Lubojaty

Oficiální stránky obce Lubojaty a … :-)

Co se skrývá pod nalezeným pískovcovým blokem v lubojatském kostele?


náhrobní kámen s nápisem a reliéfem erbuChcete se v komentáři podělit se svým tušením, co se skrývá pod nalezeným pískovcovým blokem?

Možná Vám pomůže níže uvedený výpis z brožury BÍLOVECKÝ OKRES od Aloise Konvalinky vydané v roce 1936

Starobylé Lubojaty patřily 1276 Budislavu Z Hluboiat, který zbudoval ve vsi kostel a odloučil tím Lubojaty od fary pustopolomské. Poškozený farář si vymohl na pánech lubojatských náhradu.
V 15. století patřila vesnice Stošovi z Kounic, Adamu a Tasovi z Bítova, Kateřině Tvorkovské a Hřivnáčům.
Od nich koupil Lubojaty po r. 1460 Mikuláš Fulštejn ze Slavkova, postoupil je Bohuslavu z Kokor a Tršic, který je prodal r. 1492 Janu Bílovskému z Fulštejna.
Od té doby zůstal dvůr lubojatský části panství bíloveckého a byl s ním podroben pozemkové reformě.

Foto z brigády dne 3. července 2010, která se zapíše do historie Lubojat.

náhrobní kámen s nápisem a reliéfem erbunáhrobní kámen s nápisem a reliéfem erbunáhrobní kámen s nápisem a reliéfem erbunáhrobní kámen s nápisem a reliéfem erbunáhrobní kámen s nápisem a reliéfem erbunáhrobní kámen s nápisem a reliéfem erbunáhrobní kámen s nápisem a reliéfem erbunáhrobní kámen s nápisem a reliéfem erbunáhrobní kámen s nápisem a reliéfem erbunáhrobní kámen s nápisem a reliéfem erbuLUBOJATY ZNAJÍ SVŮJ ERB

KATEGORIE - Archiv aktualit, Kroniky a historie, Naše činnostČervenec 6th, 2010

Napsat komentář


Redakce lubojaty.cz si vyhrazuje právo mazat podle vlastního uvážení texty anonymní, urážlivé, agresivní, úmyslně komolené a také zjevné provokace.