Lubojaty

Oficiální stránky obce Lubojaty a … :-)

Interpelace z Poslanecké sněmovny N.S.R.Č. z roku 1921 o trestech při sčítání lidu ve Lhotce a Lubojatech v okrese bíloveckém


Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1921

I. volební období
4. zasedání
Překlad.
3106.

Interpelace poslance dra Arnošta Schollicha a druhů ministrovi vnitra o trestech při sčítání lidu ve Lhotce okrese bíloveckém.

Na udání sčítacího komisaře Vavrečky odsoudila okresní politická správa bílovecká tyto osoby s odůvodněním, že prý odpíraly podati údaje pro sčítací archy;

1. Antonína Starého, rolníka ve Lhotce č. 9, rozsudkem ze dne 10. 6. 1921 L/15 ke........200 K
2. Františka Fallheira, rolníka, č. 10, rozsudkem ze dne 13. 6. 1921 L/16 ke..........100 K
3. Terezií Flagerovou, rolnici č. 8, rozsudkem ze dne 10. 6. 1921 L/14 ke.........100 K
4. Františka Knoppa, domkáře č. 19, rozsudkem ze dne 10. 6, 1921 L/18 ke...........100 K
5. Veroniku Knoppovou, hostinskou, č. 19, rozsudkem ze dne 10, 6, 1921 L/18 ke.........100K
6. Karla Richtra, rolníka v Lubojatech č. 6, rozsudkem ze dne 13. 6. 1921 L/16a ke........ 100K
7. Čeňka Bsonka, rolníka ve Lhotce č. 5, rozsudkem ze dne 10. 6. 1921 L/17 ke......... 100K

Toto udání sčítacího komisaře, podle něhož se vynášely rozsudky, jest nesprávné a nepravdivé. Pravda však jest, že nikdo neodpíral údajů, nýbrž že se slušně žádalo, aby se pro soupis užilo dvojjazyčných tiskopisů a aby se národnost pravdivě podle údaje zapsala ťněmeckáŤ. Sčítací komisař tento požadavek příkře odmítl, anobrž hrozil potrestáním a skutečně také učinil trestní oznámení.

Rolník Albert Urbassek z Lubojat č. 13 byl odsouzen rozsudkem ze dne 10, 6. 1921 L/16 na udání sčítacího komisaře ke 400 K, poněvadž prý odeslal své sluhy, aby nebyli sčítání v Lubojatech. Pravda však jest, že Urbassek odeslal sluhy od sčítání lidu jen proto, aby si mohli opatřiti u příslušných obcí listiny potřebné ke sčítání lidu. Sluhové zůstali však samovolně u přátel a byli tam počítáni.

Všechny tyto pravdivé skutečnosti uvedli do zápisu u okresní politické správy v Bílovci a přes to je odsoudili, což nelze naprosto odůvodniti a musí se pociťovati jako pravý svévolný čin. Tento postup však těžce zviklá právní vědomí obyvatelstva, úctu k zákonům, a nabude se přesvědčení, že při těchto potrestáních nejvyšší směrnicí byla jen samovůle a národní šovinismus. Podepsaní táží se proto pana ministra vnitra;

1. Jste ochoten výslechem potrestaných osob vyšetřiti tyto případy přesně a nestranně?
2. Jste ochoten uložené tresty ihned zrušiti, správce okresní politické správy v Bílovci pohnati k odpovědností pro jeho postup a poučiti ho, aby příště rozhodoval jen podle právního hlediska?

V Praze dne 29. července 1921.
 

Dr. E. Schollich,

dr. Hanreich, Schubert, Budig, dr. Keibl, Mark, Böhr, Röttel, Kostka, dr. E. Feyerfeil, Simm, Zierhut, Patzel, Křepek, Bobek, Knirsch, dr. Kafka, dr. Medinger, inž. Kallina, inž. Jung, Schälzky, dr. Luschka.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Kroniky a historieČervenec 22nd, 2011

Napsat komentář


Redakce lubojaty.cz si vyhrazuje právo mazat podle vlastního uvážení texty anonymní, urážlivé, agresivní, úmyslně komolené a také zjevné provokace.