Lubojaty

Oficiální stránky obce Lubojaty a … :-)

Občané Lubojat, podpořte svým podpisem PETICI Zastupitelstva obce Bítova.


Petiční listy můžete, do středy 2. 12. 2015, podepsat ve Večerce na Klinkách a v Hospodě u Kováře.

rozbitasilnice

Adresát:
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Rada kraje
Ul. 28.října 117
702 18 MORAVSKÁ OSTRAVA

Věc: PETICE - za zařazení silnic III/46414 z Bílovce (Údolí Mladých ) do Lubojat (místní část města Bílovce) a III/ 4656 z Lubojat do Bítova, do plánu oprav pro rok 2016.


Zastupitelstvo obce Bítov se, na základě svého usnesení číslo 2015/4/20 ze dne 20.dubna 2015, obrátilo dopisem na Správu silnic Moravskoslezského kraje, jako správce silnic, s žádostí o zařazení výše uvedených silnic do plánu celkových oprav vozovek silnic III třídy pro rok 2016. Oslovená organizace správy silnic ve svém stanovisku konstatuje, že při posuzování silnic v rámci celého území Moravskoslezského kraje, se srovnatelným dopravním významem, jsou silnice III/46414 a III/4656 hodnoceny jako dobré či lepší a k opravám proto dojde jen v případě dostatku finančních prostředků. Tento názor je pro nás nepřijatelný a proto se touto peticí obracíme na vedení Moravskoslezského kraje, jako vrcholný orgán vlastníka všech silnic III.třídy, které Správa silnic Moravskoslezského kraje udržuje.

Proto my níže podepsaní petenti žádáme, aby byly vlastníkem silnic, které jsou citovány v předmětu této petice, zodpovědně posouzeny naše argumenty a vedení MSK využilo všech svých pravomocí k nápravě dlouhodobě zanedbávané péče o stav výše citovaných silnic a prosadilo zařazení těchto silnic do plánu oprav pro rok 2016.

Z tohoto důvodu žádáme, aby při posuzování stavu citovaných silnic a jejich zařazení do plánu oprav v rámci dostupných finančních prostředků, bylo přihlíženo nejen ke stavebnímu stavu ( připouštíme, že jsou v rámci kraje i horší ), ale zejména k tomu, že;

- tyto silnice jsou jedinou možností pro dopravní spojení se správním, společenským a obchodně - hospodářským centrem oblasti – městem Bílovec, pro občany Těškovic, Bítova, Lubojat a Lhotky.
- poslední velké opravy na těchto komunikacích byly prováděny přibližně před 30 lety.
- soudržnost podkladních vrstev a obrusné vrstvy vozovky je v několika úsecích natolik porušena, že lokální vysprávky výtluků jsou neúčinné, jelikož prokazatelně dochází k novým poruchám v místech nedávno provedené opravy
- vysprávky formou zálivky trhliny s následným zásypem drtí jsou tak četné, že vzniká souvislý „tankodrom“ na úsecích až 600m dlouhých
- silnice III/46414 byla poškozena provozem těžkých vozidel při skladování zeminy v bývalé pískovně v rámci výstavby dálnice D47. V současné době je také vytěžována těžkými vozidly v rámci zásobování a rozvozu výrobků z významného střediska zaměstnanosti zejména žen – pekárny a žampionárny v místní části Lhotka
- v oblasti Těškovic a Bítova nejsou téměř žádná pracovní místa, proto drtivá většina obyvatel v produktivním věku z těchto obcí, je nucena denně cestovat za prací (například do Ostravy, Bílovce, Studénky i dále), po těchto silnicích jak hromadnou dopravou tak vlastními prostředky a vlivem nerovností dochází k nadměrnému opotřebení vozidel a snížení kultury cestování v autobusech veřejné dopravy
- obyvatelé Bítova, Těškovic a Lubojat považují za diskriminační, že silnice po nichž je vedena těžká kamionová doprava z lomu Bohučovice, mají při opravách silnic přednost

Osobou oprávněnou zastupovat petiční výbor ve styku s příslušnými orgány byl určen:
Tomáš Richter – starosta obce Bítov

KATEGORIE - Archiv aktualit, Hasičské akce, Zahrádkářské akceListopad 27th, 2015

Napsat komentář


Redakce lubojaty.cz si vyhrazuje právo mazat podle vlastního uvážení texty anonymní, urážlivé, agresivní, úmyslně komolené a také zjevné provokace.