Lubojaty

Oficiální stránky obce Lubojaty a … :-)

Zápis ze schůze Osadního výboru Lubojat ze dne 14. 3. 2016.


Přítomni:
Bartolotti Václav
Beleš Emil
Frkal Petr ml.
Němec Oldřich

1. Přípojka vody na hřiště. OV nemá připomínky k dokumentaci.

2. OV souhlasí s novými podmínkami plakátování na plakátovacích plochách města a hlášení v místním rozhlase.
Nové podmínky jsou součástí zápisu viz. níže. NÁVRH PODMÍNEK

3. Dopis p. Fričky týkající se zídky okolo hřbitova v Lubojatech vzal OV na vědomí. Zídka je majetkem církve, a proto OV doporučuje, aby se p. Frička obrátil na majitele zídky.

4. OV dále hledá zájemce o hlášení v místním rozhlase. Pokud by měl někdo z občanů zájem tuto činnost vykonávat nechť kontaktuje kteréhokoliv člena OV.

5. Od 1.4.2016 bude možno ukládat bioodpad (tráva a listí) ve stejném rozsahu jako v roce 2015. Tj. do dřevěné ohrádky na kluzišti. Prosíme občany o udržování pořádku v okolí, a pokud bude ohrádka přeplněna, aby vyčkali s uložením bioodpadu na její vyprázdnění.

6. OV zajišťuje oslavy 740 let Lubojat.
Zodpovídá za OV p. Bartolotti.

7. OV eviduje stížnost občanů na nově vybudovaný chodník u „p. Ruska“, kde v horní části chodníků je velký boční náklon cca 12% ve směru ke komunikaci.

8.OV žádá přeměření a sjednání nápravy s umístěním střední dělící čáry v nepřehledné zatáčce domu čp. 48 na hlavní komunikaci.

9. Příští schůze OV 11. 4. 2016 v 18:00

V Lubojatech 14. 3. 2016 Zapsal: Petr Frkal

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OVBřezen 23rd, 2016

Napsat komentář


Redakce lubojaty.cz si vyhrazuje právo mazat podle vlastního uvážení texty anonymní, urážlivé, agresivní, úmyslně komolené a také zjevné provokace.