Lubojaty

Oficiální stránky obce Lubojaty a … :-)

Bít či nebít? Článek Markéty Heiníkové vydaný v MfDnes


08.04.2008 - MARKÉTA HEINÍKOVÁ - Kraj Moravskoslezský - str. 03
 

Začne to bitím, pokračuje šikanou

 

Základ výchovy už spočívá v okamžiku, kdy žena přijde do jiného stavu. Ne vždy je tato zvěst přijata partnery s radostí. Mohou dítě odmítnout v jeho prenatálním vývoji, nebo nechtěné dítě přivést na svět a strávit s ním zbytek svého života.
Partner ženu častokrát opustí a mladá dívka zůstane osamocena ve složité situaci, kdy neví, jak uživí sebe a svého potomka. Panuje v ní strach o jejich existenci, stres z mnoha povinností, začátek něčeho nepoznaného... Nashromážděná negativní energie z člověka musí jít ven. Tak se nesmíme divit, že v tomto smutném příkladu ventilovala osoba svůj nezdar na dítěti. Uleví si tím člověk?
První rána, druhá, třetí... Facka, pohlavek, rána páskem po zádech... Muž či žena si chtějí tímto gestem zajistit poslušnost a úctu. Neodhadnou, kdy se z plácnutí rodí bití. Rodič si neuvědomuje (nebo svoji chybu vidí dost pozdě), že svým počínáním ztrácí lásku a obdiv u dítěte.
Fyzický trest je pro dítě velmi ponižující, potupný a podílí se na tvorbě jeho psychiky i budoucnosti.
Dítě se uzavírá do svého nitra, kde si představuje krásné chvíle, vytváří si vlastní sny a utíká od reality. Má strach ze svého okolí, špatně nalézá přátele, nedokáže se přizpůsobit... Malá osoba se bojí zvýšeného hlasu nebo rány. Bité dítě se leká při prudkém pohybu lidí kolem sebe.
Existuje ještě mnoho možností, jak může dítě vnímat domácí násilí. Chce svému tyranovi ukázat, že se ho nebojí a nemá z něho strach. Postupem času se dítě stává proti trestům „imunní“. Rodiče tento postoj ještě více rozzuří a násilí se stupňuje na jeho vlastním dítěti. Do malého jedince vchází zlost, kterou se snaží vybít na mladších a slabších, aby si dokázal svou sílu. A zde, v těchto okamžicích, se do světa mezi děti, do škol, dostává šikana.
V minulosti lidé nevěděli a neznali jiné praktiky výchovy. Nyní je na trhu mnoho příruček, specializovaných pedagogů na problematiku výchovy... A přesto neustále v mnohých rodinách vítězí bití nad něhou.
Život dítěte je ovlivněn každou pochvalou i krutým trestem...

Foto popis|

O autorovi| MARKÉTA HEINÍKOVÁ Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - severni Morava a Slezsko
 

KATEGORIE - Archiv aktualit, ZajímavostiDuben 18th, 2008

Napsat komentář


Redakce lubojaty.cz si vyhrazuje právo mazat podle vlastního uvážení texty anonymní, urážlivé, agresivní, úmyslně komolené a také zjevné provokace.