Lubojaty

Oficiální stránky obce Lubojaty a … :-)

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V DISCIPLÍNÁCH – TFA 2014


VÝZVA PRO ČLENY SDH OKRESU NOVÝ JIČÍN

Vážení kolegové,
Okresní sdružení hasičů ČMS Nový Jičín spolupořádá v letošním roce 1. Mistrovství České republiky dobrovolných hasičů v disciplínách – TFA 2014 ("Toughest Firefighter Alive", volně přeloženo "Nejtvrdší hasič přežívá"). Ke zdárnému zajištění průběhu soutěže je nutno mimo jiné zajistit kvalitní technickou četu, jejíž členové se budou spolupodílet na výstavbě soutěžních drah, v průběhu soutěže budou vykonávat činnost na jednotlivých soutěžních úsecích a na závěr pomohou při demontáži překážek. Soutěž se uskuteční ve Štramberku v sobotu 4.10.2014, aktivní účast technické čety se předpokládá po dobu od 6:00 hodin do 16:00 hodin.

Má-li některý člen SDH okresu Nový Jičín zájem aktivně pomoci OSH Nový Jičín při zajištění výše uvedené akce, nechť obratem zašle vyplněnou přihlášku na OSH Nový Jičín, 741 01 Nový Jičín, Zborovská 5 nebo na e-mail osh.novyjicin@c-mail.cz (nejpozději do 14.9.2014).

K technické četě ještě potřebujeme zajistit 12 děvčat - zapisovatelek, které by dělaly doprovod závodníkům (přenášely záznamník závodníka mezi jednotlivými disciplínami) pouze po náměstí, do schodů a na Trúbu běží již závodník sám.


Děkuji za aktivní přístup SDH a podporu uvedené akce.
Stanislav Kotrc, starosta OSH Nový Jičín
 

KATEGORIE - Archiv aktualit, Soutěže hasičůZáří 1st, 2014

Napsat komentář


Redakce lubojaty.cz si vyhrazuje právo mazat podle vlastního uvážení texty anonymní, urážlivé, agresivní, úmyslně komolené a také zjevné provokace.