Lubojaty

Oficiální stránky obce Lubojaty a … :-)

Historie Sboru dobrovolných hasičů v LubojatechZaložení Sboru dobrovolných hasičů v Lubojatech,


se datuje k roku 1891. Do jeho čela se v té době postavili Josef Baar a Vojtěch Richter. Majetek sboru byl zpočátku malý a proto byly pořádány různé sbírky a výdělečné akce, aby mohla být zakoupena nejnutnější výzbroj.
Nadšení tehdejších členů, kterých bylo 47, pomohlo k rozvoji hasičského hnutí a v roce 1901 byla zakoupena první ruční koňská stříkačka a postavena požární zbrojnice. Prostředky na tak velké výdaje byly z valné části uhrazeny půjčkou.

Úspěšně rozvíjená činnost hasičského spolku byla přerušena 1. světovou válkou, kdy bylo mnoho členů povoláno na frontu. Činnost hasičského sboru byla v Lubojatech obnovena na valné hromadě v roce 1919. Předsedou nového výboru se stal František Vavrečka a velitelem Vojtěch Richter. V roce 1920 činila členská základna již 65 členů a sbor zasáhl na požárech v Lubojatech, Bílovci, Bítově a Velkých Albrechticích. V roce 1923 byly zakoupeny hadice za 3 tisíce a stejnokroje s pracovními obleky za 4300 korun.

Koňská stříkačka V roce 1926 byla rozšířena požární zbrojnice a pořízena druhá ruční stříkačka. U Kampeličky byl v té době sbor zadlužen částkou 7200 korun.
V roce 1931 má výbor toto složení: Starosta Josef Richter, zástupce František Gallus, jednatel František Vavrečka, pokladní Karel Richter a velitel Teofil Baar. Sbor má tento inventář: 95 přileb, 37 sekyrek, 36 pásů, 39 pracovních blůz, 220m. hadic, 18 savic, 3 proudníky a ve zbrojnici jsou dvě stříkačky.

V roce 1932 bylo uskutečněno 6 cvičení a 4 zásahy u požárů v Lubojatech a Velkých Albrechticích. V roce 1934 byl proveden zásah u požáru v Bílovci. Výbor pracuje ve složení: Starosta J Richter č.25, náměstek J. Hořínek č.76, pokladní J. Seidler č.21 velitel T. Baar č.39, nám. velitele V. Richter č.27, zapisovatel František Vavrečka. Od roku 1919 do roku 1938 zasahovali členové sboru při 26 požárech.

Těžký úder zasadilo rozvoji hasičského hnutí v Lubojatech obsazení obce německým vojskem. Poslední schůze se konala 22.ledna 1939. Dlouholetý bratr, funkcionář, řídící učitel místní školy pan František Vavrečka je nucen, ve snaze uniknout před Gestapem, opustit s celou rodinou obec Lubojaty. Při loučení nikdo z členů sboru netuší, že je to navždy.

Po dobu okupace se činnost omezila pouze na hašení požáru v Bítově a Bravanticích. Velitelem sboru byl Josef Seidler č.100, starostou Josef Richter č.95. Při osvobozovacích bojích vyhořel dům Josefa Richtera č.102 a stodoly Josefa Hořínka, Karla Seidlera, Jana Seidlera a Františka Lindovského. Zásah nebyl v palbě osvobozovacích jednotek možný.
Při osvobozovacích bojích zahynuli z řad občanů Josef Tomášek a Robert Němec.
V koncentračním táboře byl umučen řídící učitel a funkcionář sboru pan František Vavrečka. K uctění jeho památky byla ve školní budově umístěna pamětní deska.

První valná hromada po 2. světové válce se konala v místním hostinci 16. února 1946. Byl zvolen nový výbor ve složení: Předseda Ervín Němec, velitel Hugo Seidler, náměstek Otto Tomášek, vzdělavatel Bohumil Peš, místovelitel Leo Němec, zbrojmistr Vojtěch Richter a samaritán Jan Richter.
Příspěvky byly stanoveny ve dvou výšich: Činný člen 5,-Kč, přispívající 10,-Kč.

A mé další psaní je momentálně přerušeno nedostatkem času za což se omlouvám - pokračování příště 🙂

KATEGORIE - Archiv aktualit, Kroniky a historieListopad 2nd, 2007

Jeden komentář k článku - “Historie Sboru dobrovolných hasičů v Lubojatech”

  1. Od: Ufíček

    nonono!!!

Napsat komentář


Redakce lubojaty.cz si vyhrazuje právo mazat podle vlastního uvážení texty anonymní, urážlivé, agresivní, úmyslně komolené a také zjevné provokace.