Lubojaty

Oficiální stránky obce Lubojaty a tvoje nebo moje :-)

Myslivecké sdruženi Lubojaty-Bítov v dobách nedávnýchMyslivci - článek z obecních stránek obce Bítova


Tradiční skupina bítovských myslivců dlouhodobě společně hospodařila s myslivci Lubojat v honitbách obou vesnic. Přestože předseda myslivecké společnosti pan Walter Lubojatský i hospodář Oswald Kopec starší byli občany Lubojat, nic nebránilo tomu, aby si společně vybudovali společenské zázemí. Vystavěli mysliveckou chatu na rozcestí k Tísku, kde hodnotili svou činnost. Společně budovali myslivecká zařízení v revíru, společně se podíleli na udržování stavů zvěře. Bohužel tuto jednotu poškodil direktivní zásah Československého mysliveckého svazu, kdy z nepochopitelných důvodů došlo ke slučování místních organizaci ČSMS podle zásady společného výkonu myslivosti na pozemcích se zemědělskými podniky. Zemědělským podnikem hospodařícím v katastru obcí Bítov a Lubojaty bylo tehdy JZD 1. máj v Tísku, a proto také Základní organizace myslivců Lubojaty-Bítov byla zrušena a přičleněna k místní organizaci v Tísku. Činnost místních myslivců však v rámci tohoto násilně vytvořeného organizačního uskupení poněkud ochabla. I když myslivci jsou mezi sebou přáteli a v rámci organizace v Tisku nebyly výrazné neshody, ukázalo se po roce 1990, že důvody společného výkonu myslivosti v rámci JZD pominuly, a proto si myslivci z Bítova a Lubojat, díky vášnivému myslivci a dobrému organizátoru, panu Jiřímu Paličkovi, založili vlastní společnost, kterou nazvali “Myslivecké sdruženi Lubojaty-Bítov". Toto sdružení vzniklo v roce 1992. Za deset let působení došlo z důvodů úmrtí zanechání myslivosti, ale i vyloučením některých Členů a naopak vstupem nových, hlavně mladých myslivců, ke stabilizaci členské základny na současný stav 13 členů. 8 členů je z Bítova, 5 je z Lubojat.

Celková honitba, na které Myslivecké sdruženi Lubojaty-Bítov hospodaří, má 676 ha, z toho 204 ha lesů. Vzhledem k zákonné výměře nejmenší honitby 500 hektarů je spojení katastrálních území obcí Lubojat a Bítova pro myslivecké účely dobré. A protože mezi myslivci vládnou velmi dobré vzájemné vztahy, není možné předpokládat, že tomu někdy bude jinak. Lesy jsou však špatně udržované po kůrovcové kalamitě z devadesátých let minulého století, louky nejsou sečeny a na polích se z ekonomických důvodů pěstuje pouze omezený počet plodin na velkých lánech. Tyto podmínky zvěři nesvědčí. Přesto se nám daří odlovit potřebný počet srnčí zvěře, úspěchy jsou také v udržování přiměřeného stavu černé zvěře. Nedaří se nám však rozmnožit drobnou zvěř (zajíce a bažanty). Například bažantů již bylo vypuštěno značné množství. Dospělé kusy i bažantí kuřata, avšak výsledek příznivý není. Vrásky nám rovněž dělá vysoký stav škodné zvěře, hlavně lišek. Členové sdružení vybudovali a udržují rozsáhlou síť krmelců a zásypů a v zimním období v nich strádající zvěř poctivě přikrmují.

Zpestřením myslivecké činnosti a pro bítovské občany i atraktivním oživením fauny na rybnících ve Vesníku bylo zavedení odchovu divokých kachen.

Díky systematické péči u jejich přikrmování a zabezpečováním co nejlepších podmínek pro přirozený vývoj hejna se podzimní lovy stávají i pro myslivce odměnou. Jsou i vítanou příležitostí k uspokojení přirozených pudů loveckých psů. Dnes pracuje s myslivci sdružení celkem 10 psů. 4 ohaři a 6 norníků. Někteří z nich, díky cvičitelskému umění Romana Trojky a obětavé péči chovatelů, jsou na špičkové úrovni lovecké způsobilosti. Dobré chovatelské výsledky našich myslivců a vhodné prostředí pro práci loveckých psů v námi obhospodařovaném revíru byly oceněny uspořádáním vlohových zkoušek mladých psů v květnu loňského roku v rámci akci Okresního mysliveckého spolku.

Za období 11 let trvání můžeme hovořit o úspěšné činnosti této počtem členů malé organizace. Kolektiv tvoří dobrou partu, a to při práci i zábavě. Přesto, že všichni myslivci vykonávají práce v revíru bez nároku na odměnu, naopak nemalé prostředky poskytují z vlastních peněz, na finanční zabezpečeni nákladů, hlavně na přikrmování zvěře, příjmy nestačí. K naplnění zdrojů proto musí posloužit i areál myslivecké chaty. Pro vhodné umístění, s dobrým dopravním přístupem, je nabízen a využíván ke komerčním účelům. Pořádají se zde rodinné oslavy a schůze, v letním období areál slouží i jiným organizacím, jako hasičům, sportovcům, mládeži, k pořádání letních karnevalů. Kladně byly hodnoceny také oslavy 725 let založení obce Lubojat a 110. výročí vzniku jejich hasičského sboru, které proběhly právě v areálu naši myslivecké chaty.

Myslivci z Bítova věří, že éra jejich činnosti nekončí, ba naopak, v souladu s novým, v těchto dnech vstupujícím v platnost, zákonem o myslivosti se zkvalitní spolupráce s vlastníky honiteb. Věří, že výsledkem bude zlepšení péče hospodařících vlastníků, případně se vlastníky zvýší tlaky na nájemce k provádění hospodářské činnosti nejen s cílem co největších zisků, ale nezapomenou na vytvoření vhodných podmínek pro život polní a lesní zvěře.

Tato k přírodě patří a je povinností člověka pečovat o zachování zdravé přírody pro budoucnost.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Činnost myslivcůLeden 17th, 2008

Napsat komentář


Redakce lubojaty.cz si vyhrazuje právo mazat podle vlastního uvážení texty anonymní, urážlivé, agresivní, úmyslně komolené a také zjevné provokace.

function openCmp(event){ event.preventDefault(); event.stopPropagation(); scmp.open(); }}