Lubojaty

Oficiální stránky obce Lubojaty a … :-)

Výňatek z usnesení 24. zasedání Zastupitelstva města Bílovec. 26. bod jednání – Rozhodnutí o realizaci stavby Společenské centrum Lubojaty.


ZM/U/33/24/17 ukládá
svolat pracovní jednání k řešení Společenského centra Lubojaty za účasti zastupitelstva města, Osadního výboru Lubojaty, projektanta a odpovědných pracovníků, s cílem najít ekonomicky přijatelné řešení
Z.: rada města
T.: 31. 12. 2017

ZM/U/34/24/17 ukládá
osadnímu výboru Lubojaty zpracovat plán využití Společenského centra Lubojaty (akce, počet účastníků)
Z.: Osadní výbor Lubojaty
T.: 12. 12. 2017

ZM/U/35/24/17 ukládá
pravidelně informovat zastupitelstvo města o možnostech získání dotace na realizaci záměru Společenského centra Lubojaty
Z.: rada města
T.: trvalý úkol, 1. termín kontroly 12. 12. 2017

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor

Napsat komentář


Redakce lubojaty.cz si vyhrazuje právo mazat podle vlastního uvážení texty anonymní, urážlivé, agresivní, úmyslně komolené a také zjevné provokace.