moravskoslezského kraje udržuje.

Proto my níže podepsaní petenti žádáme, aby byly vlastníkem silnic, které jsou citovány v předmětu této petice, zodpovědně posouzeny naše argumenty a vedení MSK využilo všech svých pravomocí k nápravě dlouhodobě zanedbávané péče o stav výše citovaných silnic a prosadilo zařazení těchto silnic do plánu oprav pro rok 2016.

Z tohoto důvodu žádáme, aby při posuzování stavu citovaných silnic a jejich zařazení do plánu oprav v rámci dostupných finančních prostředků, bylo přihlíženo nejen ke stavebnímu stavu ( připouštíme, že jsou v rámci kraje i horší ), ale zejména k tomu, že;

- tyto silnice jsou jedinou možností pro dopravní spojení se správním, společenským a obchodně - hospodářským centrem oblasti – městem Bílovec, pro občany Těškovic, Bítova, Lubojat a Lhotky.
- poslední velké opravy na těchto komunikacích byly prováděny přibližně před 30 lety.
- soudržnost podkladních vrstev a obrusné vrstvy vozovky je v několika úsecích natolik porušena, že lokální vysprávky výtluků jsou neúčinné, jelikož prokazatelně dochází k novým poruchám v místech nedávno provedené opravy
- vysprávky formou zálivky trhliny s následným zásypem drtí jsou tak četné, že vzniká souvislý „tankodrom“ na úsecích až 600m dlouhých
- silnice III/46414 byla poškozena provozem těžkých vozidel při skladování zeminy v bývalé pískovně v rámci výstavby dálnice D47. V současné době je také vytěžována těžkými vozidly v rámci zásobování a rozvozu výrobků z významného střediska zaměstnanosti zejména žen – pekárny a žampionárny v místní části Lhotka
- v oblasti Těškovic a Bítova nejsou téměř žádná pracovní místa, proto drtivá většina obyvatel v produktivním věku z těchto obcí, je nucena denně cestovat za prací (například do Ostravy, Bílovce, Studénky i dále), po těchto silnicích jak hromadnou dopravou tak vlastními prostředky a vlivem nerovností dochází k nadměrnému opotřebení vozidel a snížení kultury cestování v autobusech veřejné dopravy
- obyvatelé Bítova, Těškovic a Lubojat považují za diskriminační, že silnice po nichž je vedena těžká kamionová doprava z lomu Bohučovice, mají při opravách silnic přednost

Osobou oprávněnou zastupovat petiční výbor ve styku s příslušnými orgány byl určen:
Tomáš Richter – starosta obce Bítov

KATEGORIE - Archiv aktualit, Hasičské akce, Zahrádkářské akce | Bez komentářů »
27. 11. 2015


Vycházka údolím Seziny.

lhotskysplav

Sbor dobrovolných hasičů Lubojaty zve všechny občany ve státní svátek na

Vycházku údolím Seziny.

Sraz účastníků bude v úterý 17. 11. 2015 v 9:00 hodin u hasičské zbrojnice v Lubojatech.

Trasa vycházky povede směrem do Lhotky a dále údolím potoka Seziny až k rybníkům pod Zbyslavicemi. Zpáteční cesta bude upřesněna během pochodu.

S sebou si vezměte pořádnou svačinu, dostatek tekutin a hlavně dobrou náladu.
V případě nepříznivého počasí bude vycházka zrušena.
Předpokládaný návrat v odpoledních hodinách.

Případné informace podá pan Luděk Richter nebo Milan Kolenčík.

Kontrolní otázka a námět pro sázkychtivé účastníky vycházky.
Poteče korytem Seziny za zbyslavickými rybníky voda?
Správně tipující mohou být po návratu z vycházky odměněni 🙂

KATEGORIE - Archiv aktualit, Hasičské akce | Bez komentářů »
10. 11. 2015


Brigáda na místním hřišti 7.11.2015.

brigadaV sobotu 7.11.2015 pořádá SDH Lubojaty podzimní brigádu na místním hřišti a v okolí hasičárny.

Žádáme občany, kterým není lhostejný vzhled naší obce, aby se dostavili ráno v 8:00 na místní hřiště (hrábě si vezměte vlastní).

Občerstvení zajištěno.

Všem účastníkům brigády předem moc děkujeme.
Za SDH Lubojaty Milan Kolenčík

KATEGORIE - Archiv aktualit, Hasičské akce | Bez komentářů »
4. 11. 2015


SOUSTŘEDĚNÍ MLADÝCH HASIČŮ 2015 v rekreačním středisku Údolí Setiny.

taborhadinka2008_00068

Sbor dobrovolných hasičů Lubojaty pořádá v letošním roce opět
SOUSTŘEDĚNÍ MLADÝCH HASIČŮ
v rekreačním středisku Údolí Setiny (Pustá Polom).

Termín konání: 16.8. - 22.8.2015.

Cena pobytu jednoho účastníka:
členové SDH Lubojaty 1 100,- Kč
ostatní 1 300,-Kč


Cena zahrnuje oběd v ceně 70,- Kč/osoba/den a ubytování 80,- Kč/osoba/den, které si účtuje majitel tábora a dále náklady na zajištění snídaní, večeří ve vlastní režii a dále také na zabezpečení a přípravu programu pro děti. Každé dítě dostane tričko.

Peníze spolu s vyplněnou přihláškou odevzdejte nejpozději do 8.8.2014 panu Daliboru Hájkovi nebo Milanu Kolenčikovi. Přihlášku a případné další informace získate u pana Dalibora Hájka (Lubojaty č.49, tel..604660770) nebo u pana Milana Kolenčika (Lubojaty č.12, tel..606962362)

Přihlášku je možno stáhnout a vytisknout ZDE - PŘIHLÁŠKA NA SOUSTŘEDĚNÍ.
Kdo neodevzdá peníze a prohlášku do daného termínu,na soustředění nepojede.

Pro své dítě zajistěte prosím následující výbavu:
Spací pytel, oblečení (teplý oděv, náhradní oblečení pro případ promoknutí), pláštěnka, gumové holínky, obuv do vody, tenisky, plavky, ešus (plastová miska, talíř), hrnek na nápoje, lžíce, hygienické potřeby, ručník, svítilna, psací potřeby.
Kdo bude moci, nechť vezme navíc 3 vejce a něco sladkého (bábovka, buchty, štrúdl apod.).
Pozn.: Nahlaste prosím předem jakékoliv zdravotní omezení Vašeho dítěte (léky, alergie atd.) Také žádáme, abyste nenarušovali dětem průběh pobytu svými návštěvami.
Dopravu na místo a zpět si zajistí rodiče účastníků soustředění. Příjezd od Panského mlýna.
 

Sraz na místě v Údolí Setiny v neděli 16.8.2015 mezi 17. a 18. hodinou odpoledne
Vyzvednutí dětí v Údolí Setiny v sobotu 22.8.2014 mezi 10.a 11 hodinou dopoledne
 

KATEGORIE - Archiv aktualit, Hasičské akce | Bez komentářů »
19. 7. 2015


Poděkování za LUBOJATSKÉ OSLAVY 2015 aneb DEN LÉTAJÍCÍCH DRAVCŮ A CHODÍCÍCH SAVCŮ.

Děkuji všem organizátorům oslav z řad místních spolků, se kterými byla pro mne radost spolupracovat.
Poděkování patří také návštěvníkům akce, kteří se nenechali odradit deštěm ani zimou a v neposlední řadě děkuji paní M. Velké z městského Odboru kultury a sportu za zajištění finanční podpory naší oslavy.

Děkuji, Oldřich Němec.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Činnost myslivců, Hasičské akce, Mateřská škola, Zahrádkářské akce, Základní škola | Bez komentářů »
10. 7. 2015


Daj-li mi tu medaili nebo nedaj-li mi medaili?
My Vám ty medaile dáme a to 20. června 2015 na místním hřišti.

Podrobný program LUBOJATSKÝCH OSLAV 2015 aneb DNE LÉTAJÍCÍCH DRAVCŮ A CHODÍCÍCH SAVCŮ.

Sportem ku zdraví aneb soutěživost máme v krvi.

Čtyři sady medailí z obrázku jsou připraveny pro čtyři věkové kategorie dětí (do 5 let, 6-8 let, 9-11 let a 12-14 let), které se v sobotu 20. června 2015 v rámci Lubojatských oslav 2015 zúčastní soutěží na místním hřišti. Tyto soutěže budou probíhat v čase od 15:00 do 16:50 hodin.

Nyctea a jají dravci.

Skupina Nyctea by měla se svými dravci dorazit zhruba v 17:00 a setrvat v areálu hřiště až do večerních hodin.

Nakresli si svého dravce.

Pro dětí budou připraveny pomůcky na kreslení dravců a všechny kresby budou vystaveny v přírodní galerii U TŘÍ LIP. Všechna vystavující díla budou odměněná.

Je libo projet se na koni?

Zdarma v čase od 15:30 do 17:30 mohou být uspokojeni zájemci o pohled z koňského hřbetu.

Umělecké představení.

Působivé vystoupení Mladých a nadějných-čerstvé mízy bude předcházet ohňostroji, který pro Vás, podle světelných podmínek, odpálí vyškolení odborníci z řad SDH Lubojaty po 22:00 hodině.

Že nevyjde počasí?
Nevadí, postavíme stany, uděláme oheň a budeme křičet LIGUÉÉRE.

NESEĎTE DOMA A PŘIJĎTE SE POBAVIT.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Činnost myslivců, Hasičské akce, Mateřská škola, Zahrádkářské akce, Základní škola | Bez komentářů »
16. 6. 2015


Pozvánka na LUBOJATSKÉ OSLAVY 2015
aneb
DEN LÉTAJÍCÍCH DRAVCŮ A CHODÍCÍCH SAVCŮ.

plakatdravcisavci

Sbor dobrovolných hasičů Lubojaty, Český zahrádkářský svaz Lubojaty, Myslivecké sdružení Lubojaty-Olbramice a Fotbalový klub Lubojaty


pořádají dne 20. června 2015 od 15:00 hodin na místním hřišti

LUBOJATSKÉ OSLAVY 2015,
aneb
DEN LÉTAJÍCÍCH DRAVCŮ A CHODÍCÍCH SAVCŮ.


PROGRAM:
soutěže a hry pro děti,
statické ukázky i létání dravců skupiny Nyctea,
pro děti zdarma projížďky na koních,

nebude chybět ani vystoupení Mladých a nadějných, čerstvá míza,
ohňostroj a mnoho dalšího,
večer diskotéka.

Občerstvení je samozřejmost.
NA ČEPU BUDE I NEPASTEROVANÉ
A NEFILTROVANÉ PIVO Z ALBRECHTICKÉHO PIVOVARU.

TĚŠÍME SE NA VÁS.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Činnost myslivců, Hasičské akce, Zahrádkářské akce | Bez komentářů »
15. 6. 2015


Pozvánka na přednášku o Nepálu – 8. 5. 2015 v 18:00 hodin.

detisirotcince_nepal

Sbor dobrovolných hasičů a Český svaz zahrádkářů v Lubojatech

pořádají v pátek 8. 5. 2015 přednášku

NEPÁL


Přednášející: MUDr. Petr Fojtík a Mgr. Romana Řezníčková.
Místo konání: hasičárna SDH Lubojaty.
Začátek: 18:00 hodin.

Vstupné dobrovolné, výtěžek bude zaslán přímo do sirotčince nepálských dětí z obrázku.

Připraveno malé občerstvení.
SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Hasičské akce, Zahrádkářské akce | Bez komentářů »
4. 5. 2015


Návrh barvy na hasičárnu.

Výbor SDH Lubojaty by rád do 23. 5. 2015 dokončil stavební úpravy hasičárny po výměně vrat.
Pokud se chcete (neanonymně) zapojit do výběru barvy omítky, vyberte si z předložených návrhů svůj tip (nejpozději do neděle 10. 5. 2015) a napište ho do komentáře, nebo zašlete na email mi.ri@email.cz, nebo webmaster@lubojaty.cz.
Konečná barva omítky může být ve skutečnosti částečně odlišná od vyzařovací barvy na Vašem monitoru
Výbor SDH Lubojaty Vám děkuje za názor.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Hasičské akce | Jeden komentář »
3. 5. 2015


Turnaj v nohejbale na místním hřišti – 1. května 2015 od 14:00 hodin.

SDH Lubojaty pořádá v pátek 1. května 2015 od 14:00 hodin turnaj v nohejbale.
 

Startovné pro jednoho hráče činí 100,- Kč a v ceně startovného je občerstvení ve formě jednoho jídla a jednoho nápoje.
Složení jednotlivých týmů se bude losovat ve 14:00 hodin z přítomných zájemců o hru.


Jídlo a občerstvení je zajištěno i pro fanoušky.

Srdečně zvou pořadatelé z řad SDH Lubojaty.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Hasičské akce | Bez komentářů »
29. 4. 2015


Sběr železného šrotu a vyřazených elektrospotřebičů v Lubojatech a Lhotce.

sberzeleza2008_00010Sbor dobrovolných hasičů Lubojaty pořádá v sobotu 18. dubna 2014 od 8:30 hodin sběr železného šrotu a vyřazených elektrospotřebičů v Lubojatech a Lhotce.

V rámci projektu "Recyklujte s hasiči" se sběr týká i malých a velkých domácích spotřebičů – „vše, co lze zapojit do elektrické zásuvky, nebo funguje na baterie.“ (Více informací o Recyklujte s hasiči ZDE)

Pokud máte nějaký šrot nebo elektrospotřebiče ve větším množství, tak nám dejte prosím předem vědět.
Nejlépe telefonicky:
728 005 693, 773 747 272 nebo napište na email: mi.ri@email.cz.

SDH Lubojaty.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Hasičské akce | Bez komentářů »
13. 4. 2015


Pozvánka k brigádě na místním hřišti a hasičárně – 21. 3. 2015.

SDH Lubojaty společně s FK Lubojaty zvou všechny aktivní členy a příznivce na brigádu pro přípravu areálu hřiště na nadcházející sezónu a k úklidu hasičárny.

Brigáda se koná dne 21. března 2015 od 8:30 hodin.

Děkujeme za Vaší účast.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Hasičské akce | 4 koment. »
12. 3. 2015


Pozvánka na SPOLEČENSKÝ PLES 2015.

Sbor dobrovolných hasičů, Svaz zahrádkářů a Osadní výbor v Lubojatech

Vás srdečně zvou na

SPOLEČENSKÝ PLES

konaný dne 7. února 2015 v Kulturním domě v Tísku

začátek ve 20:00 hodin

hudba: EVYBAND

vstupné: 100,- Kč
vstupné s večeří: 180,- Kč
občerstvení a večeře zajištěna,
domácí bufet, tombola.

Předprodej vstupenek a rezervace míst v sobotu 31. ledna 2015 od 18:00 do 19:00 hodin v hospodě U Kováře

Zájemci o bezplatný odvoz mají možnost využít autobus:
- odjezd ze Lhotky 7. 2. 2015 v 19:20 hodin,
- odjezd z Lubojat 7. 2. 2015 v 19:30 hodin od obchodu,
- odjezd z Tísku od Kulturního domu 8. 2. 2015 ve 2:00 hod. a ve 3:00 hodiny.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Hasičské akce, Z činnosti osadního výboru, Zahrádkářské akce | Bez komentářů »
18. 1. 2015


Výroční valná hromada SDH Lubojaty 2015.

„Vlasti k prospěchu, Bohu ke cti, bližnímu k pomoci.“

Výbor sboru dobrovolných hasičů v Lubojatech
pořádá v sobotu 10. 1. 2015 v hasičské zbrojnici

VÝROČNÍ VALNOU HROMADU.

Začátek v 18.00 hodin.

Vladislav Kučera - sarosta sboru       Luděk Richter - velitel sboru

KATEGORIE - Archiv aktualit, Hasičské akce | Bez komentářů »
6. 1. 2015


Výzva organizačního výboru 1. ročníku MČR DH v TFA 2014 ostatním SDH.

Již potřetí zasílám výzvu organizačního výboru 1. ročníku MČR DH v TFA 2014 na nábor dobrovolníků pro tuto akci.

Potřebujeme stále doplnit muže do technické čety a také doplnit ženy - zapisovatelky.
celý článek..

KATEGORIE - Archiv aktualit, Hasičské akce | Bez komentářů »
10. 9. 2014


Sbor dobrovolných hasičů Lubojaty pořádá ve dnech 10. – 16. 8. 2014
SOUSTŘEDĚNÍ MLADÝCH HASIČŮ
v rekreačním středisku Údolí Setiny (Pustá Polom).

Přihlášku ve formátu pdf naleznete zde.

Termín konání: 10. - 16.8.2014
Cena pobytu jednoho účastníka: 1 100,- Kč
Cena zahrnuje oběd v ceně 70,- Kč/osoba/den a ubytování 80,- Kč/osoba/den, které si účtuje majitel tábora a dále náklady na zajištění snídaní, večeří ve vlastní režii a dále také na zabezpečení a přípravu programu pro děti.

Peníze spolu s vyplněnou přihláškou doručte nejpozději do 31.7.2014 panu Luďku Richterovi. Přihlášku a další informace případně podá pan Luděk Richter osobně (Lubojaty 91) nebo telefonicky na čísle 728 005 693.

Pro své dítě zajistěte prosím následující výbavu:
Spací pytel, oblečení (teplý oděv, náhradní oblečení pro případ promoknutí), pláštěnka, gumové holínky, obuv do vody, tenisky, plavky, ešus (plastová miska, talíř), hrnek na nápoje, lžíce, hygienické potřeby, ručník, svítilna, psací potřeby.
Kdo bude moci, nechť vezme navíc 3 vejce a něco sladkého (bábovka, buchty, štrúdl apod.), ať v úvodní den vyzkoušíme kuchařské umění maminek a babiček.

Pozn.: Nahlaste prosím předem jakékoliv zdravotní omezení Vašeho dítěte (léky, alergie atd.) Také žádáme, abyste nenarušovali dětem průběh pobytu svými návštěvami. Možnost návštěv nejlépe po předchozí domluvě s hlavním vedoucím a až po 17. hodině.

Dopravu na místo zajistí rodiče účastníků soustředění. Příjezd od Panského mlýna.
Sraz na místě v Údolí Setiny v neděli 10.8.2014 mezi 17:00 a 18:00 hodinou odpoledne
Návrat zpět do Lubojat v sobotu 16.8.2014 kolem 12:00 hodiny

KATEGORIE - Archiv aktualit, Hasičské akce | Bez komentářů »
16. 7. 2014


Sběr železného šrotu 2014.

SDH Lubojaty oznamuje občanům, že v sobotu 12. dubna bude v Lubojatech provádět sběr železného šrotu a bílé techniky.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Hasičské akce | Bez komentářů »
10. 4. 2014


Požární bezpečnost na plesech a akcích s větším počtem osob.

celý článek..

KATEGORIE - Archiv aktualit, Hasiči, Hasičské akce | Bez komentářů »
12. 2. 2014


Pozvánka na SPOLEČENSKÝ PLES 2014.

Sbor dobrovolných hasičů, Svaz zahrádkářů a Osadní výbor v Lubojatech

Vás srdečně zvou na

SPOLEČENSKÝ PLES

konaný dne 14. února 2014 v Kulturním domě v Tísku

začátek ve 20:00 hodin

hudba: DVT

vstupné: 100,- Kč
vstupné s večeří: 180,- Kč
občerstvení a večeře zajištěna,
bufet, tombola.

Předprodej vstupenek a rezervace míst v sobotu 8. února 2014 od 18:00 do 19:00 hodin v hospodě U Kováře

Zájemci o bezplatný odvoz mají možnost využít autobus:
- odjezd ze Lhotky 14. 2. 2014 v 19:20 hodin,
- odjezd z Lubojat 14. 2. 2014 v 19:30 hodin od obchodu,
- odjezd z Tísku od Kulturního domu 15. 2. 2014 ve 2:00 hod. a ve 3:00 hodiny.

TANEČNÍ STUDIO OSTRAVA a DANCE STUDIO OSTRAVA
Taneční pár Daniel VINCE a ANNA BANKOVá zatančí na plese okolo 20:30 - 21:00 hodiny
taneční pár kategorie Junior II-B – Latina semifinalisté MČR 2014

Daniel s Aničkou tančí spolu také dva roky, ze soutěží ve standardu i v latině pravidelně přivážejí finálová umístění, ve ST mají třídu C a v latině třídu B. 
Před více jak týdnem reprezentovali Ostravu na MČR v Hodoníně, kde v silně obsazené konkurenci 40-ti párů přivezli semifinále. Blahopřejeme.

Při vystoupení na Vašem plese zatančí 3 z těchto tanců (pár se domluví přímo na místě)
SAMBA, CHACHA, RUMBA, PASODOBLE, JIVE.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Hasičské akce, Z činnosti osadního výboru, Zahrádkářské akce | Bez komentářů »
21. 1. 2014


Výroční valná hromada SDH Lubojaty 10. ledna 2014.

celý článek..

KATEGORIE - Archiv aktualit, Hasičské akce | Bez komentářů »
29. 12. 2013


Poděkování za organizaci obecní slavnosti Rytíře Budislava z Lubojat.

Jménem osadního výboru děkuji všem organizátorům, pořadatelům a učinkujícím za spolupráci při přípravách a aktivní pomoc při konání oslav.

Poděkování patří i sponzorům oslav
Pekařství Illík spol. s r.o a Pneuservis Rudná s.r.o.,
kteří darovali ceny do soutěže v hodu vajíčkem a přetahování lanem.

Děkuji Oldřich Němec.pretahovanilanem

KATEGORIE - Akce FK Lubojaty, Archiv aktualit, Činnost myslivců, Hasičské akce, Z činnosti osadního výboru, Zahrádkářské akce | Bez komentářů »
4. 7. 2013


PROČ OSLAVY RYTÍŘE BUDISLAVA Z LUBOJAT A KDO TO VLASTNĚ BYL?

oslavybudislava_0 Známým historickým faktem je, že Budislav z Lubojat měl v roce 1276 soudní spor s opatem benediktinského kláštera hradišťského, knězem Budišem. A to z toho důvodů, že nechal bez souhlasu hradišťského opata vystavět v Lubojatech kapli, čímž se dotkl práv pustopolomské fary a zájmů hradišťského kláštera. Od Budislava to byl zcela jistě odvážný počin.
celý článek..

KATEGORIE - Akce FK Lubojaty, Činnost myslivců, Hasičské akce, Z činnosti osadního výboru, Zahrádkářské akce | Bez komentářů »
27. 6. 2013


Pozvánka na OBECNÍ SLAVNOST
RYTÍŘE BUDISLAVA Z LUBOJAT
29. června 2013.

plakatbudislavOsadní výbor Lubojaty, SDH Lubojaty, ČZS Lubojaty, MS Lubojaty-Olbramice a FK Lubojaty pořádají

OBECNÍ SLAVNOST RYTÍŘE BUDISLAVA Z LUBOJAT
celý článek..

KATEGORIE - Akce FK Lubojaty, Archiv aktualit, Činnost myslivců, Hasičské akce, Z činnosti osadního výboru, Zahrádkářské akce | Bez komentářů »
18. 6. 2013


Lubojatský společenský ples v Tísku 23. 2. 2013 – poděkování.

celý článek..

KATEGORIE - Archiv aktualit, Hasičské akce, Z činnosti osadního výboru, Zahrádkářské akce | Bez komentářů »
8. 3. 2013


function openCmp(event){ event.preventDefault(); event.stopPropagation(); scmp.open(); }}