Lubojaty

Oficiální stránky obce Lubojaty a … :-)

Oprava varhan v Lubojatech.


varhanyVarhany v kostele sv. Jiří v Lubojatech byly postaveny kolem roku 1930, výrobcem je Josef Melzer Kutná Hora. Jedná se o pneumatické varhany s výpustkou, v kompletním stavu byly osazeny sedmi rejstříky. Varhany byly posvěceny 28.9.1934.

Varhany byly v havarijním stavu poslední čištění a ladění se dělalo v roce 1963, nehrály některé tóny i celé rejstříky. Chybělo několik píšťal, dřevěné součásti varhan byly napadeny aktivním červotočem. Nástroj byl rozladěn a funkční pouze částečně.

Oprava varhan začala na jaře roku 2012  provedl ji mistr varhanář, pan Petr Strakoš z Fryčovic. Na opravu varhan poskytuje sedmiletou záruku, během které bude zdarma revidovat jejich stav a nástroj pravidelně ladit. Novou elektroinstalaci a zapojení nového motoru zajistil pan Ing. Petr Bernát PhD. Potřebné stolařské práce, opravu červotočem napadené skříně dokončuje mistr stolař, pan Lumír Martiník z Olbramic.

Náklady na záchranu stávajícího nástroje, doplnění chybějících rejstříků, ochrana proti červotoči pro budoucnost a výměna červotočem zničených částí jsou řádově 20x nižší než zakoupení nových varhan a 10x levnější než zakoupení staršího srovnatelného nástroje. Oddalováním opravy varhan by se jejich stav zhoršoval, výrazně by pokročilo napadení červotočem a náklady na jejich pozdější opravu by byly ještě výrazně vyšší.

V pátek 21. prosince 2012 se podařilo opravy varhan dokončit a předat je k užívání v našem farním kostele. Varhany jsou funkční v plném rozsahu včetně opraveného hracího stolu. Jsou naladěny, ale ladění se musí provést opakovaně v teplejších měsících roku 2013. Na varhany je sedmiletá záruka. Na všechny opravy dohlížel a kolaudaci varhan stvrdil diecézní organolog, pan Jiří Krátký.

Zaplatili jsme 100 000 Kč za varhanářské práce a za opravu hracího stolu  tyto peníze jsme získali z mimořádné dotace města Bílovce. Dalších 37 500 Kč stál motor a elektroinstalace  zaplaceno z peněz farnosti Lubojaty, z darů při tříkrálových koledách a ze zisků při svatodušní slavnosti organizované farníky. Zbývá ještě dokončit a zaplatit stolařské práce.

Pan varhanář Petr Strakoš je také vynikajícím koncertním varhaníkem a slíbil na jaře, třeba u příležitosti pouti na svátek svatého Jiří, uspořádat v našem kostele varhanní
koncert.

Všem, kdo jste pomohli opravy financovat a pomáhali při jejich realizaci, moc děkujeme.

Za farní společenství Jana Zuchnická.

Pro zajímavost a upřesnění výše napsaného, přikládám scany dokumentů, zapůjčených v minulosti od pana P. Steina.
Oldřich Němec.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Naše činnostÚnor 15th, 2013

Napsat komentář


Redakce lubojaty.cz si vyhrazuje právo mazat podle vlastního uvážení texty anonymní, urážlivé, agresivní, úmyslně komolené a také zjevné provokace.