Lubojaty

Oficiální stránky obce Lubojaty a tvoje nebo moje :-)

PROČ OSLAVY RYTÍŘE BUDISLAVA Z LUBOJAT A KDO TO VLASTNĚ BYL?


oslavybudislava_0 Známým historickým faktem je, že Budislav z Lubojat měl v roce 1276 soudní spor s opatem benediktinského kláštera hradišťského, knězem Budišem. A to z toho důvodů, že nechal bez souhlasu hradišťského opata vystavět v Lubojatech kapli, čímž se dotkl práv pustopolomské fary a zájmů hradišťského kláštera. Od Budislava to byl zcela jistě odvážný počin.

Od roku 1276 se proto odvíjí veškeré výroční obecní slavnosti k založení obce, tak proč oslavovat Budislava nyní v roce 2013?

Pozoruhodnou skutečností je, že písemné prameny o Lubojatech po roce 1276 více než 100 let mlčí. A když mlčí historie, přichází na řadu fantazie.

V roce 1278, pouhé dva roky po soudním sporu Budislava, dochází k bitvě na Moravském poli, do které musel být pro svou odvahu samozřejmě povolán i rytíř Budislav z Lubojat, aby bojoval po boku českého krále Přemysla Otakara II. V této osudné bitvě však přichází o svůj život a následně i o majetek. Budislava z Lubojat po dlouhých sto let nepřevýšila žádná další výrazná osoba z dějin naší obce, z čehož pramení ona staletá historická odmlka.

Možná to ale bylo všechno úplně jinak, a protože od bitvy na Moravském poli letos uplyne 735 let, je to dostatečný důvod k tomu se sejít a vše probrat na obecní slavnosti.

A jestli má někdo pochybnosti o výše napsaném, možná bude mít na oslavách šanci zeptat se ducha rytíře Budislava z Lubojat, jak to bylo doopravdy.

KATEGORIE - Akce FK Lubojaty, Činnost myslivců, Hasičské akce, Z činnosti osadního výboru, Zahrádkářské akceČerven 27th, 2013

Napsat komentář


Redakce lubojaty.cz si vyhrazuje právo mazat podle vlastního uvážení texty anonymní, urážlivé, agresivní, úmyslně komolené a také zjevné provokace.

function openCmp(event){ event.preventDefault(); event.stopPropagation(); scmp.open(); }}