Lubojaty

Oficiální stránky obce Lubojaty a … :-)

Lubojatský občasník září 2004Slovo redakce

„Hurá, začíná škola!“ zajásali rodiče. Ano čas prázdnin a dovolených skončil a zůstala jen hezká vzpomínka na dobu strávenou v přírodě, pod stanem a u táboráků. Ponechme si tyto krásné prázdninové prožitky v paměti po celý nový školní rok a přidejme k nim nové, které nás, třeba i ve škole, čekají.To všem dětem, ale i jejich rodičům a prarodičům přeje celá redakce Lubojatského občasníku.
Jan Zuchnický

Informace pro rodiče

Slavnostní zahájení nového školního roku 2004/2005 na ZŠ v Lubojatech bude ve středu 1. září v 8.00 hodin. Výuka bude v letošním roce organizována v jednotřídce – sloučením všech tří ročníků ( 1. ročník – 4 žáci, 2. ročník – 2 žáci, 3. ročník – 10 žáků ) a bude probíhat podle učebních osnov ZŠ. Součástí školní družiny budou v tomto školním roce tyto kroužky: Angličtina (Eva Böhmová), Sportovní a dovedných rukou (Pavla Štukavcová), Internetový (Lenka Broskevičová), Divadelní (Taťána Seidlerová) a výuka Křesťanské výchovy (Libuše Krauzovičová). Kroužek angličtiny bude i pro MŠ – seznámení s jazykem hravou formou (písničky, básničky, říkanky).
Lenka Broskevičová

Okénko předsedkyně Osadního výboru Lubojaty

Osadní výbor Lubojaty i nadále řeší problémy. Střecha nad kulisárnou není dosud opravena ( i když byla dána žádost na MěÚ). Je potřeba pokračovat v plynofikaci budovy OV, protože do knihovny má být připojený internet, ale nejsou peníze, tak asi až v roce 2005.

Nejdůležitějším úkolem je však oprava vedlejších komunikací. Cesta od hospody U Jindry až ke „kovárně“ je již hotová a podle sdělení ing. Blateckého (dopis je ve skříňce OV) se bude opravovat cesta dolů – od „kovárny“ až k hlavní silnici. MěÚ Bílovec vyčlenil pro tento rok na opravu cest 300 tisíc korun. Další opravy přislíbil až v roce 2005. Za opravu vedlejších cest odpovídá pracovník MěÚ p. Bialík.

Toto není jediný úkol – OV musí odstranit vývěsní skříňky a plakátovací plochu ze zídky, která je majetkem p. Richtera. Skříňky i plakátovací plocha budou v parčíku u pomníku padlých. Tuto práci brigádnicky provedou naši hasiči pod vedením p. Bartolottiho Václava. Všem patří dík za provedení práce.

Do konce měsíce srpna musel OV podat seznam požadavků na investice pro rok 2005. Mezi ty nejdůležitější patří: oprava místních komunikací, dokončení plynofikace osadního výboru, oprava střechy nad kulisárnou v budově osadního výboru, oprava omítek, podlahy a vymalování v budově OV, dodání nového počítače do místní knihovny a dodání nové rozhlasové ústředny. Dále výměna 2 ks pouličního osvětlení u pomníku padlých, oprava zábradlí kolem parčíku a dodání okrasných keřů.

Vážení spoluobčané, přeji vám příjemný začátek nového školního roku a hodně podzimního sluníčka.
Taťána Seidlerová, předsedkyně OV

Okénko mladých hasiček a hasičů

obcas__9_04Již několik let se scházíme jako mladí dobrovolní hasiči a trénujeme na jednotlivé soutěže ať v rámci hry Plamen nebo Florián Capu.

V tomto roce se nám podařilo sjednotit hned tři družstva mladých hasičů – mladší žáci a starší žáci A,B. Byli jsme už letos na mnoha soutěžích, kde jsme předváděli své výkony. Začalo to v Závišicích a pokračovalo to soutěžemi v Mniší, Slatině, Výškovicích, Jistebníku a nakonec v Bítově, kde jsme se zúčastnili sousedského utkání o lepší požární útok. Našim předsevzetím bylo ukázat občanům v Bítově a jejich hostům nejen naše požární výkony v útoku a štafetě, ale hlavně porazit jejich hasiče, což se nám podařilo. Po skončení tohoto klání jsme opékali párky, které jsme za své výkony dostali a potom jsme soutěžili.

Na soutěže, kterých jsme se tento rok zúčastnili jsme vždy vyráželi od hasičárny po nezbytné přípravě důležitých věcí, bez kterých se požární útok neobejde s velkým nadšením a očekáváním, ale většinou naše časy nestačily na první místa. To bohužel dokazuje, že i ostatní vesnice se pilně připravují na soutěže. Družstvu našich nejmladších se z počátku moc nedařilo a na soutěži ve Slatině se umístili na posledním místě, ale potom celý týden pilně trénovali a na příští soutěži ve Výškovicích i přes velkou účast mladších družstev se umístili velice dobře a hlavně s dobrým časem. Po všech soutěžích a tréninku nás teď čekají oddychové čtyři dny v podobě hasičského tábora.

Myslíme, že naše výkony na soutěžích byly letos ovlivněny soutěží Česko hledá Superstar, protože této soutěži jsme věnovaly spoustu času a pilně jsme ji sledovaly. Jednou všechny porazíme, a když ne, nevadí, důležité je zasportovat si a taky si užijeme spoustu zábavy.

SUPERSTAR

Tak jako celou Českou republiku ovlivnila soutěž Česko hledá superstar, tak i nás mladé hasiče tato vlna zachvátila.
Celou Českou republiku si podmanila vítězná desítka nových zpěváků. Skládá se z Juliána, Sámera, Šárky, Anety, Petry, Petra, Standy, Veroniky, Martiny a Tomáše Savky. Tato desítka se probojovala několika výběrovými koly, kde ji až do prvních 40 kritizovali, chválili a vybírali čtyři porotci. Když jich bylo pouze čtyřicet, tak přišla řada na diváky. Všech čtyřicet soutěžících se rozdělilo na deset soutěžících a každou neděli z nich diváci pomocí SMS vybrali dva, kteří postoupili do finálové desítky. Vybrali celkem 8 soutěžících a zbývající dva soutěžící dostali druhou šanci od diváků – Šárka a druhý dostal divokou kartu od poroty Standa.

Líbí se nám celá desítka, ale každá máme svého favorita a idola za kterého jsme schopny se poprat a prosadit, že je on ( ona ) ten nejlepší.
Přejeme Všem dětem i občanům Lubojat hezký start do nového školního roku.
Lucka a Zuzka Broskevičová, Radka Lindovská, Martina Richterová, Zuzka Smolková

Ukončení školního roku v ZŠ Lubojaty

Na ukončení školního roku v Základní škole sehrály děvčata z DK Slunečnice pohádku „O perníkové chaloupce“ pro děti z Mateřské školy i pro všechny žáky ZŠ. Všem dětem se pohádka velmi líbila a závěrem popřála vedoucí DK Slunečnice dětem pěkné prázdniny p. učitelkám příjemnou dovolenou a děti dostaly sladkou pozornost.
Taťána Seidlerová , vedoucí DK Slunečnice

„Labutí jezero“ v Lubojatech

obcas__9_04_obr2 Sbor dobrovolných hasičů v Lubojatech opět pořádal zdařilou akci – „Kácení máje“. Na místním hřišti čekaly na obcas__9_04_obr3své návštěvníky dvě hudební tělesa: „Senior-Band“ a „D.J.Kolvyr“, která střídavě hrála k poslechu i k tanci. Slavnostní zahájení provedl starosta hasičů pan Kučera. Potom soutěžily děti ve hře modří proti zeleným. Vítězné družstvo pak za pomocí hasičů kácelo májku. Pod májkou našli poklad – hrnec plný zlatých peněz (byly však čokoládové).

obcas__9_04_obr4 Zlatým hřebem programu bylo vystoupení divadla „Staří a nadějní – zaschlá míza“. Předvedli nám krásné baletní vystoupení „Labutí jezero“ s hudbou P.I.Čajkovského. Labutě byli samí muži. To bylo radosti a smíchu nad baletními výkony zdatných mužů. Byl to krásný zážitek a občané si velkým potleskem vyžádali opakování některých baletních kreací. Za toto vystoupení patří poděkování režisérovi divadla panu Oldřichu Němcovi.

Krásné počasí, veselá nálada, bohaté občerstvení, družná beseda občanů a radostné hry dětí – to byl zase jeden slunečný den v Lubojatech, na který budeme rádi vzpomínat. Lubojatským hasičům patří poděkování za pěknou akci, při které se bavila celá obec.
Taťána Seidlerová, kronikářka

Den matek

Lubojatech je tradičně každým rokem oslavován Den matek, který pořádá osadní výbor. Stejně i letos – 23. obcas__9_04_obr5května – se konala nejkrásnější oslava v roce – oslava Dnu matek, v sále Osadního výboru.

Připravený program byl velmi bohatý. Nejdříve přednesla svou úvodní řeč s přivítáním všech maminek předsedkyně OV paní Taťána Seidlerová. Pak následovalo vystoupení dětí z mateřské školy v Lubojatech pod vedením paní učitelky Drahomíry Richterové. Veselé básně, písně i tanečky se všem přítomným líbily. Následovalo vystoupení divadelního kroužku Slunečnice. Děti pod vedením paní Taťány Seidlerové zahrály maminkám pohádky – maňáskové divadlo „Budka“ a pohádku se zpěvyobcas__9_04_obr6 „Bajka o budce“. Potom předvedly dramatizaci pohádky Boženy Němcové „Sůl nad zlato“. Vystoupení DK Slunečnice se také líbilo a bylo odměněno velkým potleskem. Další část programu byl přednes básní a zpěv písní pod vedením paní učitelky Pavly Štukavcové. Jako host vystoupil pěvecký sbor „Allegro“ ze ZŠ TGM v Bílovci pod vedením paní učitelky Jarošové.

Závěrem předvedly své hudební pokroky žákyně ZUŠ z Bílovce a studentka konzervatoře z Ostravy. Za své krásné a opravdu hodnotné vystoupení dostaly děti sladkou odměnu. Kytičky s přáním ke Dni matek předali všem maminkám muži z Osadního výboru v Lubojatech, pan Bartolotti a pan Adámek.
Za organizaci oslavy Dne matek patří Osadnímu výboru velké poděkování.
Taťána Seidlerová, kronikářka

Tábor mladých hasičů 2004

Ve dnech 10. až 14. 8. 2004 se uskutečnil tábor mladých hasičů SDH Lubojaty. Již tradičně jsme využili nezměrné ochoty našich milých přátel z Těškovic, kteří nám zapůjčili své tábořiště s chatou v Suché zátoce. obcas__9_04_obr7Tábora se zúčastnilo 24 dětí a 11 dospělých. I letos jsme měli veliké štěstí na počasí. Snad jedinou nevýhodou horkých dnů byla nízká hladina vody v potoce, která nedovolovala dětem dostatečně se vyřádit.

Ve středu, první den našeho pobytu jsme se věnovali nácviku požárního útoku. Po rozdělení dětí do družstev jsme procvičovali také další disciplíny – topografie, zdravověda, hod granátem na cíl, uzly, střelba ze vzduchovky a hasebné obcas__9_04_obr8 prostředky. V průběhu tábora probíhal volejbalový turnaj, kterého se zúčastnilo šest družstev, a který se stal pro všechny velmi oblíbenou činností. Ve čtvrtek dopoledne vyrazily děti na vycházku do Hlubočce, během které vedoucí přichystali na odpoledne branný závod jednotlivců. Po jeho ukončení a krátkém odpočinku pokračoval volejbalový turnaj. Každý večer jsme se všichni sešli u táboráku, opekli buřty, zapěli u kytary a znaveni zalezli do spacáků. Během noci bděly nad bezpečím tábora dvoučlenné hlídky.

V pátek dopoledne nebylo počasí nic moc – zataženo a foukal vítr. V poledne se sluníčko umoudřilo a tak jsme po obědě vyrazili na túru do Těškovic spojenou s hledáním sladkého pokladu. Na večer byl připraven noční pochod, který měl být ukončen krátkou stezkou odvahy k nedaleké studánce. Již během pochodu ve tmě někteří nedokázali skrýt strach a byly slyšet tiché vzlyky, dokonce i někteří vedoucí odmítli absolvovat zkoušku odvahy samostatně. Naštěstí pro všechny, kteří se báli, se strhnul povichr a sílící déšť zahnal všechny zpátky do tábora. Po několika minutách vítr i déšť ustal. Do tmavé noci se už však nikomu znovu nechtělo.

Sobotní ráno bylo deštivé a nevlídné. Přesto jsme zaveleli k nástupu, na kterém jsme vyhodnotili sportovní disciplíny, soutěže a volejbalový turnaj. Vítězové obdrželi diplomy a drobné věcné ceny. Všichni účastníci tábora pak pamětní list. obcas__9_04_obr9 Za drobného mrholení jsme sbalili stany, uvedli tábořiště do původního stavu a vše jsme naložili do aut. V tom se opět ukázalo sluníčko, které nás vyprovodilo na cestu domů.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem dětem a vedoucím za vytvoření přátelské atmosféry a pohody během společného pobytu v Suché zátoce. Panu Illíkovi pak za sponzoring akce vždy čerstvým pečivem.
Pavel Lazecký

Zprávy, oznámení, inzeráty
CPR Ostrava a ZŠ Lubojaty zvou všechny příznivce létání (s drakem) na druhý ročník „DRAKIÁDY“. Závody se uskuteční dne 28.září 2004 od 15.00 hod na hřišti v Lubojatech.

Lubojatský občasník – vydává Osadní výbor v Lubojatech.
Neprošlo přímou jazykovou úpravou.
Nevyžádané příspěvky se nevracejí.
Texty mohou být redakčně upraveny.
Názor redakce se nemusí ztotožňovat s obsahem článků.
Foto Jan Zuchnický.

Kontaktní adresa:
Jan Zuchnický
Lubojaty 57
tel.: 556 403 253, mobil: 723 958 368
e-mail: jzuchnicky@seznam.cz

vychází: 1.září 2004
uzávěrka příštího čísla 30.listopadu 2004
 

KATEGORIE - Archiv aktualit, ZajímavostiLeden 25th, 2008

Napsat komentář


Redakce lubojaty.cz si vyhrazuje právo mazat podle vlastního uvážení texty anonymní, urážlivé, agresivní, úmyslně komolené a také zjevné provokace.