Lubojaty

Oficiální stránky obce Lubojaty a … :-)

Střecha kostela v Lubojatech má zbrusu nový nátěr


logo nadace OKDLubojatský kostel svatého Jiří pochází z konce 14. a začátku 15. století. Věž kostela vyčnívá nad střechy domů a hlas zvonů se rozléhá do okolí. Jako o každý dům a každou památku, je potřeba o kostel pravidelně a trpělivě pečovat. Jsou potřeba práce drobné, které zdánlivě nikdo nevidí, i opravy většího rozsahu.
Střecha kostela v Lubojatech má zbrusu nový nátěr
V roce 2001 byla zrekonstruována střecha kostela i věže, staré a poničené dřevěné šindele byly nahrazeny novými. Tato krásná a historicky cenná šindelová střecha však potřebuje pravidelnou údržbu. Poslední nátěr střechy kvalitní barvou byl provedena v září roku 2005. Každý nátěr je nutno obnovovat – v případě šindelové střechy je to potřeba opakovat minimálně jednou za pět let. Střecha kostela v Lubojatech má zbrusu nový nátěrDíky grantu z „Nadace OKD“ se letos v létě podařilo dát střeše zbrusu nový nátěr. Práci provedla firma pana Miroslava Šiguta z Pražma. Při pohledu vzhůru šel mráz po zádech – střecha má sklon snad 70°, výkony byly opravdu artistické. Počasí naštěstí přálo – možná nemuselo být až takové horko. Pracovníci jsou již velmi zkušení, mají za sebou 20 let práce ve výškách, firma byla založena ještě v období totality přesně před dvaceti lety a na lubojatském kostele pracovala v době výročí svého založení. Střecha kostela v Lubojatech má zbrusu nový nátěrCelková cena za práci a materiál byla necelých 94 000 Kč, Nadace OKD na tom měla lví podíl – získali jsme od ní 89 000 Kč. Díky tomu střecha opět září novotou.

Střecha kostela v Lubojatech má zbrusu nový nátěrFarníci se snaží o svůj kostel i společenství pečovat. O nedělích se zde schází 50-80 lidí, o poutích, na Velikonoce a na Vánoce přijde až 150 lidí. Farnost má vlastní chrámový sbor a scholu. Vyučuje se zde náboženství, pravidelně se schází společenství mládeže. Farnost je zapojena do papežského misijního díla dětí, vydává farní časopis, který je společný pro dalších pět farností. Pro děti jsou každoročně pořádány letní tábory. Pro farníky ale i ostatní občany jsou několikrát do roka pořádány zájezdy na různá poutní místa u nás i v zahraničí. Střecha kostela v Lubojatech má zbrusu nový nátěr

Starost o kostel samotný přináší spoustu drobných prací, které se farníci snaží zvládat sami. Plánují ale také novou elektroinstalaci, výmalbu kostela, opravu fasády a venkovní nátěr. Je v zájmu nejen farníků, ale celé obce Lubojaty, aby o tak cennou kulturní památku bylo dobře pečováno.
Střecha kostela v Lubojatech má zbrusu nový nátěr
Velký dík patří Nadaci OKD, která nám v letošním roce s údržbou památky výrazně pomohla, všem aktivním věřícím i panu faráři Pawiolu Kukiołovi za podporu.

MUDr. Jana Zuchnická
 

Střecha kostela v Lubojatech má zbrusu nový nátěr

KATEGORIE - Archiv aktualit, Naše činnostZáří 21st, 2009

Napsat komentář


Redakce lubojaty.cz si vyhrazuje právo mazat podle vlastního uvážení texty anonymní, urážlivé, agresivní, úmyslně komolené a také zjevné provokace.