Lubojaty

Oficiální stránky obce Lubojaty a tvoje nebo moje :-)

nacházíte se v kategorii - Zahrádkářské akce

BRIGÁDA V AREÁLU KLUBOVNY ZAHRÁDKÁŘŮ.

brigadaobracenaČZS Lubojaty žádá své členy o účast na brigádě v areálu klubovny zahrádkářů

dne 16. dubna 2016 v 16:00 hodin
.

Výbor zahrádkářů předem děkuje všem účastníkům.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zahrádkářské akce | Bez komentářů »
1. 4. 2016


Informace členům ČZS Lubojaty o výroční členské schůzi.

jakchutnapodzim2008_00005

Výbor Českého zahrádkářského svazu v Lubojatech

Vás srdečně zve 9. dubna 2016 v hospodě U Kováře na

VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

Začátek v 18:30 hodin

Občerstvení je zajištěno.

Od 19:15 hodin beseda s Ing. Lenkou Vašíčkovou zahradnictví - Atelier- green Bílovec

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zahrádkářské akce | Bez komentářů »
30. 3. 2016


Prodej stromků k jarní výsadbě.

Firma JUKKA bude prodávat ve středu 23.března 2016 v době od 12:00 do 12:30 hod u samoobsluhy v Lubojatech

následující stromky k jarní výsadbě. Jabloně, hrušně, meruňky, nektarinky, broskve, odolné švestky vhodné na pálení, ryngle, blumy, třešně, višně, třešňovišně, oskeruše, keřové a stromkové rezistentní angrešty a rybízy, lísky, ostružiny, stolní vinnou révu, kanadské a čukotské borůvky, růže, rododendrony, azalky, převislé vrby, okrasné trávy, sazenice jahod , a jiné.

Více informací najdete na letácích ve Vašich poštovních schránkách.
JUKKA, s.r.o.
Lhotská 772, 68722 Ostrožská Nová Ves, CZ

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zahrádkářské akce | Bez komentářů »
16. 3. 2016


Pár informací k restům z roku 2015, takže info z pravěku :-) .

erblubojat_0pomnikkvetiny

1. Osazení květináčů u pomníku Obětem světových válek spolkem zahrádkářů Lubojat.
Poděkovat přísluší zahrádkářům, kteří na vlastní náklady osadili květináče před pomníkem u místní školy a prostřednictvím pana J. Nykše, který se v průběhu roku staral o zalévání zasazených rostlin a poděkování mu patří také, zajistili důstojný vzhled okolí pomníku.

2. Přednáška o Nepálu z 8. 5. 2015.
Výtěžek z dobrovolného vstupného na akci činil 2500,- Kč., z toho ČZS Lubojaty přispěl částkou 500,-Kč. a SDH Lubojaty přispěl taky částkou 500,-Kč.
nepal_0Celková suma 2500,- byla MUDr. Petrem Fojtíkem odeslána sirotčinci do Nepálu.
Poděkování patří Všem zúčastněným.

4. A ještě malá zmínka a poděkování manželům Pončíkovým, za jejich snahu zkrášlit veřejné prostranství naproti obchodu COOP v Lubojatech.

Děkuji,
Oldřich Němec.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Hasičské akce, Z činnosti osadního výboru, Zahrádkářské akce, Zajímavosti videa | Bez komentářů »
15. 1. 2016


Pozvánka na SPOLEČENSKÝ PLES 2016.

erblubojat_0

Sbor dobrovolných hasičů, Svaz zahrádkářů a Osadní výbor v Lubojatech

Vás srdečně zvou na
OBECNÍ PLES - přelet nad Alpami
SPOLEČENSKÝ PLES

v sobotu 13. února 2016 v KD v Tísku
začátek ve 20:00 hodin


hudba: EVYBAND
vstupné: 100,-Kč
vstupné s večeří: 180,-Kč
taneční vystoupení, domácí bufet, večeře, tombola

Předprodej vstupenek a rezervace míst v sobotu 6. února 2016 od 18:00 do 19:00 hodin v hospodě U Kováře

Zájemci o bezplatný odvoz mají možnost využít autobus:
- odjezd ze Lhotky 13. 2. 2016 v 19:20 hod.
- odjezd z Lubojat 13. 2. 2016 v 19:30 hod. od obchodu
- odjezd od KD 14. 2. 2016 ve 2:15 hod. a ve 3:15 hod.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Hasičské akce, Zahrádkářské akce | Bez komentářů »
14. 1. 2016


Vyjádření kraje k petici občanů požadující zařazení silnice III/46414 Bílovec – Lubojaty a silnice III/4656 Lubojaty – Bítov do plánu velkých oprav pro rok 2016.

erblubojat_0

Poděkování za sběr podpisů v obci Lubojaty patří zejména
paní P. Kovářové, L. Hájkové a H. Zdražilové.

Celkem 378 podpisů (Bítov 173, Těškovice 94, Lubojaty 111).

Mrzí mne, že se do organizace petice nezapojil místní OV a děkuji všem, kteří svým podpisem tuto petici podpořili
Oldřich Němec.

petice-sdelenimskraje1petice-sdelenimskraje2

KATEGORIE - Archiv aktualit, Hasičské akce, Zahrádkářské akce, Zajímavosti videa | Jeden komentář »
5. 1. 2016


Občané Lubojat, podpořte svým podpisem PETICI Zastupitelstva obce Bítova.

Petiční listy můžete, do středy 2. 12. 2015, podepsat ve Večerce na Klinkách a v Hospodě u Kováře.

rozbitasilnice

Adresát:
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Rada kraje
Ul. 28.října 117
702 18 MORAVSKÁ OSTRAVA

Věc: PETICE - za zařazení silnic III/46414 z Bílovce (Údolí Mladých ) do Lubojat (místní část města Bílovce) a III/ 4656 z Lubojat do Bítova, do plánu oprav pro rok 2016.


Zastupitelstvo obce Bítov se, na základě svého usnesení číslo 2015/4/20 ze dne 20.dubna 2015, obrátilo dopisem na Správu silnic Moravskoslezského kraje, jako správce silnic, s žádostí o zařazení výše uvedených silnic do plánu celkových oprav vozovek silnic III třídy pro rok 2016. Oslovená organizace správy silnic ve svém stanovisku konstatuje, že při posuzování silnic v rámci celého území Moravskoslezského kraje, se srovnatelným dopravním významem, jsou silnice III/46414 a III/4656 hodnoceny jako dobré či lepší a k opravám proto dojde jen v případě dostatku finančních prostředků. Tento názor je pro nás nepřijatelný a proto se touto peticí obracíme na vedení Moravskoslezského kraje, jako vrcholný orgán vlastníka všech silnic III.třídy, které Správa silnic Moravskoslezského kraje udržuje.

Proto my níže podepsaní petenti žádáme, aby byly vlastníkem silnic, které jsou citovány v předmětu této petice, zodpovědně posouzeny naše argumenty a vedení MSK využilo všech svých pravomocí k nápravě dlouhodobě zanedbávané péče o stav výše citovaných silnic a prosadilo zařazení těchto silnic do plánu oprav pro rok 2016.

Z tohoto důvodu žádáme, aby při posuzování stavu citovaných silnic a jejich zařazení do plánu oprav v rámci dostupných finančních prostředků, bylo přihlíženo nejen ke stavebnímu stavu ( připouštíme, že jsou v rámci kraje i horší ), ale zejména k tomu, že;

- tyto silnice jsou jedinou možností pro dopravní spojení se správním, společenským a obchodně - hospodářským centrem oblasti – městem Bílovec, pro občany Těškovic, Bítova, Lubojat a Lhotky.
- poslední velké opravy na těchto komunikacích byly prováděny přibližně před 30 lety.
- soudržnost podkladních vrstev a obrusné vrstvy vozovky je v několika úsecích natolik porušena, že lokální vysprávky výtluků jsou neúčinné, jelikož prokazatelně dochází k novým poruchám v místech nedávno provedené opravy
- vysprávky formou zálivky trhliny s následným zásypem drtí jsou tak četné, že vzniká souvislý „tankodrom“ na úsecích až 600m dlouhých
- silnice III/46414 byla poškozena provozem těžkých vozidel při skladování zeminy v bývalé pískovně v rámci výstavby dálnice D47. V současné době je také vytěžována těžkými vozidly v rámci zásobování a rozvozu výrobků z významného střediska zaměstnanosti zejména žen – pekárny a žampionárny v místní části Lhotka
- v oblasti Těškovic a Bítova nejsou téměř žádná pracovní místa, proto drtivá většina obyvatel v produktivním věku z těchto obcí, je nucena denně cestovat za prací (například do Ostravy, Bílovce, Studénky i dále), po těchto silnicích jak hromadnou dopravou tak vlastními prostředky a vlivem nerovností dochází k nadměrnému opotřebení vozidel a snížení kultury cestování v autobusech veřejné dopravy
- obyvatelé Bítova, Těškovic a Lubojat považují za diskriminační, že silnice po nichž je vedena těžká kamionová doprava z lomu Bohučovice, mají při opravách silnic přednost

Osobou oprávněnou zastupovat petiční výbor ve styku s příslušnými orgány byl určen:
Tomáš Richter – starosta obce Bítov

KATEGORIE - Archiv aktualit, Hasičské akce, Zahrádkářské akce | Bez komentářů »
27. 11. 2015


Jak chutná podzim 2015.

jakchutnapodzim_2013_029

Český zahrádkářský svaz Lubojaty

pořádá v NEDĚLI 20.9. 2015 od 14:00 hodin
v Klubovně zahrádkářů tradiční výstavu

Jak chutná podzim.

Na akci uvidíte květiny, ovoce a zeleninu z našich zahrádek.
Obrázky a výrobky dětí naší školy.

Můžete si zde zakoupit i květinové dekorace ze zahradnictví JASMÍN paní Evy Spillerové ze Slatiny.


Občerstvení: bílý a červený burčák, různé druhy moravských vín, bramborové placky, topinky a překvapení.

Své výpěstky můžete přinést v SOBOTU od 17:00 – 19:00 hodin do Klubovny zahrádkářů .

Na Vaši účast se těší zahrádkáři.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zahrádkářské akce | Bez komentářů »
11. 9. 2015


Pozvánka na PŮLENÍ LÉTA 2015.

obecnioslavy2014_019

Zahrádkáři Lubojat pořádají dne 8. 8. 2015 v areálu Klubovny zahrádkářů

PŮLENÍ LÉTA

Začátek: v 15:00 hodin,

uzené makrely a klobásy, čepované pivo Radegast a kvasnicový Ležák 14° z minipivovaru Slezan.

Malování dětí na obličej – ZDARMA
Na malé i větší děti se těší klaun Knoflík.

Srdečně zvou zahrádkáři Lubojat.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zahrádkářské akce | Bez komentářů »
30. 7. 2015


Poděkování za LUBOJATSKÉ OSLAVY 2015 aneb DEN LÉTAJÍCÍCH DRAVCŮ A CHODÍCÍCH SAVCŮ.

Děkuji všem organizátorům oslav z řad místních spolků, se kterými byla pro mne radost spolupracovat.
Poděkování patří také návštěvníkům akce, kteří se nenechali odradit deštěm ani zimou a v neposlední řadě děkuji paní M. Velké z městského Odboru kultury a sportu za zajištění finanční podpory naší oslavy.

Děkuji, Oldřich Němec.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Činnost myslivců, Hasičské akce, Mateřská škola, Zahrádkářské akce, Základní škola | Bez komentářů »
10. 7. 2015


Daj-li mi tu medaili nebo nedaj-li mi medaili?
My Vám ty medaile dáme a to 20. června 2015 na místním hřišti.

Podrobný program LUBOJATSKÝCH OSLAV 2015 aneb DNE LÉTAJÍCÍCH DRAVCŮ A CHODÍCÍCH SAVCŮ.

Sportem ku zdraví aneb soutěživost máme v krvi.

Čtyři sady medailí z obrázku jsou připraveny pro čtyři věkové kategorie dětí (do 5 let, 6-8 let, 9-11 let a 12-14 let), které se v sobotu 20. června 2015 v rámci Lubojatských oslav 2015 zúčastní soutěží na místním hřišti. Tyto soutěže budou probíhat v čase od 15:00 do 16:50 hodin.

Nyctea a jají dravci.

Skupina Nyctea by měla se svými dravci dorazit zhruba v 17:00 a setrvat v areálu hřiště až do večerních hodin.

Nakresli si svého dravce.

Pro dětí budou připraveny pomůcky na kreslení dravců a všechny kresby budou vystaveny v přírodní galerii U TŘÍ LIP. Všechna vystavující díla budou odměněná.

Je libo projet se na koni?

Zdarma v čase od 15:30 do 17:30 mohou být uspokojeni zájemci o pohled z koňského hřbetu.

Umělecké představení.

Působivé vystoupení Mladých a nadějných-čerstvé mízy bude předcházet ohňostroji, který pro Vás, podle světelných podmínek, odpálí vyškolení odborníci z řad SDH Lubojaty po 22:00 hodině.

Že nevyjde počasí?
Nevadí, postavíme stany, uděláme oheň a budeme křičet LIGUÉÉRE.

NESEĎTE DOMA A PŘIJĎTE SE POBAVIT.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Činnost myslivců, Hasičské akce, Mateřská škola, Zahrádkářské akce, Základní škola | Bez komentářů »
16. 6. 2015


Pozvánka na LUBOJATSKÉ OSLAVY 2015
aneb
DEN LÉTAJÍCÍCH DRAVCŮ A CHODÍCÍCH SAVCŮ.

plakatdravcisavci

Sbor dobrovolných hasičů Lubojaty, Český zahrádkářský svaz Lubojaty, Myslivecké sdružení Lubojaty-Olbramice a Fotbalový klub Lubojaty


pořádají dne 20. června 2015 od 15:00 hodin na místním hřišti

LUBOJATSKÉ OSLAVY 2015,
aneb
DEN LÉTAJÍCÍCH DRAVCŮ A CHODÍCÍCH SAVCŮ.


PROGRAM:
soutěže a hry pro děti,
statické ukázky i létání dravců skupiny Nyctea,
pro děti zdarma projížďky na koních,

nebude chybět ani vystoupení Mladých a nadějných, čerstvá míza,
ohňostroj a mnoho dalšího,
večer diskotéka.

Občerstvení je samozřejmost.
NA ČEPU BUDE I NEPASTEROVANÉ
A NEFILTROVANÉ PIVO Z ALBRECHTICKÉHO PIVOVARU.

TĚŠÍME SE NA VÁS.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Činnost myslivců, Hasičské akce, Zahrádkářské akce | Bez komentářů »
15. 6. 2015


ZÁJEZD ZAHRÁDKÁŘŮ Z LUBOJAT

zajezdzahradkaru2015

sobota 13.6. 2015
odjezd 8:00 hodin od obchodu


PROGRAM :
Hrad Sovinec
Arboretum – 3 000 druhů rostlin

Máte možnost se přihlásit ve VEČERCE NA KLINKÁCH do středy 10. 6. 2015

Platba :
Členové ČZS - 50,- Kč + vstupy na hrad a do arboreta Paseka
Ostatní 150,- Kč + vstupy na hrad a do arboreta Paseka
 

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zahrádkářské akce | Bez komentářů »
3. 6. 2015


Pozvánka na přednášku o Nepálu – 8. 5. 2015 v 18:00 hodin.

detisirotcince_nepal

Sbor dobrovolných hasičů a Český svaz zahrádkářů v Lubojatech

pořádají v pátek 8. 5. 2015 přednášku

NEPÁL


Přednášející: MUDr. Petr Fojtík a Mgr. Romana Řezníčková.
Místo konání: hasičárna SDH Lubojaty.
Začátek: 18:00 hodin.

Vstupné dobrovolné, výtěžek bude zaslán přímo do sirotčince nepálských dětí z obrázku.

Připraveno malé občerstvení.
SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Hasičské akce, Zahrádkářské akce | Bez komentářů »
4. 5. 2015


Tipovací soutěž.
Jaká bude teplota vzduchu na krmášovou neděli
26. dubna 2015 v 15:15 hodin?

teploměr na klubovně zahrádkářů

Dejte si svůj tip (je to zdarma) - trochu napětí, trochu recese a trošku té zábavy nemůže uškodit.

Čidlo digitálního teploměru bude umístěno ve štítu klubovny zahrádkářů cca 5 centimetrů od stěny (viz. foto) a tím pádem bude teplota značně ovlivněna slunečním svitem.

tricko_no2012Co můžete vyhrát?
1. místo. Tričko z akce netradiční Olympiáda 2012.
2. místo. Čepované pivo.
3. místo? Jestli vůbec bude :-).

Tričko si musí tipující převzít osobně v Klubovně zahrádkářů a to nejpozději do 15:30 hodin téhož dne. Po uplynutí tohoto limitu se o cenu může ucházet další soutěžící s nejpřesnějším tipem.
Pokud přesnou teplotu vzduchu neuhádne nikdo z tipujících a dva z nejblíže tipujících budou mít shodný odstup, o vítězi rozhodne los s mincí. Panna bude pro teplotu do plusu a orel pro teplotu do mínusu.

Tipy ve ºC zaokrouhlené na jedno desetinné místo můžete posílat do

pátku 24.4. 2015 24:00 hodin

na email czslubojaty@seznam.cz, nebo do stejného termínu napsat do komentáře tohoto příspěvku.
Shodné tipy nejsou povoleny.

Seznam tipujících, - aktualizováno 24. dubnu 2015 v 24:00 hodin.
 
Pořadí Jméno (iniciály) Tip ºC Datum a čas dodání tipu
1. Z. R. 18.4 16. 4. 2015 - 16:18 hodin
2. P. L. 32,0 17. 4. 2015 - 21:00 hodin
3. J. B. 34,0 17. 4. 2015 - 21:00 hodin
4. A. R. 17,0 17. 4. 2015 - 22:17 hodin
5. O. N. 31,4 18. 4. 2015 - 13:25 hodin
6. D. N. 27,8 19. 4. 2015 - 13:00 hodin
7. L. R. 27,0 23. 4. 2015 - 20:50 hodin
8. D. H. 26,2 24. 4. 2015 - 5:39 hodin
9. K. N. 27,5 24. 4. 2015 - 19:39 hodin
10. J. L. 28,0 24. 4. 2015 - 21:20 hodin
11. J. N. 16,8 24. 4. 2015 - 21:21 hodin
12. L. S. 19,2 24. 4. 2015 - 21:22 hodin
13. P. L. 22,2 24. 4. 2015 - 21:26 hodin
14. M. L. 20,0 24. 4. 2015 - 21:30 hodin
15. O. B. 15,0 24. 4. 2015 - 21:40 hodin
16. P. P. 24,6 24. 4. 2015 - 23:10 hodin
17. P. S. 30,2 24. 4. 2015 - 23:40 hodin

Do tipovací akce Vás zve ČZS Lubojaty.
V případě neshod mají pořadatelé právo konečného rozhodnutí.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zahrádkářské akce | Bez komentářů »
16. 4. 2015


Pozvánka na SPOLEČENSKÝ PLES 2015.

Sbor dobrovolných hasičů, Svaz zahrádkářů a Osadní výbor v Lubojatech

Vás srdečně zvou na

SPOLEČENSKÝ PLES

konaný dne 7. února 2015 v Kulturním domě v Tísku

začátek ve 20:00 hodin

hudba: EVYBAND

vstupné: 100,- Kč
vstupné s večeří: 180,- Kč
občerstvení a večeře zajištěna,
domácí bufet, tombola.

Předprodej vstupenek a rezervace míst v sobotu 31. ledna 2015 od 18:00 do 19:00 hodin v hospodě U Kováře

Zájemci o bezplatný odvoz mají možnost využít autobus:
- odjezd ze Lhotky 7. 2. 2015 v 19:20 hodin,
- odjezd z Lubojat 7. 2. 2015 v 19:30 hodin od obchodu,
- odjezd z Tísku od Kulturního domu 8. 2. 2015 ve 2:00 hod. a ve 3:00 hodiny.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Hasičské akce, Z činnosti osadního výboru, Zahrádkářské akce | Bez komentářů »
18. 1. 2015


Pozvánka na tradiční výstavu
Jak chutná podzim 28. září 2014.

img00032

Český zahrádkářský svaz Lubojaty pořádá v Klubovně zahrádkářů tradiční výstavu

Jak chutná podzim

v neděli 28. září 2014 od 14:00 hodin

Na akci uvidíte květiny, ovoce a zeleninu z našich zahrádek, obrázky a výrobky dětí MŠ a ZŠ LUBOJATY.

Součástí výstavy bude také ochutnávka domácích výrobků:
marmelád, zavařenin, sýrů, sušeného ovoce a další.


Občerstvení:
bílý a červený burčák, různé druhy moravských vín, langoše a topinky s pomazánkou.

Své výpěstky na výstavu a domácí výrobky na ochutnání můžete přinést v sobotu od 18:00 – 19:00 hodin .

NA VAŠI ÚČAST SE TĚŠÍ ZAHRÁDKÁŘI.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zahrádkářské akce | Bez komentářů »
18. 9. 2014


Pozvánka na PŮLENÍ LÉTA 2014.

pulenileta2008_00018

ZAHRÁDKÁŘI LUBOJAT

pořádají dne 2.8.2014

v areálu Klubovny zahrádkářů

PŮLENÍ LÉTA

Začátek v 15:00 hodin

Od 17,00 hodin :
ukázka výcviku psů / kynolog. klub Velké Albrechtice /
Pro děti jsou připraveny hry , soutěže a překvapení…

Občerstvení:
uzené makrely a klobásy, kvasnicové pivo Slezan.

SRDEČNĚ ZVOU ZAHRÁDKÁŘI LUBOJAT

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zahrádkářské akce | Bez komentářů »
21. 7. 2014


ČZS Lubojaty pořádá ve čtvrtek 8. května 2014 zájezd do Polska.

goczalkowice PROGRAM

Odjezd: od obchodu - Lubojaty v 7:30 hodin, zastávka Lhotka v 7:35 hodin, zastávka Klimkovice v 7:45 hodin

Zahradní centrum KAPIAS Goczalkowice - prohlídka, prodej, restaurace od 10,00 hodin.
Zahrady Pudelko - Pisarzowice, prohlídka, prodej, cukrárna od 9,00 hodin.

Příjezd: do 17:00 hodin.

Termín přihlášení do 30.4. ve večerce u H. Zdražilové, ve škole u L. Broskevičové nebo na e-mail zslubojaty@centrum.cz

Přihláška

Jména přihlášených

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………Členové ČZS : zdarma, podmínkou jsou zaplacené členské příspěvky na rok 2014.
Ostatní : 200,- Kč

Podpis :…………………………………………………………………

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zahrádkářské akce | Bez komentářů »
15. 4. 2014


BRIGÁDA V AREÁLU KLUBOVNY ZAHRÁDKÁŘŮ

ČZS Lubojaty oznamuje svým členům, že v sobotu 12. dubna 2014 od 18:00 hodin pořádá brigádu v areálu klubovny zahrádkářů.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zahrádkářské akce | Bez komentářů »
10. 4. 2014


Prodej stromků k jarní výsadbě v Lubojatech.

Firma JUKKA bude prodávat
ve čtvrtek 17.dubna 2014 v době od 12:00 do 12:30 hodin

u hlavní příjezdové cesty z Bílovce, v Lubojatech u samoobsluhy, následující stromky k jarní výsadbě.
Jabloně, hrušně, meruňky, nektarinky, broskve, odolné švestky vhodné na pálení, ryngle, blumy, třešně, višně, třešňovišně, oskeruše, keřové a stromkové rezistentní angrešty a rybízy, lísky, ostružiny, stolní vinnou révu, kanadské a čukotské borůvky, růže, rododendrony, azalky, převislé vrby, okrasné trávy, sazenice jahod , a jiné.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zahrádkářské akce | Bez komentářů »
10. 4. 2014


Pozvánka na výroční členskou schůzi
ČZS Lubojaty.

podzim2011_047Výbor Českého zahrádkářského svazu v Lubojatech zve všechny své členy

v sobotu 15. března 2014
do hospody U Kováře na

VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

Začátek v 18:00 hodin.


Občerstvení zajištěno.

Od 19,00 hodin bude přednáška paní Lenky Vašíčkové ze zahradnictví – Atelier – green Bílovec.
Můžete se těšit na zajímavosti v pěstování a ošetřování rostlin.
Budete mít možnost si některé byliny, trvalky, cibuloviny zakoupit.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zahrádkářské akce | Bez komentářů »
11. 3. 2014


Pozvánka na SPOLEČENSKÝ PLES 2014.

Sbor dobrovolných hasičů, Svaz zahrádkářů a Osadní výbor v Lubojatech

Vás srdečně zvou na

SPOLEČENSKÝ PLES

konaný dne 14. února 2014 v Kulturním domě v Tísku

začátek ve 20:00 hodin

hudba: DVT

vstupné: 100,- Kč
vstupné s večeří: 180,- Kč
občerstvení a večeře zajištěna,
bufet, tombola.

Předprodej vstupenek a rezervace míst v sobotu 8. února 2014 od 18:00 do 19:00 hodin v hospodě U Kováře

Zájemci o bezplatný odvoz mají možnost využít autobus:
- odjezd ze Lhotky 14. 2. 2014 v 19:20 hodin,
- odjezd z Lubojat 14. 2. 2014 v 19:30 hodin od obchodu,
- odjezd z Tísku od Kulturního domu 15. 2. 2014 ve 2:00 hod. a ve 3:00 hodiny.

TANEČNÍ STUDIO OSTRAVA a DANCE STUDIO OSTRAVA
Taneční pár Daniel VINCE a ANNA BANKOVá zatančí na plese okolo 20:30 - 21:00 hodiny
taneční pár kategorie Junior II-B – Latina semifinalisté MČR 2014

Daniel s Aničkou tančí spolu také dva roky, ze soutěží ve standardu i v latině pravidelně přivážejí finálová umístění, ve ST mají třídu C a v latině třídu B. 
Před více jak týdnem reprezentovali Ostravu na MČR v Hodoníně, kde v silně obsazené konkurenci 40-ti párů přivezli semifinále. Blahopřejeme.

Při vystoupení na Vašem plese zatančí 3 z těchto tanců (pár se domluví přímo na místě)
SAMBA, CHACHA, RUMBA, PASODOBLE, JIVE.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Hasičské akce, Z činnosti osadního výboru, Zahrádkářské akce | Bez komentářů »
21. 1. 2014


Pozvánka na zahrádkářskou akci – Jak chutná podzim 2013.

img00032

Český zahrádkářský svaz Lubojaty

pořádá v sobotu 5. října 2013 od 14:00 hodin v Klubovně zahrádkářů tradiční výstavu

Jak chutná podzim.


Na akci uvidíte květiny, ovoce a zeleninu z našich zahrádek.
Obrázky a výrobky dětí naší školy.

Občerstvení: bílý a červený burčák, různé druhy moravských vín, bramborové placky, topinky .

Můžete se také těšit na obraz, který byl vytvořen na OBECNÍ SLAVNOSTI RYTÍŘE BUDISLAVA Z LUBOJAT a na fotokoláž jeho autorů.

Své výpěstky můžete přinést
v pátek od 18:00 – 19:00 hodin
do Klubovny zahrádkářů.


Na Vaši účast se těší zahrádkáři.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zahrádkářské akce | Bez komentářů »
26. 9. 2013


Pozvánka na PŮLENÍ LÉTA 2013.

pulenileta2010_00029Zahrádkáři Lubojat pořádají
dne 27. července 2013 v areálu Klubovny zahrádkářů

PŮLENÍ LÉTA

Začátek v 15 hodin

Program:
od 16:00 hodin prodej uzených makrel a klobás
od 17:00 hodin ukázka výcviku koní stáje Athos Lubojaty.
Po vystoupení – projížďky pro děti zdarma.

Občerstvení :
uzené makrely a klobásy, čepované pivo Radegast
a kvasnicový Ležák 14° z minipivovaru Slezan..

Srdečně zvou zahrádkáři Lubojat.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zahrádkářské akce | Bez komentářů »
15. 7. 2013


Poděkování za organizaci obecní slavnosti Rytíře Budislava z Lubojat.

Jménem osadního výboru děkuji všem organizátorům, pořadatelům a učinkujícím za spolupráci při přípravách a aktivní pomoc při konání oslav.

Poděkování patří i sponzorům oslav
Pekařství Illík spol. s r.o a Pneuservis Rudná s.r.o.,
kteří darovali ceny do soutěže v hodu vajíčkem a přetahování lanem.

Děkuji Oldřich Němec.pretahovanilanem

KATEGORIE - Akce FK Lubojaty, Archiv aktualit, Činnost myslivců, Hasičské akce, Z činnosti osadního výboru, Zahrádkářské akce | Bez komentářů »
4. 7. 2013


PROČ OSLAVY RYTÍŘE BUDISLAVA Z LUBOJAT A KDO TO VLASTNĚ BYL?

oslavybudislava_0 Známým historickým faktem je, že Budislav z Lubojat měl v roce 1276 soudní spor s opatem benediktinského kláštera hradišťského, knězem Budišem. A to z toho důvodů, že nechal bez souhlasu hradišťského opata vystavět v Lubojatech kapli, čímž se dotkl práv pustopolomské fary a zájmů hradišťského kláštera. Od Budislava to byl zcela jistě odvážný počin.
celý článek..

KATEGORIE - Akce FK Lubojaty, Činnost myslivců, Hasičské akce, Z činnosti osadního výboru, Zahrádkářské akce | Bez komentářů »
27. 6. 2013


Pozvánka na OBECNÍ SLAVNOST
RYTÍŘE BUDISLAVA Z LUBOJAT
29. června 2013.

plakatbudislavOsadní výbor Lubojaty, SDH Lubojaty, ČZS Lubojaty, MS Lubojaty-Olbramice a FK Lubojaty pořádají

OBECNÍ SLAVNOST RYTÍŘE BUDISLAVA Z LUBOJAT
celý článek..

KATEGORIE - Akce FK Lubojaty, Archiv aktualit, Činnost myslivců, Hasičské akce, Z činnosti osadního výboru, Zahrádkářské akce | Bez komentářů »
18. 6. 2013


Jaká bude teplota vzduchu na krmášovou neděli 21. dubna 2013 v 15:15 hodin?
Naměřeno bylo 30.9 ºC a vítězem se stal L.S. s tipem 31.0 ºC

teploměr na klubovně zahrádkářů
Pivní cena v ruce  vítěze tipovací soutěže celý článek..

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zahrádkářské akce | Jeden komentář »
15. 4. 2013


Pozvánka členům ČZS Lubojaty na výroční členskou schůzi 2013.

podzim2011_047Výbor Českého zahrádkářského svazu v Lubojatech
Vás srdečně zve 13. dubna 2013 v hospodě U Kováře na

VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

Začátek v 18:00 hodin.

Občerstvení je zajištěno.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zahrádkářské akce | Bez komentářů »
8. 4. 2013


function openCmp(event){ event.preventDefault(); event.stopPropagation(); scmp.open(); }}