Lubojaty

Oficiální stránky obce Lubojaty a … :-)

Pozvánka na DEN OBCE LUBOJATY aneb NETRADIČNÍ OLYMPIÁDA 2012


netradicniolympiada

Přihlášku družstva do soutěže Netradiční Olympiáda - Lubojaty 2012 ve formátu

DOC naleznete zde


Sbor dobrovolných hasičů, Český zahrádkářský svaz, MS Lubojaty - Olbramice, FK Lubojaty a Osadní výbor v Lubojatech

Vás zvou na

DEN OBCE LUBOJATY

aneb

NETRADIČNÍ OLYMPIÁDA 2012


dne 30.6.2012 od 14:00 na hřišti v Lubojatech


U příležitosti letní olympiády v Londýně jsme pro Vás připravili sportovně – recesistické klání v netradičních disciplínách pro dospělé i děti a jiné atrakce.

Štafeta s olympijským ohněm se vydá na pouť po Lubojatských ulicích již ve třináct hodin, aby o půl třetí odpoledne, zažehnutím olympijského ohně, zahájila sportovní klání borců a borkyň.

Program: 
14:00                Slavnostní zahájení 
14:00 - 14:30   Přihlášení soutěžících
14:30 - 15:00   Olympijský slib a zapálení olympijského ohně
15:00 - 17:00   Soutěže přihlášených soutěžících
17:00 - 17:30   Slavnostní vyhlášení vítězů
18:00 - 18:30   Labutí jezero v podání Starých a nadějných - Zaschlá míza 
21:30 - 22:00   Vystoupení Mladých a nadějných - Čerstvá míza
22:00                Ohňostroj
14:00 - 18:30   Hudba SDH Lubojaty
18:30 - 02:00   Hudba DJ BOMBER z Vřesiny u Hlučína

Srnčí guláš a grilované speciality Vám nabídne Myslivecké sdružení Lubojaty - Olbramice. Pivo jako křen odborně čepované Zahrádkářským svazem spolu s FK Lubojaty je samozřejmostí a hasiči inspirováni slovy známé písně, že „Voda je pro žáby, pivo staré báby, my pijeme Rum“, Vám nabídnou něco ostřejšího na zub. 


Srdečně Vás zvou pořadatelé

Propozice – Netradiční Olympiáda 2012 Lubojaty a popis jednotlivých soutěží

1.) Netradiční olympiády pro dospělé se mohou zúčastnit pouze čtyřčlenná smíšená družstva (2 muži a 2 ženy, všichni členové musí mít min. 15 let). Druhou podmínkou je účast v cvičebním úboru (zde se fantazii meze nekladou:-)

2.) Přihlášky družstev zaručující dodání vybrané velikosti trička je nutno doručit nejpozději do 19.6.2012 na níže uvedené kontakty:
Oldřich Němec – Lubojaty 116 olda.nemec@seznam.cz 
Večerka na Klinkách – Lubojaty č.67 

3.) Startovné za družstvo činí 250 Kč (65Kč/člen družstva), v ceně startovného je upomínkové tričko pro každého člena.
Na Olympiádu je možné se přihlásit dodatečně i na místě, avšak těmto soutěžícím pořadatelé velikost trička negarantují.

4.) Pro vítězná družstva (1., 2. a 3. místo) jsou kromě titulů vítězů Netradiční Olympiády také připraveny hodnotné věcné ceny a pamětní plakety.

5.) Družstvo v nejoriginálnějším cvičebním úboru vyhrává zvláštní cenu udělovanou místním kulturním uskupením Staří a nadějní – Zaschlá míza. 

6.) Pro dětské účastníky olympiády jsou vyhlášeny tyto kategorie
a) do 5 let
b) 6 – 8 let
c) 9 – 11 let
d) 12 – 14 let
Přihlášení dětských účastníků proběhne na místě od 14:00 do 14:30 

7.) Pořadatelé si vyhrazují právo na provádění změn v níže popisovaných soutěžích. Při zahájení olympiády budou soutěžící na případné změny upozorněni.

Popis jednotlivých soutěží Netradiční Olympiády 2012 Lubojaty

1.) Zdolání kanálu La Manche
Soutěžní družstvo se musí nejprve do Londýna dostat. Přitom mu nezbývá než zdolat kanál La Manche mezi Francií a Anglií.
Družstvo se předem rozdělí na dva plavce a dva členy doprovodného týmu. Po odstartování soutěže musí plavci nejdříve přibrat na váze (sníst dohromady dvě tatranky a vypít dvě malé piva). Namazání těla tukem proti chladu není povinné, ale pro případné zájemce tuk zajistíme.
Mezitím si dva členové doprovodného týmu oblečou záchranné vesty a odemknou doprovodnou lod'. Lod' bude zamčena na kladku, na svazku 10 klíčů je jeden správný. Až budou mít všichni členové družstva splněny úkoly, členové doprovodu vezmou lod' a všichni společně vyrážejí na druhý břeh.
Uprostřed cesty se lod' nečekaně porouchá a několik matek spadne do moře. Moře představuje kýbl s vodou ve kterém je několik různých (i jiných !) matek (M5, M6, M8, M10, M12). Z moře mohou matky lovit pouze plavci, a to pouze po jedné matce (nelze vzít celou hrst matek a zkoušet, která padne). Matky se musí (zase pouze plavci) našroubovat na desku s pěti šrouby až ke konci závitu. Poté co opraví lod', mohou dorazit do cíle (i s opravenou lodí). Počítá se celkový čas družstva. Vítězí družstvo s nejnižším časem.

Na konci trasy ještě před cílem je bonusová hra, které se družstvo může zúčastnit nebo nemusí. Záleží na rozhodnutí družstva. Od vyznačeného místa bude ve stejné vzdálenosti umístěno 5 kyblíků s vodou a v nich různě umístěno celkem 5 žetonů. Za každý nalezený žeton bude družstvu odečteno 5 vteřin z výsledného času. Družstvo může hledání žetonů vynechat, nebo kdykoliv ukončit a dorazit do cíle třeba s jedním žetonem. Žetony může hledat pouze jeden člen doprovodu, a to tak, že přiběhne k jednomu kyblíku, prohledá jej a s nalezeným (nebo nenalezeným žetonem) běží zpátky k lodi. Poté může běžet k prozkoumat další kyblík.

2.) Koňské dostihy v Ascotu.
Družstvo se rozdělí na dvě šikovné dvojice. Po odstartování dvojice přiběhne ke startovnímu boxu, nasedne na dřevěného koně a musí projet překážkovou dráhu. Koně bude představovat dřevěná tyč, na které budou rukojeti (podobné řídítkům na kole), kterých se musí oba soutěžící držet. Na společné cestě by měla dvojice překonat bez shození překážky (za každou shozenou překážku se přiráží dvě vteřiny k výslednému času), přenést pingpongový míček na lžičce z jednoho stolu na druhý bez spadnutí (za spadnutý míček se přiráží pět vteřin) a napojit koně i jezdce (dohromady vypít dvě malá piva). Na konci dráhy musí zacouvat do startovního boxu, sesednout z koně a předat štafetu druhé dvojici. Měří se celkový čas družstva (obou dvojic) a vítězí družstvo s nejnižším časem.

3.) Tenisový turnaj - Wimbledon
Z každého družstva se vyberou dvě šikovné dvojice. Jeden z dvojice má k dispozici 10 tenisových míčků a z vyznačeného místa je hází směrem na kurt. Na vyznačeném kurtu je druhý člen dvojice, který má raketu se sítkou a snaží se ulovit hozený tenisák. Oba soutěžící nesmí přestoupit svá vyznačená místa, takto chycené míčky budou považovány za neplatné.
Nehodnotí se čas, ale počet úspěšných pokusů - chycených míčků. Za každý chycený míček má družstvo bod. Každá dvojice má deset pokusů, tj. družstvo může získat max. dvacet bodů. Vítězí družstvo s nejvyšším počtem bodů.

A protože na Wimbledonu běžně prší, může si jedno soupeřící družstvo půjčit džberovku, plný kýbl vody a pokropit chytajícího hráče na kurtu vodou. Na obě dvojice má k dispozici pouze jeden kýbl vody, aby se nám nezničila tráva na kurtu:-)


4.) Hon na lišku
Úkol zní jasně - zachránit lišku:-) Během trasy musí soutěžící zneškodnit co nejvíce lovců, najít a zachránit lišku. Družstvo startuje společně, postupuje od jednoho stanoviště ke druhému.
Na prvním stanovišti je 8 míčků a 4 lovci (plechovky postavené na stole) na sestřelení. Každý člen družstva hází dvěma míčky a dohromady se snaží sestřelit co nejvíce lovců.
Na druhém stanovišti má družstvo k dispozici pouze 5 litrů vody a džberovku. Musí se pokusit sestřelit 5 lovců (dřevěných hranolků postavených různě na lavičkách).
Na třetím stanovišti jsou 4 fotbalové balóny a 8 lovců (kuželky nebo dřevěné dranolky) Každý člen družstva kope do svého balónu a snaží se dohromady sestřelit co nejvíce lovců.
Po absolvování všech tří stanovišt' přiběhnou k liščí noře, kde musí najít lišku. Lišku představuje obrázek lišky na A4 papíru. Papír s liškou je skrčen a schován mezi ostatními skrčenými papíry v krabici.
Před zbylými lovci se soutěžící utíkají skrýt do Buckinghemského paláce (cíle). Jenže těsně před cílem na ně čeká hlavní lovec (nafouknutý balónek), kterého musí zneškodnit zásahem šipkou. Jsou k dispozici 3 šipky a soutěžící (kdokoliv z nich) hází tak dlouho, dokud' jej netrefí. Po 3 neúspěšných hodech jeden ze soutěžících šipky posbírá, vrátí se na k čáře a můžou opět házet. Po sestřelení dobíhají s liškou do cíle.
Měří se celkový čas družstva, k času se přičítají dvě vteřiny za každého nesestřeleného lovce. Vítězí družstvo s nejnižším časem.

Poznámky:
1.) Před každou soutěží se celá trasa s družstvy projde a vysvětlí se případné nejasnosti.
2.) V každé soutěži budou zároveň soutěžit dvě družstva, každé z nich bude mít samostatnou soutěžní dráhu.
3.) Hodnocení:
Za vítězství v soutěži dostane družstvo 1 bod, druhé v pořadí 2 body, třetí v pořadí 3 body, atd.
Celkové hodnocení družstva bude součet dosažených bodů. Vítězí družstvo s nejmenším množstvím bodů.

KATEGORIE - Akce FK Lubojaty, Archiv aktualit, Činnost myslivců, Hasičské akce, Z činnosti osadního výboru, Zahrádkářské akce, Základní školaČerven 27th, 2012

Napsat komentář


Redakce lubojaty.cz si vyhrazuje právo mazat podle vlastního uvážení texty anonymní, urážlivé, agresivní, úmyslně komolené a také zjevné provokace.