Lubojaty

Oficiální stránky obce Lubojaty a tvoje nebo moje :-)

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENI MĚSTA BÍLOVCE – DOMOV PRO SENIORY – OSOBNÍ ASISTENCE – DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU.


index-1V případě zájmu o některou z níže uvedených služeb se informujte u
Bc. Vlasta Szotkowská
vedoucí organizační složky
Sociální zařízení města Bílovce
tel.: 556 412 904
e-mail: vedeni@dsbilovec.cz

DOMOV PRO SENIORY.
Domov pro seniory v Bílovci poskytuje celoroční sociální služby seniorům (ve věku 65 let a výše), kteří z důvodu svého věku a zdravotního stavu potřebují celodenní individuální péči a podporu, kterou si nemohou zajistit ve svém přirozeném prostředí sami, prostřednictvím terénní sociální služby ani s pomocí svých blízkých.
POSKYTUJEME TYTO SLUŽBY:
- ubytování a celodenní stravu
- úklid, praní a žehlení osobního a ložního prádla
- nákup potravin a drobných předmětů denní potřeby
- podporu při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- podporu při hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- volnočasové a zájmové aktivity
- pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
- odvoz a doprovod k lékaři
- fakultativní činnosti (dle přání klienta stříhání vlasů, kadeřnictví, pedikúra, duchovní služba)
- zdravotní péče je zajištěna odborným lékařem a to po individuální dohodě s klientem
CENÍK SLUŽEB:
a) Ubytování - dvoulůžkový pokoj → 160 Kč/den
- třílůžkový pokoj → 150 Kč/den
b) Strava - celodenní → 120 Kč/den

OSOBNÍ ASISTENCE.
Osobní asistence pomáhá osobám s tělesným, kombinovaným a jiným postižením zajistit soběstačnost, umožňuje setrvání ve vlastním přirozeném prostředí, žít samostatný nezávislý život a zachovat si vlastní životní styl.
CÍLOVÁ SKUPINA
Služba je zaměřením na dospělé osoby se zdravotním postižením, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku (senioři) , s postižením zdravotním - smyslovým, tělesným nebo chronickým.
MÍSTO A ČAS POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
Osobní asistence je poskytována v Bílovci v přirozeném prostředí klienta, kde žije (v domácnosti).
Služba se poskytuje dle individuálních potřeb a přání uživatele a to v předem dohodnutém rozsahu a čase.
POSKYTUJEME TYTO SLUŽBY:
Nabízíme - pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu
- pomoc při osobní hygieně, zajištění
stravy a chodu domácnosti
- zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím
- výchovné, vzdělávací a aktivizační
činnosti
CENÍK
Cena za poskytování osobní asistence je 120 Kč/hod.

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU.
Dům s pečovatelskou službou na ulici 17. listopadu, slouží především občanům, kteří si nedokáží vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu, ztrátě soběstačnosti zajistit životní potřeby ve svém vlastním prostředí, a to ani za pomoci rodiny.
UBYTOVÁNÍ
Ubytování je poskytováno v 84 jednopokojových bytech s vlastním sociálním zařízením. Pro páry je k dispozici 13 dvoupokojových bytů. Byty jsou zařízené vlastním nábytkem nájemníků. Prostory a vstupy jsou převážně bezbariérové. V zařízení je osobní i nákladní výtah vybaven telefony.
Nájemní smlouva je uzavírána na dobu 1 roku.
SLUŽBY PRO RODINU A DOMÁCNOST
V Domě s pečovatelskou službou jsou poskytovány zejména služby úklidu, mytí oken, vysávání, nákupu, pochůzek, praní a žehlení.
Služby jsou poskytovány za úplatu.
VÝŠE NÁJEMNÉHO
Výše nájemného je stanovena v závislosti na velikosti bytu a podlaží. V prvních třech měsících nájmu činí nájemné 50 Kč/m2. Pokud nájemce odebírá služby pro rodinu a domácnost v minimální výši 300Kč/měsíc je mu nájemné sníženo na 40 Kč/m2 nebo 20 Kč/m2 pokud se jedná o byt v posledním 7. nadzemním podlaží.


 

KATEGORIE - Archiv aktualit, Obchod - služby - firmy, Osadní výbor, Osadní výborBřezen 30th, 2015

Napsat komentář


Redakce lubojaty.cz si vyhrazuje právo mazat podle vlastního uvážení texty anonymní, urážlivé, agresivní, úmyslně komolené a také zjevné provokace.

function openCmp(event){ event.preventDefault(); event.stopPropagation(); scmp.open(); }}