Lubojaty

Oficiální stránky obce Lubojaty a tvoje nebo moje :-)

KERAMICKÁ PEC pro školu v Lubojatech


keramicka-pecRádi bychom poděkovali ostravskému hutnímu podniku ARCELORMITTAL OSTRAVA a.s. za sponzorský dar 20 000,-Kč na keramickou pec , která byla v měsíci říjnu instalována na naší škole.

Jako nezisková organizace jsme měli možnost přihlásit se prostřednictvím zaměstnance této firmy do tzv. Mini grantů ArcelorMittal Ostrava a.s.. 
V grantovém řízení jsme byli vybráni s projektem pořízení keramické pece .

Ještě jednou chceme touto cestou poděkovat vedení společnosti ARCELORMITTAL OSTRAVA a.s., Sdružení rodičů při TGM Bílovec ,ZAHRADKÁŘŮM z Lubojat, Mysliveckému sdružení Lubojaty- Olbramice za finanční spoluúčast na zakoupení keramické pece. Velký dík patří také panu Murárikovi z Bítova, který nám možnost zapojit se do projektu na získání minigrantů nabídl.

V pátek 14.prosince se konají na škole tradiční
VÁNOČNÍ SLAVNOSTI 2012.

Přijďte se podívat na jarmark ,kde jistě nebudou chybět výrobky vypálené v nové keramické peci.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Mateřská škola, Základní školaListopad 5th, 2012

Napsat komentář


Redakce lubojaty.cz si vyhrazuje právo mazat podle vlastního uvážení texty anonymní, urážlivé, agresivní, úmyslně komolené a také zjevné provokace.

function openCmp(event){ event.preventDefault(); event.stopPropagation(); scmp.open(); }}