Lubojaty

Oficiální stránky obce Lubojaty a … :-)

Zápis ze schůze Osadního výboru Lubojaty konané dne 9. 5.2016.


Přítomní: Bartolotti Václav, Smolka Libor, Němec Oldřich
Nepřítomní: p. Beleš Emil
1. Projednán zápis z minulé schůze.
2. Vady – chodník /p. Rusek/ čeká se na vyjádření MÚ Bílovec.
3. Výbor bere na vědomí:
a/ opravy kanal. vpusti u p. Richtra /č.p. 95/ 2x
b/ oprava u Seidlarů /č.p.106/ 1x
c/ opravy nerovnosti – cesta k SDH v Lubojatech
4. Oslavy dne obce: nedořešená organizace – bude předmětem jednání výboru na nadcházející schůzi.
5. Čas konání schůzí – členové OV berou na vědomí:
a/ letní čas od 19.00 hod.
b/ zimní čas od 18.00 hod.

Zapsal: Bartolotti V.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OVKvěten 17th, 2016

Napsat komentář


Redakce lubojaty.cz si vyhrazuje právo mazat podle vlastního uvážení texty anonymní, urážlivé, agresivní, úmyslně komolené a také zjevné provokace.