Lubojaty

Oficiální stránky obce Lubojaty a tvoje nebo moje :-)

LOUČENÍ – Břenková Libuše


LOUČENÍ ……

V životě vždy něco končí a něco začíná. Letošní konec školního roku pro mě znamenal ukončení mé aktivní práce s dětmi, resp. práce vychovatelky ŠD a z části i učitelky MŠ.

Protože tuto práci opouštím, chtěla bych tímto poděkovat svým kolegyním, paní Lence Broskevičové ze ZŠ a paní Evě Ostrožlíkové z MŠ za krásné období, kdy jsem mohla s nimi pracovat. Jen jako jejich kolegyně mohu posoudit, jaké výrazné osobnosti s vrozeným pedagogickým talentem obě jsou a jak krásná práce s nimi byla. Kloubí vzácný talent autority a laskavosti i přísnosti, humoru a spravedlivého hodnocení. Vynikající jsou i v rovině lidské. Své žáky berou jako osobnosti a také s nimi tak pracují. Mají obrovskou vcíťovací schopnost do duše dítěte, učí s nadšením a jsou vstřícné při řešení jakýchkoliv problémů. Svým pracovním nasazením při práci s dětmi, úctou k dětem, pedagogickým taktem a morálními principy, které vštěpují i dětem, jsou inspirací pro ostatní. 

Poděkování patří i paní Aleně Richterové a Haně Steinové za jejich každodenní práci , lidský přístup a ochotu vždy pomoci. 

Všech si moc vážím! A tak jako dětem určitě zůstanou na léta strávená v MŠ a ZŠ v Lubojatech ty nejkrásnější vzpomínky, tak i já budu na ta léta ráda vzpomínat. 

Břenková Libuše
vychov. ŠD ZŠ Lubojaty

KATEGORIE - Archiv aktualit, Mateřská škola, Základní školaČervenec 14th, 2011

Jeden komentář k článku - “LOUČENÍ – Břenková Libuše”

  1. Od: Lenka Broskevičová

    Milá Libuško,
    lidský život se dělí na různé etapy. Tobě začíná období , kdy se již nebudeš zabývat starostmi, jakou činnost máš dětem naplánovat na odpoledne do školní družiny. Ale jak Tě známe, určitě budeš zase hrát divadlo, chodit na akce do Optysu, budeš sledovat novinky zdravé výživy a hlavně budeš mít čas na své nejbližší . Chtěla bych Ti za všechny poděkovat za uveřejněný dopis. Taky Ti přejeme – hlavně pevné zdraví, dobré knihy na čtení , nehlučné okolí a až se Ti po nás zasteskne, přijeď se podívat ! Třeba v sobotu na DEN OBCE !

Napsat komentář


Redakce lubojaty.cz si vyhrazuje právo mazat podle vlastního uvážení texty anonymní, urážlivé, agresivní, úmyslně komolené a také zjevné provokace.

function openCmp(event){ event.preventDefault(); event.stopPropagation(); scmp.open(); }}