Lubojaty

Oficiální stránky obce Lubojaty a … :-)

Návrh podmínek pro vyvěšování plakátů a hlášení v místním rozhlase.


1. Plakátování
Odbor kultury a sportu navrhuje změnu ceníku a pravidel pro plakátování na plakátovacích plochách na území města a jeho místních částí.

Ke zvýšení pružnosti výlepu plakátů navrhujeme, aby si každý subjekt, který vyvíjí na území města činnost na poli kultury, sportu či společenských aktivit měl možnost na plochu nalepit plakáty sám a při případném stržení vandalem či poškození povětrnostními vlivy tyto operativně nahradit, na vlastní náklady a vlastními silami.

Ostatní subjekty např. z jiných měst by měly dle Ceníku možnost využít plakátovacích ploch se zajištěním výlepu ze strany města v termínu vždy kolem 1. pondělí v měsíci.

Město Bílovec by jednou měsíčně provedlo na své náklady údržbu ploch - odstranění starých a neplatných plakátů, případně odstranění kovových částic či spon z dřevěných ploch.

V době komunálních voleb budou stanovena pravidla pro výlep operativně. Plakátování v době ostatních voleb bude posuzováno jako plakátování
komerční, dle platného ceníku.

Odbor KaS navrhuje pro tyto subjekty ceny za výlep
Formát A3 (297 x 420 mm), A2 ( 420 x 594) mm 30,- Kč/1 plakát
Formát A1 (594 x 841mm) 40,- Kč/1 plakát

V Bílovci se nachází celkem 12 plakátovacích ploch. Ve městě 4, v místních částech 8. Propagaci akcí za území města považujeme celkově za dobrou, a to vzhledem k rozšiřujícím se informačním technologiím, internetu a zasílání Bíloveckého zpravodaje do každé domácnosti zdarma. Plakátování na venkovní plochy se stává činností okrajově doplňkovou.

V současné době jsme vysledovali pokles zájmu o plakátování ze strany cizích subjektů. Důvodem jsou již výše uvedené skutečnosti. Cena za výlep 1 plakátu libovolné velikosti je v současné době stanovena na 15 Kč. Okruh výlepu - všech 12 ploch Bílovec a místní části - čítá bezmála 50 km. Pracovní úkon trvá v závislosti na povětrnostních podmínkách 4-5 hodin. Službu nám zajišťuje firma Slumbi.

V porovnání s jinými městy máme cenu za plakátování velmi nízkou. Zvýšením kopírujeme např. Studénku, Odry. Zvýšením ceny docílíme zajištění větší rentability námi poskytované služby. Zvýšení ceny v žádném případě se nedotkne místních subjektů ani místních částí. Zvýšení ceny v žádném případě nebude znamenat pokles zájmu o plakátování.

2. Hlášení městským rozhlase
Informace ze strany města a ostatních veřejných institucí, popř. informace o akcích pořádaných zájmovými subjekty ve městě, jsou vyhlašovány ZDARMA, dle potřeby a po dohodě s odborem kultury a sportu.

Komerční hlášení je dosud prováděno v ceně 30 Kč/1 hlášení. Díky nízké ceně mají mnohdy firmy sklony toto medium využívat jako levnou reklamu v neomezeném množství. Navrhujeme proto cenu zvýšit a omezit maximálním počtem hlášení na 3 za týden.
Navrhovaná cena: 70 Kč/ 1 hlášení v rozsahu max. 3x týdně

Odbor kultury a sportu si vyhrazuje právo hlášení upravit v případě, že je příliš obsáhlé nebo zcela odmítnout, např. je-li hlášení urážlivé, zesměšňující, pobuřující apod. nebo zcela nevhodné pro městský rozhlas.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor, Z činnosti osadního výboruBřezen 23rd, 2016

Napsat komentář


Redakce lubojaty.cz si vyhrazuje právo mazat podle vlastního uvážení texty anonymní, urážlivé, agresivní, úmyslně komolené a také zjevné provokace.