Lubojaty

Oficiální stránky obce Lubojaty a tvoje nebo moje :-)

Ceník a pravidla služeb poskytovaných odborem kultury a sportu Městského úřadu Bílovec.


PLAKÁTOVÁNÍ
Město Bílovec zajišťuje rozvoz plakátů a jejich výlep 1x měsíčně - zpravidla vždy kolem 1. pondělí v měsíci na 12 výlepových plochách (Bílovec-město 4, Bílovec-místní části 8):
Bílovec
Bílovec Jeremenkova ul.
Bílovec Radotín
Bílovec u Massagu
Bílovec – Nádraží
Místní části
Stará Ves – u Madzie
Stará Ves – rozcestí
Stará Ves – u zastávky
Stará Ves – u obchodu
Ohrada
Bravinné
Lubojaty
Výškovice

Ceník pro subjekty vyvíjející činnost v oblasti kultury, sportu či společenských aktivit na území města Bílovce
Možnost výlepu:

a/ Vždy v termínu pravidelného výlepu zajišťovaného městem Bílovec ZDARMA
b/ Kdykoliv zdarma dle potřeby na vlastní náklady a vlastními silami.
Při výlepu respektujte ostatní již vylepené plakáty, aby nedošlo k překrytí akcí, které ještě neproběhly.
Doporučená technika: upevnění kovovými sponkami nebo připínáčky.

Ceník pro ostatní subjekty:
Formát A3 (297 x 420 mm), A2 (420 x 594) mm 30,- Kč/1 plakát
Formát A1 (594 x 841mm) 40,- Kč/1 plakát
Výlep probíhá 1 x měsíčně, zpravidla vždy v termínu kolem 1. pondělí v měsíci.

HLÁŠENÍ MĚSTSKÝM ROZHLASEM
Odbor kultury a sportu zajišťuje hlášení rozhlasem pouze na území Bílovec-město.

Ceník: Komerční hlášení ze strany firem a podnikatelů 70 Kč/1 hlášení (v rozsahu max. 3x týdně)
Ostatní hlášení ZDARMA

Bližší informace k poskytovaným službám: Město Bílovec, odbor kultury a sportu
Uvedené ceny jsou včetně 21% DPH.
Ceník je účinný od 20. 5. 2016.

Mgr. Pavel Mrva starosta města
Ing. Sylva Kováčiková místostarosta města

KATEGORIE - Archiv aktualit, Vyhlášky, Z činnosti osadního výboruKvěten 30th, 2016

Napsat komentář


Redakce lubojaty.cz si vyhrazuje právo mazat podle vlastního uvážení texty anonymní, urážlivé, agresivní, úmyslně komolené a také zjevné provokace.

function openCmp(event){ event.preventDefault(); event.stopPropagation(); scmp.open(); }}